Arhiva

Archive for septembrie 2010

ARTA SCRISULUI, ARTA DE A CĂUTA VEŞNICIA

30 septembrie 2010 Lasă un comentariu

ARTA SCRISULUI LA EUROPENI, CUVINTE VECHI ÎN HAINĂ NOUĂ PENTRU GÂNDUL VEŞNICIEI
 • Biblioteca Britanica a postat online o parte din manuscrisele in limba greaca, intr-un efort de a digitaliza si a conserva mai bine documentele antice importante.
 • Manuscrisele care reprezinta mai mult de un sfert din arhiva bibliotecii sunt accesibile online la adresa bl.uk/manuscripts, ca parte a celei mai importante colectii din afara Greciei.
  Biblioteca contine peste 1.000 de manuscrise grecesti, peste 3.000 de documente grecesti scrise pe papirus si o colectie de tiparituri, care pot furniza informatii literare, istorice, stiintifice, religioase, filozofice si artistice din regiunea estica a Mediteranei din perioada Clasica si Bizantina.
Categorii:literature Etichete:

SUFERINŢA: LEGEA NR. 221/2009 AŞA CUM ESTE APLICATĂ ÎN ROMÂNIA DE INSTANŢELE DE JUDECATĂ

30 septembrie 2010 Lasă un comentariu

CONDAMNĂRILE POLITICE, PRACTICA INSTANŢELOR ÎN CE PRIVEŞTE LEGEA NR. 221/2009. DAUNELE, RĂSPUNDEREA, RECLAMANŢI, MEMORIA CONVERTITĂ ÎN BANI PREA TÂRZIU, VIEŢI CARE AU FOST AFECTATE DE UMBRELE ISTORIEI!

PENTRU VIZUALIZARE, DAŢI CLICK PE TITLUL DE MAI JOS!

referat-legea-221-din-2009-modificat

Categorii:literature

ISTORIA CORVINILOR: PROTECTORUL ARTELOR

30 septembrie 2010 Lasă un comentariu

 

                                                    DIN ISTORIA CORVINILOR

 

                                                      REGELE MATIA

 

                    Sala Dietei Transilvaniei. Chipuri care au fost şterse…

 

Cel ce avea să fie cel mai mare rege al Ungariei pe-atunci contopită geografic cu Transilvania, s-a născut la 23 Februarie 1443, într-un han de la Cluj, ca al doilea fiu al lui Ioan de Hunedoara ( mai numit şi Iancu)…Dacă tatăl său a fost un mare strateg şi se pare aproape analfabet, deşi Occidentul îl considera „ Atlet al lui Christos” – Matia a fost un adevărat patron al ştiinţelor şi al artelor, având, se scrie, o mare pasiune pentru astrologie…La curtea sa s-au perindat dealtfel cei mai cunoscuţi gânditori ai vremii.

Regele Matei Corvin a fost un mare ocrotitor al artiştilor din Europa de Vest, în jurul căruia  – aşa cum erau vremurile, s-au strâns însemnaţii vremii, filozofi, astrologi, muzicieni, pictori , trupe teatrale şi  trubaduri, chiar şi magicieni …Matia, cum îl numim mai  dinspre pe latineşte, avea la curtea sa cea mai mare Bibliotecă, numită CORVINIANA, aşadar cinstindu-şi Regele  numele de obârşia al familiei româneşti  Corbul. El avea cea mai mare colecţie europeană de cronici istorice şi lucrări filosofice şi ştiinţifice din secolul al XV-lea, depăşind numărul de 5ooo, opere scrise evident în latină şi greaca veche.

         Matia Corvinul era pasionat de  alchimie, astrologie şi astronomie, între cărţile sale fiind şi opera  „Opt cărţi de astronomie” a lui Firmicus Maternus. Unul dintre astronomii săi de curte era şi celebrul matematician Johannes Regiomonbtus, pe numele său  laic Johann Mueler.

            În cărţile acestuia, trei opere erau dedicate regelui Matia, cea mai importantă fiind „ Canones LXIII in tabulum”. Mueler a fost deasemeni un foarte cunoscut creator de astrolabe astronomice de precizie, bazate pe principiul proiecţiei stereografice. Privitor la Bibliotecă, se pare că ultima cu acest titlu ar fi fost la Bratislava …Ceea ce este sigur, majoritatea covârşitoare a tezaurelor din anii domniei sale au fost preluate în istorie de Ungaria, Austria şi poate Cehia. Castelul tatălui său de la Hunedoara, oricum, nu deţine nimic din aceste comori.

Un astfel de astrolab dăruit de el regelui, s-a pierdut.(  Eugen Evu, conspect după  T. Sălăgean,  şi Remus Florescu, Cluj Napoca 2007)

Categorii:literature

ŞTIRE DE PRIMA ŞI ULTIMA ORĂ, ŞTIRE IMPORTANTĂ: FOLOSIREA LIMBII ROMÂNE ÎN ORICE LOC PUBLIC! MEMORIA CARE NU IARTĂ, SUNTEM MARTORI NOI ÎNŞINE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ! NU AU TRECUT 30 DE ZILE DE LA PUBLICARE ÎN M.O.?

29 septembrie 2010 Lasă un comentariu

LEGE nr. 500 din 12 noiembrie 2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice

(la data 17-nov-2004 actul a fost promulgata de Decretul 935/2004 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1)Orice text scris sau vorbit în limba română, având caracter de interes public, în sensul prevăzut la art. 2, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare.

(2)Orice text scris sau vorbit într-o limbă străină, indiferent de dimensiuni, având caracter de interes public, trebuie să fie însoţit de traducerea sau de adaptarea în limba română.

Art. 2

În sensul prezentei legi, prin text cu caracter de interes public se înţelege orice text care, în cadrul unor atribuţii de serviciu, este afişat, expus, difuzat sau rostit în locuri publice ori prin mijloace de informare în masă, având ca scop aducerea la cunoştinţa publicului a unei denumiri, a unei informaţii sau a unui mesaj, cu conţinut direct ori indirect publicitar.

Art. 3

Emisiunile de televiziune transmise în limbi străine de posturile româneşti sau emisiunile posturilor străine transmise sub licenţă audiovizuală românească trebuie să fie subtitrate în limba română; în situaţii de urgenţă se va recurge la traducerea simultană.

Art. 4

Denumirea, instrucţiunile şi alte explicaţii în limbi străine, relevante pentru consumatorul român, referitoare la produsele comerciale de provenienţă străină, vor fi însoţite de traducerea în limba română, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 5

Nu fac obiectul prezentei legi:

a)denumirile mărcilor înregistrate;

b)textele având caracter ştiinţific, literar-artistic, cultural şi religios;

c)publicaţiile redactate integral sau parţial în limbi străine, inclusiv cele ale minorităţilor naţionale;

d)programele difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit, preluate şi difuzate prin serviciile de comunicaţie audiovizuală prin cablu;

e)emisiunile de radiodifuziune transmise în limbile minorităţilor naţionale;

f)emisiunile de televiziune transmise, în direct, în limbile minorităţilor naţionale;

g)emisiunile având caracter religios, etnografic şi de divertisment ale posturilor locale şi regionale de televiziune în limbile minorităţilor naţionale;

h)denumirile şi instrucţiunile speciale, reglementate ca atare prin actele normative în vigoare;

i)enunţurile rezultate din situaţiile reglementate de actele normative privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor lingvistică;

j)textele având caracter sportiv.

Art. 6

În cazul textelor de interes public scrise în limbi străine, aflate la vedere în locuri publice sau difuzate prin mijloace de informare în masă, traducerea completă în limba română trebuie să aibă caractere de aceleaşi dimensiuni cu cele ale textului în limba străină şi să facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv.

Art. 7

(1)Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice sau juridice care au pus în circulaţie texte de interes public, scrise ori înregistrate prin mijloace audiovizuale electronice, sunt obligate să îndeplinească cerinţele acesteia.

Art. 8

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul culturii şi cultelor stabileşte, prin ordin, măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor acesteia.

Art. 9

La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1067 din data de 17 noiembrie 2004

Categorii:PRACTIC

PROTECŢIA MUNCII, NOI MODIFICĂRI. De reţinut: – persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, nu se autorizează!

29 septembrie 2010 Lasă un comentariu

PRACTIC: PROTECŢIA MUNCII, NOILE MODIFICĂRI

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 661 din data de 27 septembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006.

Modificarile aduse:

1. Se  precizeaza ca incapacitatea temporara de munca provocata de un accident poate fi confirmata atat prin certificatul medical, cat si prin alte documente medicale.

2. Se redefineste unul din sensurile notiunii de acccident de munca de traseu, ca fiind accidentul care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers, daca acesta este organizat de angajator in afara unitatii.

3. Se mentioneaza ca nu se autorizeaza potrivit normelor metodologice:
– persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
– persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale pentru care autorizarea a functionarii este reglementata de OUG  nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

4. Se introduc noi prevederi referitoare la evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii, stabilindu-se ca este necesara revizuirea acesteia, cel putin, in urmatoarele situatii:
– ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca, substantele ori preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/posturilor de munca;
– dupa producerea unui eveniment;
– la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;
– la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice;
– la executarea unor lucrari speciale.

5. Se modifica conditiile de efectuare a activitatilor din domeniul securitatii in munca, care difera in functie de numarul de angajati ai unitati. In acest sens, noile reglementari stabilesc ca in cazul intreprinderilor care au peste 250 de lucratori, angajatorul este obligat sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie, in timp ce in reglementarea anterioara aceasta obligatie se impunea a fi indepinita in cazul intreprinderilor cu peste 150 de salariati.

6. Se introduce obligatia angajatorului de desemnare a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie, numai prin decizie scrisa si numai din randul lucratorilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga.

7. Referitor la serviciile externe de prevenire si protectie, se introduc  noi reglementari cu privire la formalitatile ce trebuie indeplinite de solicitanti pentru obtinerea certificatului de abilitare, precum si cu privire la documentele pe care trebuie sa le contina dosarul ce se va depune in vederea abilitarii. De asemenea sunt mentionate componenta si obligatiile Comisiei de abilitare si avizare, conditiile de reinnoire sau de retragere a certificatului de abilitare.

8. Se aduc modificari cerintelor minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca si se stabilesc urmatoarele ocupatii specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca:
– tehnician in securitate si sanatate in munca;
– expert in securitate si sanatate in munca.

9. Altele:
– numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;
– organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca;
– instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase;
– comunicarea, cercetarea si inregistrarea evenimentelor produse in afara granitelor Romaniei, in care sunt implicati lucratori ai unor angajatori romani, aflati in indeplinirea sarcinilor de stat, deinteres public sau a indatoririlor de serviciu;
– comunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul Romaniei in care sunt implicati cetateni straini aflati in indeplinirea atributiilor de serviciu;
– semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale;
– avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

Categorii:PRACTIC

DIZOLVAREA DE DREPT A FIRMEI, O SITUAŢIE CE TREBUIE VERIFICATĂ, O FIRMĂ NU POATE FI ABANDONATĂ SAU UITATĂ, ADMINISTRATORII AU RESPONSABILITATEA AFACERII, IN COMERŢ NU E DE JOACĂ!

28 septembrie 2010 Lasă un comentariu

1.Constatarea dizolvarii de drept

 •  
  • Identificarea persoanelor juridice prevazute de lege care nu au efectuat preschimbarea certificatelor, precum si verificarea acestora cu documentele din arhiva;
  • Formularea de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa fiecare tribunal a cererilor prin care se solicita sectiei comerciale a tribunalului in a carei circumscriptie isi are sediul comerciantul constatarea dizolvarii de drept;
  • Pronuntarea de catre sectia comerciala a tribunalului a hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept;
  • Inregistrarea in registrul comertului a hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept.

Nu fac obiectul cererilor de constatare a dizolvarii persoanele juridice care se afla in una din urmatoarele situatii:

 •  
  • dizolvare, indiferent de temeiul legal al acesteia;
  • lichidare;
  • faliment;
  • persoanele juridice care au incheiere de respingere a mentiunii/preschimbarii si care au inaintat recurs impotriva acestei incheieri;
  • fuziune totala daca persoana juridica absorbita nu are certificatul preschimbat, in cazul in care persoana juridica absorbanta are certificatul preschimbat.

2.Comunicarea si publicarea incheierilor de constatare a dizolvarii de drept – art. 30 (3) din Legea nr. 359/2004

 •  
  • Comunicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept la sediul persoanei juridice;
  • Comunicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe cale electronica;
  • Publicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului in raza caruia persoana juridica are stabilit sediul social.

3.Cai de atac

 •  
  • Hotararea tribunalului de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului;
  • Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii;
  • Termenul de recurs este de 15 zile de la data publicarii conform la art. 30 (3) din lege;
  • Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului in conditiile art.60 din Legea nr.31/1990, republicata.
Categorii:PRACTIC

REVISTA NOVA PROVINCIA CORVINA, TEXTE, POEME, ESEURI, JURNALUL UNUI SENTIMENT, TINERI POEŢI DIN HAŢEG, TINERI POEŢI DIN HUNEDOARA, BEŢIA DE CUVINTE, MIRAREA DE A EXISTA PRIN POESEU LA HUNEDOARA. EUGEN EVU ŞI AVENTURA SA LITERARĂ ÎNTR-O LUME A ZGURII ŞI FLORII DE LILION

28 septembrie 2010 Lasă un comentariu

PENTRU VIZUALIZAREA REVISTEI, DAŢI CLICK PE TITLUL DE MAI JOS!

Revista NOVA PROVINCIA CORVINA

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: