Arhiva

Archive for aprilie 2013

Evanghelia sinoptică… La cruce, semn şi gând


EVANGHELIA DOMNULUI IISUS HRISTOS

 

 

PRIVIRE SINOPTICĂ ASUPRA CELOR PATRU VERSIUNI CANONICE ALE EVANGHELIEI (DUPĂ MATEI, MARCU, LUCA SI IOAN)

Ediţia a II-a

(Îmbunătăţită prin osteneala lui Nicolae Kreis)

 

Anul 2008 după Hristos, 5769 de la Facerea lumii

 

 

24. Pilat, hotărând să li se împlinească cererea,

25. le-a eliberat pe cel aruncat în închisoare pentru răscoală si omor, pe care-l cereau ei,

iar pe Iisus L-a dat în voia lor.

26. Si pe când Îl duceau, au pus mâna pe un oarecare Simon din Cirene, care se întorcea

de la ogor, si i-au pus crucea s-o ducă în urma lui Iisus.

27. Si-L urma mulţime mare de popor si femei care se băteau în piept si-L plângeau.

28. Si întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: «Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe

Mine, ci pe voi plângeţi-vă si pe copiii vostri.

29. Că, iată, vor veni zile când vor zice: “Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care nau

născut si de sânii care n-au alăptat!

30. Atunci vor începe să zică munţilor: “Cădeţi peste noi!”; si dealurilor: “Acoperiţine!”

31. Că, dacă se fac acestea lemnului verde, ce se va face celui uscat? »

32. Împreună cu Iisus duceau si doi făcători de rele, ca să fie omorâţi împreună cu El.

33. Ajungând la locul numit “Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El si pe făcătorii de

rele: unul la dreapta si altul la stânga.

34. Iisus zicea: “Părinte, iartă-le lor, că nu stiu ce fac”. Ei si-au împărţit hainele Lui,

aruncând sorţii.

35. Si sta poporul privind, iar căpeteniile îsi băteau joc de El, zicând: “Pe alţii i-a

mântuit: să se mântuiască si pe sine, dacă el este Hristosul, Alesul lui Dumnezeu”.

36. Ostasii Îl luau si ei în râs, apropiindu-se de Dânsul, dându-I oţet

37. si zicându-I: “Dacă esti tu Împăratul iudeilor, mântuieste-te pe tine însuţi !”

38. Deasupra Lui era scris cu litere grecesti, latinesti si evreiesti: “Acesta este regele

iudeilor”.

39. Unul dintre răufăcătorii răstigniţi Îl batjocorea, zicând: “Nu esti tu Hristosul?

Mântuieste-te pe tine si pe noi !”

40. Dar celălalt, certându-l, i-a zis: “Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care te afli sub

aceeasi osândă

41. Noi pe drept am primit răsplata cuvenită pentru faptele noastre, dar Omul Acesta na

făcut nici un rău”.

42. Si I-a zis lui Iisus: “Pomeneste-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta!”

43. Iar Iisus i-a zis: “Adevăr grăiesc ţie astăzi, vei fi cu Mine în rai!”

44. Pe la ceasul al saselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea.

45. Soarele s-a întunecat si catapeteasma* templului s-a sfâsiat prin mijloc.

46. Iar Iisus, strigând cu glas mare, a zis: “Părinte, în mâinile Tale Îmi încredinţez

duhul!” Si zicând aceasta, Si-a dat duhul.

47. Sutasul, văzând cele petrecute, L-a slăvit pe Dumnezeu, zicând: “Cu adevărat, Omul

Acesta a fost drept!”

48. Si tot poporul care venise la privelistea aceea, văzând cele întâmplate, s-a întors

bătându-si pieptul.

49. Si toţi cunoscuţii Lui, si femeile care-L însoţiseră din Galileea, stăteau departe,

privind la acestea.

50. Si, iată, era un sfetnic al sinedriului, numit Iosif, bărbat bun si evlavios,

51. care nu luase parte la sfatul si hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, cetate a

iudeilor, si astepta Împărăţia lui Dumnezeu.

52. Iosif s-a dus la Pilat si a cerut trupul lui Iisus.

53. Si coborându-l, l-a înfăsurat în giulgiu* si l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă,

în care nu mai fusese pus nimeni.

54. Era vineri, ziua Pregătirii, si se însera spre sâmbătă.

55. Si urmându-L femeile care veniseră cu El din Galileea, au văzut mormântul si cum a

fost pus trupul Lui.

56. Si întorcându-se, au pregătit miresme si miruri, iar sâmbătă s-au odihnit după Lege.

 

Notă

Extras

Ediţia a I-a a fost tiparita la Editura DALAMI din Caransebes în tiraj redus (100 exemplare)
Ediţia a II-a este oferita gratuit pe Internet cititorilor de pretutindeni.
Eventuala corespondentă poate fi trimisă la adresa de e-mail: nicolae.kreis@yahoo.com
EVANGHELIA SINOPTICĂ
(TEXT OBŢINUT PRIN ÎMBINAREA ARMONICĂ A VERSIUNILOR CANONICE
ALE EVANGHELIEI, DUPĂ MATEI, MARCU, LUCA SI IOAN)

Categorii:CREDO

România, primăvara… De sărbători, lumina lină, lumea e mai frumoasă… un semn de la Eugen Evu


ROMANIA – NU AI SA CREZI…

Plaja Gura Portitei, o alternativa pentru Vama Veche, intre Delta si mare. Unul din primele sate de vacanta din Romania, atestat in harti din anul 1710.
 
 
 
Rasarit magic in Rarau.
 
Statuia lui Decebal pe Dunăre, la Cazane.
 
 
Ceahlau, salbatica splendoare..
 
 
Rapa rosie,Sebes.
 
 
Lacul Balea este un lac glaciar (format in circ glaciar) situat la o altitudine de 2040 m, in Muntii Fagaras, Judetul Sibiu.
 
 
 
 
Cheile Bicazului, situate in partea centrala a Muntilor Hasmas, in nord-estul tarii in judetele Neamt si Harghita.
 
 
Lacul Oasa, Muntii Sureanu.
 
 
Transfagarasan: cel mai spectaculos traseu rutier din Romania .
 
 
Multi straini compara Transfagarasanul, cel mai spectaculos traseu rutier din Romania, cu
Trollstigen Mountain Road Norway  
 
 
Cascada Cailor este una dintre cele mai frumoase cascade din Romania, formata pe versantul nordic al Muntilor Rodnei, in apropierea statiunii turistice Borsa.
 
 
Laguna Albastra – Aghires , Romania
 
 
Culoarul Rucar Bran, Piatra Craiului.
 
 
Castelul Bran.
 
 
Ochiul Beiului.
Este un lac albastru, care nu ingheata niciodata.
 
 
Balea Lac este situat in muntii Fagaras si reprezinta unul dintre cele mai importante obiective turistice din Romania, datorita altitudinii la care se afla statiunea, 2034m.
 
 
Lacul Bodi, Mogosa. In apropiere de Baia Mare. 
 
 
Barajul Gura Apelor, Muntii Retezat. 
 
Categorii:FOTO

Un gând de primăvară…


candela

Categorii:GÂND

Insulta şi calomnia sunt condamnate, atenţie la Codul penal!

30 aprilie 2013 3 comentarii

 

INSULTA ŞI CALOMNIA SUNT IN VIGOARE! ATENŢIE LA CODUL PENAL

–          ICCJ-Secțiile Unite a stabilit admițând un recurs în interesul legii, prin  Decizia 8/2010 unde a stabilit că „Normele de incriminare a insultei şi calomniei cuprinse în art. 205 şi 206 din Codul penal, precum şi prevederile art. 207 din Codul penal privind proba verităţii, abrogate prin dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispoziţii declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale, nu sunt în vigoare”. Argumentul pe care s-a bazat ICCJ a fost că doar  Parlamentul poate incrimina infracțiuni (art. 2 Cpen) și că nu este posibil ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial.

 

–          În data de 29 apr. 2013, CCR a constatat că dezlegarea dată problemelor de drept judecate prin Decizia ICCJ – Secțiile Unite nr.8/2010 este neconstituțională, contravenind Constituției și Deciziei CCCR nr.62/2007. CCR a constatat în mod constant că “în cazul constatării neconstituţionalităţii unor dispoziţii de abrogare, acestea îşi încetează efectele juridice în condiţiile prevăzute de art.147 alin.(1) din Constituţie, iar prevederile legale care au format obiectul abrogării continuă să producă efecte, deoarece acesta este un efect specific al pierderii legitimităţii constituţionale (…), sancţiune diferită şi mult mai gravă decât o simplă abrogare a unui text normativ. În continuare, Curtea reţine că nicio altă autoritate publică, fie ea şi instanţă judecătorească, nu poate contesta considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, aceasta fiind obligată să le aplice în mod corespunzător, respectarea deciziilor Curţii Constituţionale fiind o componentă esenţială a statului de drept.  De reţinut că libertatea de exprimare nu este un drept absolut. În statul de drept libertatea unei persoane se termină acolo unde începe libertatea altei persoane! Art.57 din Constituţie prevede expres obligaţia cetăţenilor români, cetăţenilor străini şi apatrizilor de a-şi exercita drepturile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. Și  libertatea de exprimare are anumite limite: art 30 alin.(6) din Constituție prevede că “Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine“. Aceste valori reglementate ca limite ale libertății de exprimare se regăsesc, de altfel, și în art.10 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale și în art.19 paragraful 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

– În caz de constatare a neconstituţionalităţii unor dispoziţii legale de abrogare, acele dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea, iar prevederile legale abrogate printr-o dispoziţie constatată neconstituţională continuă să fie active şi să producă efecte.

Din data de  12 februarie 2007 când a fost publicată în M.Of. nr.104/2007 decizia nr. 62 cele două infracțiuni de insultă și calomnie se regăsesc în Codul Penal!

 

De văzut:  art. 146 si 147 din Constitutie, precum si Legea 47/1992.

 

Sursa: Cristi Danileţ, judecător, membru CSM

Felicitări domnului Cristi Danileţ pentru lămurirea unor aspecte legate de aplicarea Codului penal!

Categorii:PRACTIC

Semnal: Târgul de Carte „Alba Transilvania” – Alba MALL 10-12 mai 2013, CARTEA CA STARE, CARTEA CARE TE CUCEREŞTE! Catalogul ediţiei 2013, edituri, autori, cărţi, scriitori, lucruri noi şi cărţi importante!


ABTR 3 ABTR 10001 ABTR 2

 

catalog_print_2013_final

 

Categorii:CARTEA, PRESA

Zilele revistei „Convorbiri Literare” aprilie, 2013


afis_Zilele_Revistei_Convorbiri_Literare_2013

 

Redactorul şef al Revistei Convorbiri Literare, scriitorul Cassian a Maria Spiridon, a  prezentat miercuri, 24 aprilie 2013,  în cadrul unei conferinţe de presă,  programul Zilelor Revistei Convorbiri Literare, ediţia  a XVII-a, ce se vor desfăşura între 25 şi 27 aprilie 2013, la Iaşi.

Ediţia din acest an îl are ca invitat special pe scriitorul Augustin Buzura, care va susţine, vineri, conferinţa „Ce-ar mai fi de  spus…”, la Universitatea Petre Andrei.  Un alt invitat este artistul Grigore Leşe, care va fi prezent la Podiumul poetic.”

În acest an, Galele Revistei Convorbiri Literare vor avea un specific aparte, datorită colaborării cu Filarmonica de Stat Moldova şi Teatrul Luceafărul. Va fi un spectacol de muzică şi poezie”, a precizat Cassian Maria Spiridon, adăugând că Zilele Revistei Convorbiri Literare se vor încheia cu Podium poetic. Lecturi şi momente muzicale,  cu participarea lui Grigore Leşe, invitat de onoare  şi a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi. Spectacolul va avea loc la Teatrul Luceafărul. La rândul său,  Bujor Prelipcean, directorul Filarmonicii de  Stat Moldova Iaşi a ţinut să precizeze că atât el, cât şi colectivul Filarmonicii, au primit cu mare bucurie colaborarea cu Revista Convorbiri Literare şi Teatrul Luceafărul. „Convorbiri Literare este cea mai  prestigioasă revistă literară din România. Atât timp cât voi fi director al Filarmonicii, vom participa la astfel de  evenimente. Din punctul meu de vedere, compozitorii, artiştii, poeţii sunt cel mai mare bun pe care-l avem. Programul este deosebit de frumos şi atractiv”, a subliniat Bujor Prelipcean.

Un alt partener al evenimentului este Teatrul Luceafărul. Directorul instituţiei, Ioan Holban, i-a asigurat pe cei care vor veni la Podiumul poetic de vineri, 26 aprilie 2013,  că vor avea parte de o seară minunată. „Poezia vine din muzică. Această conjuncţie între muzică şi poezie este una foarte fericită. Cei ce vor veni la eveniment vor avea parte de o seară minunată, cu muzică de calitate şi vor putea lua pulsul poeziei care se scrie în România în acest moment”, a menţionat Ioan Holban.

 

Sursa: USR

Categorii:literature

Scriitorul Eugen Dorcescu în revista argentiniană Analecta literaria (Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias)…


Prestigioasa revistă argentiniană Analecta literaria (Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias), condusă de o personalitate marcantă a vieţii literare, ştiinţifice şi universitare din Argentina, doamna Mónica Delia Pereiras, publică, în ediţia din 20 aprilie 2013 a secţiunii sale de traduceri Espejo textual, un eşantion reprezentativ din volumul de poezie bilingv (spaniolă – română) Poemas del Viejo – Poemele Bătrânului al poetului Eugen Dorcescu.

Cele zece poeme, în traducerea Rosei Lentini, sunt însoţite de  fotografia autorului şi de o detaliată bio-bibliografie.

Categorii:literature, POEMUL, PRESA

Copy, paste, succes şi proprietatea intelectuală…


Cei care lucrează în sistemul judiciar nu au nicio şansă dacă nu copiază. În faţa judecătorului nu se apreciază originalitatea, sunt luate în considerare practica judiciară, teoria şi modul de expunere, plus câte calităţi. Dacă nu invoci hotărârile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ori ale Curţii Constituţionale, plus deciziile CEDO nu prea ai şanse de câştig. Avocaţii ştiu bine acest lucru. Procurorii apelează la  hotărârile emise de instanţele de judecată în cauze asemănătoare. Motivarea este preluată de jurist în actele din dosarul în care face reprezentarea. Invocarea unei hotărâri judecătoreşti în faţa judecătorului este decisivă, mai ales ale deciziilor date de ÎCCJ în recursul în interesul legii.

Casele de avocatură beneficiază de programe legislative speciale care pun la dispoziţia juristului modele de cereri, contracte, hotărâri judecătoreşti emise de instanţele de judecată. La redactarea actelor se va proceda la metoda copy-paste, se va pune în ghilimele şi se va face trimitere la hotărârea invocată. Fără procedeul copy-paste nu prea ai succes.

Juriştii au înţeles necesitarea procedeului şi chiar militează pentru aceasta. Instituţii importante din sistemul judiciar pun la dispoziţie practica judiciară. Sistemul Jurindex este unul viabil şi poate fi utilizat. Instanţele au o secţiune privind practica judiciară, etc.

O casă de avocatură bună câştigă anual 10-15 milioane de euro. Avocaţii care au constituit-o apelează la practica judiciară pentru a avea succes şi pentru a beneficia de onorariile de succes negociate. În dreptul afacerilor sumele sunt importante şi juriştii cunosc aspectul. Mai mult, avocaţii importanţi îşi organizează birourile angajând secretare care să facă această muncă de uzură, care nu are de a face, iată, cu originalitatea…

Profesorii de drept, majoritatea doctori în drept, invocă în manualele lor lucrări ale altor specialişti şi, evident, fac trimitere la hotărâri judecătoreşti.

Metoda copy-paste dă roade şi aduce venituri importante.

Singurul aspect care trebuie avut în vedere este modul de redactare, normele agreate în domeniu, pentru a nu crea confuzie.

 

BIROU

Categorii:ESEU

26 aprilie: Ziua Mondiala a Proprietăţii Intelectuale


Ziua Mondiala a Proprietăţii Intelectuale se celebrează pe data de 26 aprilie.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale este o punte de legătura intre actorii din domeniu: creatorii, industriile creative, publicul larg, utilizatorii si instituțiile cu atribuții in domeniu, constituind, totodată, un prilej pentru educarea si informarea cetățenilor romani, in calitatea lor de cetățeni europeni cu privire la necesitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuala.

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale va avea loc in Sala pașilor pierduți din cadrul Palatului de Justiție pe parcursul a doua zile, respectiv 25 si 26 aprilie 2013, după următorul proiect de program:

In prima parte a zilei de 25 aprilie 2013 (intre orele 900 – 1500) s-au organizat standuri de prezentare atât ale autorităţilor publice cu atribuții in domeniu, membrii in Grupul de Lucru privind Proprietatea Intelectuala (cum sunt Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (OSIM), Oficiul roman pentru Drepturi de Autor (ORDA), Politia Romana, Autoritatea Naționala a Vămilor (ANV), Ministerul Public, etc.), dar si ale titularilor de drepturi de proprietate intelectuala (cum sunt reprezentanți ai artiștilor, interpreților, producătorii de fonograme, etc. sau titulari ai unor brevete, mărci, desene sau modele industriale – REACT Bussiness Software Alliance – BSA) sau ai societăţii civile (precum Asociația Naționala pentru Protecția Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor), unde sunt expuse materiale cu scop educațional si informativ pentru reliefarea activităților specifice ale unor instituții publice in combaterea contrafacerilor, precum si pentru conștientizarea de către public a acestui fenomen.

Evenimentul va continua si in data de 26 aprilie 2013, pana la orele 1700, iar accesul publicului si al mass-media va fi liber.

Au fost programate o serie de evenimente in strânsa legătura cu domeniul proprietăţii intelectuale, cum ar fi: seminare, concursuri tematice, lansări de carte, emisiuni de mărci poștale dedicate acestui prilej, spectacole, s.a., după o agenda pe care o puteți consulta pe  mpublic.ro.

 

BICICLA

Categorii:PRESA

CauzA CrizeI EconomicE!


S-a gasit cauza pentru care omenirea e in criza economica! Nu pentru că bancherii sunt hoţi şi-i jupoaie pe cetăţeni prin credite şi guvernele prin taxe ci… din cauza bicicliştilor! Biciclistul este un dezastru pentru economie. El nu-şi cumpără maşină, deci nu ia credit pentru bicicletă, nu cumpără benzină, nu cumpără cauciucuri de iarnă, nu apelează la auto service, nu plăteşte asigurare, nici rovinietă, nici taxa de poluare, nici amenzi, nu foloseşte parcarea cu plată, nu-şi dotează bicicleta cu tehnică audio de ultimă generaţie. În plus, nu suferă de obezitate. Deci este sănătos! Oamenii sănătoşi nu sunt necesari pentru economie. Ei nu cumpară medicamente să înflorească farmaciile, nu plătesc analize, nu merg la medicii privaţi să-i ghiftuiască, una peste alta, nu cresc PIB-ul! Trebuie stârpiţi de mici!
Text propus de Dumitru Hurubă
Categorii:PRESA, UMOR

Congresul Naţional de Istorie a Presei, ediţia a VI-a, Bucureşti, 18-20 aprilie 2013! Lumea într-o pagină…


Asociaţia Română de Istorie a Presei în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române, Universitatea din Bucureşti şi Societatea Scriitorilor Militari au fost organizatorii şi gazdele Congresul Naţional de Istorie a Presei, ediţia a VI-a, desfăşurat sub genericul Elita Culturală şi Presa, la Bucureşti, în zilele de 18-20 aprilie 2013.

Consiliul ştiinţific al Congresului a fost compus din: Preşedinte de onoare: Acad. Eugen Simion. Preşedinte: Prof. univ. dr. Ilie Rad, UBB Cluj-Napoca, preşedinte al ARIP. Membri: Prof. univ. dr. Lucian Chişu, Prof. univ. dr. Liviu Papadima, Conf. univ. dr. Marian Petcu, Conf. univ. dr. Viorica Păuş, Conf. univ. dr. Adela Rogojinaru, Prof. univ. dr. Ion Zainea, Conf. univ. dr. Silvia Grossu, Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin, Lector univ. dr. Vasile Ilincan, Lector univ. dr. Florin Şperlea, Adrian Pandea.

Comitetul organizatoric a avut în componenţă nume sonore ca: conf. univ. dr. Radu Bîlbîie, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, Colonel (r) Liviu Vişan, Societatea Scriitorilor Militari, Eugenia Ţarălungă, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Asistent cercetare dr. Mihaela Teodor, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Asistent univ. dr. Matei Gheboianu, Universitatea din Bucureşti, Asistent univ. drd. Emilia Şercan, Universitatea din Bucureşti.

Sponsori: GAUSS SRL TIMIȘOARA, CARRE PROMOTION, BUCUREȘTI, SCAE România – ASOCIAŢIA DE CAFEA DE SPECIALITATE VALVIS HOLDING Parteneri media: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADI DIFUZIUNE, ROMÂNIA ACTUALITĂȚI, ROMÂNIA CLUTURAL BUCUREȘTI fm, AGENȚIA RADOR, TRUSTUL DE PRESĂ AL M.Ap.N.

Programul Congresului a debutat la Muzeul Naţional al Literaturii Române cu Vernisarea expoziţiei LITERATURA ŞI PRESA urmată de o Dezbatere – LITERATURA ŞI PRESA, moderator: Lucian Chișu, raportor: Eugenia Ţarălungă. Invitaţi: Rodica Zafiu, Bedros Horasangian, Nicolae Iliescu, Marian Petcu, Cristian Tudor Popescu, Ilie Rad, Valeriu Râpeanu, Stelian Tănase. Au urmat discuţii, vizitarea expoziţiei.

Desfăşurarea Lucrările în plen şi pe secţiuni au avut loc într-una dintre elegantele săli ale Cercul Militar Naţional, în Sala Bizantină.

Au fost ascultate alocuţiunile de salut ale acad. Eugen Simion, preşedinte de onoare al Consiliului ştiinţific, prof. univ. dr. Ilie Rad, preşedinte al ARIP și al Consiliului științific, conf. univ. dr. Adela Rogojinaru, Universitatea din București – partener, prof. univ. dr. Lucian Chişu, directorul MNLR – partener, Col.r. Liviu Vişan, preşedintele SSM – partener Au fost derulate momente emoţionante în care au fost acordate premii de excelenta, diplome, transmiterea unor mesaje. A fost acordat Premiul Naţional al ARIP, „Valeriu Branişte”, oferit de dr. Sînziana Migia, nepoata marelui publicist respectiv Premiul Nicolae Sever Cărpinişan, oferit de conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, alte diplome şi premii.

Eminentul Acad. Dan Berindei a prezentat Conferinţa inaugurală: Presa şi făurirea României moderne.

Programul Congresului a continuat la Muzeul Naţional al Literaturii Române cu masa rotundă: PRESA ROMÂNĂ ÎNTRE 1989-1995. ANII TRANZIŢIEI.

Moderator: Neagu Udroiu. Invitaţi: Nicolae Melinescu, Tiberiu Avramescu, N. D. Fruntelată, Octavian Ştireanu, Al. Mironov, Mihai Milca, Octavian Andronic.

Lucrările pe secţiuni au continuat la Cercul Militar Național, în Sala Bizantina, Sala Norvegiană şi Sala Gotică.

Tema prezentărilor din Sala Bizantină s-au derulat sub genericul „PORTRETE DE GAZETARI ŞI ZIARIŞTI”. Moderatori: Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Lector univ. dr. Vasile Ilincan. Au prezentat lucrări deosebit de interesante: C.S. Ioan David (Academia Română, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Timişoara) Activitatea publicistică a poetului bănăţean Iulian Grozescu (1839 – 1872); Prof. univ. dr. Mircea Popa (Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia) – Roberto Fava – un ziarist italian la Cluj; Lector univ. dr. Vasile Ilincan, (Universitatea ,,Ștefan cel Mare”, Suceava) – Mihai Eminescu şi Revista ziarelor; Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, (Universitatea „Ovidius”, Constanţa) – De la publicistică la arheologie – destinul unui căutător de certitudini, Vasile Canarache; Lector superior Vasile Malaneţchi, (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău) – Nicolai Costenco versus regionalismul cultural promovat de revista Viaţa Basarabiei, Asist. univ. drd. Fănel Teodorașcu, (Universitatea „Danubius”, Galaţi) – Pamfil Șeicaru – un ziarist „de interes naţional”; Prof. univ. dr. Odette Arhip, (Universitatea Ecologică, Bucureşti) – Aurel Leon – gazetar şi scriitor; Conf. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu, (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău) – Contribuţia elitei intelectuale la menţinerea conştiinţei naţionale româneşti în RSS Moldovenească; Lector dr. Tuşa Enache, (Universitatea „Ovidius”, Constanța) – Şcoala gustiană şi realităţile rurale din Dobrogea în presa interbelică; Conf. univ. dr. Ovidiu Morar, (Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava) – «Bâlbâiala prodigioasă» a lui Gherasim Luca.

În Sala Norvegiană prezentările au fost derulate sub genericul “PUBLICAŢII CULTURALE, DE INFORMARE ŞI ŞTIINŢIFICE”. Moderatori: Prof. univ. dr. Ilie Rad, Conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin În Sala Gotică s-a discutat despre ELITĂ ŞI PRESĂ LOCALĂ. DIVERSITATE ETNICĂ. Moderatori: Conf. univ. dr. Marian Petcu, Conf. univ. dr. Sorin Preda În Sala Bizantină au fost prezentate PORTRETE DE GAZETARI ŞI ZIARIŞTI. Moderatori: Conf. univ. dr. Maria Danilov, Prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu.

În Sala Norvegiană, au fost în atenţie, PUBLICAŢII CULTURALE, DE INFORMARE ŞI DE NIŞĂ. Moderatori: Conf. univ. dr. Marian Petcu, Conf. univ. dr. Sorin Preda. Au fost ascultaţi: Conf. univ. dr. Sorin Preda, (Universitatea din Bucureşti) – O publicaţie a breslei jurnalistice de provincie mai puţin cunoscută – Curentul Bacăului; Drd. Petru Leurda, (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău) – Sintagmele ideologiei comuniste în folclorul moldovenesc reflectat pe paginile periodicilor republicane;Prof. dr. Nicolae Scurtu, (Liceul „Gh. Lazăr”, Bucureşti) – O publicaţie necunoscută: Drumul Nostru; Prof. univ. dr. Cseke Péter, (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj) – Scriitori maghiari în presa interbelică din România; Dan Dragoş Sichigea, (Constanţa) – Evoluţie sau regres cultural? Situaţia presei dobrogene între anii 1950 şi 1960; Lector univ. dr. Georgiana Popescu, (Universitatea din Piteşti) – Revista Paralela 45 – între tradiţia literară şi provocările optzeciste; Ştefan Nemecsek, (redactor Curierul Văii Jiului, Vulcan) – Reîntoarcerea la credinţă şi viaţă religioasă reflectată în presa Văii Jiului şi Ţinutului Hunedoarei după cinci decenii de presă şi literatură comunistă; Drd. Cătălin Badea, (Universitatea „Transilvania”, Braşov) – Continuitate şi creativitate în presa românească literară de nişă. Studiu de caz: Jurnalul SF, singurul săptămânal de gen din lume; Drd. Kiss Ágnes, (Universitatea Central Europeană, Budapesta) – Repere teoretice şi surse empirice pentru studierea practicilor informale în sistemul cenzurii comuniste din România.

În Sala Gotică în atenţie a fost ELITA CULTURALĂ ŞI MASS-MEDIA ÎN COMUNISM ŞI POSTCOMUNISM. Moderatori: Prof. univ. dr. Ion Zainea, Lector univ. dr. Gabor Gyorffy. În Sala Bizantină au fost prezentate PORTRETE DE GAZETARI ŞI ZIARIŞTI. Moderatori: Conf. univ. dr. Silvia Grossu, C.S. dr. Gheorghe Negru.

În Sala Norvegiană s-a avut în atenţie, PUBLICISTICA MILITARILOR. Moderatori: Lect. univ. dr. Florin Şperlea, Colonel (r) Liviu Vişan În fine în Sala Gotică s-a discutat despre ELITA CULTURALĂ ŞI MASSMEDIA ÎN COMUNISM ŞI POSTCOMUNISM. Moderator: Prof. univ. dr. Lucian Chişu, Lect. univ. dr. Cătălin Negoiță.

În ultima zi a Congresului, la Muzeul Naţional al Literaturii Române au avut loc lansări şi prezentări de carte: Editura MNLR: Cronologia vieții literare românești, 10 volume, prezintă Lucian Chișu; Editura Comunicare.ro: Dominique Wolton, Internetul. O teorie critică a noilor media, traducere din limba franceză de Sînziana Baranga, Prezintă: Lucian Pricop şi Bedros Horasangian; Editura Tritonic: Constantin Schifirneţ, Filosofie românească în spaţiul public. Modernizare şi europenizare, prezintă Bogdan Hrib; Editura Universităţii din Bucureşti: Valentina Marinescu, Silvia Branea, Fiction in the media or media of the fiction, prezintă Anca Velicu, Gabriel Jderu; Trustul de Presă al M.Ap.N şi Editura Militară: Rostul cuvintelor. Interviurile „Observatorului militar”, prezintă Valeriu Râpeanu.

Carţi ale membrilor ARIP şi ale participanţilor la Congres:

Revista Română de Istorie a Presei, nr. 1/2013 (Ilie Rad)

Analele Universităţii din Craiova. Seria Comunicare. Media, An II, Nr. 1-2, 2012, Editura Universitaria, 2012 (Gabriela Rusu-Păsărin) Alfred Margul-Sperber als Mitarbeiter am Czernowitzer Morgenblatt, Editura Universităţii din Suceava, 2006 (Ioana Rostoş); Czernowitzer Morgenblatt. Eine Monografie, Editura Universităţii din Suceava, 2008 (Ioana Rostoş); Veronica Bârlădeanu, Remember Victor Bârlădeanu, Editura AMANDAEDIT, 2012 (Răduț Bîlbîie); Traian Brătianu, Presa dobrogeană la sfârşitul secolului XIX , Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2013 (Traian Brătianu); Aurel Cioran, Fratele fiului risipitor, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012 (Sârghie Anca); Aurel Cosma junior, Istoria Presei Române din Banat, Editura David Press Print, Timişoara, 2012 (Ioan David); Maria Danilov, Presa şi cenzura în Basarabia. Documentar (sec. XIX / înc. sec. XX), Editura Pontos, Chişinău, 2012 (Maria Danilov); Ivan Dorin, Gazetarii mor în picioare. Dialoguri cu Corneliu Ştefan, Buzău, Editura OMEGA, 2013 (Dorin Ivan); Bogdan Hrib, Ultima fotografie, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2012 (Bogdan Hrib); Ioan Hudiţă, Jurnal politic (1 ianuarie-25 aprilie 1946), vol. 16, Ediţie îngrijită de Acad. Dan Berindei, Editura Semne, Bucureşti, 2013 (Valeriu Râpeanu) N. Iorga, Oameni care au fost, vol. I-III, Prima ediţie critică integrală îngrijită de Valeriu şi Sanda Râpeanu, Bucureşti, 2012 (Valeriu Râpeanu)

Viorel Frâncu, Consemnări publicistice. Articole, comunicări, studii, Buzău, Editura Editgraph, 2012 (Viorel Frâncu); Leca Morariu, Jurnal vâlcean (1944-1948), ediţie îngrijită de Liviu Papuc şi Constantin Poenaru, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2012 (Constantin Poenaru); Ştefan Nemecsek, Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944), Editura Realitatea Românească, Vulcan, 2011 (Ştefan Nemecsek); Valentin Păunescu, Privind înapoi cu luciditate. Articole din Curierul Naţional, Ediţie îngrijită de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 2010 (Valeriu Râpeanu); Ilie Rad (coord.), Cenzura în România, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012 (Ilie Rad); Ilie Rad, O călătorie în Ţara Kangurului, cuvânt înainte de Anamaria Beligan, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2012 (Ilie Rad); Gabriela Rusu-Păsărin, Comunicarea radiofonică. Provocările prezentului, Editura Tritonic, Bucureşti, 2012 (Gabriela Rusu-Păsărin); Nicolae Scurtu, Contribuţii de istorie literară, vol. II, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012 (Ilie Rad); Radu Stanca, Dăltuiri, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti,2012 (Sârghie Anca);  Mihaela Teodor, Anatomia cenzurii. Comunizarea presei din România (1944-1947), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012 (Valeriu Râpeanu); Neagu Udroiu, Eu comunic, tu comunici, el comunică, Editura TipoMoldova, Iași, 2003 (Neagu Udroiu).

În tot acest cadru jurnalistic de elită, presa scrisă şi audiovizuală din Valea Jiului şi ţinuturile hunedorene, datorită prezenţei jurnalistului Ştefan Nemecsek, a fost remarcată ca deţinând un loc aparte în istoria ziaristică a ţării. Standul ziarelor din Vale a fost în atenţia participanţilor, producţiile jurnalistice hunedorene fiind apreciate atât ca număr, cât şi conţinut şi prezentare grafică. Cu acest prilej au fost prezentate titluri de ziare hunedorene şi apreciate ca fiind contribuţii la dezvoltarea istoriei jurnalismului românesc. La fel, volumele CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE ( de la începuturi până în 1944), respectiv cele două proiecte culturale Presa Hunedoreană( de la origini până în prezent) şi Literatura Hunedoreană ( de la începuturi până în prezent), semnate de jurnalistul şi scriitorul Ştefan Nemecsek, ca fiind contribuţii de referinţă la prezentarea bogatei şi fascinantei istoriei literare şi jurnalistice hunedorene. Au fost adresate felicitări colectivului ziarului CURIERUL VĂII JIULUI pentru apariţia continuă de peste 23 de ani, fiind remarcat a fi cel mai vechi ziar hunedorean apărut după decembrie 1989 şi singurul care a rezistat vicisitudinilor vremurilor derulate în ultimele două decenii şi trei ani!

 

 

Text – Ancuţa SULTANA

Categorii:PRESA

USR – 18 aprilie 2013, informaţii, date, iniţiative…


Comunicat cu privire la şedinţa Comitetului Director al USR – întrunit în ziua de 18 aprilie a.c.

Publicat la 22 aprilie 2013

Joi a avut loc şedinţa Comitetului Director al USR, cu următoarea ordine de zi:

  1. Discuţie cu preşedinţii filialelor (secţiilor) din Bucureşti ale USR despre funcţionarea acestora potrivit noului statut.
  2. Informare privind mutarea sediului USR din Calea Victoriei, nr. 115, în Calea Victoriei, nr. 133.
  3. Informare privind derularea contractului cu firma care a închiriat Casa Vernescu şi a contractului cu Hotelul UNIQUE.
  4. Informare privind acţiunile de revendicare în justiţie a Casei Vernescu (prezentarea unui rezumat oferit de biroul de avocatură care apără interesele USR).
  5. Desemnarea laureatului Festivalului „Tudor Arghezi“, ediţia 2013.
  6. Anunţarea principalelor date din calendarul de acţiuni ale USR.
  7. Diverse.

Invitarea preşedinţilor secţiilor actualei (încă) Asociaţii Bucureşti a avut drept scop să prevină dezinformările şi zvonurile cu privire la dispariţia Filialei Bucureşti şi altele asemenea. S-a explicat tuturor că este vorba despre înfiinţarea a şase filiale în Bucureşti, fostele secţii ale ASB devenind filiale autonome.

Cât despre revendicarea în justiţie a Casei Vernescu, aceasta frizează absurdul: imobilul a fost cumpărat de statul român încă din anul 1908 de la deţinătorul de atunci, iar acum o persoană născută în 1937, pretinsă moştenitoare a proprietarului iniţial al casei (acesta a decedat la sfârşitul secolului XIX!), revendică imobilul conform Legii 10, referitoare la casele naţionalizate! Se pare, aşadar, că în spatele acestei „moştenitoare“ ar sta reprezentanţi ai mafiei imobiliare.

Comitetul Director l-a nominalizat pe poetul Adrian Popescu pentru marele premiu al Festivalului „Tudor Arghezi“ de la Tg. Jiu, ediţia de anul acesta.

Acţiunile USR din 2013 sunt: Colocviul romanului românesc, care se va desfăşura între 31 mai şi 2 iunie la Alba Iulia; Turnirul de poezie de la Gyula, ediţia a III-a, între filialele Cluj şi Arad, care se va desfăşura între 2 şi 7 iunie.

La 10 iunie va avea loc şedinţa Consiliului USR, care va stabili calendarul alegerilor. Se propune de către Comitetul Director ca data limită pentru depunerea candidaturilor la preşedinţia USR să fie 16 august, iar alegerile propriu zise să aibă loc, pe filiale, aşa cum stabileşte noul statut, între 16 septembrie şi 15 octombrie.

Tot în ziua de 10 iunie va avea loc şi decernarea premiilor USR pe anul 2012.

Text propus de Eugen Evu

Categorii:PRESA

Cartea veche cu oameni…


CARTEA VECHE CU OAMENI

 

La ieşirea din vers,

porţile vii vorbesc precum oamenii,

iar oamenii închişi precum porţile,

un echilibru perfect între cele două lumi.

Pe străzile flămânde mereu un semn, o minune,

în aşteptarea oamenilor reali îmi caut loc,

de departe o voce, apoi altă voce…

Am aşteptat această clipă

care schimbă totul,

când  oameni ies din cartea veche, uitată,

precum din brazda deschisă

la început de primăvară…

 

 

Constantin Stancu

Categorii:POEMUL

Ard îngerii…


Am primit de la Adrian Botez:

 

 

CRÂMPEI DE PSALM DOSOFTEIAN

 

la muezinul brad

cerul face vad

de trec sfinţii şi părinţii

lumini păsări ard

plâng parfum de nard

 

brazi flamuri de munţi

cu voi trecem punţi şi aprindem nunţi

se strâng frunte lângă frunţi

bălai serafi şi Hristos

pe un mal frumos…

 

şi-i atâta gând lumină

trece-alene o albină:

văzduhuri de liturghie

văpăi mari la temelie

ard îngeri o mie…

 

suflete crin răstignire

ai ieşit din trup şi fire

şi-ai venit la sfat de rai

cu toţi brazii de pe plai

…cântece-n slăvit alai…

 

Adrian Botez

 

botez botez 001

Categorii:POEMUL

Poezia… Dincolo de stele, poveşti pentru îngeri…

22 aprilie 2013 Un comentariu

Poeme noi de Daniela Ghigeanu

9 martie 2013

Reverie

 

Nu voi tăcea nici dincolo de stele,

Voi cânta  fără muzică,

Pentru mine şi pentru flori,

Voi scrie poveşti pentru îngeri

Şi pentru copiii nenăscuţi,

Ca să nu se simtă singuri

În leagănele lor de argint.

Voi colinda tărâmuri neştiute,

Pe aripile păsării măiastre,

Căutând merele de aur…

Tandreţe

 

Tandreţea umblă nechemată în tăcerea nopţii,

Pe când stelele îşi leagănă steluţele,

Şi îngerii desenează pe fruntea copiilor

Cu pulbere de argint.

Categorii:POEMUL
%d blogeri au apreciat: