Arhiva

Archive for the ‘PRACTIC’ Category

Bilete de valoare pentru angajați. Data de start – 01.01.2019


Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost publicată în MO nr. 509/ 13.07.2018.

Intrarea în vigoare se face la data de 1 ianuarie 2019.

Sunt stabilite următoarele tipuri de bilete de valoare:
– tichete de masă
– tichete cadou
– tichete de creșă
– tichete culturale
– vouchere de vacanță.

Stabilirea categoriilor de bilete de valoare se face de comun acord între angajatori  împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, supă caz, cu reprezentanții salariaților.

Emiterea biletelor de valoare se poate face atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic.

Bilete de valoare pot fi acordate de angajatori precum:

– operatorii economici;

– instituțiile publice centrale și locale;

– regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;
– instituțiile financiare și instituțiile de credit;
– organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;
– organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.

Emiterea biletelor de valoare se face numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice.

Costul emiterii este suportat de angajatori.

Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Biletele de valoare emise pe suport electronic pot fi utilizate inclusiv pentru plăți online și nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Reclame
Categorii:PRACTIC, PRESA

Facilități pentru angajatorii care acceptă persoane din grupuri vulnerabile: șomeri, absolvenți, oameni în vârstă, persoane cu probleme sociale și de sănătate


Prin modificarile aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca se stabileste ca, pentru incadrarea in munca a persoanelor din grupuri considerate vulnerabile, cuantumul subventiilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj se majoreaza de la 900 lei la 2.250 lei, astfel:

  •  angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent incadrat;

 

  •  angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o perioada de 18 luni;

 

  •  angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, someri in varsta de peste 45 de ani, someri de lunga durata, tineri NEET sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni;

 

  •  angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceasta categorie, 2.250 lei;

 

  •  angajatorii care incadreaza in munca, cu norma intreaga, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de 2.250 lei.

– Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

– Cuantumul primei de activare acordata somerilor inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 3 luni.

– Prin modificarile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior se stabilește că odata cu intrarea in vigoare a noilor prevederi, angajatorii care vor incheia, in conditiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, dupa caz, vor beneficia, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna. Suma acordata pana acum era de 1.125 lei, in cazul ucenicilor, si 1.350 lei, in cazul absolventilor.

 

Categorii:literature, PRACTIC, PRESA

Legea pensiilor se modifică pentru cei cu grupe de muncă


Legea Pensiilor, varianta actuala, suferă modificări

Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani in activități în locuri de munca încadrate in condiții speciale (aviația civila, siderurgie, subteran, risc radiologic, unități de transport maritim si fluvial, foraj sonde de țiței si gaze, etc.) se reduce vârsta standard de pensionare cu 13 ani si raportarea pentru calculul pensiei la un stagiu de cotizare de 25 de ani și, de reținut, modificările au în vedere si personalul artistic, adică cel care a realizat cel puțin 20 de ani in locurile lor de munca, iar stagiul de cotizare se va reduce de la 30 la 25 de ani – conform informațiilor puse la dispoziție de Camera Deputaților. Presa a preluat informația și a transmis-o publicului cititor.

De aceasta reducere a stagiului de cotizare la 25 de ani vor beneficia si persoanele înscrise la pensie  după anul 2011, conform comunicatului Camerei Deputaților, iar legea urmează să fie promulgată de președintele României, dacă nu va considera oportun să declare neconstituționale articolele, sau să trimită legea la parlament pentru reanalizare, conform atribuțiilor sale.

De urmărit Monitorul Oficial al României!

 

Categorii:PRACTIC, PRESA

Calendarul pensiilor, începând cu 01.07.2018


Informare privind schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii

 

 

INFORMARE
REF: SCHIMBAREA CALENDARULUI DE PLATĂ A DREPTURILOR CARE SE ACHITĂ
PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII
Casa Națională de Pensii Publice își anunță beneficiarii care primesc drepturile prin intermediul CN Poșta Romana SA că – începând cu luna iulie 2018 – calendarul de plată se modifică după cum urmează:
Plăţi curente
• 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor;
•pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective .
Plăţi restante
• 11 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor
•pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
Folosim acest context pentru a preciza că în cazul persoanelor ale căror drepturi se achită prin conturi curente sau conturi de card calendarul de plată este cel de până în prezent. Astfel, plata se face începând din data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare.
Documentul de informare (talonul mov) se transmite între 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor.
Pentru pensionarii avizaţi la domiciliu documentul de informare se poate ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
Biroul de presă                                                                                                                  22.06.2018
Categorii:PRACTIC, PRESA

Modificările preconizate la Codul de procedură penală


Despre modificările la Codul de procedură penală.

Notă. Modificările nu sunt in vigoare. Proiectul de lege poate fi contestat la Curtea Constituțională de parlamentari sau grupurile parlamentare! După aceste proceduri proiectul este trimis președintelui spre promulgare.

Președintele poate contesta la Curtea Constituțională sau o poate retrimite Parlamentului pentru reexaminare acest proiect adoptat de parlament.

Modificări preconizate la Codul de procedură penală:

-definiția suspectului va fi modificată. Suspectul va fi persoana cu privire la care există probe ori indicii temeinice că a comis o faptă penală, iar nu cea cu privire la care există o bănuială rezonabilă, cum e acum (de fapt, se urmărește înlocuirea sintagmei „suspiciune/bănuială rezonabilă” din prevederile Codului cu sintagma „indicii temeinice”);

-eliminarea camerei preliminare;

-înregistrările care nu privesc fapta ori persoanele ce formează obiectul cercetării să nu mai poată fi folosite nici în dosarul respectiv, nici în altul, urmând să fie distruse la finalizarea procesului respectiv;

-datele și informațiile obținute în baza Legii securității naționale nu vor mai putea fi folosite decât în cercetarea acelor infracțiuni care afectează siguranța națională;

-procurorul va trebui să-i informeze pe toți cei care au fost interceptați și care nu aveau nicio calitate în cadrul urmăririi penale, iar aceste persoane vor putea să conteste măsurile de supraveghere la care au fost supuși – pe partea de temeinicie, de legalitate ori de proporționalitate a măsurii. În plus, judecătorul va putea încuviința plata de despăgubiri de la stat pentru cei prejudiciați în urma acestor măsuri;

-suportarea de către stat a cheltuielilor judiciare făcute de inculpatul care a fost achitat;

-pentru ca denunțătorul să beneficieze de reducerea limitelor de pedeapsă, denunțul va trebui depus în maximum un an de la data când a aflat de săvârșirea infracțiunii. Apoi, când se va sesiza din oficiu, organul de urmărire penală va trebui să arate concret de unde a aflat despre comiterea infracțiunii;

-se va putea cere revizuirea hotărârii judecătorești atunci când nu a fost redactată și/sau semnată de judecătorii care au luat parte la soluționarea cauzei, precum și în situația în care CEDO a constatat o încălcare a drepturilor datorată unei hotărâri judecătorești, iar consecințele sale grave continuă să se producă;

-motiv de revizuire va fi și sancționarea disciplinară a judecătorului/procurorului din proces, dacă o atare împrejurare a influențat soluția din cauza respectivă.

Sursa: Presa.

 

Categorii:PRACTIC, PRESA

Atenție: SICAP în loc de SEAP!


UTI a dezvoltat şi aplicat concret Sistemul informatic  pentru mediu performant de desfăşurare a achiziţiilor publice (SICAP).

Beneficiarul sistemului este Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR).

Valoarea proiectului este de aproximativ 22 milioane lei.

Data de plecare: 2 aprilie 2018. Date:  600.000 de utilizatori, care fac parte din peste o jumătate de milion de entităţi distincte; 3.000 de proceduri noi de achiziţii publice.

În SICAP lucrează în prezent toţi operatorii activi în procesul de achiziţii publice:  autorităţi contractante, ofertanţi, instituţii de reglementare şi control.

Proiectul SICAP are ca scop dezvoltarea unui sistem informatic flexibil, modular şi performat pentru desfăşurarea achiziţiilor publice, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene şi cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice, după cum susține UTI.

SICAP este adaptat cerinţelor legate de noile formulare legislative prin care se transmit anunţurile la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

În perioada de tranziţie de la SEAP la SICAP (noul SEAP), estimată la o perioadă de 2-3 luni, cele două platforme funcționează în paralel întrucât capacitatea tehnologică a sistemului SEAP era depăşită de gradul foarte mare de utilizare.

Tranziția de la SEAP la SICAP a reprezentat o etapă necesară, sistemul finalizat în 2006 a fost prima platformă de achiziţii electronice din România şi a răspuns  bine cerinţelor  pieței de funcţionalitate şi de securitate ale participanților  timp de 12 ani.

Conform datelor oficiale, având ca sursă AADR, aflăm:  19.703 autorităţi contractante au fost înregistrate în SEAP, 127.242 de ofertanţi, 1.489.373 de repere au fost publicate, 16.123.237 de cumpărări directe, valoarea achiziţiilor – peste 30.871 miliarde lei.

 

Sursa: Presa

Categorii:PRACTIC, PRESA

Procesul verbal de contravenție și descrierea faptei. O decizie ICCJ


Prin Decizia nr. 13/2018, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

”Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinţei privind descrierea faptei contravenţionale şi atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 mai 2018.”

 

Categorii:PRACTIC, PRESA
%d blogeri au apreciat asta: