Arhiva

Archive for august 2016

Hațeg – 27.08.2016. Romanul Vadul ars și vremea tranziției. Oameni și cărți, cultura ca dimensiunea identității. Faptele românilor în vremea tranziției


Foto: Iancu Badiu, Hațeg, 27.08.2016.

În fotografii apar: Primarul orașului Hațeg, domnul Marcel Adrian Goia.

Scriitorii: Cornel Nistea, Radu Igna, Raul Constantinescu, Gligor Hașa, Voicu Lăzăruț, Constantin Stancu, Iancu Badiu, autor al monografiei orașului Hațeg, spectatori.

A prezentat Cristi Bătrâncea, directorul Casei de Cultură, Adina Grădiștean, director Biblioteca Orășenească Hațeg, suținătorii proiectului cultural.

Despre roman, pe scurt…

Încă din 2011, când îşi editase romanul Pe masa de operaţie (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2011, carte premiată la concursul internaţional „Titel Constantinescu”), remarcasem calităţile de excepţional prozator „creator de profunzimi abisale, parabolico-metaforice” (în linia lui Jorge Luis Borges), ale lui CONSTANTIN STANCU – într-o vreme în care proza românească a intrat „în colaps” – … parcă scriitorii  de azi ar fi uitat şi să povestească, şi să facă introspecţie/analiză introspectivă, şi să construiască dialoguri credibile, şi să construiască o naraţiune metaforico-parabolică – şi, mai ales, să dea un mesaj fundamental (prin importanţă şi urgenţă existenţială) unui text.

Noul său roman, Vadul Ars (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2016), dovedeşte, din plin, că subsemnatul nu s-a înşelat asupra excepţiei, întru ale prozei româneşti contemporane – excepţie numită CONSTANTIN STANCU.

Cartea este structurată pe XXXII de „paliere narative”/capitole, adăugând sau reluând mesajele unor personaje  (aflate, majoritatea, în plin vârtej involutiv moral-spiritual!) – capitole prin care tema capătă variaţiuni, schimbări ale unghiului de viziune – reuşindu-se o adevărată frescă interioară a mentalului unei ţări, al unui spaţiu (în speţă, România…dar aceasta numai pentru credibilitatea unei demonstraţii extrem de minuţioase şi curajoase, făcută în zona „descinderii spre infernalitate”!), aflate/aflat în plină implozie moral-spirituală, din pricina doborârii tuturor reperelor existenţiale interioare: omenie, credinţă, loialitate, stabilitate armonios-creatoare etc.

Romanul pare, la prima vedere, un roman social, realist – despre lumea/”faună” românească postdecembristă. În realitate, pe măsură ce este citit şi, apoi, recitit – romanul lui CONSTANTIN STANCU devine o parabolă a convertirii cosmosului în haos, prin prăbuşirea sistemului axiologic interior-uman.

Text: Adrian Botez, fragment de cronică!

Categorii:CARTEA, HAŢEG, PRESA

Hațeg, tablou de august


IMG_20150828_101935

 

Ţara Haţegului

În august satele se înalţă-n văzduh

pe aripile raţelor sălbatice,

atunci stejarii trag prin rădăcini

până în frunze oasele celor care au fost.

O mierlă cu o melodioasă coroană pe o aripă

şi o alta pe cealaltă aripă zboară,

zimbrii pasc vocalele ierbii,

înveţi cum se bate tăişul coasei, pe îndelete,

până metalul sună frumos

ca un suflet cântând în ninsoare,

ridici ochii, o clipă, spre femeile

cu trupul mirosind a brad şi veşnicie.

Vine şi dimineaţa mai tăioasă ca ochiul lupoaicei,

mai curată ca sufletul fecioarelor

pregătite pentru ritual la Kogaionon,

te retragi în munte,

înţelegi puterea macilor

de a urca în insomniile statuilor de la Sarmizegetusa…

 

 

Categorii:HAŢEG, POEMUL

CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII. Noile modificări: Garanții, termene, contravenții, autorizări, contracte…


CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

MODIFICĂRILE

 

 

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din data de 25 iulie 2016. Intră în vigoare la data de 24 august 2016, cu excepția: obligația de certificare instituită în baza art. 9 lit. m), n) și o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, va intra în vigoare la 24 februarie 2018.

Certificarea operatorilor economici în domeniul construcțiilor

Legea stabilește noi prevederi:

  1. Certificarea calității tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, consultanță în construcții, precum și de execuție lucrări de construcții;
  2. perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.

GARANȚIILE

 

Perioada de garanție va fi prevăzută în contracte și va avea o durată minimă, astfel:

– 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B (de ex. reactoare, baraje, poduri, cai ferate, șosele, aeroporturi);
–  3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C (de ex. clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale);
–  1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D (de ex. clădiri de locuințe parter sau parter și etaj, dependințe gospodărești, construcții provizorii).

Perioada de garanție se va prelungi cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în cadrul termenului de garanție.

Termenele minime legale vor fi incidente contractelor vor fi încheiate ulterior intrării în vigoare a legii de modificare a prevederilor în construcții.

Introducerea termenelor minime legale obligatorii reprezintă o dispoziție de mare interes  pentru antreprenori, urmând ca aceștia să își stabilească interesele prin raportare la perioade de garanție minime prevăzute de lege.

Majorarea plafoanelor sancțiunilor contravenționale

Cuantumul amenzilor contravenționale se schimbă drastic, atât prin majorarea limitelor minime cât și pe cele maxime.

Notă. Neîndeplinirea obligațiilor de către investitori de a efectua recepția la terminarea lucrărilor de construcții, precum și recepția finala la expirarea perioadei de garanție, va fi sancționată cu amenda între 20.000–40.000 Lei. Va fi sancționată și neîndeplinirea obligației investitorului de a întocmi cartea tehnică a construcției și predarea acesteia către proprietar, aspect esențial!

 

Legea prevede posibilitatea aplicării unor sancțiuni complementare amenzii contravenționale: suspendarea sau anularea certificatului de atestare tehnico-profesională ori a autorizației specialiștilor care desfășoară activitate în construcții, inclusiv posibilitatea suspendării dreptului de practică în situația unui proces penal, la solicitarea organelor de urmărire penală.

Termene de prescripție

 

Atenție! Termenul de prescripție al dreptului de a aplica amenzile contravenționale se schimbă de la 3 ani la 5 ani, iar prescripția începe să curgă de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții.

 

casa veche

 

 

 

Categorii:PRACTIC, SEMNAL

ZILELE ORAȘULUI HAȚEG, 26-27-28 AUGUST 2016! Festivalul HAȚEGANA, ediția a XVII-a! Eveniment de tradiție, semne de carte în calendarul Țării Hațegului! Invitație de la Primarul orașului, domnul Marcel Adrian Goia și de la CONSILIUL LOCAL HAȚEG. Muzică, spectacol folcloric, clubul copiilor, lansare de carte, întâlniri de suflet!


Hateg 16

Categorii:HAŢEG, PRESA, SEMNAL

Editura Rafet: Premii 2016!


Premii Rafet

Categorii:PRESA, SEMNAL

Eugen Dorcescu și Mirela Ioana Borchin: Etern, într-o eternă noapte-zi, Timișoara: Editura Mirton, 2016. Prefața Iulian Chivu


ED 16ed 16 1ed 16 2ed 16 3ed 16 4ED 16 5ed 16 6ED 16 7ed 16 8ed 16 9ed 16 10ed 16 11ed 16 12ed 16 13

Categorii:CARTEA, SEMNAL

Un dicționar al scriitorilor români! Semnal: Editura Tipo Moldova, 2016


Dictionar Tipo

 

Proiect administrat de dr. Roxana Alexandra Costinescu

Coordonator:

Ioan Holban

Redactor: Aurel Ștefanachi

Coperta: Andrei Ștefanachi

Redactori consultanți:

Arcadie Suceveanu – președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

Cassian Maria Spiridon – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași

Aurel Pantea – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba

Radu Ioan Văcărescu – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Sibiu

Leo Butnaru – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Chișinău

Calistrat Costin – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Bacău

Corneliu Antoniu – președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Sud-Est

Emilian Marcu

Marius Chelaru

Icu Crăciun

Florentin Popescu

Tudor Nedelcea

Mihai Stan

Dionisie Duma

Sterian Vicol

Ovidiu Dunăreanu

Ioan Barbu

Gheorghe Glodeanu

Săluc Horvat

Emil Lungeanu

© Tipo Moldova

Editura Tipo Moldova

,

E-mail: office@tipomoldova.ro

http://www.tipomoldova.ro

 

http://www.tipomoldova.ro/carti/Un%20dictionar%20al%20scriitorilor%202.pdf

 

Categorii:literature, SEMNAL
%d blogeri au apreciat: