Arhiva

Archive for aprilie 2016

Sărbători cu bucurii! Puterea învierii lui Iisus Hristos să vă atingă sufletele!


flori 1

Categorii:CREDO

Discobolul ian.-feb.-mart./2016. Director de onoare: Ion Pop. Revistă de cultură, Redactor-şef: Aurel Pantea; Secretar de redacţie: Gabriela Chiciudean; Redactori: Cornel Nistea, Mircea Stâncel… Cărţi, cronici, autori, poeme, seminarii, piaţa cărţilor, teme la alegere, interviuri, varia…


disco 003disco 004disco 005

Categorii:REVISTA

Remus Valeriu Giorgioni: Uși de sânge, cuvinte pătate de sânge. Constantin Stancu și Po(e)mul cu scribi – O antologie a viziunii…


Hyperion 2016_1Hyperion 2016_2

Vatra veche nr. 3/2016. Primăvara intră în poeme. Nicolae Băciuț și ultimele anotimpuri…


Vatra veche 3, 2016, BT_1Vatra veche 3, 2016, BT_2

 

 

Vatra veche 3, 2016, BT, click pentru lecturi!

Categorii:REVISTA

Revista Contraatac nr. 36/2016. Sumar, texte despre lumea de astăzi, cărți, autori… Adrian Botez și pasiunea pentru cultură!


contraatac, pg nr. 36_1

 

contraatac, pg nr. 36_2Sursa: Adrian Botez

Categorii:REVISTA

Nicolae Băciuţ şi lacrima poeziei… O analiză de Maria-Daniela Pănăzan


Baciut de Panazan_Page_1Baciut de Panazan_Page_2Baciut de Panazan_Page_3

Sărbători, tradiții, Învierea, oameni și sensuri… Geografia tainelor. Din Canada și până la capătul lumii


Traditii de Paste la alte popoare

Sursa: arh. Ion Constantinescu

Categorii:PRESA

Raul Constantinescu, Vivisecţii, poemele suferinţelor. O analiză de Maria-Daniela Pănăzan


Raul de Panazan_Page_1Raul de Panazan_Page_2

Categorii:CARTEA, CRONICĂ, literature

23 aprilie 2016: Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor şi Ziua Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice! Carte și viață!


În data de 23 aprilie sunt două evenimente care au în centru cartea şi cititorii:

 • Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor şi
 • Ziua Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice.

Data de 23 aprilie este un reper în istoria cărții și a scriitorilor: dispariţia a doi titani ai literaturii universale, William Shakespeare și Miguel de Cervantes, apoi și a altor scriitori: scriitorul peruan Inca Garcilaso de la Vega (1616), poetul englez William Wordsworth (1850), scriitorul francez Jules Barbey d’Aurevilly (1889) și poetul englez Rupert Brooke (1915).

Prin Hotărârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarată „Ziua Bibliotecarului din România”, astfel că în România, începând cu 2005, pe data de 23 aprilie se sărbătorește și Ziua Bibliotecarului și Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor.

În data de 23 aprilie, bibliotecarii din România marchează această zi prin diferite activităţi, sesiuni de comunicări, vizite interbibliotecare, excursii, reuniuni şi mese festive.

Primele acțiuni în acest sens au fost făcute începând cu anul 1998, atunci Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice a adăugat la sărbătoarea internaţională a cărţii din 23 aprilie şi Ziua Bibliotecarului.

Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor este organizată de UNESCO în scopul promovării lecturii, publicării și a drepturilor de autor, prima manifestare de acest fel desfăşurându-se în anul 1995.

 

imagesindex

 

Categorii:CARTEA, PRESA, SEMNAL

Revista Hyperion nr.1-2-3/2016. Sumar, autori, texte, cultură și frumusețe


Hyperion 2016_1Hyperion 2016_2

http://www.cimec.ro/pdf/Revista-Hyperion/dl.asp?filename…34…Hyperion

Categorii:REVISTA

Cerere de restituirea taxei auto (modelul). Actele necesare, datele necesare


Modelul-cererii-pentru-restituirea-vechii-taxe-auto

Actele necesare

 • actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia (copie);
 • documentul care atestă plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante (în lipsa acestui document, verificarea plăţii se face în baza informaţiilor deţinute de autorităţi);
 • cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare (original + copie).
Categorii:PRACTIC

CONCURSUL REGIONAL „ODĂ PRIMĂVERII”, ediția a IV-a, mai 2016


CONCURSUL REGIONAL „ODĂ PRIMĂVERII”,  ediția a IV-a, mai 2016

 

Înscris în Calendarul Activităților Regionale și Interjudețene ale MENCȘ –

 CAER 2016 aprobat prin Ordin de Ministru Nr. 25981 / 28.01.2016, poz. 1407

 

Proiectul este iniţiat de Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” Agnita. Este un concurs transdiciplinar, cu o tematică specifică: primăvara și sărbătorile pascale. S-a desfășurat cu patru ediții locale, trei județene, iar în acest an se desfășoară la nivel regional. La fiecare ediție au fost acordate premii în cărți, în anul precendento parte din premii fiind acordată de doamna Irina Petraș, critic și istori literar, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, absolventă a Liceului Teoretic din Agnita. Proiectul îşi dorește să trezească interesul copiilor faţă de tradiţiileşi sărbătorile românilor specifice acestui anotimp şi să le permită să îşi valorifice diferite talente, să fie apreciaţişirăsplătiţi. Concursul se va desfăşura pe mai multe secţiuni, respectiv:

 • Creaţie Literară
 • Recitare
 • Afișe și postere tematice
 • Meşteşuguri tradiţionale

 

SecţiuneaI: Creaţie literară (poezii) având ca teme primăvara şicopilăria sau sărbătorile pascale.

Concursul de creație constă în înscrierea elevilor participanți până la data de 1 mai 2016 cu poezii care nu au mai participat la alte concursuri sau care nu au apărut în presă sau pe internet. Pentru ciclul primar se vor trimite 2-3 poezii / elev, pentru ciclul gimnazial 3-4 poezii / elev, iar pentru ciclul liceal 5-6 poezii/ elev. Lucrările vor fi redactate  în format Times New Roman, caractere de 12, spaţiere la un rând. Titlul  va  fi scris  în  format  Times  New  Roman, 14, iar  la  două  rânduri de titlu se vor scrie, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă, clasa.

NUMĂRUL ELEVILOR DINTR-O ȘCOALĂ NU ESTE LIMITAT.Lucrările, însoţite de fişa de înscriere, vor fi trimise până în data de 1 mai 2016, pe adresa de email danielapanazan@yahoo.com sau odaprimaverii@gmail.com.Ele vor fi jurizate, iar în data de 11 mai 2016 va avea loc festivitatea de premiere la care vor fi invitați scriitori / personalități culturale din zona Agnita-Sibiu. Se vor acorda menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I pentru fiecare nivel. Nu se acordă Diplome de participare.

 

Secţiunea a II-a: Recitare din literatura română sau engleză (poezii despre primăvară sau cu tematică pascală). Participarea este indirectă.Se va alege spre recitare una dintre următoarele poezii:

 • primar:

Vasile Alecsandri,Primăvara / George Coşbuc, Vestitorii primăverii 

Wiliam Blake, Spring/ Robert Louis Stevenson,Spring Song

 • gimnazial:

George Coşbuc, La Paşti /Magda Isanos, Primăvara

Robert Frost, A Prayer In Spring/ A.E. Housman, Loveliest of trees, the cherry now

 • liceal:

Nichita Stănescu, Ploaie în luna lui Marte/Vasile Voiculescu, În Grădina Ghetsimani

Thomas Gray, Ode On The Spring/ Oscar Wilde, FromSpringDaysTo Winter

 

Recitările vor fi trimise înregistrate pe CD/DVD, folosindu-se tehnici optime (sunet, imagine,  lumină). Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 elevi, iar clipurile  să nu depășească 5 minute. Înregistrările care vor depăși timpul alocat vor fi descalificate! CD/DVD-urile  vor  fi  personalizate (numele și  prenumele, clasa,  școala, secțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon). Înregistrările şi fişele de înscriere (Anexa 2) vor fi expediate, în plic, cu mențiunea „Pentru Concursul ODĂ PRIMĂVERII, Secţiunea a II-a, Recitare”  (29 aprilie 2016 – data poştei) pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”, Agnita, Str. Şcolii, Nr. 2, Cod Poștal 555100, jud.Sibiu, pentru Prof. Găină Niculina. Ele vor fi jurizate, iar în data de 11 mai 2016 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I pentru fiecare nivel (primar – clasele 0-IV, gimnazial, liceal). Nu se acordă Diplome de participare.

 

Secţiunea a III-a: Afişeşi posteretematice (acuarelă, tempera, grafică) având ca titlu: „Odă primăverii în şcoala meamai 2016”.

Lucrările vor fi realizate în format A4 sau A3, create manual, folosind orice tip  tehnică (creioane, acuarelă, tempera, grafică), se va puncta originalitatea lucrării. Nu se acceptă poze, imagini din alte surse, modificate sau preluate de pe internet, acestea vor fi descalificate. Fiecare cadru didactic îndrumător poate înscrie în  concurs  cel  mult 3 lucrări. Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Pot participa şi lucrări realizate în echipă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 25 aprilie 2016 pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic „A.T.Laurian” Agnita, Str. Şcolii, Nr. 2, Cod Poștal555100, jud. Sibiu, pentru prof. Angelica Banu, prof. Teglaș Raluca. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 11 mai 2016 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I pentru fiecare nivel (primar, gimnazial, liceal). Nu se acordă Diplome de participare.Lucrările participante NU se restituie. Organizatorii le pot folosi pentru expoziţii sau calendare.

 

Secţiunea a IV-a: Meşteşuguritradiţionale (ţesături, împletituri, cusături, origami, quilling,aranjamentefloraleşipascale, decoraţiuni).

Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevuluişi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 29aprilie 2016 pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, Cod Poștal 555100, jud. Sibiu, prof. Margareta Vecerzan / prof. Bogdana Lăstun (cu mențiunea Meșteșuguri).Un profesor poate participa cu maximum 3 elevi. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 11 mai 2016 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I pentru fiecare nivel (primar, gimnazial, liceal). Nu se acordă Diplome de participare. Lucrările trimise la concurs NU se restituie.

 

Premiile vor fi anunțate cu două zile înainte de festivitatea de premiere, în data de 9 mai. Fiecare laureat va fi informat prin email și este rugat să anunțe participarea la festivitatea care va avea loc în data de 11 mai 2016. VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

ParculNationalRetezat04

 

Am primit de la Maria-Daniela Pănăzan

Categorii:PRESA

Atenție! Noua versiune REVISAL! Pentru toți angajatorii, din 16.04.2016 s-a lansat versiunea 6.0.4! Ghidul de instalare!


Toți angajatorii au obligația să își instaleze o nouă versiune a aplicației informatice a Registrului general de evidență a salariaților (Revisal)! Data de referință: 16 aprilie 2016. Pentru instalarea Revisal 6.0.4 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare. Inspecția Muncii   recomandă să fie efectuată o copie de siguranță a bazei de date a companiei.

Cerințe tehnice

Hardware

 • CPU: Intel Pentium 2GHz
 • Memorie: 512MB
 • Spaţiu liber HDD: 1GB
 • Video: placă video ce suportă rezoluţia 1024×768, minim 32MB memorie video
 • Tastatură, mouse

Software

Sisteme de operare suportate:

 • Windows XP SP2, SP3,
 • Windows Server 2003 SP1,
 • Windows Vista,
 • Windows 7,
 • Windows Server2008,
 • Windows 8,
 • Windows 10.

Alte cerinţe:

 • Internet Explorer versiunea minimă IE7
 • Microsoft .NET Framework 4.0 sau versiune ulterioară

Ghidul de instalare, mai jos!

 

http://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/980062/Ghid+Instalare+v6.0.4.pdf/1eb5aa6a-386d-475b-a8cc-3adce4ed3b9b

 

LEBADA

Categorii:PRACTIC

Cornel Nistea – Proză scurtă. Vânzătorul de apă colorată…


Nistea Apa_Page_1Nistea Apa_Page_2

 

Sursa: Algoritm literar nr.1/2016

Algoritm literar nr. 1 (15)/2016. Semnal: Sumar, cărţi, poeme, memorii, critică, traduceri, jurnal, Dansul pe eşafod, predestinare, cabinetul de lectură. Director fondator: Ioan Barb; Senior editor: Silviu Guga

Categorii:REVISTA
%d blogeri au apreciat: