Arhiva

Archive for decembrie 2009

LA MULŢI ANI !

30 decembrie 2009 Un comentariu

După calculele oamenilor se sfârşeşte un an şi începe altul …
După calculele lui Dumnezeu o zi poate însemna o mie de ani şi o mie de ani să fie cât o zi, de aceea să nu uităm:
” Psa 90:12 Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”
GÂNDURI ….

„ 1Co 13:4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
1Co 13:5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău,
1Co 13:6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
1Co 13:7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.”

„ 1Co 6:12 Toate lucrurile îmi sânt îngăduite, dar nu toate sânt de folos; toate lucrurile îmi sânt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.”

„ 1Co 8:3 Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.”

„ Gal 3:22 Dar Scriptura a închis totul supt păcat, pentruca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos.”

„ Ioan 8:32 Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

„ Evrei 11:6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. „

„ Ioan 8:47 Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu.”

Pro 3:5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Pro 10:2 Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

„Pro 15:3 Ochii Domnului sânt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.”

„Pro 15:30 O privire prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună întăreşte oasele.”

„ Pro 20:24 Domnu îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?”

„ Pro 22:12 Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. „

„ Psa 121:5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.”

„ Evrei 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

„ Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
Evrei 4:13 Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face. „

„ Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.”

„ Mat 5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! „

„ Mat 5:9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! „

„ Mat 6:34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. „

„ Mat 10:42 Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”

„ Luca 10:27 El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Foto: GURA APEI IN MUNTII RETEZAT

Categorii:literature Etichete:

CARTEA O NECESITATE ? …DOAR PENTRU COPII ?

29 decembrie 2009 Lasă un comentariu

Cititorul de carti electronice Kindle a fost cel mai achizitionat cadou de Sarbatori pe plan mondial, a anuntat Amazon.com intr-un comunicat, compania precizand de asemenea ca, pentru prima data, in ziua de Craciun, s-au vandut mai multe carti in format digital decat carti tiparite.

Conform datelor Amazon.com, cea mai buna zi pentru cumparaturi a fost 14 decembrie, cand s-au inregistrat peste 9,5 milioane de comenzi pentru Kindle in intreaga lume, un record de 110 articole per secunda.

Dupa Kindle, dispozitivele electronice cele mai vandute intre 15 noiembrie si 19 decembrie au fost iPod Touch de 8GB si GPS-ul Garmin Nuvi 260W.

Kindle a devenit rapid cel mai popular cititori de carti din lume, fiind lansat in acest an pe plan mondial, de retailer-ul online Amazon. Din 19 octombrie, Kindle poate fi comandat in 100 de tari, la un pret de 279 dolari. Reprezentantii Amazon.com au confirmat pentru Hotnews.ro ca si Romania este pe lista. Utilizatorii vor putea achizitiona pentru a citi carti dintr-o „biblioteca” digitala de peste 390.000 de volume in limba engleza. Sunt disponibile si reviste plus ziare cunoscute pe plan mondial. Kindle are ecran de sase inchi, cantareste 280 g, se incarca in patru ore si poate stoca 1.500 de carti.

Categorii:literature Etichete:

CULTURA CA POLITICĂ, POLITICA DIN CULTURĂ, REFUZUL DILETANŢILOR, AGRESIUNEA ASUPRA OPEREI DE ARTĂ, AGRESIUNEA ASUPRA OMULUI DE CULTURĂ, MEMORIA ÎN CARE LOCUIM – PE SCURT, UN CUPRINS NECESAR …

29 decembrie 2009 Lasă un comentariu

RAPORTUL Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale, septembrie 2009
Membrii Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale au fost :
Prof. dr. Dan Mohanu, Co-preşedinte
Şeful Catedrei de restaurare patrimoniu, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Arh. Şerban Sturdza, Co-preşedinte
Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România
Prof. dr. Ştefan Andreescu, Istoric, Institutul Nicolae Iorga, Academia Română
David Baxter, Restoration Officer, Institute of Historic Building Conservation, Marea Britanie
Maria Berza, Vicepreşedinte, Fundaţia „Pro Patrimonio”
Prof. dr. Ruxandra Demetrescu, Rector, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Prof. dr. Hanna Derer, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Paul Gherasim, Pictor, Uniunea Artiştilor Plastici din România
Arh. Ioana Irina Iamandescu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti;
secretar ICOMOS Mioara Lujanschi, Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene
Prof. dr. ing. Dan Lungu, Director general, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Ierom. Iustin Marchiş, Mănăstirea Stavropoleos
Arh. Dan Marin, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Prof. dr. Aurelian Trişcu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Dr. Petre Guran, Cercetător ştiinţific III, Institutul de studii sud-est europene, Academia Română
Dr. arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu, Cercetător principal, Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română
Dr. Ioana Iancovescu, Cercetător ştiinţific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română
Arh. Ştefan Mănciulescu, Arhitect Şef, Monumente Istorice, Ministerul Culturii, Franţa
Dr. Ecaterina Buculei, Cercetător ştiinţific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română
Pîrvu Ionică, Director, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Cristian Lascu, Redactor Şef, National Geographic, România
CUPRINSUL RAPORTULUI:
Notă Introductivă……………………………………………………………………………………………………..1
Introducere în problema patrimoniului construit (Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dan Mohanu)……..2
Capitolul I. Starea patrimoniului construit şi a siturilor istorice …………………………………..7
1. Monumentele istorice (Monica Mărgineanu Cârstoiu)……………………………………………7
1.1. Actorii principali ai distrugerii patrimoniului cultural……………………………………………7
1.2. Probleme curente ale degradării şi distrugerii……………………………………………………….8
1.3. Peisajul cultural. Abandon şi demolare în zonele protejate……………………………………11
1.4. Cazuistică…………………………………………………………………………………………………………………13
1.4.1. Monumente agresate…………………………………………………………………………………………….13
1.4.1.1. Castele (reşedinţe nobiliare) şi conace din Transilvania……………………………………….13
1.4.1.2. Conace (reşedinţe boiereşti) din Ţara Românească şi Moldova…………………………….17
1.4.1.3. Culele din Oltenia…………………………………………………………………………………………..18
1.4.1.4. Edificii de cult………………………………………………………………………………………………..19
1.4.1.5. Fortificaţii şi cetăţi degradate……………………………………………………………………………23
1.4.1.6. Monumente din Bucureşti………………………………………………………………………………..24
1.4.2. Peisaj cultural. Patrimoniu rural/ vernacular………………………………………………………….28
1.4.3. Patrimoniu industrial………………………………………………………………………………………….29
1.4.4. Agresiunea împotriva operei de artă…………………………………………………………………….30
1.5. Lista ilustraţiilor………………………………………………………………………………………………….30
2. Componentele artistice (Dan Mohanu)……………………………………………………………………..32
2.1 Proiectul de conservare – restaurare ca sursă a erorilor………………………………………………32
2.2 Preeminenţa arhitecturii în detrimentul expresiei autentice a monumentelor istorice…….34
2.3 Utilizarea surogatelor……………………………………………………………………………………………35
2.4 Patrimoniul „minor”……………………………………………………………………………………………..35
2.5 O morfologie a distrugerilor………………………………………………………………………………….36
2.6 Cazuistică……………………………………………………………………………………………………………40
2.7. Lista ilustraţiilor………………………………………………………………………………………………….47
3. Monumentele arheologice (Monica Mărgineanu Cârstoiu) ………………………………………..49
3.1. Natura patrimoniului arheologic……………………………………………………………………………49
3.1.2. Principalii actori ai distrugerii patrimoniului arheologic………………………………………49
3.1.3. Recunoaşterea patrimoniului arheologic…………………………………………………………….49
3.2. Starea patrimoniului arheologic din România…………………………………………………………50
3.2.1. Excurs privind istoria protejării patrimoniului arheologic în România…………………..50
3.2.2. Tipuri de distrugere ale patrimoniului arheologic………………………………………………..51
3.3 Probleme actuale ale patrimoniului arheologic şi ale cercetării arheologice………………..53
3.3.1. Cercetarea preventivă (de salvare) şi certificatul de descărcare arheologică………………53
3.3.2. Regimul de proprietate asupra terenurilor…………………………………………………………..54
3.3.3. Suportul cartografic/ cadastral. Marcarea siturilor……………………………………………….54
3.3.4. Înregistrarea de teren a monumentelor arhitecturale…………………………………………….54
3.4. Cazuistică……………………………………………………………………………………………………………55
3.5. Lista ilustraţiilor…………………………………………………………………………………………………69
4. Agresiuni asupra patrimoniului istoric din Bucureşti (Dan Marin)………………………………71
4.1. Radiografia tipurilor şi efectelor agresiunilor………………………………………………………….71
4.1.2. Tipologia agresiunilor……………………………………………………………………………………..71
4.1.3. Cauzele care fac posibile agresiunile…………………………………………………………………71
4.2. Agresiuni asupra patrimoniului din secolele XIX-XX…………………………………………….71
4.3. Agresiuni asupra patrimoniului modern………………………………………………………………..75
4.4. Agresiuni asupra zonelor protejate……………………………………………………………………….77
4.5. Lista ilustraţiilor…………………………………………………………………………………………………81
Cap. II Educaţia, formarea şi informarea în domeniul patrimoniului construit…………………84
1. Introducere (Aurelian Trişcu) ………………………………………………………………………………..84
2. Problema patrimoniului la nivelul educaţiei generale ……………………………………………….85
3. Formarea specialiştilor. Probleme actuale privitoare la învăţământul dedicat conservării-restaurării componentelor artistice ale monumentelor istorice (Dan Mohanu)……………………86
3.1. Observaţii generale……………………………………………………………………………………………..86
3.2. O privire critică asupra activităţii de formare a specialiştilor……………………………………89
3.3. Niveluri ale formării şi atestarea specialiştilor………………………………………………………..90
3.3.1. Nivelurile formării…………………………………………………………………………………………….90
3.3.2. Atestarea specialiştilor……………………………………………………………………………………….94
4. Formarea specialiştilor din domeniul arhitectură-arheologie (Monica Mărgineanu Cârstoiu)…………94
4.1. Situaţia formării în domeniul arhitectură-arheologie……………………………………………….94
4.2. Consecinţele formării şi ale educaţiei deficitare………………………………………………………95
5. Alte forme de instruire şi educaţie…………………………………………………………………………..96
Cap. III Legislaţie, instituţii, strategie şi măsuri……………………………………………………………97
1. Probleme legislative şi instituţionale referitoare la patrimoniul cultural şi natural………….97
1.1. Patrimoniul cultural construit (Maria Berza, Pîrvu Ionică, Mioara Lujanschi, Dan Marin…………………….97
1.2. Patrimoniul natural. Vicii legislative şi instituţionale (Cristian Lascu)…………………102
2. Elemente de analiză strategică. Oportunităţi şi recomandări (Mioara Lujanschi)………04
2.1. Cadru introductiv………………………………………………………………………………………………104
2.1.1. Poziţionare……………………………………………………………………………………………………..104
2.1.2. Diagnostic………………………………………………………………………………………………………104
2.1.3. Valorificarea contextului european…………………………………………………………………….106
2.2. Programarea strategică şi operaţională……………………………………………………………….107
2.2.1. Viziune şi principii…………………………………………………………………………………….107
2.2.2. Obiective………………………………………………………………………………………………….107
2.2.3. Arii de intervenţii……………………………………………………………………………………..108
2.2.3.1. Fundamentare……………………………………………………………………………………..108
2.2.3.2. Sistemul de programare a intervenţiilor………………………………………………….109
2.2.3.3. Arii de intervenţie………………………………………………………………………………..109
2.3. Măsuri de intervenţie rapidă…………………………………………………………………………..110
2.4. Recomandări pe termen mediu şi lung…………………………………………………………….112
2.5. Concluzii…………………………………………………………………………………………………….113
3. Măsuri (Maria Berza, Hanna Derer, Irina Iamandescu, Pîrvu Ionică, Cristian Lascu, Mioara Lujanschi, Dan Lungu, Dan Marin, Ştefan Mănciulescu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dan Mohanu, Şerban Sturdza) …………………………………………………………………..113
3.1. Măsuri generale la nivel legislativ……………………………………………………………………….113
3.2. Măsuri generale la nivel instituţional-administrativ……………………………………………….114
3.3. Măsuri privitoare la zonele protejate……………………………………………………………………116
3.4. Măsuri privitoare la identificarea şi protejarea peisajelor culturale………………………….117
3.5. Măsuri privitoare la patrimoniul arheologic – monument de arhitectură …………………118
3.6. Măsuri privitoare la componentele artistice ………………………………………………………..123
3.7. Măsuri privitoare la mediul istoric şi schimbările climatice…………………………………..125
3.8. Măsuri privitoare la patrimoniul natural………………………………………………………………125
Glosar …………………………………………………………………………………………………………………..126
Anexă……………………………………………………………………………………………………………………129
Analiza exercitării atribuţiilor Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional potrivit Legii 422/ 2001(Ioana Irina Iamandescu)

Comisia Prezidenţială pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale a fost
înfiinţată prin Decizia Preşedintelui României la data de 18 aprilie 2008, având următoarele
scopuri:
(1) elaborarea unui raport referitor la situaţia actuală a patrimoniului construit, siturilor
istorice şi naturale;
(2) elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung privitoare la modalităţile de
protejare şi promovare a patrimoniului cultural;
(3) identificarea unor măsuri eficiente la nivel instituţional care să asigure o mai bună coordonare şi implementare a politicilor prioritare în domeniul patrimoniului construit, siturilor istorice şi naturale;
(4) elaborarea unui Ghid al patrimoniului construit, siturilor istorice şi naturale. In vederea atingerii obiectivelor, activitatea Comisiei a continuat în baza Deciziei privind prelungirea termenului de funcţionare, din 20 octombrie 2008.
Prima etapă a activităţii s-a concretizat sub forma unui document intitulat Patrimoniul construit şi natural al României în pericol. Măsuri prioritare de protecţie, care a propus un set de 12 măsuri urgente. După lansarea documentului la data de 16 septembrie 2008, Preşedintele României a transmis Guvernului şi Parlamentului recomandările Comisiei.
Activitatea Comisiei a continuat pe grupuri de lucru şi reuniuni în plen. Redactarea capitolelor
care alcătuiesc prezentul Raport a fost asumată de următorii membri ai Comisiei: Maria Berza, Dan Marin, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Cristian Lascu, Mioara Lujanschi, Dan Mohanu. Ghidul a fost redactat de Hanna Derer.
Autorii Raportului au adresat mulţumiri tuturor celor care au pus la dispoziţie imagini:
Viorica Crişan, Graţiela Grigoriu, dr. Ioana Bogdan Cătăniciu, dr. Gabriela Gheorghiu, dr. Mihaela Mǎnucu Adameşteanu, Ştefana Bianu, dr. Cristina Popescu, Dana Postolache, Iulia Stanciu, Sorin Onişor, arh. Petru Mortu, arh. Ştefan Bâlici, Aurelian Stroe, arh. Andrei Moldoveanu, arh. Şerban Bonciocat, arh. Virgil Apostol, Robert Constantin, Gabriel Stǎicuţ, dr. Constantin Chera, dr. Alexandru Barnea, ing. Mircea Crişan, Georgel Dumitriu (INMI), Fundaţiei ARA, studenţilor arhitecţi Anca Dumitrescu, Diana Pop, studenţilor de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.

Categorii:literature Etichete:

LECTURI NECESARE …

29 decembrie 2009 Lasă un comentariu

CĂRŢI – LECTURI MINIME ÎN ANUL 2009, O AVENTURĂ SPIRITUALĂ INTERESANTĂ

1. MOMENTE CRUCIALE DIN ISTORIA BISERICII – autor Mark A Noll, Editura Logos 2008, – carte ce pune în lumină fiinţa Bisericii de-a lungul timpului, o carte de sinteză asupra vieţii din Biserică, o călătorie adevărată cu Arca lui Noe pe apele învolburate ale vremurilor, depăşind viziunea unei deominaţiuni anume …
2. ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT, autor poetul Eugen Dorcescu, versuri, (vezi Psalmul 41, 9) este antologie de autor, constituită după un criteriu tematic (poezii de factură mistico-religioasă) şi structurată cronologic, pe baza volumelor anterioare, ca Omul de cenuşă (antologie 1972 – 2001), 2002; Biblice, 2003 ; Elegii, 2003; Moartea tatălui, 2005; În Piaţa Centrală, 2007, Omul din oglindă (antologie 2003 – 2008), 2008. Rugăciunea regelui Manase, plasată în final, înainte de Epilog, dar apărută încă în 2001 (în volumul Exodul) şi preluată de Biblice.
3. RITUALUL BESTIEI, autor Cornel Nistea, Editura „Teognost” -2008 – un roman despre condiţia umană în timpul perioadei comuniste în România, sinteză a căutării ieşirii de sub facinaţia dictaturii …
4. CARTEA ÎNTÂNIRILOR III ( continuare ) – autor Eugen Evu, Colecţia Provincia Corvina, 2008, o carte oglindă despre cultura română din Ardeal în aceast veac frămânat şi despre condiţia omnului de cultură într-un mediu potrivnic, eseuri, portrete, istorii, cronici, o carte despre cărţi, scrisă la Hunedoara şi deschisă lumii …
5. VOCAŢIA CULTURALĂ A HAŢEGULUI, autor Radu Igna, Editura Gligor Haşa, 2009, o carte despre poezia pământului în Ţara Haţegului, o rememorare a istoriei posibilie dintr-o zonă care ar merita protecţia UESCO, conform Raportului Comisiei Prezindenţiale referitor la patrimoniul cultural românesc, locul unde ar putea fi adevărata capitală a Daciei – Sarmisegetusa …..

Ordinea de mai sus este aleatorie, dar o carte care merită citită şi recitită este o variantă preferată de fiecare din Biblie, însoţită de comentarii, istoria creştinismului, istoria bisericii, prezentarea cărţilor divine, după alegerea cititorului …

Categorii:literature Etichete:

CARTEA

28 decembrie 2009 Un comentariu

CARTEA ÎN ROMÂNIA

În acest ev în care televizorul şi computerul reuşesc să înlocuiască pagina scrisă, lectura pierde teren. Studiu realizat de Gfk România relevă faptul că unul din trei români a cumpărat cărţi în 2009, în timp ce aproape o treime din populaţie nu prezintă niciun interes pentru lectură.
Fenomenul real al ultimului deceniu şi jumătate, criza lecturii a devenit motiv de îngrijorare pentru toţi cei preocupaţi de destinul cărţii, de la autori, editori până la librari.
Conform studiului, aproape o treime dintre respondenţi nu citeşte niciodată cărţi, în timp ce în mediul rural ponderea acestora ajunge la 50 %.
Încă o treime citeşte cărţi numai de cîteva ori pe an sau mai rar, iar treimea rămasă citeşte cel puţin o dată pe lună. Procentul celor care citesc cărţi cel puţin o dată pe lună scade la 20 % în rândul oltenilor, însă creşte la 47% în rândul bucureştenilor.
Cele mai populare cărţi sunt cele de literatură/beletristică, cele cu informaţii specifice dintr-un anumit domeniu (titluri de specialitate) şi cărţile legate de hobby-uri.
Un interes mai moderat este înregistrat pentru cărţile SF, cele de psihologie, de autoeducare şi volumele de memorii, jurnale, biografii, în timp ce segmentul acelora care au citit în ultimele trei luni cărţi de eseistică, filosofie sau politică este foarte restrâns.
Modalităţile de alegere sunt relativ egal împărţite: jumătate dintre respondenţi declară că ştiu dinainte ce carte urmează să cumpere atunci când păşesc pragul unei librării, în timp ce cealaltă jumătate se hotărăşte pe loc asupra titlului achiziţionat.
Când doresc să cumpere o carte, românii se informează în primul rând de la cunoştinţe, prieteni sau rude, apoi din informaţiile de pe coperta sau din interiorul cărţii şi de la personalul de vânzare. Site-urile editurilor şi ale librăriilor sunt utilizate într-o măsură destul de mică pentru informare, fiind menţionate de doar 10% dintre cumpărători.
Românii nu cumpără exemplare scumpe. Doar 8% dintre cumpărători au plătit peste 50 de lei pentru ultima carte achiziţionată, în timp ce mai mult de jumătate dintre cumpărători au dat pe ultimul volum maximum 20 de lei.
Indiferent de preţul plătit pentru o carte, librăriile reprezintă locul principal pentru achiziţionare (aproape jumătate dintre achiziţiile de cărţi). Pe locurile următoare se află cărţile supliment la un ziar sau o revistă şi achiziţiile de la standurile cu cărţi noi.
30% din populaţia României nu a citit niciodată vreo carte, conform studiului realizat de Gfk România despre preferinţele de lectură ale românilor în 2009.

Categorii:literature Etichete:

COLIND

24 decembrie 2009 Lasă un comentariu

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Iată, Ceasul cel sfânt a venit,
Treziţi-vă, oameni, din somn,
Aşa cum s-a şi proorocit
S-a născut al nostru Domn …

Îngerii din noapte au plecat
Vor veni şi zorii la sfârşit,
Aşa cum magii au sperat,
S-a născut Mesia cel dorit …

Cântarea cântărilor să cântăm,
În ora cea bună, dreaptă,
La Pruncul Cel Sfânt alergăm,
În ieslea rânduită Ne aşteaptă ….

În cetatea de Luminã nu-i greu,
Să asculţi glas de Dumnezeu,
Astăzi El s-a născut sub har,
Punând vremurilor hotar,

S-a născut un Mântuitor,
Slavă Domnului biruitor,
În Locurile Înalte, luminoase,
Pace la creştini în case ….

Categorii:literature Etichete:

„SPIRIT ŞI LOGOS” – FRAGMENT DIN CARTEA LUI ADRIAN BOTEZ DESPRE EMINESCU

24 decembrie 2009 Lasă un comentariu

B. DUMNEZEU
Eminescu nu este, în nici un caz, materialist, aşa cum mulţi o spun, referindu-se la Scrisoarea I, unde s-ar părea că poetul ar afirma că, la început, a fost haosul. Dimpotrivă: Eminescu denumeşte corect fazele de trecere a Spiritului (de concept raţional-senzorial) în expresie (lumea-Logos) – şi invers, prin implozia apocaliptică, ducând, înapoi, la Spiritul-de-neexprimat: tăcerea – noaptea bogată (totul cade, pentru resurecţia sacrală, totul tace, fiind suprasaturat de semnificaţii-de toate semnificaţiile, contradictoriale şi non-contradictoriale).
Raportul Dumnezeu-zei este raportul dintre principiul originar (voinţa de amprentare, fără amprente – proiectul de voinţă, fără voinţă efectivă), Misterul Absolut – şi Entelehiile (care sunt la limita de resorbire în ocultul absolut): “Şi noi avem o lege [Principiul-Proiect, Gottheit] deşi nu Dumnezeu”* (adică, nu Marele Expresiv, Gott, numit).
Misterul Absolut este de Nenumit – este binar, bifrontal, Ianus: nu poţi să afirmi ceva despre el, fără a nega, în acelaşi timp, altceva. Orice afirmaţie limitează nelimitatul – şi atunci Dumnezeul (prin calităţi) nu poate fi afirmat: conform teologiei creştine, Dumnezeu se defineşte pe cale apofatică (prin negaţie).**
Entelehie (după Aristotel) însemnă scopul lăuntric (Spirit cu sens dublu, intrat în voinţă de amprentare şi în amprentă – înseamnă pornirea şi sensul lăuntric, care ar sta la baza dezvoltării materiei-lume şi ar determina, în mod finalist, întregul proces al dezvoltării ei.
Dumnezeul lui Eminescu nu este, în primul rând, Marele Arhitect, ca la francmasoni – ci un principiu, pe de o parte impasibil, pur-neangajat, în afara logicii umane (deci, depăşind apocatastaza), pe de alta, volitiv-dinamic: proiectează, dar nu e construcţie, ci o fluiditate-cosmos (Râul Demiurg, orologiul care sapă, spre a ajunge la sicriul-cuptor alchimic): fluiditate pusă în stare de dependenţă faţă de nucleii spirituali (iniţiaţi). Marele Spirit Ocult se exprimă în proiect nu prin construcţia cosmos, ci prin evidenţierea Spiritelor-conştiinţe (Mag, Împărat, Punct de Mişcare, Călugăr, Geniu etc.), din sfera impasibilităţii, ca imaginare şi în-făptuire, ca stări concomitente, generate de forţa iniţierii: Âthman. Marele Spirit Ocult este intuit prin efortul-Munte şi revelat prin starea ocultă – Munte (nevăzutul Munte, permanent însă, prin sugestia Arborelui cosmic – vezi şi Scrisoarea I, defolierea stelară, [“ca şi frunzele de toamnă, toate stelele-au pierit”] în vederea unei oculte refolieri, cu lumina neagră, a Revelaţiei – pytagoreice, orfice etc.) Trebuie să subliniem: Totul-Dumnezeu este identificat cu dharma (cu legea restrictivă, riguroasă, ritualică, a Facerii).
Dumnezeul eminescian este un întemeietor, menţinut perpetuu în această calitate prin intermediul visării (starea Muntelui-Âthman). De aceea, nu se evidenţiază structurarea, ci dinamismul efervescent, formele care nu se etalează, ci se con-centrează spre sinele lor, spre efervescenţa interioară a căutării de sine, ca dispariţia formei şi reapariţia ca stare codru cu vârf: Munte. Totul tinde spre Munte – şi, de acolo, prin iluminarea mistică a Stelei – spre Noaptea bogată, starea cosmică ocultă.
Totul se con-centrează spre interior, ca transfigurare, mereu premergătoare a) Codrului – Munte şi b) ocultării universului, în Interogaţia – ca – Răspuns – Mistic: “cum eşti tu nimeni n-o ştie …Tu nedând vo dezlegare, duci l-a dezlegărei uşi.”

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: