Arhiva

Archive for august 2016

Hațeg – 27.08.2016. Romanul Vadul ars și vremea tranziției. Oameni și cărți, cultura ca dimensiunea identității. Faptele românilor în vremea tranziției


Foto: Iancu Badiu, Hațeg, 27.08.2016.

În fotografii apar: Primarul orașului Hațeg, domnul Marcel Adrian Goia.

Scriitorii: Cornel Nistea, Radu Igna, Raul Constantinescu, Gligor Hașa, Voicu Lăzăruț, Constantin Stancu, Iancu Badiu, autor al monografiei orașului Hațeg, spectatori.

A prezentat Cristi Bătrâncea, directorul Casei de Cultură, Adina Grădiștean, director Biblioteca Orășenească Hațeg, suținătorii proiectului cultural.

Despre roman, pe scurt…

Încă din 2011, când îşi editase romanul Pe masa de operaţie (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2011, carte premiată la concursul internaţional „Titel Constantinescu”), remarcasem calităţile de excepţional prozator „creator de profunzimi abisale, parabolico-metaforice” (în linia lui Jorge Luis Borges), ale lui CONSTANTIN STANCU – într-o vreme în care proza românească a intrat „în colaps” – … parcă scriitorii  de azi ar fi uitat şi să povestească, şi să facă introspecţie/analiză introspectivă, şi să construiască dialoguri credibile, şi să construiască o naraţiune metaforico-parabolică – şi, mai ales, să dea un mesaj fundamental (prin importanţă şi urgenţă existenţială) unui text.

Noul său roman, Vadul Ars (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2016), dovedeşte, din plin, că subsemnatul nu s-a înşelat asupra excepţiei, întru ale prozei româneşti contemporane – excepţie numită CONSTANTIN STANCU.

Cartea este structurată pe XXXII de „paliere narative”/capitole, adăugând sau reluând mesajele unor personaje  (aflate, majoritatea, în plin vârtej involutiv moral-spiritual!) – capitole prin care tema capătă variaţiuni, schimbări ale unghiului de viziune – reuşindu-se o adevărată frescă interioară a mentalului unei ţări, al unui spaţiu (în speţă, România…dar aceasta numai pentru credibilitatea unei demonstraţii extrem de minuţioase şi curajoase, făcută în zona „descinderii spre infernalitate”!), aflate/aflat în plină implozie moral-spirituală, din pricina doborârii tuturor reperelor existenţiale interioare: omenie, credinţă, loialitate, stabilitate armonios-creatoare etc.

Romanul pare, la prima vedere, un roman social, realist – despre lumea/”faună” românească postdecembristă. În realitate, pe măsură ce este citit şi, apoi, recitit – romanul lui CONSTANTIN STANCU devine o parabolă a convertirii cosmosului în haos, prin prăbuşirea sistemului axiologic interior-uman.

Text: Adrian Botez, fragment de cronică!

Categorii:CARTEA, HAŢEG, PRESA

Hațeg, tablou de august


IMG_20150828_101935

 

Ţara Haţegului

În august satele se înalţă-n văzduh

pe aripile raţelor sălbatice,

atunci stejarii trag prin rădăcini

până în frunze oasele celor care au fost.

O mierlă cu o melodioasă coroană pe o aripă

şi o alta pe cealaltă aripă zboară,

zimbrii pasc vocalele ierbii,

înveţi cum se bate tăişul coasei, pe îndelete,

până metalul sună frumos

ca un suflet cântând în ninsoare,

ridici ochii, o clipă, spre femeile

cu trupul mirosind a brad şi veşnicie.

Vine şi dimineaţa mai tăioasă ca ochiul lupoaicei,

mai curată ca sufletul fecioarelor

pregătite pentru ritual la Kogaionon,

te retragi în munte,

înţelegi puterea macilor

de a urca în insomniile statuilor de la Sarmizegetusa…

 

 

Categorii:HAŢEG, POEMUL

CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII. Noile modificări: Garanții, termene, contravenții, autorizări, contracte…


CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

MODIFICĂRILE

 

 

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din data de 25 iulie 2016. Intră în vigoare la data de 24 august 2016, cu excepția: obligația de certificare instituită în baza art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, va intra în vigoare la 24 februarie 2018.

Certificarea operatorilor economici în domeniul construcțiilor

Legea stabilește noi prevederi:

 1. Certificarea calității tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, consultanță în construcții, precum și de execuție lucrări de construcții;
 2. perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.

GARANȚIILE

 

Perioada de garanție va fi prevăzută în contracte și va avea o durată minimă, astfel:

– 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B (de ex. reactoare, baraje, poduri, cai ferate, șosele, aeroporturi);
–  3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C (de ex. clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale);
–  1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D (de ex. clădiri de locuințe parter sau parter și etaj, dependințe gospodărești, construcții provizorii).

Perioada de garanție se va prelungi cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în cadrul termenului de garanție.

Termenele minime legale vor fi incidente contractelor vor fi încheiate ulterior intrării în vigoare a legii de modificare a prevederilor în construcții.

Introducerea termenelor minime legale obligatorii reprezintă o dispoziție de mare interes  pentru antreprenori, urmând ca aceștia să își stabilească interesele prin raportare la perioade de garanție minime prevăzute de lege.

Majorarea plafoanelor sancțiunilor contravenționale

Cuantumul amenzilor contravenționale se schimbă drastic, atât prin majorarea limitelor minime cât și pe cele maxime.

Notă. Neîndeplinirea obligațiilor de către investitori de a efectua recepția la terminarea lucrărilor de construcții, precum și recepția finala la expirarea perioadei de garanție, va fi sancționată cu amenda între 20.000–40.000 Lei. Va fi sancționată și neîndeplinirea obligației investitorului de a întocmi cartea tehnică a construcției și predarea acesteia către proprietar, aspect esențial!

 

Legea prevede posibilitatea aplicării unor sancțiuni complementare amenzii contravenționale: suspendarea sau anularea certificatului de atestare tehnico-profesională ori a autorizației specialiștilor care desfășoară activitate în construcții, inclusiv posibilitatea suspendării dreptului de practică în situația unui proces penal, la solicitarea organelor de urmărire penală.

Termene de prescripție

 

Atenție! Termenul de prescripție al dreptului de a aplica amenzile contravenționale se schimbă de la 3 ani la 5 ani, iar prescripția începe să curgă de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții.

 

casa veche

 

 

 

Categorii:PRACTIC, SEMNAL

ZILELE ORAȘULUI HAȚEG, 26-27-28 AUGUST 2016! Festivalul HAȚEGANA, ediția a XVII-a! Eveniment de tradiție, semne de carte în calendarul Țării Hațegului! Invitație de la Primarul orașului, domnul Marcel Adrian Goia și de la CONSILIUL LOCAL HAȚEG. Muzică, spectacol folcloric, clubul copiilor, lansare de carte, întâlniri de suflet!


Hateg 16

Categorii:HAŢEG, PRESA, SEMNAL

Editura Rafet: Premii 2016!


Premii Rafet

Categorii:PRESA, SEMNAL

Eugen Dorcescu și Mirela Ioana Borchin: Etern, într-o eternă noapte-zi, Timișoara: Editura Mirton, 2016. Prefața Iulian Chivu


ED 16ed 16 1ed 16 2ed 16 3ed 16 4ED 16 5ed 16 6ED 16 7ed 16 8ed 16 9ed 16 10ed 16 11ed 16 12ed 16 13

Categorii:CARTEA, SEMNAL

Un dicționar al scriitorilor români! Semnal: Editura Tipo Moldova, 2016


Dictionar Tipo

 

Proiect administrat de dr. Roxana Alexandra Costinescu

Coordonator:

Ioan Holban

Redactor: Aurel Ștefanachi

Coperta: Andrei Ștefanachi

Redactori consultanți:

Arcadie Suceveanu – președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

Cassian Maria Spiridon – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași

Aurel Pantea – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba

Radu Ioan Văcărescu – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Sibiu

Leo Butnaru – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Chișinău

Calistrat Costin – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Bacău

Corneliu Antoniu – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Sud-Est

Emilian Marcu

Marius Chelaru

Icu Crăciun

Florentin Popescu

Tudor Nedelcea

Mihai Stan

Dionisie Duma

Sterian Vicol

Ovidiu Dunăreanu

Ioan Barbu

Gheorghe Glodeanu

Săluc Horvat

Emil Lungeanu

© Tipo Moldova

Editura Tipo Moldova

,

E-mail: office@tipomoldova.ro

http://www.tipomoldova.ro

 

Dă clic pentru a accesa Un%20dictionar%20al%20scriitorilor%202.pdf

 

Categorii:literature, SEMNAL

Adrian Botez: Altarul din pădurea de lumină


PATRIA…

 

Adrian Botez se dedică cu toată energia miracolului numit Patrie. În volumul de versuri Ion –patria mea / Balada Kog-a-Ion-ului, publicat la Bacău: Editura Ateneul Scriitorilor, 2016, vocea poetului are menirea de a trezi inimile cititorului pasionat de identitate. Într-o vreme a globalizării harnice, Adrian Botez redescoperă resursele românilor: Istoria, credinţa, apropierea de natură, rădăcinile daco-valahilor, miracolul care a nins timpurile. Poetul ia în serios menirea sa, nu se lasă atras de mirajul experimentelor poetice la modă, el zice clar, cu putere ce suntem, unde suntem, ce putem face în acum.

Volumul este structurat riguros, pe mai multe părţi:

I.- Ion-Patria mea;

 1. – Poetul;

III. – Dumnezeu, lumea şi omul;

 1. – Amin.

Toate formează întregul unei viziuni impuse de istorie, de trăirea în spaţiul acesta special numit România.

Primul poem se întoarce spre ţărâna vie care modelează comunităţi. Acolo este rădăcina – Capul lui Zalmoxis. În primul poem, un imn dedicat, se prezintă o realitate dură şi curată, realitatea peste care trecem uşor. Ion cel din bătălii, înviat în Poarta lui Dumnezeu, sfântul, rădăcină de stea. Natura cu toate elementele au izvorul în fiinţa miraculoasă: Ion – Kogaion… Baladă şi cântec vechi, invocarea spiritului originar.

Poezia patriotică, în sensul bun al cuvântului, are un loc aparte în creaţia poetului. El nu se fereşte să laude locul unde trăieşte, unde viaţa are un secret parte. „să nu-ndrăzneşti să te caţări pe/ munţii mei – dacă nu eşti în stare să vezi/ curgând – pe toţi versanţii lor – orbitor/ sânge de/ îngeri – în miezul/ zilei” (Patria mea, p. 9). …Şi nu este demodat!

Poetul îndeamnă să redescoperim patria, să ne redescoperim pe noi. Sunt poeme curate, ele oglindesc oameni, stări, ipostaze. Ţăranii cei dispreţuiţi uneori, sunt prezenţi printr-o dimensiune care ne scapă, eternitatea! Un poem rotund, şlefuit de iubire de ţară:

 

ţăranii şi-au pus cămăşi de sărbătoare

cum crinul alb grăit-a cu Hristos:

curatul lor dumnezeiesc mă doare

îngerii mă cutreier` pân`  la os

 

se duc în moarte cum la sfânta liturghie

se duc pe îndelete şi smeriţi:

ei ştiu că între lumi nu e frânghie

că viii şi cu morţii-s fericiţi

 

e-atâta linişte pe masa cu lumine

sicriele sunt tronuri de-mpăraţi

neamul acesta liniştit tot vine

 

umplut-au cerul Craii din Carpaţi …

ţăranii mei – stăpânii de moşie

nu mor: veghează totul sfânt să fie! (Ţăranii mei, p. 14).

 

Adrian Botez nu se joacă, el declamă sincer. Temele sale sunt fundamentale, istoria este raţiunea de a exista, de a creşte urmaşi. Poemul este un exemplu de afirmaţie irevocabilă. Ecoul vine din nemoarte. E un rai pe care nu-l putem pricepe, colinzi care mişcă vremurile, prezenţa luptătorilor precum Ştefan Vodă, lupta cu cei care dărâmă limba română şi spiritul mioriţei, epopee de ţară, sonetul de seară… Poetul apare ca o prezenţă copleşitoare, activ în timpuri grele şi-n iubire, are o cheie a vieţii sale, un sonet, vede războiul metafizic, copleşitoarele idei din cărţile scrise şi citite, adevărul, cavaler al cuvintelor. Firul poeziilor urmează o istorie aparte. Istoria celui care vede, văzătorul. Poetul poate fi judecat, peste toate, umbra lui marchează vremea. „am uitat – al naibii – lumii să mă nasc/ am ieşit din cântec şi iubire – trist:/ mai de vază e-n pădure orice vreasc/ decât plânsul meu de-amurg – în ametist” (Sonetul celui care a uitat să se nască, p.70).

Într-un ciclu cu rezonanţe teologice, Adrian Botez abordează direct problema: Dumnezeu, lumea şi omul. O temă aparent uzuală, dar poemele sale dovedesc că nu cunoaştem Creatorul, creaţia, energiile care ar putea să ne poziţioneze sub aripa divină.

Există în carte lucruri spuse pe nume, un umor negru, explozii de extaz şi de tristeţe, o ironie amară. Când privim spre Dumnezeu, ne vedem micimea. Suntem la sfârşit de perioadă istorică, există un abator cosmic! Poetul relevă o pervertire a minţii, o foame de dreptate pe care sistemele sociale nu o pot astâmpăra, e nevoie de curăţie sufletească, un carnaval ratat, un hotel al rataţilor, o Apocalipsă care ne apasă. Disperarea celui care realizează finalul este la apogeu: Sfinxul – copleşit de inutilitatea singurătăţii – s-a sinucis (p. 142); lumini dispar – felie cu felie (p. 131); strig după sfinţi – ca scos din/ minţi: doi bani nu face/ a geniului crispare (p.130).

 

vezi dacă s-a încărcat

celularul: vreau să dau un ultim telefon – către

una din constelaţii – nu importă către care

anume – pentru a-mi face loc – cumva – între

lumini şi văpăi – spre a putea medita

singur şi liniştit – despre

zădărnicie (un ultim telefon, p. 144).

 

Riguros în creaţia sa, se poate observa o anumită oboseală, poetul renunţă la normele gramaticale, o face ostentativ. E o revoltă în faţa căderii-n ruină a lumii.  Versurile sunt frânte asimetric, e un semn al zădărniciei. Se simte fiorul dulce al poeziei populare, unele poeme au un ritm special, altele sunt zidite-n iluzoriu. Tema veche, pusă în circulaţie de Solomon în Eclesiastul, cartea Bibliei, se reactualizează: Deşertăciune a deşertăciuniiVânare de vânt. Teme care au marcat marile creaţii ale umanităţii.

Marile idei biblice străbat volumul, ele ţin pe umerii de cuvinte această zicere, acest imn, baladă, psalm şi pildă… Resursele poetului se potenţează în acest fel, istoria se desluşeşte doar în prezenţa lui Hristos… În repetate rânduri, poetul invocă această prezenţă, care modelează istoria.

Ultima parte a cărţii se numeşte Amin, o concluzie la final de vreme. Omul în faţa istoriei, cu limite, cu slăbiciuni, cu bucurii, cu erori. Un om posibil să fie salvat prin har… Temele sunt ale omului fragil şi puternic în acelaşi timp: Etapele vieţii, bătăliile care le duce în viaţă, convorbiri esenţiale, răstigniri care marchează timpii, vârsta de aur, reţeta nemuririi, sonetul istoriei şi… finalul. „cine nu ştie cum să moară/ nu merită decât uitarea:/ ne-ai învăţat cum se măsoară/ pas de-nţelept râvnind la zarea…” (convorbirea mea cu moartea, p. 160). Sunt poezii care copleşesc prin intensitatea revelaţiei, precum Repetabila răstignire. Păcatul omului marchează planul lui Dumnezeu de salvare: „ce să facem – Sfânt Părinte?/ munţii sunt în scapăt:/ iar te-i răstigni cuminte/ s-o luăm de la capăt…” (p.164).

Sfârşitul aduce un bilanţ al vieţii. Omul responsabil trage linie şi, în faţa morţii, recunoaşte: „nu mi-e să plec – dar nici să stau nu-s vrednic/ am istovit un stoc de răstigniri/ eu nimănui nu am fost sfeşnic… – sfetnic…/ ci doar pocal cu sânge de jigniri” (Final, p. 176).

Patria-Ion, Patria plină de har, Patria spirituală a românilor. Cu acest volum Adrian Botez pune în evidenţă mitul românilor, calea sacră, luminată, care lămureşte originile, sensurile şi menirea. Patria este una la care se ajunge prin credinţă, nu prin vedere… Transmiterea sensului în istorie, se face pe cale orală, de la tată la fiu, poezia este una dintre căi, poetul şi-o asumă. De reţinut că preoţii lui Zalmoxis foloseau poezia. La fel, cărturarii evrei, foloseau poezia (psalmul) pentru a transmite legea (normele de viaţă primite de Moise de la Dumnezeu). Balada Kog-a-Ion-ului intră în specia genului epic, de fapt un amplu poem narativ, fără a omite accentele lirice. Pe ecranul imaginar al cărţii se proiectează evenimente eroice, având personaje remarcabile, ivite din timpuri istorice, fie din actualitate. Unele au fost legende, alte vor deveni legende. Adrian Botez foloseşte modul de exprimare profetic, cheamă natura ca martoră a evenimentelor, cerul se schimbă sub puterea luminilor, planurile dinamice apocaliptice se mişcă spre un mesaj de înălţare. La Adrian Botez, poezia nu este un experiment, un mod de a afirmare, este un mod de comunicare a marilor comandamente ale istoriei, ale lui Hristos.

Acest gen de carte merită o analiză mai profundă, în detaliu. Poemele se sprijină pe o ţesătură ideatică complexă şi profundă.

Izvoarele de unde vin?

„ – da – sunt lacrimi de fericire – iscate de/ sub pământ – de acei ochi închişi ai lui/ Ion – care visează – visează/ înfriguraţi şi-nverşunaţi/ visează – de dincolo de orişice/ viaţă ori moarte” ( Ion – Patria mea, p. 8).

Şi putem afirma că poetul este în plin ritual, preot al cuvintelor: „altarul de din pădurea de lumină/ unde sărbătoresc iar muguri verzi/ îşi cheamă cerbii la ruga bizantină/ şi sui spre slavă până când te pierzi” (Altarul din pădure, p. 170).

 

Constantin Stancu

Iulie, 2016

 

Ion

 

Categorii:CARTEA, NOTE LITERARE

Sintagme literare, nr. 4 (21), iulie, 2016. POEZIE, PROZĂ, ATELIER CRITIC, UNIVERSALIA, LA CURȚILE DORULUI


SLpentruOnline

 

 

SLpentruOnline, CLICK PENTRU LECTURI!

Categorii:REVISTA, SEMNAL

Adeverință de șomaj 2016. Formular utilizat de angajator


                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                ANEXA 11

                                                                                                                                    (Anexa nr. 26 la normele metodologice)

A D E V E R I N Ț Ă

 1. Date de identificare

Denumirea/Numele  __________________________________________                                Număr de înregistrare la angajator

Codul unic de înregistrare/codul fiscal  _____________________                                   _____________data_________________

Cod CAEN  ____________________________________________________

Adresa ________________________________________________________

Telefon/Fax ___________________________________________________

E-mail/Pagina de internet  ____________________________________

 1. Date privind contribuțiile la bugetul asigurărilor pentru șomaj:

B.1.Pentru doamna/domnul ________________________________________ CNP _____________________________, care se legitimează cu actul de identitate seria __________ numărul _________________  , sumele reprezentând contribuția individuală și contribuția datorată de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj , potrivit prevederilor legale , in cotele prevazute de lege , pentru ultimele luni in care s-au datorat aceste contributii sunt:

 

 

Nr.

crt.

 

Luna și anul

Baza  de calcul

(BC)

Suma reprezentând

contribuția individuală

Suma reprezentând

contribuția

datorată

de angajator

Numărul de înregistrare a declarației lunare validată Natura veniturilor

din care este constituita

baza de calcul

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOTE:

Se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul are obligaţia de a vira în

contul bugetului asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.

BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX2 „Contribuţii

sociale obligatorii” cap. I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Coloana 4 se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (aplicarea cotei contribuţiei individuale la bugetul

asigurărilor pentru şomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3).

Coloana 5 se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoana (aplicarea cotei contribuţiei

datorate de angajator, prevăzută de lege, asupra sumei reprezentând baza de calcul, a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj,

determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX^2 „Contribuţii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

persoana respectivă.)

        B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează după caz):

[] ne regăsim în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv _____________________________________________

perioada ___________________________________.

 1. Date privind raporturile de muncă/de serviciu/alte raporturi ale persoanei

Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau actul în baza căruia s-a stabilit raportul juridic prevăzut la art. 17 alin.

(1) lit.k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, număr şi data _____________________________________________.

Data angajării / stabilirii raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi

completările ulterioare _____________________________________________.

Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr.

76/2002, cu modificările şi completările ulterioare ___________________________.

Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (art. şi act normativ)_______________________________________.

Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu, respectiv, după caz, raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit.

 1. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost suspendate*):
  –––-
  *) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.

 

Data de suspendare _________________________ data de încetare a suspendării _____________________motivul suspendării**) __________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Data de suspendare _________________________data de încetare a suspendării ______________________motivul suspendării**) __________________________________________________________________________________________________________________________________
Data de suspendare _________________________ data de încetare a suspendării _____________________motivul suspendării**) __________________________________________________________________________________________________________________________________
–––-
**) În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.

Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi, în conformitate cu

informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
               Administrator/Director/Reprezentant legal,                                                            Compartimentul ________________________

Numele şi prenumele, funcția                                                                           Numele şi prenumele, funcția

(în clar)                                                                                                               (în clar)

 

_____________________________________________________________                                                ____________________________________________________

 

Sursa:HOTĂRÂREA GUVERNULUI, nr. 119 din 19 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014!

Categorii:PRACTIC

Vatra veche, nr. 7/2016. Repere, alfabetul lumii, spovedania scrisului. Nicolae Băciuț și literatura vremii! Poezie, proză, eseu, note literare, Biblioteca Babel!


Vatra 1Vatra 2

 

Vatra veche 7, 2016 BT, click pentru lecturi!

Categorii:REVISTA
%d blogeri au apreciat: