Arhiva

Archive for decembrie 2009

LA MULŢI ANI !

30 decembrie 2009 Un comentariu

După calculele oamenilor se sfârşeşte un an şi începe altul …
După calculele lui Dumnezeu o zi poate însemna o mie de ani şi o mie de ani să fie cât o zi, de aceea să nu uităm:
” Psa 90:12 Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!”
GÂNDURI ….

„ 1Co 13:4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
1Co 13:5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău,
1Co 13:6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
1Co 13:7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.”

„ 1Co 6:12 Toate lucrurile îmi sânt îngăduite, dar nu toate sânt de folos; toate lucrurile îmi sânt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.”

„ 1Co 8:3 Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.”

„ Gal 3:22 Dar Scriptura a închis totul supt păcat, pentruca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos.”

„ Ioan 8:32 Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

„ Evrei 11:6 Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. „

„ Ioan 8:47 Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu.”

Pro 3:5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Pro 10:2 Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.

„Pro 15:3 Ochii Domnului sânt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.”

„Pro 15:30 O privire prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună întăreşte oasele.”

„ Pro 20:24 Domnu îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?”

„ Pro 22:12 Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat. „

„ Psa 121:5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.”

„ Evrei 12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

„ Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
Evrei 4:13 Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face. „

„ Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.”

„ Mat 5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! „

„ Mat 5:9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! „

„ Mat 6:34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. „

„ Mat 10:42 Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”

„ Luca 10:27 El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Foto: GURA APEI IN MUNTII RETEZAT

Categorii:literature Etichete:

CARTEA O NECESITATE ? …DOAR PENTRU COPII ?

29 decembrie 2009 Lasă un comentariu

Cititorul de carti electronice Kindle a fost cel mai achizitionat cadou de Sarbatori pe plan mondial, a anuntat Amazon.com intr-un comunicat, compania precizand de asemenea ca, pentru prima data, in ziua de Craciun, s-au vandut mai multe carti in format digital decat carti tiparite.

Conform datelor Amazon.com, cea mai buna zi pentru cumparaturi a fost 14 decembrie, cand s-au inregistrat peste 9,5 milioane de comenzi pentru Kindle in intreaga lume, un record de 110 articole per secunda.

Dupa Kindle, dispozitivele electronice cele mai vandute intre 15 noiembrie si 19 decembrie au fost iPod Touch de 8GB si GPS-ul Garmin Nuvi 260W.

Kindle a devenit rapid cel mai popular cititori de carti din lume, fiind lansat in acest an pe plan mondial, de retailer-ul online Amazon. Din 19 octombrie, Kindle poate fi comandat in 100 de tari, la un pret de 279 dolari. Reprezentantii Amazon.com au confirmat pentru Hotnews.ro ca si Romania este pe lista. Utilizatorii vor putea achizitiona pentru a citi carti dintr-o „biblioteca” digitala de peste 390.000 de volume in limba engleza. Sunt disponibile si reviste plus ziare cunoscute pe plan mondial. Kindle are ecran de sase inchi, cantareste 280 g, se incarca in patru ore si poate stoca 1.500 de carti.

Categorii:literature Etichete:

CULTURA CA POLITICĂ, POLITICA DIN CULTURĂ, REFUZUL DILETANŢILOR, AGRESIUNEA ASUPRA OPEREI DE ARTĂ, AGRESIUNEA ASUPRA OMULUI DE CULTURĂ, MEMORIA ÎN CARE LOCUIM – PE SCURT, UN CUPRINS NECESAR …

29 decembrie 2009 Lasă un comentariu

RAPORTUL Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale, septembrie 2009
Membrii Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale au fost :
Prof. dr. Dan Mohanu, Co-preşedinte
Şeful Catedrei de restaurare patrimoniu, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Arh. Şerban Sturdza, Co-preşedinte
Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România
Prof. dr. Ştefan Andreescu, Istoric, Institutul Nicolae Iorga, Academia Română
David Baxter, Restoration Officer, Institute of Historic Building Conservation, Marea Britanie
Maria Berza, Vicepreşedinte, Fundaţia „Pro Patrimonio”
Prof. dr. Ruxandra Demetrescu, Rector, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Prof. dr. Hanna Derer, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Paul Gherasim, Pictor, Uniunea Artiştilor Plastici din România
Arh. Ioana Irina Iamandescu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti;
secretar ICOMOS Mioara Lujanschi, Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene
Prof. dr. ing. Dan Lungu, Director general, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Ierom. Iustin Marchiş, Mănăstirea Stavropoleos
Arh. Dan Marin, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Prof. dr. Aurelian Trişcu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti
Dr. Petre Guran, Cercetător ştiinţific III, Institutul de studii sud-est europene, Academia Română
Dr. arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu, Cercetător principal, Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română
Dr. Ioana Iancovescu, Cercetător ştiinţific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română
Arh. Ştefan Mănciulescu, Arhitect Şef, Monumente Istorice, Ministerul Culturii, Franţa
Dr. Ecaterina Buculei, Cercetător ştiinţific, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Academia Română
Pîrvu Ionică, Director, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Cristian Lascu, Redactor Şef, National Geographic, România
CUPRINSUL RAPORTULUI:
Notă Introductivă……………………………………………………………………………………………………..1
Introducere în problema patrimoniului construit (Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dan Mohanu)……..2
Capitolul I. Starea patrimoniului construit şi a siturilor istorice …………………………………..7
1. Monumentele istorice (Monica Mărgineanu Cârstoiu)……………………………………………7
1.1. Actorii principali ai distrugerii patrimoniului cultural……………………………………………7
1.2. Probleme curente ale degradării şi distrugerii……………………………………………………….8
1.3. Peisajul cultural. Abandon şi demolare în zonele protejate……………………………………11
1.4. Cazuistică…………………………………………………………………………………………………………………13
1.4.1. Monumente agresate…………………………………………………………………………………………….13
1.4.1.1. Castele (reşedinţe nobiliare) şi conace din Transilvania……………………………………….13
1.4.1.2. Conace (reşedinţe boiereşti) din Ţara Românească şi Moldova…………………………….17
1.4.1.3. Culele din Oltenia…………………………………………………………………………………………..18
1.4.1.4. Edificii de cult………………………………………………………………………………………………..19
1.4.1.5. Fortificaţii şi cetăţi degradate……………………………………………………………………………23
1.4.1.6. Monumente din Bucureşti………………………………………………………………………………..24
1.4.2. Peisaj cultural. Patrimoniu rural/ vernacular………………………………………………………….28
1.4.3. Patrimoniu industrial………………………………………………………………………………………….29
1.4.4. Agresiunea împotriva operei de artă…………………………………………………………………….30
1.5. Lista ilustraţiilor………………………………………………………………………………………………….30
2. Componentele artistice (Dan Mohanu)……………………………………………………………………..32
2.1 Proiectul de conservare – restaurare ca sursă a erorilor………………………………………………32
2.2 Preeminenţa arhitecturii în detrimentul expresiei autentice a monumentelor istorice…….34
2.3 Utilizarea surogatelor……………………………………………………………………………………………35
2.4 Patrimoniul „minor”……………………………………………………………………………………………..35
2.5 O morfologie a distrugerilor………………………………………………………………………………….36
2.6 Cazuistică……………………………………………………………………………………………………………40
2.7. Lista ilustraţiilor………………………………………………………………………………………………….47
3. Monumentele arheologice (Monica Mărgineanu Cârstoiu) ………………………………………..49
3.1. Natura patrimoniului arheologic……………………………………………………………………………49
3.1.2. Principalii actori ai distrugerii patrimoniului arheologic………………………………………49
3.1.3. Recunoaşterea patrimoniului arheologic…………………………………………………………….49
3.2. Starea patrimoniului arheologic din România…………………………………………………………50
3.2.1. Excurs privind istoria protejării patrimoniului arheologic în România…………………..50
3.2.2. Tipuri de distrugere ale patrimoniului arheologic………………………………………………..51
3.3 Probleme actuale ale patrimoniului arheologic şi ale cercetării arheologice………………..53
3.3.1. Cercetarea preventivă (de salvare) şi certificatul de descărcare arheologică………………53
3.3.2. Regimul de proprietate asupra terenurilor…………………………………………………………..54
3.3.3. Suportul cartografic/ cadastral. Marcarea siturilor……………………………………………….54
3.3.4. Înregistrarea de teren a monumentelor arhitecturale…………………………………………….54
3.4. Cazuistică……………………………………………………………………………………………………………55
3.5. Lista ilustraţiilor…………………………………………………………………………………………………69
4. Agresiuni asupra patrimoniului istoric din Bucureşti (Dan Marin)………………………………71
4.1. Radiografia tipurilor şi efectelor agresiunilor………………………………………………………….71
4.1.2. Tipologia agresiunilor……………………………………………………………………………………..71
4.1.3. Cauzele care fac posibile agresiunile…………………………………………………………………71
4.2. Agresiuni asupra patrimoniului din secolele XIX-XX…………………………………………….71
4.3. Agresiuni asupra patrimoniului modern………………………………………………………………..75
4.4. Agresiuni asupra zonelor protejate……………………………………………………………………….77
4.5. Lista ilustraţiilor…………………………………………………………………………………………………81
Cap. II Educaţia, formarea şi informarea în domeniul patrimoniului construit…………………84
1. Introducere (Aurelian Trişcu) ………………………………………………………………………………..84
2. Problema patrimoniului la nivelul educaţiei generale ……………………………………………….85
3. Formarea specialiştilor. Probleme actuale privitoare la învăţământul dedicat conservării-restaurării componentelor artistice ale monumentelor istorice (Dan Mohanu)……………………86
3.1. Observaţii generale……………………………………………………………………………………………..86
3.2. O privire critică asupra activităţii de formare a specialiştilor……………………………………89
3.3. Niveluri ale formării şi atestarea specialiştilor………………………………………………………..90
3.3.1. Nivelurile formării…………………………………………………………………………………………….90
3.3.2. Atestarea specialiştilor……………………………………………………………………………………….94
4. Formarea specialiştilor din domeniul arhitectură-arheologie (Monica Mărgineanu Cârstoiu)…………94
4.1. Situaţia formării în domeniul arhitectură-arheologie……………………………………………….94
4.2. Consecinţele formării şi ale educaţiei deficitare………………………………………………………95
5. Alte forme de instruire şi educaţie…………………………………………………………………………..96
Cap. III Legislaţie, instituţii, strategie şi măsuri……………………………………………………………97
1. Probleme legislative şi instituţionale referitoare la patrimoniul cultural şi natural………….97
1.1. Patrimoniul cultural construit (Maria Berza, Pîrvu Ionică, Mioara Lujanschi, Dan Marin…………………….97
1.2. Patrimoniul natural. Vicii legislative şi instituţionale (Cristian Lascu)…………………102
2. Elemente de analiză strategică. Oportunităţi şi recomandări (Mioara Lujanschi)………04
2.1. Cadru introductiv………………………………………………………………………………………………104
2.1.1. Poziţionare……………………………………………………………………………………………………..104
2.1.2. Diagnostic………………………………………………………………………………………………………104
2.1.3. Valorificarea contextului european…………………………………………………………………….106
2.2. Programarea strategică şi operaţională……………………………………………………………….107
2.2.1. Viziune şi principii…………………………………………………………………………………….107
2.2.2. Obiective………………………………………………………………………………………………….107
2.2.3. Arii de intervenţii……………………………………………………………………………………..108
2.2.3.1. Fundamentare……………………………………………………………………………………..108
2.2.3.2. Sistemul de programare a intervenţiilor………………………………………………….109
2.2.3.3. Arii de intervenţie………………………………………………………………………………..109
2.3. Măsuri de intervenţie rapidă…………………………………………………………………………..110
2.4. Recomandări pe termen mediu şi lung…………………………………………………………….112
2.5. Concluzii…………………………………………………………………………………………………….113
3. Măsuri (Maria Berza, Hanna Derer, Irina Iamandescu, Pîrvu Ionică, Cristian Lascu, Mioara Lujanschi, Dan Lungu, Dan Marin, Ştefan Mănciulescu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Dan Mohanu, Şerban Sturdza) …………………………………………………………………..113
3.1. Măsuri generale la nivel legislativ……………………………………………………………………….113
3.2. Măsuri generale la nivel instituţional-administrativ……………………………………………….114
3.3. Măsuri privitoare la zonele protejate……………………………………………………………………116
3.4. Măsuri privitoare la identificarea şi protejarea peisajelor culturale………………………….117
3.5. Măsuri privitoare la patrimoniul arheologic – monument de arhitectură …………………118
3.6. Măsuri privitoare la componentele artistice ………………………………………………………..123
3.7. Măsuri privitoare la mediul istoric şi schimbările climatice…………………………………..125
3.8. Măsuri privitoare la patrimoniul natural………………………………………………………………125
Glosar …………………………………………………………………………………………………………………..126
Anexă……………………………………………………………………………………………………………………129
Analiza exercitării atribuţiilor Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional potrivit Legii 422/ 2001(Ioana Irina Iamandescu)

Comisia Prezidenţială pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale a fost
înfiinţată prin Decizia Preşedintelui României la data de 18 aprilie 2008, având următoarele
scopuri:
(1) elaborarea unui raport referitor la situaţia actuală a patrimoniului construit, siturilor
istorice şi naturale;
(2) elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung privitoare la modalităţile de
protejare şi promovare a patrimoniului cultural;
(3) identificarea unor măsuri eficiente la nivel instituţional care să asigure o mai bună coordonare şi implementare a politicilor prioritare în domeniul patrimoniului construit, siturilor istorice şi naturale;
(4) elaborarea unui Ghid al patrimoniului construit, siturilor istorice şi naturale. In vederea atingerii obiectivelor, activitatea Comisiei a continuat în baza Deciziei privind prelungirea termenului de funcţionare, din 20 octombrie 2008.
Prima etapă a activităţii s-a concretizat sub forma unui document intitulat Patrimoniul construit şi natural al României în pericol. Măsuri prioritare de protecţie, care a propus un set de 12 măsuri urgente. După lansarea documentului la data de 16 septembrie 2008, Preşedintele României a transmis Guvernului şi Parlamentului recomandările Comisiei.
Activitatea Comisiei a continuat pe grupuri de lucru şi reuniuni în plen. Redactarea capitolelor
care alcătuiesc prezentul Raport a fost asumată de următorii membri ai Comisiei: Maria Berza, Dan Marin, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Cristian Lascu, Mioara Lujanschi, Dan Mohanu. Ghidul a fost redactat de Hanna Derer.
Autorii Raportului au adresat mulţumiri tuturor celor care au pus la dispoziţie imagini:
Viorica Crişan, Graţiela Grigoriu, dr. Ioana Bogdan Cătăniciu, dr. Gabriela Gheorghiu, dr. Mihaela Mǎnucu Adameşteanu, Ştefana Bianu, dr. Cristina Popescu, Dana Postolache, Iulia Stanciu, Sorin Onişor, arh. Petru Mortu, arh. Ştefan Bâlici, Aurelian Stroe, arh. Andrei Moldoveanu, arh. Şerban Bonciocat, arh. Virgil Apostol, Robert Constantin, Gabriel Stǎicuţ, dr. Constantin Chera, dr. Alexandru Barnea, ing. Mircea Crişan, Georgel Dumitriu (INMI), Fundaţiei ARA, studenţilor arhitecţi Anca Dumitrescu, Diana Pop, studenţilor de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.

Categorii:literature Etichete:

LECTURI NECESARE …

29 decembrie 2009 Lasă un comentariu

CĂRŢI – LECTURI MINIME ÎN ANUL 2009, O AVENTURĂ SPIRITUALĂ INTERESANTĂ

1. MOMENTE CRUCIALE DIN ISTORIA BISERICII – autor Mark A Noll, Editura Logos 2008, – carte ce pune în lumină fiinţa Bisericii de-a lungul timpului, o carte de sinteză asupra vieţii din Biserică, o călătorie adevărată cu Arca lui Noe pe apele învolburate ale vremurilor, depăşind viziunea unei deominaţiuni anume …
2. ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT, autor poetul Eugen Dorcescu, versuri, (vezi Psalmul 41, 9) este antologie de autor, constituită după un criteriu tematic (poezii de factură mistico-religioasă) şi structurată cronologic, pe baza volumelor anterioare, ca Omul de cenuşă (antologie 1972 – 2001), 2002; Biblice, 2003 ; Elegii, 2003; Moartea tatălui, 2005; În Piaţa Centrală, 2007, Omul din oglindă (antologie 2003 – 2008), 2008. Rugăciunea regelui Manase, plasată în final, înainte de Epilog, dar apărută încă în 2001 (în volumul Exodul) şi preluată de Biblice.
3. RITUALUL BESTIEI, autor Cornel Nistea, Editura „Teognost” -2008 – un roman despre condiţia umană în timpul perioadei comuniste în România, sinteză a căutării ieşirii de sub facinaţia dictaturii …
4. CARTEA ÎNTÂNIRILOR III ( continuare ) – autor Eugen Evu, Colecţia Provincia Corvina, 2008, o carte oglindă despre cultura română din Ardeal în aceast veac frămânat şi despre condiţia omnului de cultură într-un mediu potrivnic, eseuri, portrete, istorii, cronici, o carte despre cărţi, scrisă la Hunedoara şi deschisă lumii …
5. VOCAŢIA CULTURALĂ A HAŢEGULUI, autor Radu Igna, Editura Gligor Haşa, 2009, o carte despre poezia pământului în Ţara Haţegului, o rememorare a istoriei posibilie dintr-o zonă care ar merita protecţia UESCO, conform Raportului Comisiei Prezindenţiale referitor la patrimoniul cultural românesc, locul unde ar putea fi adevărata capitală a Daciei – Sarmisegetusa …..

Ordinea de mai sus este aleatorie, dar o carte care merită citită şi recitită este o variantă preferată de fiecare din Biblie, însoţită de comentarii, istoria creştinismului, istoria bisericii, prezentarea cărţilor divine, după alegerea cititorului …

Categorii:literature Etichete:

CARTEA

28 decembrie 2009 Un comentariu

CARTEA ÎN ROMÂNIA

În acest ev în care televizorul şi computerul reuşesc să înlocuiască pagina scrisă, lectura pierde teren. Studiu realizat de Gfk România relevă faptul că unul din trei români a cumpărat cărţi în 2009, în timp ce aproape o treime din populaţie nu prezintă niciun interes pentru lectură.
Fenomenul real al ultimului deceniu şi jumătate, criza lecturii a devenit motiv de îngrijorare pentru toţi cei preocupaţi de destinul cărţii, de la autori, editori până la librari.
Conform studiului, aproape o treime dintre respondenţi nu citeşte niciodată cărţi, în timp ce în mediul rural ponderea acestora ajunge la 50 %.
Încă o treime citeşte cărţi numai de cîteva ori pe an sau mai rar, iar treimea rămasă citeşte cel puţin o dată pe lună. Procentul celor care citesc cărţi cel puţin o dată pe lună scade la 20 % în rândul oltenilor, însă creşte la 47% în rândul bucureştenilor.
Cele mai populare cărţi sunt cele de literatură/beletristică, cele cu informaţii specifice dintr-un anumit domeniu (titluri de specialitate) şi cărţile legate de hobby-uri.
Un interes mai moderat este înregistrat pentru cărţile SF, cele de psihologie, de autoeducare şi volumele de memorii, jurnale, biografii, în timp ce segmentul acelora care au citit în ultimele trei luni cărţi de eseistică, filosofie sau politică este foarte restrâns.
Modalităţile de alegere sunt relativ egal împărţite: jumătate dintre respondenţi declară că ştiu dinainte ce carte urmează să cumpere atunci când păşesc pragul unei librării, în timp ce cealaltă jumătate se hotărăşte pe loc asupra titlului achiziţionat.
Când doresc să cumpere o carte, românii se informează în primul rând de la cunoştinţe, prieteni sau rude, apoi din informaţiile de pe coperta sau din interiorul cărţii şi de la personalul de vânzare. Site-urile editurilor şi ale librăriilor sunt utilizate într-o măsură destul de mică pentru informare, fiind menţionate de doar 10% dintre cumpărători.
Românii nu cumpără exemplare scumpe. Doar 8% dintre cumpărători au plătit peste 50 de lei pentru ultima carte achiziţionată, în timp ce mai mult de jumătate dintre cumpărători au dat pe ultimul volum maximum 20 de lei.
Indiferent de preţul plătit pentru o carte, librăriile reprezintă locul principal pentru achiziţionare (aproape jumătate dintre achiziţiile de cărţi). Pe locurile următoare se află cărţile supliment la un ziar sau o revistă şi achiziţiile de la standurile cu cărţi noi.
30% din populaţia României nu a citit niciodată vreo carte, conform studiului realizat de Gfk România despre preferinţele de lectură ale românilor în 2009.

Categorii:literature Etichete:

COLIND

24 decembrie 2009 Lasă un comentariu

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

Iată, Ceasul cel sfânt a venit,
Treziţi-vă, oameni, din somn,
Aşa cum s-a şi proorocit
S-a născut al nostru Domn …

Îngerii din noapte au plecat
Vor veni şi zorii la sfârşit,
Aşa cum magii au sperat,
S-a născut Mesia cel dorit …

Cântarea cântărilor să cântăm,
În ora cea bună, dreaptă,
La Pruncul Cel Sfânt alergăm,
În ieslea rânduită Ne aşteaptă ….

În cetatea de Luminã nu-i greu,
Să asculţi glas de Dumnezeu,
Astăzi El s-a născut sub har,
Punând vremurilor hotar,

S-a născut un Mântuitor,
Slavă Domnului biruitor,
În Locurile Înalte, luminoase,
Pace la creştini în case ….

Categorii:literature Etichete:

„SPIRIT ŞI LOGOS” – FRAGMENT DIN CARTEA LUI ADRIAN BOTEZ DESPRE EMINESCU

24 decembrie 2009 Lasă un comentariu

B. DUMNEZEU
Eminescu nu este, în nici un caz, materialist, aşa cum mulţi o spun, referindu-se la Scrisoarea I, unde s-ar părea că poetul ar afirma că, la început, a fost haosul. Dimpotrivă: Eminescu denumeşte corect fazele de trecere a Spiritului (de concept raţional-senzorial) în expresie (lumea-Logos) – şi invers, prin implozia apocaliptică, ducând, înapoi, la Spiritul-de-neexprimat: tăcerea – noaptea bogată (totul cade, pentru resurecţia sacrală, totul tace, fiind suprasaturat de semnificaţii-de toate semnificaţiile, contradictoriale şi non-contradictoriale).
Raportul Dumnezeu-zei este raportul dintre principiul originar (voinţa de amprentare, fără amprente – proiectul de voinţă, fără voinţă efectivă), Misterul Absolut – şi Entelehiile (care sunt la limita de resorbire în ocultul absolut): “Şi noi avem o lege [Principiul-Proiect, Gottheit] deşi nu Dumnezeu”* (adică, nu Marele Expresiv, Gott, numit).
Misterul Absolut este de Nenumit – este binar, bifrontal, Ianus: nu poţi să afirmi ceva despre el, fără a nega, în acelaşi timp, altceva. Orice afirmaţie limitează nelimitatul – şi atunci Dumnezeul (prin calităţi) nu poate fi afirmat: conform teologiei creştine, Dumnezeu se defineşte pe cale apofatică (prin negaţie).**
Entelehie (după Aristotel) însemnă scopul lăuntric (Spirit cu sens dublu, intrat în voinţă de amprentare şi în amprentă – înseamnă pornirea şi sensul lăuntric, care ar sta la baza dezvoltării materiei-lume şi ar determina, în mod finalist, întregul proces al dezvoltării ei.
Dumnezeul lui Eminescu nu este, în primul rând, Marele Arhitect, ca la francmasoni – ci un principiu, pe de o parte impasibil, pur-neangajat, în afara logicii umane (deci, depăşind apocatastaza), pe de alta, volitiv-dinamic: proiectează, dar nu e construcţie, ci o fluiditate-cosmos (Râul Demiurg, orologiul care sapă, spre a ajunge la sicriul-cuptor alchimic): fluiditate pusă în stare de dependenţă faţă de nucleii spirituali (iniţiaţi). Marele Spirit Ocult se exprimă în proiect nu prin construcţia cosmos, ci prin evidenţierea Spiritelor-conştiinţe (Mag, Împărat, Punct de Mişcare, Călugăr, Geniu etc.), din sfera impasibilităţii, ca imaginare şi în-făptuire, ca stări concomitente, generate de forţa iniţierii: Âthman. Marele Spirit Ocult este intuit prin efortul-Munte şi revelat prin starea ocultă – Munte (nevăzutul Munte, permanent însă, prin sugestia Arborelui cosmic – vezi şi Scrisoarea I, defolierea stelară, [“ca şi frunzele de toamnă, toate stelele-au pierit”] în vederea unei oculte refolieri, cu lumina neagră, a Revelaţiei – pytagoreice, orfice etc.) Trebuie să subliniem: Totul-Dumnezeu este identificat cu dharma (cu legea restrictivă, riguroasă, ritualică, a Facerii).
Dumnezeul eminescian este un întemeietor, menţinut perpetuu în această calitate prin intermediul visării (starea Muntelui-Âthman). De aceea, nu se evidenţiază structurarea, ci dinamismul efervescent, formele care nu se etalează, ci se con-centrează spre sinele lor, spre efervescenţa interioară a căutării de sine, ca dispariţia formei şi reapariţia ca stare codru cu vârf: Munte. Totul tinde spre Munte – şi, de acolo, prin iluminarea mistică a Stelei – spre Noaptea bogată, starea cosmică ocultă.
Totul se con-centrează spre interior, ca transfigurare, mereu premergătoare a) Codrului – Munte şi b) ocultării universului, în Interogaţia – ca – Răspuns – Mistic: “cum eşti tu nimeni n-o ştie …Tu nedând vo dezlegare, duci l-a dezlegărei uşi.”

Categorii:literature Etichete:

CUM VA FI VREMEA PE PĂMÂNT …

23 decembrie 2009 Lasă un comentariu

CONFERINŢA PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE DE LA COPENHAGA
S-a finalizat cu un pact …
Pactul are mai puțin de trei pagini si nu conține elemente pe care UE le considera cruciale, precum obiectivele colective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Pactul nu stabilește un termen limita pentru încheierea unui tratat in 2010, şi nu menționează necesitatea vreunui acord obligatoriu din punct de vedere juridic.
Chiar si cu aceste deficiente, pactul a fost încheiat cu dificultate. Spre finalul summit-ului, negocierile păreau pe cale sa eșueze, tarile industrializate si cele in curs de dezvoltare neputând cădea de acord asupra modalităților de a garanta respectarea angajamentelor de limitare a emisiilor de către națiunile care se dezvolta rapid. Pactul a devenit posibil după dezbaterile de ultim moment dintre SUA si patru din tarile cu cel mai rapid ritm de dezvoltare – China, India, Brazilia si Africa de Sud.
Conferința urma sa se finalizeze în ziua de vineri, însa termenul a fost depășit pe fundalul unor discuții pe tema acceptării sau respingerii acordului. După o noapte de dezbateri aprinse, ziua de sâmbăta a adus in cele din urma decizia liderilor mondiali de a lua notă de acest pact.
Pactul le cere statelor participante sa reducă emisiile de gaze cu efect de sera, in vederea limitării încălzirii globale la sub 2A°C – prag dincolo de care se considera ca schimbările climatice ar putea scăpa de sub control . Astfel, națiunile dezvoltate ar trebui sa-si reducă semnificativ emisiile, in mod măsurabil. Tarile in curs de dezvoltare ar urma sa-si plafoneze nivelul emisiilor si sa raporteze rezultatele înregistrate o data la doi ani, cu aceste dispoziții pentru analiza si consultări internaționale.
Textul nu stabilește însa obiective globale de reducere a emisiilor, precum cel solicitat deja tarilor UE, de 20%. Fiecare tara in parte va decide cat si cum va acționa. Acordul stabilește ca acțiunile aplicate sa fie analizate in 2015. Totuși, fiecare stat trebuie sa-si declare, pana la sfârșitul lunii ianuarie, obiectivul pe care si-l propune.
Un alt aspect asupra căruia nu s-a putut obține un acord detaliat este modalitatea de compensare a tarilor care isi păstrează pădurile, element cu un rol esențial pentru încetinirea schimbărilor climatice.
Cel mai palpabil rezultat al conferinței este probabil faptul ca tarile dezvoltate au convenit sa acorde 30 de miliarde de dolari (21 de miliarde de euro) in următorii trei ani si 100 de miliarde de dolari (70 de miliarde de euro) pana in 2020, pentru finanțarea proiectelor care sprijină statele sărace in eforturile de promovare a energiei ecologice si de adaptare la seceta, la ridicarea nivelului marii si la alte schimbări climatice. UE s-a angajat sa acorde o finanțare inițiala rapida in valoare de 7,2 miliarde de euro (dintr-un total de 21 de miliarde). Sumele ar urma sa provină din surse diverse, din domeniul public si privat.
CÂINE FĂRĂ STĂPÂN LA VÂLCELE
FOTO – EUGEN EVU

Categorii:literature Etichete:

POEME LA NAŞTEREA MÂNTUITORULUI …DE ADRIAN BOTEZ

23 decembrie 2009 Lasă un comentariu

DEMULT – CÂND…

demult – când erau ierni vechi şi
sfătoase – dormeam sub zăpezi precum
urşii…
era un acolo fără atunci: dintre
coastele pieptului – îmi
fulgerau ţurţurii de gheaţă ai
Fântânii Miracolelor
încremenite

pe atunci nu aveam nevoie de nicio
credinţă – pentru că debordam de
încredere: pur şi simplu – eram maestrul
balurilor zăpezii – eram cavaler
de onoare – fiecărui fulg

nu puteam nici atunci iubi – dar asta pentru că eram
cel mai iubit: dinaintea castelului meu – trăgeau
grele caleşti – ori
încotoşmănate sănii – trosnind de
zvârcolită – neliniştea tentaculelor de
sărbători – ale Femeii

n-am reţinut – firesc – niciun chip – ci doar
fierbinţeala – rostogolită precum buştenii spre jertfa
grătarelor de la mii de cămine…

şi – suveran – prăbuşeam peste
incendiile spontane – avalanşa
tinerei – superbei mele
lucidităţi – clarviziunii stelare

(căci – vă spun – numai cu stelele mai catadixeam să-mi
fac semne secrete – prin fulgere: ele
stelele – sunt – toate – de
neam – de ranguri tot mai înalte – cu cât
îngheaţă lumini mai deplin)

era atâta linişte – în catedrala
înaltului meu cântec de
singurătate – atotbiruitor
***

VREAU…

vreau – cu-adevărat – vorbele altui tărâm
să devină pietrele albiei
gândului meu

vreau – cu-adevărat – surd cântec de
sirene – vorbele-mi să
ademenească – şi ca-n vis să sfărâme
corăbii – să-nece
lumi – şi iar – sub zodii tulburi
de noi răsărituri – să le
învie – cum n-a înviat
nimeni – nicicând – sub
fulgere-albastre

cu frunţile – dureros încordate – în trecerea
nesfârşitelor hoarde de gânduri – noi doi
Rege-Regină – să plutim pe sub
mări – într-o singură raclă
sfinţiţi – purtaţi
în zvâcnet de valuri – prin
corurile tăcerii abisului
***

FALSA DINAMICĂ

s-a aşternut un pospai de zăpadă – făcând în
ciudă luminii – privitoare
piezişă

în fiecare dimineaţă – Domnul General trezit
după ce se spală apoi se rade la sânge – îşi
îmbracă uniforma de gală şi-şi înşiruie – tot
pieptul – până la burtă – decor
aţiile – flască natură moartă

în cimitir – feţele morţilor sunt
spălate – până la os
de apa rece şi proaspătă a
zăpezii topite

Domnul General face o cerere – acolo foarte sus
unde ştie el – ca ziua de ieri
să se repete: n-a fost mulţumit de
prestaţia ei

vampiri – amatorii de senzaţii tari au
supt-o însă – până la ultima picătură

de unde să mai iei o zi de ieri – când
şi cea de azi – groaznic de palidă – abia
se mai ţine pe picioare?

…pospaiul de zăpadă s-a topit complet – dezvelindu-se
iar – eternul rânjet hâd – al
pământului
***
POATE-NTR-O ZI

poate-ntr-o zi voi uita să respir…
nu-mi daţi ghes cu nelinişti ori
rugăciuni:

voi mai smulge din piept cel mult o boare
pe care trimite-oi deasupra florilor de seară
şi-atât…

rânduiala mea – pe cealaltă
lume – e să fiu
Vântoasa Lui Dumnezeu – de aceea El
îmi economiseşte cu zgârcenie – aici – cerul
care se-ndeasă şi-mi clocoteşte-ntre coaste

deocamdată – fac vesperale-antrenamente pe
deasupra de
viorele – trandafiri şi-apoi
crizanteme… – cu condiţia însă ca dincolo să
nu-mi cruţ galopul iernatic – necruţătoarele
sinistrele hoarde – vifore pornite printre
aştrii cei deja stinşi de
resemnatele groaze: nişte
lămpi istovite de
somn şi trezie – egal… – tropotul meu inspirat-expirat pe
deasupra imperiilor de
stele – să spulber
împotrivirile ritmice-ale sorilor – şi
rafală după rafală – să-mi îndrept pulsaţiile de
aer şi foc – spre treptele
care duc către Moara Încremenitelor
Duhuri Înalte – să-mi desfac
aerul în şuvoaie şi raze de
sânge – către Moşul
tuturor Respiraţiilor – Artere de
Timp – Respiraţiilor care
reaşază – frază cu
frază – filă cu
filă – Formele Lumii – în din nou fascinanta
atotcuceritoarea
CARTE
***
RUGĂ SFIOASĂ
(XIII) – mântuie şi bântuie cu minuni poiana
vântură şi cântură fără de prihana!
suflete calice plâng alai – spre Tine:
fă-le oşti de îngeri – roiuri de lumine!

osteniţi de doruri – umiliţi de vine
sfioşi în nădejde – cătăm către Tine:
ai spălat leproşii – limpezit-ai orbii –
Te rugăm să nu laşi să se-aşeze corbii…

ştim că peste fapte am prins mucegaiuri
martorii zavistnici ne vin în alaiuri…
ne plecăm genunchii – ne-nchinăm şi fruntea

suntem singuri…singuri: nu ne frânge puntea!
nu-ndrăznim cu visul să răzbim la raiuri:
dă-ne doar odihna într-un colţ de plaiuri…!
***
VREMEA LEACULUI

(XVII) – cu foc, profeţi grăiau despre cădere
sodom de cioburi ne e azi fiinţa… –
şi cine strângă-ne din vaste pulberi
când doar prin munţi mai fâlfâie ştiinţa?

proroci vesteau… – Hristoase, Tu, nădejde
şi stâlp de fire să re-nalţi în duhuri –
şi Mila Ta pogoar-o din văzduhuri
căci prea, în pene, diavolul tot creşte!

cu buza de cenuşi căutăm izvorul
iar leprele ni le târâm pe drumuri … –
ci mântuie cu Răstignirea-Ţi dorul

şi leac Lumina-Ţi – steagului de fumuri…
în Tine să ne ardem putregaiul,
prin Crucea-nsângerată – fie Raiul!
***
SFINTE ARĂTĂRI

de aici se vede cel mai
bine – în ogradă la
Dumnezeu

tristă luminare: inima-i tot mai
mare decât pieptul – cu fiece
răsuflare de flori

pe aici trec – zilnic
Sfântul Neculai şi Sfântul
Vasile şi Sfântul Ioan şi Sfântul
Petre şi mulţi alţi păstori – luminând
zarea cu turme

Maica Precista stă la portiţa
sihăstriei şi se roagă peste stele şi
peste sori şi peste toate
sufletele lumii

Maica Precista – de la portiţă
Îl strigă pe Fiul ei Cel Preaiubit
ascuns printre lemnele
sfinte – ale Grădinii

şiruri-şiruri – spre Măicuţa Lumii vin
pe cărări ascunse – brazii
smeriţi în genunchi – pâraie
fulgerând precum candele în chilii

este bine şi minune: munţii tac
precum jarul în amurg

…este bine – binecuvântări line dau
brazii – unul câte unul – şi
în odăjdii de nuntă şi de
duminică – toţi
deodată

…este bine – pluteşte cer de minune peste
turme – peste case peste stele şi peste
păduri şi – din când în când – peste
Peregrin – cel ce trece pe la poalele
Lumii – şi se-opreşte doar la
Poarta Cerului – unde arde
Steaua Singură – lucrătoarea pe grui
întru Voia şi Mila Domnului

Amin
***

HRISTOSUL CRAI

scai dus de vânt
peste pământ
lumină porţi:
viu legământ!

la curţi de rai
te legănai:
o sihăstrie
privegheai…

Hristosul Crai!

în cruci de sori
tot printre nori
cu coperiş:
îngeri şi flori!

păduri descânt
sub cerul frânt –
se roagă-n gând
Vultur Cuvânt!

scai dus de vânt
pe sfânt veşmânt
când se descurc
turme-n amurg

ascultă şui
dureri de grui
la săhăstria
Domnului…

…de stea un fir
tot lasă mir…
şi sfinţi cărunţi
în sfinte nunţi

pe căi de munţi
îşi pleacă frunţi
sub patrafir
de Hrist nadir

în miez de noapte
printre şoapte
toţi patru cuci
pogoară-L cruci

pe Cel Vestit
aici la schit
Fiu de Marie
Domn în tărie

în mână – crini
pe frunte – spini:
numai lumini
la ceas de vini…

descuie Rai
şi-n lung alai
tot mai şi mai
cu foc în strai

vin sfinţii vechi
în lung priveghi:
stă sus în pisc
(furtuni se isc!):

regesc şi lai –
Hristosul Crai!
***

ATÂT DE SFÂNT ESTE PĂMÂNTUL ACESTA

atât de sfânt este pământul acesta – încât
simt dedesubt cărbuni aprinşi de Dumnezeu
atâta putere-n tării – încât
zborul vulturilor întoarce pe dos
zodiile – precum brazda
Plugarul

atâtea pâraie vii – încât
înţelepciunea pământului se revarsă dinspre
văi – drept în flăcările stelelor
atâta umbră cuminte – în
toiul brazilor – încât din cântecul
îngerilor – în poiană
înfloresc făclii-păpădii

…ţes gângănii în văzduh
dorul de poiană
se pogoară Sfântul Duh
peste orice rană
***

ARCA LUI NOE

sihăstria dintre brazi
a lui Noe arcă
ţine munţii-nalţi şi calzi
şi pe oameni parcă…

gând de clopot în vecernii
arde umbre-n vale:
îl îngân tălăngi… – smerenii
luminează cale

vis de flori – rumori de îngeri
coperă pădurea
inimă – tu care sângeri
leapădă-ţi armurea!

mir de ceruri – lin se varsă
a Precistei lacrimi
sărutând durerea arsă
…chilii – sfinte patimi!

o lumină lin alină
pleoapa amintirii:
este Noaptea Învierii
urmând Răstignirii!

a sosit Pribeagul Mire
din vecii de aştri:
lecuiescu-se-n uimire
vechi şi blânzi săhaştri!
***
Adrian Botez

Categorii:literature Etichete:

IOAN EVU – COLIND …

23 decembrie 2009 Un comentariu

Mănăstire de zăpadă

Să fie pace seară şi să ningă

peste armura veacului cernit

pe tâmpla ta zăpada să se stingă

încet ca un cuvânt neprihănit.

Un ornic din văzduh să-ţi amintească

lumina sfânt-a clipei care-a fost

liniştea ei în veci dumnezeiască

să-şi afle-n tine tainic adăpost.

Cu clinchete de clopoţei în seară

printre troiene asfinţite-n mit

s-auzi copilăria cum pogoară

în fermecate sănii de argint.

Troiene de cenuşi imaculate

să se aştearnă lin peste trecut

pe derdeluş de lacrimi preacurate

s-aluneci prunc în timp neînceput.

Şi să te pierzi la ceasul de vecernii

printre nămeţi cu străvezimi de stea

să mai rămână-n labirintul iernii

înscrisă pe omăt doar urma ta.

Şi-n zori când vor sosi colindătorii

cu vestea bună-n lumea în declin

în dalba mănăstire a ninsorii

copil să-ngenunchezi si tu. Amin.

Ioan Evu

Categorii:literature Etichete:

COLINDA DIN INIMA DE LA CRINA NOR

22 decembrie 2009 Lasă un comentariu

COLINDĂ DE INIMĂ
> autor Nichita Stănescu
>
>
> Voi colinda cu inima mea
> mergând prin zăpadă,
> mâna mea în cinci colțuri ca o stea
> începe cuvinte să vadă.
>
> Brațul meu, o coadă de cometă,
> umărul și pieptul meu – cer.
> Căldura lor secretă
> lucește albastră de ger.
>
> Să fiți liniștiți, să aveți parte de liniștea albă
> sub cetina verde împodobită.
> Ochii mei, două vergele-ntr-o salbă,
> împodobesc ora, clipită.
>
> Ave vouă, bărbaților, femeilor,
> inima mea vă salută,
> ninge deasupra secundelor, orelor
> cu zăpada argintie și mută.
>
> Ding-dang, numai inima, ding-dang, numai ea
> bate la mesele voastre,
> în noaptea aceasta e-o singură stea
> și-o nenumărare de ceruri albastre.

Categorii:literature Etichete:

COPERTA CARTII SEMNATE DE ION URDA

21 decembrie 2009 Lasă un comentariu

Categorii:literature Etichete:

CERTIFICATUL ENERGETIC LA VÂNZAREA APARTAMENTELOR, DATE, PROCEDURI, LEGISLAŢIE

21 decembrie 2009 Lasă un comentariu

Avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2010 va fi aplicata Legea nr. 372/2005 pentru certificarea energetica a apartamentelor din blocurile de locuinte in vederea vanzarii-cumpararii/inchirierii locuintelor, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei a facut precizari necesare pentru o intelegere corecta a acestui act normativ.
Legea prevede ca proprietarii de apartamente din blocuri de locuinte sa prezinte potentialilor cumparatori sau chiriasi, certificate pentru informarea acestora privind performanta energetica.

Certificatul de performanta energetica se elaboreaza in baza „Metotologiei de calcul al performantei energetice a cladirilora”, aprobata prin ordin al ministrului. Aceasta metodologie a fost completata cu un Breviar de calcul si exemple pentru certificarea energetica a blocurilor de locuinte si respectiv a apartamentelor, inclusiv cu modelul cerificatului de performanta energetica adaptat pentru apartament. La elaborarea certificatului de performanta energetica al apartamentului in vederea vanzarii-cumpararii sau inchirierii, auditorul energetic pentru cladiri, preia, de regula, releveul si celelalte date tehnice necesare care se regasesc in documentatia cadastrala elaborata in conditiile legii pentru vanzarea-cumpararea apartamentului. Astfel, in cazul vanzarii/inchirierii unui apartament construit inainte de 2007, se poate intocmi un certificat de performanta energetica pentru respectivul apartament, neimplicand auditarea energetica a intregii cladiri. Pentru cladirile noi, construite dupa 1 ianuarie 2007, certificatul energetic se preda la receptia lucrarilor. De asemenea, toate blocurile de locuinte care sunt supuse reabilitarii termice obtin un astfel de certificat .

Costul certificarii energetice a apartamentului, stabilit in conditii de piata, raportat la aria utila a apartamentului, reprezinta un procent nesemnificativ in raport cu cheltuielile stabilite in conditiile legii pentru efectuarea tranzactiei si nu influenteaza semnificativ pretul acesteia. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei respige categoric speculatiile aparute pe piata imobiliara care pun pe seama elaborarii certificatelor energetice cresteri ale preturilor locuintelor de pana la 10%.

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor reprezinta transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2002/91/CE privind performanta energetica a cladirilor. Legea nr. 372/2005 defineste certificatul de performanta energetica ca fiind un document tehnic, cu caracter informativ, care atesta performanta energetica a unei cladiri.

Prin certificat, potentialul cumparator sau chirias este informat asupra performantei energetice a apartamentului, exprimata, in principal, prin:

• consumul total anual specific de energie, exprimat in kWh/mp arie utila, respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat;

• eficienta energetica a apartamentului, prin incadrarea acestuia intr-o clasa energetica (de la clasa A-eficienta energetica ridicata, la clasa G-eficienta energetica scazuta), functie de consumul total anual specific de energie.

Majoritatea cladirilor vechi din Romania sunt incadrate in clasele energetice C si D avand consumuri specifice anuale pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat peste 200 kWh/m2/an. In acest context, este de mentionat ca tinta consumului anual specific de energie pentru incalzire este de sub 100 kWh/m2/an si a fost stabilita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009.

Certificatul este valabil 10 ani de la data emiterii si se elaboreaza de catre auditori energetici pentru cladiri, persoane fizice atestate, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei desfasoara cu regularitate examene de atestare tehnico-profesionala a auditorilor energetici. In baza solicitarilor, pana la 15.12.2009, au promovat examenul de atestare 576 auditori energetici pentru cladiri. Procesul de atestare tehnico-profesionala este deschis tuturor celor interesati si care indeplinesc conditiile necesare. Lista auditorilor energetici atestati este disponibila pe site-ul ministerulului http://www.mdrl.ro, sectiunea Constructii/Atestari tehnico-profesionale.

Categorii:literature Etichete:

BISERICA DINTRE APE DE LA CINCIS

21 decembrie 2009 Lasă un comentariu

Categorii:literature Etichete:

EUGEN EVU PLECARE SPRE EUROPA

21 decembrie 2009 Lasă un comentariu

Eugen EVU

CONTINUA DEVENIRE

Nimic tragic nimic fericit
O stare de continuă facere
Deasupra şi prejos de Cuvânt
O răsucire –n eternă prefacere

Sunt ca să tind să exprim să supun
Jocul Aurelor din grâul cel bun
Sunt dacă sunt ca să curgă Fiindul –
Olaltă ard carnea şi gândul.

CONTINUO DIVENIRE

Niente di tragico niente di felice
Uno stato din continuo divenire
Al di sopra e al din sotto la Parola
Un torcero nell’eterno mutamento

Ci sono per mirare esprimere sottomettere/
Il gioco delle Aure per fare
Ci sono se ci sono per fare
/scorrere l’esistenza-
Insieme brucia la carne/ ed il pensiero

ROUA RAIULUI

Ce suferinţă între om şi zeu !
Ca parte ard în pierdere totală.
Mi se sustrage luminosul Eu
Ca devenire. Cineva mă-nşeală.
Un bănuit de Dincolo, ca ţintă.
Un fel de un al treilea echinocţiu
(Al patrulea-i disimulat din quintă)
Dorinţă sunt! Aproapele-n departe
Un sclipăt reductiv, vibrare sfântă
A Soarelui de dincolo de –o moarte :
Zburând desculţ prin roua care cântă.

HEAVEN’S DEW

Between human and god.What sufference oh thee!
I total loss I burn subdued
Retreating thy, you light of me
As to become, deceive pursued.
It’s not my,death, but mere paradox
A suspect from beyond,as goal
Some kind of third-like equinox
(The fourth’s concealed in quint, sole)
Desire I am ! The close in the afar
Reductive shine, sacred vibration
Belonging to the sun beyond the death of tar
Trough singing dew. I fly-barefot .

METAFORA

Gândit,( un clinchet dulce, ca de rouă
Ţi-anină la ureche, într-o joacă) –
Cercel pereche de cireşe , două ,
Răscoapte, aburind de promoroacă …

Metafore perechi, îngemănate
Ţi le-am cules din vârful rămuros
-Sărutul muşcăturii prea-curat e :
Al gurii unui prunc. Cerul se zbate
Pe buzele cuvântului, setos …

METAPHOR

Dew-like (jingle, all thinking and sweet
Hangs on your car,in most playful play)-
Earring of cherry; two as they meet
Overripe, steaming of ice whilst they stay .

Pared metaphors, twins in being
From branchy summit for you have picked
The kiss of bite, too innocent in feeling
Belonging to a babs mouth. The sky is tqitching
On lips of thristy word its stiching .

trad : Ralu Weber

Homme

Te voilà, tu meurs ici
Comme nulle part
Tu meurs chaque jour inséminateur
Pulsation ignorante de
Sa propre centrifugation
Quotidien inséminateur
Dans le labourage d’autrui
Recolté par autre personne
En vivant les autres
En mourant directement proportionnel
Les autres
De l’orgasme au rut et au baiser
Entre l’utérus et le pis
Te voilà, homme,

Une fois né
Tu as déjà été
Séparé
Réveillé vers le monde
Dans le monde
Tu es déjà
Sé-pa-ré !
Un adieu et je n’ai pas de mots
Un adieu et le pont cabré
Comme le diaphragme de Freud
Et en quelque sorte sur la constante
De l’autel au nourrisson de la Montagne Moriah

Te voilà ici comme si tu avais été
Inventé
Comme si tu avais été soumis
A des correcţions cycliques
Le cerveau glace
Multiple à éternelle
Nostalgie de la mort de soi
Et chaque crépuscule compté
Sera le matin de l’Unique Dimanche
divine

te voilà tu meurs ta mort
par cela que la Vie-même tue
la création est sacrifiée dans l’ Oeuvre
homme, la mort même maintenant
travaille
transcende
comme la pomme dans le ver
ou Qui ?

trad: Elis Bogatan

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: