Arhiva

Archive for aprilie 2013

Evanghelia sinoptică… La cruce, semn şi gând


EVANGHELIA DOMNULUI IISUS HRISTOS

 

 

PRIVIRE SINOPTICĂ ASUPRA CELOR PATRU VERSIUNI CANONICE ALE EVANGHELIEI (DUPĂ MATEI, MARCU, LUCA SI IOAN)

Ediţia a II-a

(Îmbunătăţită prin osteneala lui Nicolae Kreis)

 

Anul 2008 după Hristos, 5769 de la Facerea lumii

 

 

24. Pilat, hotărând să li se împlinească cererea,

25. le-a eliberat pe cel aruncat în închisoare pentru răscoală si omor, pe care-l cereau ei,

iar pe Iisus L-a dat în voia lor.

26. Si pe când Îl duceau, au pus mâna pe un oarecare Simon din Cirene, care se întorcea

de la ogor, si i-au pus crucea s-o ducă în urma lui Iisus.

27. Si-L urma mulţime mare de popor si femei care se băteau în piept si-L plângeau.

28. Si întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: «Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe

Mine, ci pe voi plângeţi-vă si pe copiii vostri.

29. Că, iată, vor veni zile când vor zice: “Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care nau

născut si de sânii care n-au alăptat!

30. Atunci vor începe să zică munţilor: “Cădeţi peste noi!”; si dealurilor: “Acoperiţine!”

31. Că, dacă se fac acestea lemnului verde, ce se va face celui uscat? »

32. Împreună cu Iisus duceau si doi făcători de rele, ca să fie omorâţi împreună cu El.

33. Ajungând la locul numit “Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El si pe făcătorii de

rele: unul la dreapta si altul la stânga.

34. Iisus zicea: “Părinte, iartă-le lor, că nu stiu ce fac”. Ei si-au împărţit hainele Lui,

aruncând sorţii.

35. Si sta poporul privind, iar căpeteniile îsi băteau joc de El, zicând: “Pe alţii i-a

mântuit: să se mântuiască si pe sine, dacă el este Hristosul, Alesul lui Dumnezeu”.

36. Ostasii Îl luau si ei în râs, apropiindu-se de Dânsul, dându-I oţet

37. si zicându-I: “Dacă esti tu Împăratul iudeilor, mântuieste-te pe tine însuţi !”

38. Deasupra Lui era scris cu litere grecesti, latinesti si evreiesti: “Acesta este regele

iudeilor”.

39. Unul dintre răufăcătorii răstigniţi Îl batjocorea, zicând: “Nu esti tu Hristosul?

Mântuieste-te pe tine si pe noi !”

40. Dar celălalt, certându-l, i-a zis: “Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care te afli sub

aceeasi osândă

41. Noi pe drept am primit răsplata cuvenită pentru faptele noastre, dar Omul Acesta na

făcut nici un rău”.

42. Si I-a zis lui Iisus: “Pomeneste-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta!”

43. Iar Iisus i-a zis: “Adevăr grăiesc ţie astăzi, vei fi cu Mine în rai!”

44. Pe la ceasul al saselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea.

45. Soarele s-a întunecat si catapeteasma* templului s-a sfâsiat prin mijloc.

46. Iar Iisus, strigând cu glas mare, a zis: “Părinte, în mâinile Tale Îmi încredinţez

duhul!” Si zicând aceasta, Si-a dat duhul.

47. Sutasul, văzând cele petrecute, L-a slăvit pe Dumnezeu, zicând: “Cu adevărat, Omul

Acesta a fost drept!”

48. Si tot poporul care venise la privelistea aceea, văzând cele întâmplate, s-a întors

bătându-si pieptul.

49. Si toţi cunoscuţii Lui, si femeile care-L însoţiseră din Galileea, stăteau departe,

privind la acestea.

50. Si, iată, era un sfetnic al sinedriului, numit Iosif, bărbat bun si evlavios,

51. care nu luase parte la sfatul si hotărârea celorlalţi. El era din Arimateea, cetate a

iudeilor, si astepta Împărăţia lui Dumnezeu.

52. Iosif s-a dus la Pilat si a cerut trupul lui Iisus.

53. Si coborându-l, l-a înfăsurat în giulgiu* si l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă,

în care nu mai fusese pus nimeni.

54. Era vineri, ziua Pregătirii, si se însera spre sâmbătă.

55. Si urmându-L femeile care veniseră cu El din Galileea, au văzut mormântul si cum a

fost pus trupul Lui.

56. Si întorcându-se, au pregătit miresme si miruri, iar sâmbătă s-au odihnit după Lege.

 

Notă

Extras

Ediţia a I-a a fost tiparita la Editura DALAMI din Caransebes în tiraj redus (100 exemplare)
Ediţia a II-a este oferita gratuit pe Internet cititorilor de pretutindeni.
Eventuala corespondentă poate fi trimisă la adresa de e-mail: nicolae.kreis@yahoo.com
EVANGHELIA SINOPTICĂ
(TEXT OBŢINUT PRIN ÎMBINAREA ARMONICĂ A VERSIUNILOR CANONICE
ALE EVANGHELIEI, DUPĂ MATEI, MARCU, LUCA SI IOAN)

Categorii:CREDO

România, primăvara… De sărbători, lumina lină, lumea e mai frumoasă… un semn de la Eugen Evu


ROMANIA – NU AI SA CREZI…

Plaja Gura Portitei, o alternativa pentru Vama Veche, intre Delta si mare. Unul din primele sate de vacanta din Romania, atestat in harti din anul 1710.
 
 
 
Rasarit magic in Rarau.
 
Statuia lui Decebal pe Dunăre, la Cazane.
 
 
Ceahlau, salbatica splendoare..
 
 
Rapa rosie,Sebes.
 
 
Lacul Balea este un lac glaciar (format in circ glaciar) situat la o altitudine de 2040 m, in Muntii Fagaras, Judetul Sibiu.
 
 
 
 
Cheile Bicazului, situate in partea centrala a Muntilor Hasmas, in nord-estul tarii in judetele Neamt si Harghita.
 
 
Lacul Oasa, Muntii Sureanu.
 
 
Transfagarasan: cel mai spectaculos traseu rutier din Romania .
 
 
Multi straini compara Transfagarasanul, cel mai spectaculos traseu rutier din Romania, cu
Trollstigen Mountain Road Norway  
 
 
Cascada Cailor este una dintre cele mai frumoase cascade din Romania, formata pe versantul nordic al Muntilor Rodnei, in apropierea statiunii turistice Borsa.
 
 
Laguna Albastra – Aghires , Romania
 
 
Culoarul Rucar Bran, Piatra Craiului.
 
 
Castelul Bran.
 
 
Ochiul Beiului.
Este un lac albastru, care nu ingheata niciodata.
 
 
Balea Lac este situat in muntii Fagaras si reprezinta unul dintre cele mai importante obiective turistice din Romania, datorita altitudinii la care se afla statiunea, 2034m.
 
 
Lacul Bodi, Mogosa. In apropiere de Baia Mare. 
 
 
Barajul Gura Apelor, Muntii Retezat. 
 
Categorii:FOTO

Un gând de primăvară…


candela

Categorii:GÂND

Insulta şi calomnia sunt condamnate, atenţie la Codul penal!

30 aprilie 2013 3 comentarii

 

INSULTA ŞI CALOMNIA SUNT IN VIGOARE! ATENŢIE LA CODUL PENAL

–          ICCJ-Secțiile Unite a stabilit admițând un recurs în interesul legii, prin  Decizia 8/2010 unde a stabilit că „Normele de incriminare a insultei şi calomniei cuprinse în art. 205 şi 206 din Codul penal, precum şi prevederile art. 207 din Codul penal privind proba verităţii, abrogate prin dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispoziţii declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale, nu sunt în vigoare”. Argumentul pe care s-a bazat ICCJ a fost că doar  Parlamentul poate incrimina infracțiuni (art. 2 Cpen) și că nu este posibil ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial.

 

–          În data de 29 apr. 2013, CCR a constatat că dezlegarea dată problemelor de drept judecate prin Decizia ICCJ – Secțiile Unite nr.8/2010 este neconstituțională, contravenind Constituției și Deciziei CCCR nr.62/2007. CCR a constatat în mod constant că “în cazul constatării neconstituţionalităţii unor dispoziţii de abrogare, acestea îşi încetează efectele juridice în condiţiile prevăzute de art.147 alin.(1) din Constituţie, iar prevederile legale care au format obiectul abrogării continuă să producă efecte, deoarece acesta este un efect specific al pierderii legitimităţii constituţionale (…), sancţiune diferită şi mult mai gravă decât o simplă abrogare a unui text normativ. În continuare, Curtea reţine că nicio altă autoritate publică, fie ea şi instanţă judecătorească, nu poate contesta considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, aceasta fiind obligată să le aplice în mod corespunzător, respectarea deciziilor Curţii Constituţionale fiind o componentă esenţială a statului de drept.  De reţinut că libertatea de exprimare nu este un drept absolut. În statul de drept libertatea unei persoane se termină acolo unde începe libertatea altei persoane! Art.57 din Constituţie prevede expres obligaţia cetăţenilor români, cetăţenilor străini şi apatrizilor de a-şi exercita drepturile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. Și  libertatea de exprimare are anumite limite: art 30 alin.(6) din Constituție prevede că “Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine“. Aceste valori reglementate ca limite ale libertății de exprimare se regăsesc, de altfel, și în art.10 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale și în art.19 paragraful 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

– În caz de constatare a neconstituţionalităţii unor dispoziţii legale de abrogare, acele dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea, iar prevederile legale abrogate printr-o dispoziţie constatată neconstituţională continuă să fie active şi să producă efecte.

Din data de  12 februarie 2007 când a fost publicată în M.Of. nr.104/2007 decizia nr. 62 cele două infracțiuni de insultă și calomnie se regăsesc în Codul Penal!

 

De văzut:  art. 146 si 147 din Constitutie, precum si Legea 47/1992.

 

Sursa: Cristi Danileţ, judecător, membru CSM

Felicitări domnului Cristi Danileţ pentru lămurirea unor aspecte legate de aplicarea Codului penal!

Categorii:PRACTIC

Semnal: Târgul de Carte „Alba Transilvania” – Alba MALL 10-12 mai 2013, CARTEA CA STARE, CARTEA CARE TE CUCEREŞTE! Catalogul ediţiei 2013, edituri, autori, cărţi, scriitori, lucruri noi şi cărţi importante!


ABTR 3 ABTR 10001 ABTR 2

 

catalog_print_2013_final

 

Categorii:CARTEA, PRESA

Zilele revistei „Convorbiri Literare” aprilie, 2013


afis_Zilele_Revistei_Convorbiri_Literare_2013

 

Redactorul şef al Revistei Convorbiri Literare, scriitorul Cassian a Maria Spiridon, a  prezentat miercuri, 24 aprilie 2013,  în cadrul unei conferinţe de presă,  programul Zilelor Revistei Convorbiri Literare, ediţia  a XVII-a, ce se vor desfăşura între 25 şi 27 aprilie 2013, la Iaşi.

Ediţia din acest an îl are ca invitat special pe scriitorul Augustin Buzura, care va susţine, vineri, conferinţa „Ce-ar mai fi de  spus…”, la Universitatea Petre Andrei.  Un alt invitat este artistul Grigore Leşe, care va fi prezent la Podiumul poetic.”

În acest an, Galele Revistei Convorbiri Literare vor avea un specific aparte, datorită colaborării cu Filarmonica de Stat Moldova şi Teatrul Luceafărul. Va fi un spectacol de muzică şi poezie”, a precizat Cassian Maria Spiridon, adăugând că Zilele Revistei Convorbiri Literare se vor încheia cu Podium poetic. Lecturi şi momente muzicale,  cu participarea lui Grigore Leşe, invitat de onoare  şi a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi. Spectacolul va avea loc la Teatrul Luceafărul. La rândul său,  Bujor Prelipcean, directorul Filarmonicii de  Stat Moldova Iaşi a ţinut să precizeze că atât el, cât şi colectivul Filarmonicii, au primit cu mare bucurie colaborarea cu Revista Convorbiri Literare şi Teatrul Luceafărul. „Convorbiri Literare este cea mai  prestigioasă revistă literară din România. Atât timp cât voi fi director al Filarmonicii, vom participa la astfel de  evenimente. Din punctul meu de vedere, compozitorii, artiştii, poeţii sunt cel mai mare bun pe care-l avem. Programul este deosebit de frumos şi atractiv”, a subliniat Bujor Prelipcean.

Un alt partener al evenimentului este Teatrul Luceafărul. Directorul instituţiei, Ioan Holban, i-a asigurat pe cei care vor veni la Podiumul poetic de vineri, 26 aprilie 2013,  că vor avea parte de o seară minunată. „Poezia vine din muzică. Această conjuncţie între muzică şi poezie este una foarte fericită. Cei ce vor veni la eveniment vor avea parte de o seară minunată, cu muzică de calitate şi vor putea lua pulsul poeziei care se scrie în România în acest moment”, a menţionat Ioan Holban.

 

Sursa: USR

Categorii:literature

Scriitorul Eugen Dorcescu în revista argentiniană Analecta literaria (Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias)…


Prestigioasa revistă argentiniană Analecta literaria (Revista de Letras, Ideas, Artes y Ciencias), condusă de o personalitate marcantă a vieţii literare, ştiinţifice şi universitare din Argentina, doamna Mónica Delia Pereiras, publică, în ediţia din 20 aprilie 2013 a secţiunii sale de traduceri Espejo textual, un eşantion reprezentativ din volumul de poezie bilingv (spaniolă – română) Poemas del Viejo – Poemele Bătrânului al poetului Eugen Dorcescu.

Cele zece poeme, în traducerea Rosei Lentini, sunt însoţite de  fotografia autorului şi de o detaliată bio-bibliografie.

Categorii:literature, POEMUL, PRESA
%d blogeri au apreciat: