Arhiva

Archive for aprilie 2017

Rezerviștii – Noile reguli


 

Normele metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari din 31.03.2017.

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 259 din 13 aprilie 2017

Normele metodologice sunt în vigoare de la data de 13 aprilie 2017.

Procesul de recrutare, conform normelor, are mai multe etape:

  1. ) prezentarea funcţiilor disponibile, a criteriilor de recrutare, a procesului de recrutare şi selecţie, a condiţiilor necesare pentru formare şi îndeplinire a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, la sediul centrelor militare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a serviciului militar în calitate de rezervist voluntar în mediul civil;
  2. ) punerea la dispoziţia candidaţilor a materialelor de informare;
  3. ) consilierea candidaţilor;
  4. ) punerea la dispoziţia candidaţilor a fişei de examinare medicală şi îndrumarea acestora privind modalitatea de efectuare a examinării medicale;
  5. ) completarea dosarului de candidat cu toate documentele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestor documente;
  6. ) informarea candidaţilor privind data participării la selecţie, respectiv condiţiile şi modul de desfăşurare a probelor.

Rezerviştii voluntari sunt încadraţi, din timp de pace, în funcţii prevăzute în statele de organizare ale comandamentelor, marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale.

Încadrarea se face  pe bază de contract individual pe durată determinată.

Centrele militare. Structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale responsabile cu organizarea şi executarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar sunt centrele militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

 

 

Categorii:PRACTIC, PRESA

Averea concubinilor. Cum se analizează situația lor. Probe, cote părți, legislația aplicabilă. Iubirea e un lucru foarte mare!


Bunurile dobândite în timpul concubinajului sunt proprietate comună pe cote părţi, dacă se face dovada că între concubini a existat o convenţie, chiar tacită, în acest sens.

Important, în cazul unui asemenea partaj, este stabilirea, pe bază de probe, a contribuţiei fiecărui concubin la achiziţionarea bunurilor, indiferent pe numele căruia dintre ei s-a întocmit actul de achiziţie. Sunt împrejurări de fapt și sunt admisibile orice mijloace de probă, inclusiv proba testimonială.

În cazul partajului bunurilor achiziţionate în perioada concubinajului părţile sunt ţinute să dovedească contribuţia lor efectivă la dobândirea fiecărui bun în parte şi, ca efect, dobândirea unui drept de proprietate comună pe cote părţi.

În raporturile patrimoniale dintre concubini se aplică dispoziţiile dreptului comun atât cu privire la dobândirea proprietăţii pe cote-părţi, cât şi cu privire la sistarea stării de coproprietate pentru fiecare bun în parte.

Sursa:  Curtea de Apel Suceava

 

 

Categorii:PRACTIC

nu este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil! Decizia ICCJ din 03 aprilie 2017


Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr. 23 în dosarul nr.3996/1/2016, la data de 03 aprilie 2017, a admis sesizarea formulată de Tribunalul Alba – Secţia I civilă privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a decis că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi şi art. 1.669 alin. (1) din Codul civil, nu este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic.

 

Categorii:PRACTIC

Conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de o persoană care nu posedă permis de conducere este interzisă!


Conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier de o persoană care nu posedă permis de conducere, prezintă pericol social ridicat şi aduce atingere unor valori sociale protejate prin Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care are drept scop tocmai asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulației pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieții, integrității corporale şi a sănătății persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, valoare garantată de art. 22 din Constituție.

În data de 4 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6) teza a doua din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care au următorul cuprins:

– Art. 335 alin. (1) din Codul penal: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.”

– Art. 6 pct. 6) teza a doua din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002: „În sensul prezentei ordonanțe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înțeles: (…)

  1. (…) Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule.”

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, este neconstituțională. De asemenea, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 pct. 6) teza a doua din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

Când o asemenea faptă nu este descurajată prin mijloacele dreptului penal, are loc încălcarea valorilor fundamentale, ocrotite de Codul penal, precum drepturile şi libertățile cetățenilor, respectarea Constituției şi a legilor, care sunt consacrate prin art. 1 alin. (3) şi (5) din Legea fundamentală printre valorile supreme.

Prin urmare, Curtea a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal încalcă art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul român, art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 22 privind dreptul la viață, integritate fizică şi psihică din Legea fundamentală.

Curtea a  mai constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 6 art. 6 pct. 6) teza a doua din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care exclude tractoarele agricole şi forestiere din categoria autovehiculelor, nu încalcă dispoziţiile din Constituție invocate.

 

Categorii:PRACTIC

15 iunie 2017: Fără taxe de roaming în țările UE!


De la 15 iunie nu vor mai fi taxe de roaming! Utilizatorii care vor călători prin Europa vor putea verifica emailul sau utiliza hărți, vor putea încărca fotografii pe rețelele sociale, vor putea telefona și trimite SMS-uri acasă fără costuri suplimentare.

Eurodeputații au eliminat bariera în calea eliminării complete a taxelor de ”roaming” aplicate utilizatorilor, programată pentru 15 iunie 2017, ceea ce va permite consumatorilor să telefoneze, să trimită SMS-uri și să folosească date pe mobil atunci când călătoresc în alt stat UE, exact la același cost ca și acasă.

Parlamentul european a eliminat ultimul obstacol – acordul privind prețurile maxime pe care companiile și le pot aplica reciproc pentru utilizarea rețelelor – prin aprobarea acordului informal cu Consiliul! Au fost 549 de voturi pentru la 27 voturi contra și 50 de abțineri.

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: