Arhiva

Archive for the ‘PRACTIC’ Category

Pensionare anticipată pentru cei care locuiesc în orașe poluate! Extinderea listei


Persoanele care au locuit timp de 30 de ani în 24 de localități vor avea dreptul să se pensioneze cu doi ani mai devreme, fără penalități, având în vedere noxele produse de combinatele chimice din aceste orașe, au decis, marți, senatorii.

Prin propunerea legislativă adoptată marți vor beneficia și locuitorii din Anina, Armeniș, Ciudanovița, Bacău, Brăila, Dragotești, Drobeta-Turnu-Severin, Jilț, Fărcășești, Mătăsari, Motru, Moldova Nouă, Negomir, Onești, Oțelul Roșu, Plopșoru, Reșița, Rm. Vâlcea, Rovinari, Slatina, Suceava, Târnăveni, Turnu Măgurele și Urdari.

De reducerea vârstei de pensionare beneficiau până acum persoanele aflate în Baia Mare, Copșa Mică, Târgu Mureș, Zlatna și din localitățile miniere din Valea Jiului.

Sursa: Presa

 

Anunțuri
Categorii:PRACTIC, PRESA

Autorizația de securitate la incendii, un nou termen: 30 septembrie 2017

26 Septembrie 2017 Lasă un comentariu

Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu a fost prelungit, potrivit unei legi adoptat de Parlament. Termenul de amanare de trei luni, a fost de la 30 iunie la 30 septembrie 2017.

Potrivit proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, beneficiarii care depun pana la data de 30 septembrie 2017 documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu sau au proiecte in avizare pentru finantare sunt exceptati de la aplicarea amenzilor, daca termenul de conformare nu va depasi data de 31 decembrie 2017.

Amenzile sunt mari, acestea pot ajunge pana la 50.000 lei, iar investitorii pot fi sancționați cu oprirea functionarii cladirii cu pricina.

În perioada urmatoare vor apărea controalele, asa ca dezvoltatorii au obligația să cunoască și sa respecte legislatia in vigoare.

Articolul unic se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Articol unic. – (1) Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 septembrie 2017.
(2) Beneficiarii care depun pana la data de 30 septembrie 2017, documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu sau au proiecte in avizare pentru finantare, sunt exceptati de la aplicarea amenzilor, daca termenul de conformare nu depaseste 31 decembrie 2017”.

Categorii:PRACTIC, PRESA

Polițiștii locali nu pot amenda conducătorii auto pentru abateri de la regulile de deplasare pe drumurile publice

19 Septembrie 2017 Lasă un comentariu

Conform Deciziei ICCJ nr. 11/2017 a Completului pentru soluționarea recursurilor în interesul legii polițiștii locali nu au voie să dea amenzi șoferilor în trafic și nu le pot cere informații din care să reiasă cine le-a încredințat pentru conducere mașinile.
Decizia:
„(…) doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate”.
Data de aplicare este 19.09.2017.
Problema trebuia tranșată pentru că Avocatul Poporului în actul de sesizarea ICCJ a arătat că în România au existat instanțe care au desființat procesele-verbale de contravenție făcute de polițiștii locali, în timp ce altele au considerat că acestea sunt perfect legale, cu toate că în textele de lege sunt referiri exprese numai la poliția rutieră, nu și la cea locală.
Singurii care au competență pe Codul rutier în privința faptelor din trafic sunt polițiștii rutieri.
Doar polițiștii rutieri au competența să aplice sancțiuni contravenționale conducătorilor auto, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), ce a apărut în Monitorul Oficial, în luna septembrie, iar polițiștii locali nu pot exercita aceste atribuții, neavând dreptul să-i ceară anumite documente celui de la volan!
Decizia ICCJ este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial.

Categorii:PRACTIC, PRESA

Contencios administrativ și fiscal: Calea de atac – recursul. O decizie a ICCJ

19 Septembrie 2017 Lasă un comentariu

Prin Decizia nr. 17/2017, ÎCCJ stabileşte următoarele:

”În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac în materia contenciosului administrativ, împotriva hotărârilor pronunțate în această materie poate fi exercitată numai calea de atac a recursului, cu excepția cazului prevăzut de dispozițiile art. 25 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare”.

Categorii:PRACTIC, PRESA

Evidența orelor de muncă la angajator. Inspecția Muncii și prevederile Codului muncii în vigoare

15 Septembrie 2017 Lasă un comentariu

Sursa: Insp. Muncii

Categorii:PRACTIC

Cerere de restituire taxa specială pentru autovehicule și autoturisme 2017


Categorii:PRACTIC

Codul muncii a fost modificat, angajatorii și munca la negru… O dispoziție în mov!


În data de 4 august 2017, Guvernul României a adoptat o serie de noi reglementări vizând munca nedeclarată, emițând o Ordonanță de Urgență de completare a Codului muncii.

  1. Constituie munca nedeclarată:
    – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
    – primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
    – primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
    – primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

2. De reținut de către administratori/ directori: angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru.

3. Măsuri, sancțiuni:
– eliminarea limitei de 5 persoane stabilite până în prezent pentru încadrarea faptei ca și contravenție și creșterea cuantumului amenzii contravenționale aplicate;
– instituirea posibilității ca inspectorii de muncă să sisteze activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată;
– primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

A fost stabilită posibilitatea achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de sancționare.

 

 

Categorii:PRACTIC, PRESA
%d blogeri au apreciat asta: