Arhiva

Archive for august 2018

Hațeg, o istorie în imagini


Categorii:FOTO, GÂND, HAŢEG

ZILELE ORAȘULUI HAȚEG 2018 – 24 AUGUST – 26 AUGUST. Program, spectacole, un gând bun


Categorii:HAŢEG, PRESA

Calendar fiscal – Aparate de marcat cu jurnal electronic


1 Septembrie 2018: contribuabilii mari și mijlocii trebuie să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic.

1 Noiembrie 2018: contribuabilii mici trebuie să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic.

Temei legal: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 potrivit căreia operatorii economici sunt obligaţi să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic.

Categorii:PRACTIC, PRESA

Proiectul legii pensiilor se poate consulta la următoarea adresă


http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5210-2018-08-09-proiect-lege

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 09.08.2018 – 18.08.2018.

 

Categorii:literature

Legea pensiilor modificată! Noi categorii de salariați/ foști salariați care se vor putea pensiona mai repede/ vor beneficia de facilități. Anexele, lista societăților/ companiilor aferente


Potrivit Legii nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a apărut în Monitorul Oficial, va fi redusă vârsta de pensionare pentru unele categorii de salariați. Noua lege se va aplica începând de joi, 02 08 2018.

Astfel, persoanele care au lucrat cel puțin 25 de ani în condiții speciale, vor primi o reducere de 13 ani. Până acum, aceștia au beneficiat de o reducere a vârstei-standard de pensionare cu 12 ani și șase luni pentru 25 de ani lucrați legal în condiții speciale.

Pentru cei care au lucrat de la 26 de ani în sus, reducerea este de 13 ani.

Stagiul complet de cotizare de 25 ani, stabilit prin noua lege pentru persoanele indicate mai sus, se va aplica și persoanelor care s-au pensionat deja între 1 ianuarie 2011 și 2 august 2018.

Angajații care vor beneficia de această modificare legislativă:

 • personalul navigant pe avioanele clasice de transport public;
 • însoțitorii de bord din aviație;
 • parașutiștii profesioniști;
 • instructorii de zbor;
 • cei care au lucrat în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii;
 • cei care au făcut lucrări subterane de construcții, întreținere și reparații de tuneluri, de căi ferate, drumuri, dar și la galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8m;
 • mecanicii de la metrou;
 • cei care au lucrat pe platforme marine;
 • cei care au lucrat în exploatări forestiere.

Anexele la lege.

 • Anexa nr. 1 la Legea pensiilor – LISTAcuprinzând personalul navigant din aviația civilă alecărui locuri de muncă se încadrează în condiții special
 • Personal navigant pe:
  a) avioane turboreactoare și turbopropulsoare de transport;
  b) avioane clasice de transport public;
  c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;
  d) elicoptere și avioane utilitare;
  e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.
 • Echipaje de recepție în zbor a aeronavelor, instructori în școli, cursuri și aerocluburi, pe:
  a) avioane clasice;
  b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
 • Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie
 • Personal navigant de control în zbor
 • Personal tehnic care execută recepția și controlul tehnic în zbor al aeronavelor
 • Instructori în școli, cursuri și aerocluburi de zbor fără motor
 • Personal de parașutism profesionist care:
  a) execută salturi din aeronavă în procesul de instrucție, antrenament sau salturi speciale;
  b) execută salturi pentru recepția parașutelor;
  c) execută salturi din turnul de parașutism;
  d) desfășoară activitatea de instructor de parașutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu parașuta.
 • Însoțitori de bord
 • Anexa nr. 2 la Legea pensiilor LISTAcuprinzând locurile de muncă încadrate în condițiispeciale, în care se desfășoară următoarele activități
 • Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi și muniții pentru următoarele operații:
  a) manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafață și artificieri;
  b) manipularea materiilor toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;
  c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor;
  d) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia;
  e) asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;
  f) asanarea terenurilor și a apelor de muniții, de produse pirotehnice, de materii explozive și mine;
  g) operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice;
  h) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.
 • Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III și IV din centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unități de fabricare a combustibilului nuclear, unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactive, instalații radiologice și alte instalații nucleare
 • Activitatea desfășurată în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii
 • Activitatea desfășurată în subteran: lucrări de construcții, întreținere și reparații de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum și galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m
 • Activitățile desfășurate în subteran în cadrul metroului pentru:
  a) mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou;
  b) mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrou;
  c) mecanic instructor.
 • Activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparație de la metrou, care se desfășoară 100% în subteran
 • Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației, care îndeplinește funcția de mecanic de locomotivă și automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor
 • Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri și de docheri-mecanizatori
 • Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim și fluvial, care lucrează în sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitate de peste 600 CP
 • Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri și chesonieri
 • Activitatea desfășurată de personalul de pe platforme marine
 • Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funiculariști, tractoriști, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori
 • Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze: intervenții, probe de producție și reparații capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde și săparea puțurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operații speciale – pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepția turlelor rabatabile
 • Reparații și întreținere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t
 • Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura – operații executate complet nemecanizat la țeavă, preluând priza din cuptorul de topire – și din țeava de sticlă greu fuzibilă
 • a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate, semiautomate și prese;
  b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;
  c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.
 • Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre și fibre de sticlă
 • Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:
  a) cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarelor de gaze – platformele de pe bateriile de cocs și semicocs, scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului;
  b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate;
  c) arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
  d) operația de gudronare a lingotierelor.
 • Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici și de sudură:
  a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea și presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;
  b) calcinarea cocsului de petrol și a antracitului;
  c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum și a deșeurilor crude și a antracitului și dozarea acestor componente;
  d) coacerea, recoacerea, grafitarea și impregnarea electrozilor;
  e) recuperarea produselor cărbunoase;
  f) prelucrări mecanice pe mașini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.
 • Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare
 • Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerare:
  a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate – retur, expediția aglomeratului;
  b) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operație ce se execută sub silozuri;
  c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
  d) prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului;
  e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase.
 • Activitatea desfășurată de personalul de la furnale:
  a) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operație ce se execută sub silozuri;
  b) instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal.
 • Activitatea desfășurată de personalul din oțelarii:
  a) încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puțin 5 t pe șarjă;
  b) turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice;
  c) pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului;
  d) cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare.
 • Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare
 • Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la cald:
  a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald;
  b) încărcarea și descărcarea cuptoarelor adânci – macarale Tiegler, precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie;
  c) încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatra înclinată pentru laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant; încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoare adânci;
  d) încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;
  e) extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie;
  f) extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare;
  g) striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor, bramelor și a țaglelor, precum și curățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor.
 • Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane și prese de peste 200 kg/forță
 • Activitățile efectuate de zidari-șamotori:
  a) zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;
  b) executarea la cald, la utilajele menționate mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată – activitate permanentă.
 • Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la:
  a) uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere;
  b) distilarea și purificarea mercurului în proces continuu; instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;
  c) electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru;
  d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
  e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase;
  f) afinarea aurului și a argintului;
  g) fabricarea pulberii de aluminiu;
  h) fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic.
 • Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrarea plumbului, zincului și cositorului:
  a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
  b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în procesul de fabricație industrială: topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
  c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
  d) metalurgia zincului;
  e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.
 • Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarele:
  a) metalizarea cu nichel-carbonil;
  b) instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;
  c) operațiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
  d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă și benzilor de oțel;
  e) instalații de zincare a tablelor, țevilor și profilelor în industria metalurgică;
  f) operații de încălzire, tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontă;
  g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafața totală a pieselor care suferă această operație depășește 20 m²/oră.
 • a) Fabricarea abrazivelor din cuarț – toate operațiile aferente procesului de fabricație;
  b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor.
 • Activitatea de perforare, forare, împușcare și transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc și autobasculante mai mari de 25 t
 • Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepția instalațiilor ermetizate
 • Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negrului de fum
 • Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice
 • Activitatea desfășurată în instalațiile care fabrică, vehiculează și depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat
 • Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici, în cazul în care se desfășoară în aceeași instalație; utilizarea în industrie a acrilonitrilului
 • Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase sau cancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice
 • Activitatea desfășurată în instalații de fabricație a benzenului și tetraclorurii de carbon
 • Activitatea desfășurată în instalația bitum – fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice
 • Fabricarea fenolului
 • Activitatea desfășurată în instalațiile de fabricare a oxidului de etilenă
 • Activitatea desfășurată în instalațiile de electroliză pentru producerea clorului
 • Activitatea de fabricare a clorurii de vinil și a policlorurii de vinil
 • Activitatea de fabricare a pesticidelor
 • Fabricarea și utilizarea industrială de alfa și betanaftilimină
 • Fabricarea și ambalarea benzidinei
 • Fabricarea hidrobenzenului
 • Dozarea manuală a antioxidanților, a acceleratorilor și a agenților de vulcanizare
 • Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în leprozerii
 • Fabricarea ferodourilor – toate operațiile; fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest – toate operațiile
 • Anexa nr. 3 la Legea pensiilor UNITĂȚILEcare au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilorde încadrare în condiții speciale, în conformitate cuprevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor înlocuri de muncă în condiții speciale, cu modificările șicompletările ulterioare
Nr. crt.          Societatea/Localitatea    Codul      fiscal Nr. registrul   comerțului   Aviz nr./       dată   Poziția   din lista  locurilor  de muncă
  1. Societatea Comercială Semifabricate –   S.A., localitatea Brașov  R14787559  J08/982/2002  1/25.05.2004  24, 26
  2. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Petromar Constanța,           localitatea Constanța    1908756    J13/2810/1997    2/12.11.2004    8, 9, 11
  3. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Arpechim, localitatea Pitești   10122420   J03/11/1998   28/15.02.2005  7, 36, 37, 39, 40, 42
  4. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Petrom Târgoviște,            localitatea Târgoviște    10072411    J15/426/1999    33/3.05.2005    13
  5. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Petrom Videle, localitatea    Videle    3746480    J34/522/1997 39/6.05.2005, 40/6.05.2005, 66/8.07.2005, 67/8.07.2005, 68/8.07.2005    13
  6. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Petrom Moinești, localitatea  Moinești    9691198    J04/52/1998    47/1.07.2005    13
  7. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Petrom Timișoara, localitatea Timișoara    10143369    J35/33/1998    50/1.07.2005    13
  8. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Petrorep Moinești, localitateaMoinești    96912001    J04/51/1998    54/4.07.2005    13
  9. Societatea Națională a Petrolului       Petrom – S.A., localitatea București –  sucursala Petrom Suplacu, localitatea   Suplacu de Barcău    10241960    J05/123/1998    72/14.07.2005    13
 10. Societatea Comercială Romplumb – S.A.,  localitatea Baia Mare  R2206334  J24/54/1991  3/12.11.2004  21, 29
 11. Societatea Comercială Star Glass – S.A.,localitatea Târgu Jiu  R2162017  J18/49/1991  4/12.11.2004  15, 16, 27
 12. Societatea Comercială RIG Service –     S.A., localitatea Constanța  R14320668  J13/2053/2001  5/12.11.2004  11
 13. Societatea Comercială Grup Servicii     Petroliere – S.A., localitatea Constanța  R16020764  J13/6322/2004  6/12.11.2004  11
 14. Societatea Comercială Grup Petrol       Marin – S.A., localitatea Constanța  R7471838  J13/1755/1995  7/12.11.2004  11
 15. Societatea Comercială Ampelum – S.A.,   localitatea Zlatna  R1772840  J01/27/1991  9/3.12.2004  7, 21, 26
 16. Societatea Comercială Acumulatorul –    S.A., comuna Pantelimon  R478901  J23/177/2002  10/30.11.2004  29
 17. Societatea Națională de Transport       Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” -S.A., localitatea București   R11054545   J40/9764/1998   11/30.11.2004   7
 18. Societatea Națională de Transport       Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.,localitatea București   R11054537   J40/9775/1998   12/30.11.2004   7
 19. Societatea Comercială Aversa – S.A.,    localitatea București  R850  J40/924/1991  13/3.12.2004  24, 26
 20. Societatea Comercială Ario – S.A.,      localitatea Bistrița  R2736489  J06/38/1991  14/22.12.2004  24
 21. Societatea Comercială Saturn – S.A.,    localitatea Alba Iulia  R175057  J01/186/1991  15/22.12.2004  24
 22. Regia Autonomă pentru Activități        Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin – sucursala       Cercetări Nucleare Pitești, localitatea Pitești – Mioveni     11057002     J03/515/1998     16/22.12.2004     2
 23. Regia Autonomă pentru Activități        Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin – sucursala       ROMAG – PROD., localitatea              Drobeta-Turnu Severin     12611350     J25/300/1998     55/4.07.2005     36
 24. Regia Autonomă pentru Activități        Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin   R10882752   J25/282/1998   172/22.09.2005   2
 25. Societatea Comercială Mittal Steel      Hunedoara – S.A., localitatea Hunedoara  R2126855  J20/41/1991  18/22.12.2004  7, 23, 25
 26. Institutul Național de Cercetare-       Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie   Nucleară „Horia Hulubei”, comuna        Măgurele    332134    J23/1945/2002    22/15.02.2005    2
 27. Compania Națională a Cuprului, Aurului  și Fierului Minvest – S.A., localitatea Deva – filiala Devamin Exploatarea      Minieră, localitatea Deva    R11669346    J20/334/1999   24/15.02.2005 58/6.07.2005    20
 28. Compania Națională a Cuprului, Aurului  și Fierului Minvest – S.A., localitatea Deva – filiala Poiana Ruscă Teliuc,     localitatea Teliucu Inferior    R14990030    J20/843/2002    25/15.02.2005    20
 29. Compania Națională a Cuprului, Aurului  și Fierului Minvest – S.A., localitatea Deva – filiala Roșiamin, localitatea    Roșia Montană    R4330648    J01/468/2001    27/15.02.2005   20, 28 (b, e), 32
 30. Compania Națională a Cuprului, Aurului  și Fierului Minvest – S.A., localitatea Deva – filiala Certej, localitatea      Certeju de Sus    14271549    J20/763/2001    31/15.02.2005    20
 31. Compania Națională a Cuprului, Aurului  și Fierului Minvest – S.A., localitatea Deva – filiala Bradmin – S.A.,          localitatea Brad    R14271514    J20/765/2001    74/14.07.2005    20, 26, 29
 32. Societatea Comercială Rempes – S.A.,    localitatea Deva  2119262  J20/2070/1992  26/15.02.2005  24
 33. Societatea Comercială Glassrom – S.A.,  comuna Berca  R2810240  J10/2713/1992  29/15.02.2005  15
 34. Societatea Comercială Roșia Montană     Gold Corporation – S.A., localitatea    Roșia Montană   9762620   J01/443/1999   30/15.02.2005  21 (c),    29 (a)
 35. Societatea Comercială Rulmenți – S.A.,  localitatea Bârlad  2808089  J37/8/1991  32/3.05.2005 7, 24,     26, 27
 36. Societatea Comercială Industria Sârmei -S.A., localitatea Câmpia Turzii  199710  J12/67/1991  34/4.05.2005 19 (a, d,  f), 23 (a, b), 24,    25 (a, b,  e, f, g),  26
 37. Societatea Națională a Sării – S.A.,    localitatea București Exploatarea       Minieră Râmnicu Vâlcea, localitatea     Râmnicu Vâlcea    R2536030    J38/204/1998   23/R/         /29.04.2005    20
 38. Societatea Comercială Moldomin – S.A.,  localitatea Moldova Nouă  11932018  J11/233/1999  37/5.05.2005  32
 39. Societatea Comercială Armătura – S.A.,  localitatea Cluj-Napoca  R199001  J12/13/1991  38/5.05.2005  24
 40. Societatea Comercială Hidroconstrucția -S.A., localitatea București  1556820  J40/1726/1991  42/6.05.2005  1 (a), 3
 41. Societatea Comercială Uzina de Utilaj   Minier și Reparații – S.A. – UUMR,      localitatea Baia Sprie   R2944625   J24/1762/1992   43/10.05.2005   22
 42. Societatea Comercială Cozmircom – S.A., localitatea Baia Mare  R2951916  J24/2013/1992  44/10.05.2005  24, 26
 43. Compania Națională Romarm – S.A.,       localitatea București – filiala         Societatea Comercială Uzina Mecanică    Sadu – S.A., localitatea Bumbești-Jiu    14373832    J18/330/2001    45/10.05.2005  1 (c, d, g,h), 7, 26, 29 (b), 33
 44. Compania Națională Romarm – S.A.,       localitatea București – filiala         Societatea Comercială Uzina Mecanică    Plopeni – S.A., localitatea Plopeni    R13741804    J29/162/2001    101/26.07.2005  1 (c, d, e,f, g, h),  7, 24, 26
 45. Compania Națională Romarm – S.A.,       localitatea București – filiala         Societatea Comercială Tohan – S.A.,     localitatea Zărnești    R13652413    J08/49/2001    131/15.09.2005 1 (c, d, e,f, g, h),  7, 26,     27 (a),    29 (b),    30 (b), 33
 46. Compania Națională Romarm – S.A.,       localitatea București – filiala         Societatea Comercială Carfil – S.A.,    localitatea Brașov    R13945863    J08/596/2001    173/22.09.2005   1 (d, e,   f), 33
 47. Societatea Comercială Oltchim – S.A.,   localitatea Râmnicu Vâlcea  R1475261  J38/219/1991  46/1.07.2005 2, 7, 24,  26, 39, 42,43, 44, 45
 48. Societatea Comercială Cuprom – S.A.,    localitatea București – sucursala Baia  Mare, localitatea Baia Mare   15763027   J24/1088/2003  48/1.07.2005  48B/8.09.2005  21, 26, 28,29
 49. Societatea Comercială Stipo – S.A.,     localitatea Dorohoi  R622127  J07/1995/1991  49/1.07.2005 15, 16 (a, b), 27, 33
 50. Societatea Comercială Combinatul        Siderurgic Reșița – S.A., localitatea   Reșița   R1064207   J11/59/1991   51/1.07.2005 1 (a), 7,  23, 25, 26,27
 51. Societatea Comercială Stimas – S.A.,    localitatea Suceava  717928  J33/5/1991  52/4.07.2005  15, 16
 52. Societatea Comercială Beta – S.A.,      localitatea Buzău  1154660  J10/9/1991 53/4.07.2005  140/20.09.2005  2, 26, 33
 53. Societatea Comercială Mecanica Dacia –  S.A., localitatea Mioveni  R9813287  J03/714/1997  56/6.07.2005  24, 26
 54. Societatea Comercială Centrala Electricăde Termoficare Arad – S.A., localitatea Arad   R14593668   J02/336/2002   59/6.07.2005   7
 55. Societatea Comercială Petromservice –   S.A., localitatea București – sucursala Pitești, localitatea Pitești   14716450   J03/449/2002   61/7.07.2005   13
 56. Societatea Comercială Petromservice –   S.A., localitatea București – sucursala Craiova, localitatea Ișalnița   R14794386   J16/685/2002   65/8.07.2005   13
 57. Societatea Comercială Petromservice –   S.A., localitatea București – sucursala Petromservice Vest, localitatea Arad   14743030   J40/694/2002   71/11.07.2005   13
 58. Societatea Comercială Petromservice –   S.A. – sucursala Ploiești, localitatea  Ploiești   146933608   J29/642/2002   77/15.07.2005   13
 59. Societatea Comercială Mecanex – S.A.,   localitatea Botoșani  R613803  J07/199/1991  62/7.07.2005  24
 60. Societatea Comercială Promex – S.A.,    localitatea Brăila  R2265683  J09/112/1991  63/7.07.2005 7, 24, 26, 33
 61. Societatea Comercială de Transport cu   Metroul METROREX – S.A., localitatea    București   R13863739   J40/6880/1999  64/7.07.2005  225/8.09.2005   5, 6
 62. Societatea Comercială Upetrom 1 Mai –   S.A., localitatea Ploiești  1350365  J29/1/1991  69/8.07.2005 24, 26,    27, 33
 63. Societatea Comercială IUS – S.A.,       localitatea Brașov  R1109309  J08/30/1991  70/11.07.2005  26
 64. Societatea Comercială Foraj Sonde Bascov- S.A., localitatea Bascov  R167778  J03/2714/1992  73/14.07.2005  13
 65. Societatea Comercială de Reparații și   Servicii Termoserv Craiova – S.A.,      localitatea Ișalnița   15376918   J16/578/2003   75/14.07.2005   7, 27
 66. Hidroelectrica – S.A., localitatea      București – filiala Societatea          Comercială Hidroserv Porțile de Fier –  S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin    14936693    J25/250/2002    76/14.07.2005    10
 67. Societatea Comercială Cupru Min – S.A., localitatea Abrud  11551757  J01/64/1999  78/15.07.2005 3, 14, 20, 26, 32
 68. Societatea Comercială Hitrom – S.A.,    localitatea Vaslui  R2431476  J37/174/2002  80/15.07.2005  7
 69. Societatea Comercială Tractorul U.T.B. -S.A., localitatea Brașov  R1109465  J08/16/1991  81/18.07.2005  23, 24, 26
 70. Societatea Comercială Foraj Sonde       Râmnicu Vâlcea – S.A., localitatea      Râmnicu Vâlcea   R2618033   J38/1296/1992   83/18.07.2005   13
 71. Societatea Comercială UMB – S.A.,       localitatea Bacău  R16970624  J04/2137/2004  84/18.07.2005  24
 72. Societatea Comercială Metabet CF – S.A.,localitatea Pitești  128507  J03/150/1991  85/19.07.2005 7, 23,     24, 33
 73. Societatea Comercială Materiale de      Fricțiune și Garnituri de Etanșare –    FERMIT – S.A., localitatea Râmnicu Sărat   R1170151   J10/298/1991   86/19.07.2005   51
 74. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Socep S.A.,       localitatea Constanța    1870767    J13/643/1991    87/22.07.2005   1 (a, b),  7, 8
 75. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Decirom S.A.,     localitatea Constanța    1890411    J13/516/1991    88/22.07.2005    1 (a,b), 8
 76. Organizația Patronală Operatorul        Portuar localitatea Constanța –         Societatea Comercială Chimpex – S.A.,   localitatea Constanța    R1910160    J13/619/1991    89/22.07.2005   1 (a, b),  7, 8
 77. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Frial – S.A.,     localitatea Constanța    1887971    J13/624/1991    90/22.07.2005    1 (a, b), 8
 78. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Casa de Expediții PHOENIX – S.A., localitatea Constanța    R1878000    J13/703/1991    91/22.07.2005    1 (a, b), 8
 79. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Rotrac – S.A.,    localitatea Constanța    R4272644    J13/5956/1992    92/22.07.2005    1 (a, b), 8
 80. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Minmetal – S.A.,  localitatea Constanța    R1910217    J13/566/1991    93/22.07.2005   1 (a, b),  7, 8, 9
 81. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Umex – S.A.,      localitatea Constanța    R1888500    J13/604/1991    94/22.07.2005    1 (a, b), 8
 82. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Romtrans Agenția  Mol 1 – S.A., localitatea Constanța    R400805    J13/1549/1996    95/22.07.2005   1 (a, b),  7, 8, 9
 83. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Oil Terminal –    S.A., localitatea Constanța    2410163    J13/512/1991   96/25.07.2005 226/08.09.2005    7
 84. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Sticerom Group    Exim – S.R.L., localitatea Constanța    R16041031    J13/5029/2004    97/25.07.2005    1 (a, b), 8
 85. Organizația Patronală Operatorul        Portuar, localitatea Constanța –        Societatea Comercială Compania de       Remorcare Maritimă Coremar – S.A.,      localitatea Constanța     R1874343     J13/620/1991     98/25.07.2005     9
 86. Societatea Comercială Dafora – S.A.,    localitatea Mediaș sucursala Foraj,     localitatea Mediaș   R15513764   J32/768/2003   99/25.07.2005   13
 87. Societatea Comercială Atlas – G.I.P. –  S.A., localitatea Ploiești  1360687  J29/79/2001 100/25.07.2005147/21.09.2005  1 (a, c), 2
 88. Societatea Comercială Lugomet – S.A.,   localitatea Lugoj  R1846726  J35/258/1991  102/26.07.2005  24, 26, 27
 89. Societatea Comercială Stisom – S.A.,    localitatea Poiana Codrului  6433995  J30/663/1991  104/8.09.2005  15
 90. Societatea Comercială Remarul 16 Febru- arie – S.A., localitatea Cluj-Napoca  201373  J12/1591/1992  105/8.09.2005 7, 24, 26, 30 (a)
 91. Societatea Comercială Rompetrol         Rafinare – S.A., localitatea Constanța  R1860712  J13/534/1991  106/8.09.2005 18 (b),    36, 39
 92. Societatea Comercială Somvetra – S.A.,  localitatea Gherla  R202174  J12/48/1991  107/8.09.2005 15, 16,    27, 33
 93. Societatea Comercială Celhart Donaris – S.A., localitatea Brăila  R2253999  J09/6/1990  108/9.09.2005  7
 94. Societatea Comercială Sticla Turda –    S.A., localitatea Turda  R202190  J12/3/1991  109/9.09.2005 15, 16 (a, b), 33
 95. Societatea Comercială Turnătoria        Metalul – S.R.L., localitatea Cluj-     Napoca   2886044   J12/3977/1992   110/9.09.2005   24, 33
 96. Societatea Comercială Vitrometan – S.A.,localitatea Mediaș  R803786  J32/8/1991  111/9.09.2005 15, 16 (a, b), 27
 97. Societatea Comercială Cristiro – S.A.,  localitatea Bistrița  R567480  J06/30/1991  112/9.09.2005 15, 16 (b, c), 27, 33
 98. Societatea Comercială Agroexport – S.A.,localitatea Constanța  1592415  J13/1164/2001  113/9.09.2005  1 (a, b), 8
 99. Agenția Română de Salvare a Vieții      Omenești pe Mare, localitatea Constanța  16330145    –  114/9.09.2005  9
100. Societatea Națională de Gaze Naturale   ROMGAZ – S.A. – Sucursala de            Intervenții, Reparații Capitale și      Operații Speciale la Sonde              (S.I.R.C.O.S.S.), localitatea Mediaș     15750450     J32/1190/2003     115/12.09.2005     13
101. Societatea Comercială Foraj Sonde –     S.A., localitatea Târgu Mureș  R4727746  J26/349/1995  116/12.09.2005  13
102. Societatea Comercială Mittal Steel      Galați – S.A., localitatea Galați  1639739  J17/21/1991  117/12.09.2005 1 (b), 7   10, 18 (a, b), 19 (c),21 (a), 22,23, 24,    25 (a), 26,27, 30 (c, d), 39
103. Societatea Comercială Nitroexplosives – S.A., localitatea Făgăraș  16283540  J08/675/2004  118/12.09.2005  1 (c)
104. Societatea Comercială Alro – S.A.,      localitatea Slatina  1515374  J28/8/1991  119/13.09.2005  28 (d)
105. Societatea Comercială Grandemar – S.A., localitatea Cluj-Napoca  200947  J12/365/1991  120/13.09.2005  32
106. Societatea Comercială FOSERCO – S.A.,   localitatea Târgu Ocna  R969453  J04/563/1991  121/13.09.2005  13
107. Societatea Comercială Aquafor           Internațional – S.R.L., localitatea     Târgu Ocna   R12979930   J04/233/2000   122/13.09.2005   13
108. Societatea Comercială Mittal Steel      Roman – S.A., localitatea Roman  2057240  J27/88/1991  123/13.09.2005 7, 24,     25 (a), 26,27 (a),    30 (c)
109. Societatea Comercială Fabrica de Sticlă Avrig – S.A., localitatea Avrig  R2460706  J32/69/1991  124/14.09.2005  15
110. Societatea Comercială Rominserv – S.A., localitatea București – punct de lucru  Societatea Comercială Rominserv Valves  Iaifo – S.A., localitatea Zalău    14208851    J40/8331/2001   125/4.09.2005 158/21.09.2005    2, 24, 26
111. Societatea Comercială Sometra – S.A.,   localitatea Copșa Mică  813526  J32/124/1991  126/14.09.2005 7, 21, 22, 23, 26, 28,29, 36, 38
112. Societatea Comercială Întreținere și    Reparații Locomotive și Utilaje – CFR   IRLU – S.A., localitatea București   R14300920   J40/9679/2001   127/14.09.2005   7
113. Societatea Comercială Severnav – S.A.,  localitatea Drobeta-Turnu Severin  R1606030  J25/03/1990  129/14.09.2005  33
114. Societatea Comercială Hidrojet – S.A.,  localitatea Breaza  R1318860  J29/17/1991  130/14.09.2005  24, 26, 27
115. Societatea Comercială Stirom – S.A.,    localitatea București  335588  J40/10/1990  132/15.09.2005 16 (a, b), 30 (a)
116. Societatea Comercială Foraj Sonde –     S.A., localitatea Craiova  3730778  J16/2746/1992  133/15.09.2005  13
117. Societatea Comercială Laminorul – S.A., localitatea Brăila  2266948  J09/42/1991  134/15.09.2005 7, 25 (a), 26
118. Societatea Comercială Mechel Târgoviște – S.A., localitatea Târgoviște  R913720  J15/284/1991  135/16.09.2005 a (a), 7,  19 (f), 23 (a, b, c), 24, 25 (a, b, c, e, f,g), 26, 27
119. Societatea Comercială Silcotub – S.A.,  localitatea Zalău  R676666  J31/8/1991  136/16.09.2005  25 (a)
120. Institutul de Sănătate Publică,         localitatea București  4340692     –  138/20.09.2005  2
121. Spitalul Universitar Căi Ferate,        localitatea Craiova  4332169     –  139/21.09.2005  2
122. Societatea Comercială Nuclear   Vacuum -S.A., localitatea Măgurele  R481419  J23/1216/2002  141/20.09.2005  2
123. Trustul de Montaj Utilaj Chimic         București – sucursala București-Sud,    localitatea București   390841   J40/7572/2002   142/20.09.2005   2
124. Societatea Comercială Rompetrol Rafinare- S.A., localitatea Constanța  R1860712  J13/534/1991  145/20.09.2005  2
125. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu, localitatea Timișoara  4548538     –  146/21.09.2005  2
126. Spitalul Clinic Municipal de Urgență,   localitatea Timișoara  4483447     –  148/21.09.2005  2
127. Societatea Națională Nuclearelectrica – S.A., localitatea București  R10874881  J40/7403/1998  149/21.09.2005  2
128. Spitalul Clinic de Urgență Sf.          Pantelimon, localitatea București  420388     –  150/21.09.2005  2
129. Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele, localitatea București  4283538     –  151/21.09.2005  2
130. Spitalul Orășenesc, localitatea         Bumbești-Jiu  4448199     –  152/21.09.2005  2
131. Centrul de Cardiologie, localitatea Iași 8615184    – 153/21.09.2005 2
132. Societatea Comercială Vilmar – S.A.,    localitatea Râmnicu Vâlcea  R2989503  J38/1525/1991  156/21.09.2005 2, 25 (a), 26, 33
133. Spitalul Clinic Județean, localitatea   Sibiu  4240898     –  157/21.09.2005  2
134. Societatea Comercială Rafiserv Arpechim – S.A., localitatea Pitești  15227355  J03/211/2003  159/21.09.2005  2
135. Spitalul Universitar CFR Witing,        localitatea București  4267257     –  161/22.09.2005  2
136. Societatea Comercială Menarom – S.A.,   localitatea Galați  R1627165  J17/172/1991  162/22.09.2005  2
137. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei, localitatea Galați  3126853     – 164/22.09.2005165/22.09.2005  2
138. Regia Autonomă de Transport București – R.A., localitatea București  1589886  J40/46/1991  167/22.09.2005 2, 24,     30 (a), 33
139. Spitalul Clinic Județean de Urgență,    localitatea Constanța  4301103  J70/380/1992  168/22.09.2005  2
140. Institutul Oncologic Prof. Dr. AlexandruTrestioreanu, localitatea București  4203709     –  169/22.09.2005  2
141. Societatea Comercială Fortus – S.A.,    localitatea Iași  R1958479  J22/683/1991  170/22.09.2005  2
142. Spitalul Clinic Colțea, localitatea     București  4192960     –  171/22.09.2005  2
143. Spitalul Municipal, localitatea Roman 2613940    – 175/22.09.2005 2
144. Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola,   localitatea Iași  4541165     –  176/22.09.2005  2
145. Societatea Comercială Foraj Sonde       Zădăreni – S.A., localitatea Zădăreni  1727229  J02/124/1993  177/22.09.2005  13
146. Spitalul Clinic de Pediatrie,           localitatea Sibiu  11411672     –  179/22.09.2005  2
147. Institutul de Boli Cardiovasculare Prof.Dr. C.C. Iliescu, localitatea București  4203628     –  181/22.09.2005  2

 

Categorii:PRACTIC, PRESA
%d blogeri au apreciat: