Arhiva

Archive for septembrie 2010

ARTA SCRISULUI, ARTA DE A CĂUTA VEŞNICIA

30 septembrie 2010 Lasă un comentariu

ARTA SCRISULUI LA EUROPENI, CUVINTE VECHI ÎN HAINĂ NOUĂ PENTRU GÂNDUL VEŞNICIEI
 • Biblioteca Britanica a postat online o parte din manuscrisele in limba greaca, intr-un efort de a digitaliza si a conserva mai bine documentele antice importante.
 • Manuscrisele care reprezinta mai mult de un sfert din arhiva bibliotecii sunt accesibile online la adresa bl.uk/manuscripts, ca parte a celei mai importante colectii din afara Greciei.
  Biblioteca contine peste 1.000 de manuscrise grecesti, peste 3.000 de documente grecesti scrise pe papirus si o colectie de tiparituri, care pot furniza informatii literare, istorice, stiintifice, religioase, filozofice si artistice din regiunea estica a Mediteranei din perioada Clasica si Bizantina.
Categorii:literature Etichete:

SUFERINŢA: LEGEA NR. 221/2009 AŞA CUM ESTE APLICATĂ ÎN ROMÂNIA DE INSTANŢELE DE JUDECATĂ

30 septembrie 2010 Lasă un comentariu

CONDAMNĂRILE POLITICE, PRACTICA INSTANŢELOR ÎN CE PRIVEŞTE LEGEA NR. 221/2009. DAUNELE, RĂSPUNDEREA, RECLAMANŢI, MEMORIA CONVERTITĂ ÎN BANI PREA TÂRZIU, VIEŢI CARE AU FOST AFECTATE DE UMBRELE ISTORIEI!

PENTRU VIZUALIZARE, DAŢI CLICK PE TITLUL DE MAI JOS!

referat-legea-221-din-2009-modificat

Categorii:literature

ISTORIA CORVINILOR: PROTECTORUL ARTELOR

30 septembrie 2010 Lasă un comentariu

 

                                                    DIN ISTORIA CORVINILOR

 

                                                      REGELE MATIA

 

                    Sala Dietei Transilvaniei. Chipuri care au fost şterse…

 

Cel ce avea să fie cel mai mare rege al Ungariei pe-atunci contopită geografic cu Transilvania, s-a născut la 23 Februarie 1443, într-un han de la Cluj, ca al doilea fiu al lui Ioan de Hunedoara ( mai numit şi Iancu)…Dacă tatăl său a fost un mare strateg şi se pare aproape analfabet, deşi Occidentul îl considera „ Atlet al lui Christos” – Matia a fost un adevărat patron al ştiinţelor şi al artelor, având, se scrie, o mare pasiune pentru astrologie…La curtea sa s-au perindat dealtfel cei mai cunoscuţi gânditori ai vremii.

Regele Matei Corvin a fost un mare ocrotitor al artiştilor din Europa de Vest, în jurul căruia  – aşa cum erau vremurile, s-au strâns însemnaţii vremii, filozofi, astrologi, muzicieni, pictori , trupe teatrale şi  trubaduri, chiar şi magicieni …Matia, cum îl numim mai  dinspre pe latineşte, avea la curtea sa cea mai mare Bibliotecă, numită CORVINIANA, aşadar cinstindu-şi Regele  numele de obârşia al familiei româneşti  Corbul. El avea cea mai mare colecţie europeană de cronici istorice şi lucrări filosofice şi ştiinţifice din secolul al XV-lea, depăşind numărul de 5ooo, opere scrise evident în latină şi greaca veche.

         Matia Corvinul era pasionat de  alchimie, astrologie şi astronomie, între cărţile sale fiind şi opera  „Opt cărţi de astronomie” a lui Firmicus Maternus. Unul dintre astronomii săi de curte era şi celebrul matematician Johannes Regiomonbtus, pe numele său  laic Johann Mueler.

            În cărţile acestuia, trei opere erau dedicate regelui Matia, cea mai importantă fiind „ Canones LXIII in tabulum”. Mueler a fost deasemeni un foarte cunoscut creator de astrolabe astronomice de precizie, bazate pe principiul proiecţiei stereografice. Privitor la Bibliotecă, se pare că ultima cu acest titlu ar fi fost la Bratislava …Ceea ce este sigur, majoritatea covârşitoare a tezaurelor din anii domniei sale au fost preluate în istorie de Ungaria, Austria şi poate Cehia. Castelul tatălui său de la Hunedoara, oricum, nu deţine nimic din aceste comori.

Un astfel de astrolab dăruit de el regelui, s-a pierdut.(  Eugen Evu, conspect după  T. Sălăgean,  şi Remus Florescu, Cluj Napoca 2007)

Categorii:literature

ŞTIRE DE PRIMA ŞI ULTIMA ORĂ, ŞTIRE IMPORTANTĂ: FOLOSIREA LIMBII ROMÂNE ÎN ORICE LOC PUBLIC! MEMORIA CARE NU IARTĂ, SUNTEM MARTORI NOI ÎNŞINE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ! NU AU TRECUT 30 DE ZILE DE LA PUBLICARE ÎN M.O.?

29 septembrie 2010 Lasă un comentariu

LEGE nr. 500 din 12 noiembrie 2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice

(la data 17-nov-2004 actul a fost promulgata de Decretul 935/2004 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1)Orice text scris sau vorbit în limba română, având caracter de interes public, în sensul prevăzut la art. 2, trebuie să fie corect din punct de vedere al proprietăţii termenilor, precum şi sub aspect gramatical, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei şi ortografic, conform normelor academice în vigoare.

(2)Orice text scris sau vorbit într-o limbă străină, indiferent de dimensiuni, având caracter de interes public, trebuie să fie însoţit de traducerea sau de adaptarea în limba română.

Art. 2

În sensul prezentei legi, prin text cu caracter de interes public se înţelege orice text care, în cadrul unor atribuţii de serviciu, este afişat, expus, difuzat sau rostit în locuri publice ori prin mijloace de informare în masă, având ca scop aducerea la cunoştinţa publicului a unei denumiri, a unei informaţii sau a unui mesaj, cu conţinut direct ori indirect publicitar.

Art. 3

Emisiunile de televiziune transmise în limbi străine de posturile româneşti sau emisiunile posturilor străine transmise sub licenţă audiovizuală românească trebuie să fie subtitrate în limba română; în situaţii de urgenţă se va recurge la traducerea simultană.

Art. 4

Denumirea, instrucţiunile şi alte explicaţii în limbi străine, relevante pentru consumatorul român, referitoare la produsele comerciale de provenienţă străină, vor fi însoţite de traducerea în limba română, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 5

Nu fac obiectul prezentei legi:

a)denumirile mărcilor înregistrate;

b)textele având caracter ştiinţific, literar-artistic, cultural şi religios;

c)publicaţiile redactate integral sau parţial în limbi străine, inclusiv cele ale minorităţilor naţionale;

d)programele difuzate pe cale radioelectrică, terestră sau prin satelit, preluate şi difuzate prin serviciile de comunicaţie audiovizuală prin cablu;

e)emisiunile de radiodifuziune transmise în limbile minorităţilor naţionale;

f)emisiunile de televiziune transmise, în direct, în limbile minorităţilor naţionale;

g)emisiunile având caracter religios, etnografic şi de divertisment ale posturilor locale şi regionale de televiziune în limbile minorităţilor naţionale;

h)denumirile şi instrucţiunile speciale, reglementate ca atare prin actele normative în vigoare;

i)enunţurile rezultate din situaţiile reglementate de actele normative privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor lingvistică;

j)textele având caracter sportiv.

Art. 6

În cazul textelor de interes public scrise în limbi străine, aflate la vedere în locuri publice sau difuzate prin mijloace de informare în masă, traducerea completă în limba română trebuie să aibă caractere de aceleaşi dimensiuni cu cele ale textului în limba străină şi să facă parte integrantă din ansamblul grafic respectiv.

Art. 7

(1)Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice sau juridice care au pus în circulaţie texte de interes public, scrise ori înregistrate prin mijloace audiovizuale electronice, sunt obligate să îndeplinească cerinţele acesteia.

Art. 8

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul culturii şi cultelor stabileşte, prin ordin, măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor acesteia.

Art. 9

La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1067 din data de 17 noiembrie 2004

Categorii:PRACTIC

PROTECŢIA MUNCII, NOI MODIFICĂRI. De reţinut: – persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, nu se autorizează!

29 septembrie 2010 Lasă un comentariu

PRACTIC: PROTECŢIA MUNCII, NOILE MODIFICĂRI

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 661 din data de 27 septembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006.

Modificarile aduse:

1. Se  precizeaza ca incapacitatea temporara de munca provocata de un accident poate fi confirmata atat prin certificatul medical, cat si prin alte documente medicale.

2. Se redefineste unul din sensurile notiunii de acccident de munca de traseu, ca fiind accidentul care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers, daca acesta este organizat de angajator in afara unitatii.

3. Se mentioneaza ca nu se autorizeaza potrivit normelor metodologice:
– persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
– persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale pentru care autorizarea a functionarii este reglementata de OUG  nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

4. Se introduc noi prevederi referitoare la evaluarea riscurilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii, stabilindu-se ca este necesara revizuirea acesteia, cel putin, in urmatoarele situatii:
– ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de munca, substantele ori preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/posturilor de munca;
– dupa producerea unui eveniment;
– la constatarea omiterii unor riscuri sau la aparitia unor riscuri noi;
– la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice;
– la executarea unor lucrari speciale.

5. Se modifica conditiile de efectuare a activitatilor din domeniul securitatii in munca, care difera in functie de numarul de angajati ai unitati. In acest sens, noile reglementari stabilesc ca in cazul intreprinderilor care au peste 250 de lucratori, angajatorul este obligat sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protectie, in timp ce in reglementarea anterioara aceasta obligatie se impunea a fi indepinita in cazul intreprinderilor cu peste 150 de salariati.

6. Se introduce obligatia angajatorului de desemnare a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie, numai prin decizie scrisa si numai din randul lucratorilor cu care are incheiat contract individual de munca cu norma intreaga.

7. Referitor la serviciile externe de prevenire si protectie, se introduc  noi reglementari cu privire la formalitatile ce trebuie indeplinite de solicitanti pentru obtinerea certificatului de abilitare, precum si cu privire la documentele pe care trebuie sa le contina dosarul ce se va depune in vederea abilitarii. De asemenea sunt mentionate componenta si obligatiile Comisiei de abilitare si avizare, conditiile de reinnoire sau de retragere a certificatului de abilitare.

8. Se aduc modificari cerintelor minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca si se stabilesc urmatoarele ocupatii specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca:
– tehnician in securitate si sanatate in munca;
– expert in securitate si sanatate in munca.

9. Altele:
– numarul de reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor;
– organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca;
– instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
– comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase;
– comunicarea, cercetarea si inregistrarea evenimentelor produse in afara granitelor Romaniei, in care sunt implicati lucratori ai unor angajatori romani, aflati in indeplinirea sarcinilor de stat, deinteres public sau a indatoririlor de serviciu;
– comunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul Romaniei in care sunt implicati cetateni straini aflati in indeplinirea atributiilor de serviciu;
– semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale;
– avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

 

Categorii:PRACTIC

DIZOLVAREA DE DREPT A FIRMEI, O SITUAŢIE CE TREBUIE VERIFICATĂ, O FIRMĂ NU POATE FI ABANDONATĂ SAU UITATĂ, ADMINISTRATORII AU RESPONSABILITATEA AFACERII, IN COMERŢ NU E DE JOACĂ!

28 septembrie 2010 Lasă un comentariu

1.Constatarea dizolvarii de drept

 •  
  • Identificarea persoanelor juridice prevazute de lege care nu au efectuat preschimbarea certificatelor, precum si verificarea acestora cu documentele din arhiva;
  • Formularea de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa fiecare tribunal a cererilor prin care se solicita sectiei comerciale a tribunalului in a carei circumscriptie isi are sediul comerciantul constatarea dizolvarii de drept;
  • Pronuntarea de catre sectia comerciala a tribunalului a hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept;
  • Inregistrarea in registrul comertului a hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept.

Nu fac obiectul cererilor de constatare a dizolvarii persoanele juridice care se afla in una din urmatoarele situatii:

 •  
  • dizolvare, indiferent de temeiul legal al acesteia;
  • lichidare;
  • faliment;
  • persoanele juridice care au incheiere de respingere a mentiunii/preschimbarii si care au inaintat recurs impotriva acestei incheieri;
  • fuziune totala daca persoana juridica absorbita nu are certificatul preschimbat, in cazul in care persoana juridica absorbanta are certificatul preschimbat.

2.Comunicarea si publicarea incheierilor de constatare a dizolvarii de drept – art. 30 (3) din Legea nr. 359/2004

 •  
  • Comunicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept la sediul persoanei juridice;
  • Comunicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe cale electronica;
  • Publicarea hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii de drept pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului in raza caruia persoana juridica are stabilit sediul social.

3.Cai de atac

 •  
  • Hotararea tribunalului de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului;
  • Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii tribunalului de constatare a dizolvarii;
  • Termenul de recurs este de 15 zile de la data publicarii conform la art. 30 (3) din lege;
  • Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului in conditiile art.60 din Legea nr.31/1990, republicata.
Categorii:PRACTIC

REVISTA NOVA PROVINCIA CORVINA, TEXTE, POEME, ESEURI, JURNALUL UNUI SENTIMENT, TINERI POEŢI DIN HAŢEG, TINERI POEŢI DIN HUNEDOARA, BEŢIA DE CUVINTE, MIRAREA DE A EXISTA PRIN POESEU LA HUNEDOARA. EUGEN EVU ŞI AVENTURA SA LITERARĂ ÎNTR-O LUME A ZGURII ŞI FLORII DE LILION

28 septembrie 2010 Lasă un comentariu

PENTRU VIZUALIZAREA REVISTEI, DAŢI CLICK PE TITLUL DE MAI JOS!

Revista NOVA PROVINCIA CORVINA

Categorii:literature Etichete:

NOVA PROVINCIA CORVINA, DIRECTOR EUGEN EVU – HUNEDOARA

28 septembrie 2010 Lasă un comentariu

AM PRIMIT DE LA POETUL EUGEN EVU:

Categorii:literature Etichete:

CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR, NOUA FAŢĂ CONFORM OUG NR. 50/2010, PRECIZĂRI DE LA Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

27 septembrie 2010 Lasă un comentariu

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a primit in ultimele zile multe sesizari legate de alinierea contractelor de credit la prevederile OUG 50/2010. Institutia a selectat cele mai frecvente probleme reclamate de consumatori pentru a le clarifica.

Nu am primit actul aditional prin care creditorul trebuie sa alinieze contractul de credit la OUG 50/2010

Termenul acordat creditorilor pentru alinierea contractelor s-a incheiat. Obligatia de notificare a fost in sarcina exclusiva a creditorului, acesta trebuie sa demonstreze ca a depus toate diligentele sa informze clientii. Din acest moment, se vor aplica sanctiuni creditorilor care nu pot face dovada ca au transmis consumatorilor actele aditionale. Bancile care mai au contracte in derulare cu prevederi contrare OUG 50/2010 vor fi sanctionate.

Am primit actul aditional dar nu l-am semnat

Nu este obligatoriu sa semnati actul aditional de aliniere a contractului la prevederile OUG 50/2010 propus de banca. Prevederile OUG 50/2010 se aplica automat. Daca actul aditional contine clauze care exced cerintelor de aliniere la Ordonanta, sesizati CJPC.

Creditorul nu se poate prevala de acceptarea tacita pentru acele clauze din actele aditionale care nu au legatura cu alinierea contractului la OUG 50/2010. Nu aveti, conform OUG 50/2010, un termen limita de contestare a actelor aditionale, dar e preferabil sa o faceti cat mai repede, imediat ce banca incearca sa le puna in aplicare.

Am primit actul aditional, l-am semnat fara sa-i acord atentie si acum descopar ca mai multe clauze nu sunt conforme cu OUG 50/2010

Daca actul aditional pe care l-ati semnat era destinat alinierii contractului la prevederile OUG 50/2010, clauzele care nu sunt impuse de Ordonanta sunt nule de drept. Sesizati CJPC si daca se confirma ceea ce reclamati, se vor dispune masuri de aducere a contractului in conformitate cu prevederile legale.

Aveti o problema daca banca v-a propus spre semnare un act aditional de modificare a contractului la initiativa creditorului si nu unul de aliniere la OUG 50 (vezi mai jos o alta situatie sesizata). In acest caz, verificati daca banca a respectat procedura de notificare (informare cu 30 zile inainte, timp de gandire de 15 zile). Daca procedura nu a fost respectata, puteti contesta fara probleme actul aditional.

Creditorul mi-a prezentat nu unul, ci doua sau mai multe acte aditionale din care sa aleg

Daca banca v-a si informat ca numai unul este act aditional de aliniere la OUG 50/2010 iar restul sunt initiative ale bancii de modificare a conventiei de credit, prezentate cu 30 de zile in avans si cu un termen de reflectie de 15 zile, totul este in regula. Tineti cont ca alinierea la OUG 50/2010 este obligatorie, respectivul act aditional se aplica automat, dupa care va puteti gandi daca acceptati sau nu si ce va propune suplimentar banca. Cazurile de acest gen care ne-au fost sesizate corespund in general situatiilor in care banca a dorit sa modifice tipul de dobanda (din fixa in variabila sau invers). Aveti deplina libertate sa acceptati sau sa refuzati/ignorati propunerea bancii. Banca nu se poate prevala de acceptarea tacita pentru actele aditionale pe care le propune din proprie initiativa.

Nu am semnat actul aditional, dar angajatul creditorului face in continuare presiuni sa semnez cu amenintarea ca imi declara creditul scadent

Cereti creditorului sa va notifice in scris intentia de a declara creditul scadent. Nu o sa o faca, legea interzice expres declararea creditului exigibil pentru refuzul de a accepta modificari ale contractului. Un astfel de comportament este un abuz.
Asa cum este si acela de a ameninta cu declararea creditului scadent pentru „daune de imagine aduse bancii” sau ca urmare a re-evaluarii garantiilor. Am auzit chiar de amenintari cu re-analizarea adeverintelor de salariu cerute la acordarea creditului. Nu va lasati impresionat, creditorul nu poate obliga in nici un fel imprumutatul sa accepte alte modificari ale contractului de credit fata de cele impuse prin OUG 50/2010.

Am primit tarziu actul aditional, nu am semnat, mai pot sa refuz clauzele care nu au legatura cu OUG 50/2010 sau care nu-mi convin?

Da, puteti sa o faceti oricand, nu aveti un termen limita. Termenul de 90 zile e impus creditorilor, nu consumatorilor. Termenul de acceptare de 15 zile se refera la actul aditional elaborat din initiativa creditorului, nu la modificarile impuse de lege.

Creditorul a introdus in contract un nou comision prevazut in mod expres de OUG 50/2010 dar pe care nu il aveam in contractul initial

Acest lucru este interzis. Refuzati aceasta clauza printr-o notificare scrisa adresata bancii. Daca nu primiti un raspuns favorabil, sesizati CJPC.

Aveam in contract comision de risc, banca l-a redenumit comision de administrare si l-a introdus in noul contract

OUG 50 cere imperativ eliminarea comisionului de risc. Nu este permisa introducerea unui comision care nu exista in contractul initial, chiar daca noul comision este admis de OUG 50/2010.

Aveam in contract comision de risc, banca l-a „eliminat” dar a insumat valoarea lui la comisionul de administrare existent

OUG 50/2010 nu permite acest lucru. Majorarea valorii comisioanelor pe durata contractului este interzisa.

A aparut in contract un comision unic pentru servicii la cererea clientului, banca nu precizeaza serviciile la care se refera

Conform OUG 50/2010, comisionul unic se percepe pentru prestarea de servicii aferente contractului de credit cerute de consumator.

Am un comision unic pentru servicii la cererea clientului, de valoare foarte mare

Daca valoarea mare a acestui comision este menita sa puna piedici artificiale rambursarii/refinatarii creditului, este posibil sa fie o clauza abuziva. Vom analiza aceste cazuri.

Aveam in contract comision de administrare credit si comision de administrare cont, care ramane?

Oricare dintre ele, in functie de politica comerciala a creditorului.

Nu inteleg daca comisionul de gestiune e totuna cu comisionul de administrare

Astfel de situatii vor fi analizate de la caz la caz in functie de clauzele stabilite prin contractul initial.

Creditorul mi-a perceput comision de risc si dupa data de 21 iunie 2010, pot sa-l cer inapoi?

Da. Adresati o cerere scrisa creditorului. Creditorul este obligat sa va returneze sumele incasate dupa 21 iunie 2010. Daca banca refuza, sesizati CJPC.

Dupa alinierea contractului la OUG 50, dobanda fixa pe care o aveam initial s-a transformat in dobanda variabila

OUG 50/2010 prevede in mod expres ca acest lucru se poate face doar cu acordul consumatorului. Daca nu sunteti de acord, notificati creditorul ca refuzati aceasta transformare si sesizati CJPC.

Poate fi majorata dobanda?

Creditorii nu au dreptul sa majoreze dobanda in procesul de conformare a contractelor la OUG 50/2010.

Poate fi majorata marja fixa?

Da, conform OUG 50/2010 marja dobanzii poate fi modificata ca urmare a schimbarilor legislative care impun in mod expres acest lucru.

Daca sunt nemultumit de prevederile contractului de credit, cui ma adresez?

Sesizati intai creditorul cu privire la nemultumirile dumneavoastra. Depuneti notificare scrisa, in doua exemplare, la registratura creditorului. Luati numar de inregistrare pe copie. Banca are 30 de zile la dispozitie sa rezolve sesizarea dumneavoastra.
Daca sunteti nemultumit de solutia data de creditor, va adresati CJPC. Aveti nevoie de copii ale contractului de credit, actelor aditionale, extraselor de cont si/sau chitantelor, ale notificarilor si raspunsurilor primite.

Cum justific/motivez o cerere adresata creditorului sau ANPC, nu am pregatire juridica

Nu trebuie sa aduceti argumente juridice. Redactati documentele simplu, concis, pe intelesul tuturor.

Care sunt sanctiunile pe care ANPC le poate aplica creditorilor conform OUG 50/2010?

Amenzi contraventionale de la 10 000 pana la 100 000 lei si dispozitii complementare de intrare in legalitate (modificarea contractelor pentru conformare la lege sau restituirea sumelor incasate ilegal in termen de 15 zile). In caz de recidiva (aceeasi neregula descoperita in interval de pana la 6 luni de la prima abatere) sau neindeplinirea sanctiunilor complementare, amenda este de la 80 000 la 100 000 lei. Se poate dispune si suspendarea activitatii de creditare pana la intrarea in legalitate si/sau aducerea tuturor contractelor similare in conformitate cu prevederile legale in termen de 90 zile. Creditorul are dreptul sa conteste in instanta sanctiunile, dar contestarea nu suspenda executarea sanctiunilor complementare dispuse.

Categorii:PRACTIC

PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CERTIFICATUL DE TVA!

24 septembrie 2010 Lasă un comentariu

TVA PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT ADUSE DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ

 • Joi, 23 septembrie 2010,  Ministerul Finantelor Publice a precizat faptul ca pentru achizitiile efectuate din alte state membre ale Uniunii Europene, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, inclusiv persoanele fizice, trebuie sa plateasca efectiv TVA pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, in acest scop depunand un decont special de TVA la organul fiscal competent inainte de inmatricularea in Romania a mijloacelor de transport respective, potrivit unui comunicat al MFP.Pentru un mijlocului de transport nou ce urmeaza sa fie inmatriculat, organele fiscale competente, elibereaza un certificat care sa ateste plata taxei.
 • In cazul mijloacelor de transport care nu sunt noi, se elibereaza un certificat menit sa ateste ca aceasta taxa nu se datoreaza statului roman.

  Potrivit unui ordin al Ministerului Administratiei si Internelor, aceste documente trebuie prezentate la inmatriculare.

Categorii:PRACTIC

UN OM PE SCARĂ …

24 septembrie 2010 Lasă un comentariu

DILATARE TEMPORALĂ GRAVITAŢIONALĂ, PROVOCAREA OMULUI LA TIMP

URCAREA TREPTELOR!

 

 

Oamenii de ştiinţă au confirmat una dintre teoriile relativităţii create de Einstein conform căreia, cu cât te afli mai departe de Pământ, cu atât mai repede trece timpul, iar această teorie se aplică şi omului.

Asta înseamnă că timpul trece mai repede dacă locuieşti la ultimul etaj al unui zgârie-nori decât într-o casă, chiar dacă diferenţele sunt extrem de mici. Descoperirea, făcută de oamenii de ştiinţă din SUA, confirmă o teorie propusă pentru prima dată de Einstein – potrivit căreia limba unui ceas se roteşte mai repede cu cât se află la o distanţă mai mare de sol.

De reţinut că diferenţa poate fi măsurată pentru prima dată, cu o precizie uimitoare. Folosind ceasuri cu cea mai mare precizie din lume, fizicienii de la Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie, Colorado, au descoperit că doar urcând câteva trepte timpul trece mai repede.

Spre exemplu, o persoană care locuieşte la etajul 102 al clădirii Empire State Building, adică la o altitudine de circa 380 de metri, îşi pierde 104 milionimi dintr-o secundă. E mult, e puţin?

Experimentul dovedeşte teoria că ceasurile de la altitudini mai mari merg mai repede deoarece acestea sunt supuse unei forţe gravitaţionale mai mici. Fenomenul, numit „dilatare temporală gravitaţională”, pare că nu are un impact asupra vieţii oamenilor, diferenţa este mult prea mică pentru a fi percepută de om, dar ea poate furniza aplicaţii practice în geofizică şi alte domenii..

Categorii:PRESA

MARKETING LITERAR – MARKETING POLITIC, HERTA MULLER – EUGEN EVU

24 septembrie 2010 Lasă un comentariu

OGLINZI LA INTERSECŢIA MARILOR BULEVARDE

În această lună de septembrie 2010 în presa centrală sunt prezentate operele scriitoarei Herta Muller şi relaţia sa dificilă cu fosta securitate a regimului Ceauşescu. Detaliile sunt zguduitoare şi interesante punând în lumină viaţa unui artist înainte de anul 1989, „libertatea” sa de gândire şi tragedia spirituală în care trăia.

Un artist trebuie să scrie despre vremurile în care trăieşte indiferent de sistemul social în care locuieşte. E menirea sa pe pământ, e un fel de apostol trimis să pună oglinzi la intersecţia marilor bulevarde.

Din nefericire, în România mai sunt destine asemănătoare cu cele ale Hertei Muller, laureată a premiului Nobel pentru literatură.

Un caz asemănător este cel al scriitorului Eugen Evu din Hunedoara, după cum putem afla din scrierile sale Tresărirea focului şi Cartea întâlnirilor, cărţi apărute în mai multe volume şi prin eforturi considerabile ale autorului. Susţinerile sale sunt dovedite şi de actele din dosarul de securitate pe care scriitorul Eugen Evu a reuşit să-l obţină de la CNSAS şi pe care l-a făcut public. Şi l-a obţinut destul de greu.

Din dosarele făcute de fosta securitate rezultă că destinele celor doi scriitori se asemănă din punct de vedere al artistului implicat, tehnicile folosite de ofiţerii de securitate sunt asemănătoare, dovadă că organele informative erau preocupate de viaţa artiştilor şi aveau o strategie coerentă pusă în operă de oameni care nu înţelegeau şi care erau instrumente ale puterii, instrumente limitate, dar eficiente pentru sistem: distrugeau destine.

De regretat este faptul că viaţa scriitoarei Herta Muller este folosită în scopuri publicitare, prezenţa ei în media românească este justificată şi meritorie, dar absenţa altor scriitori din peisajul informativ al jurnaliştilor nu se justifică.

E o altă formă de opresiune, e stilul uitării, al eludării.

Uniunea Scriitorilor, din care face parte şi Eugen Evu, nu are un program curent şi coerent pentru punerea în valoarea a memoriei artistice, nu alocă fonduri pentru a finanţa operele celor care au suferit şi nu are o bază de date privind operele scriitorilor români în general, iar a celor care au avut o viaţă dificilă, victime ale sistemului social, în special.  

În cartea „Poetul la castel” am arătat ceva din opera lui Eugen Evu, partea vizibilă a operei şi a vieţii, dar e nevoie de o carte specială în care să fie ilustrată viaţa nevăzută a scriitorul, cea din spatele operei scrise, cea dureroasă, scrisă obiectiv, pe bază de fapte certe şi pe baza actelor din dosarul său de securitate.

Personal regret că, iată, scriitorii din provincie sunt marginalizaţi, sunt cunoscuţi mai mult în străinătate şi sunt incomozi în localităţile în care trăiesc. Încă.

Sistemul capitalist din România este unul impropriu, artificial, mai dărâmă vieţi prin uitare, prin marginalizare, prin neglijenţă. Viaţa unui scriitor este importantă acum doar în măsura în care constituie subiect de marketing literar al unor edituri sau de marketing politic al unor persoane interesate să lanseze un brand care loveşte în ceilalţi.

Despre scriitori numai de bine şi citiţi operele lor pentru a vă regăsi aşa cum sunteţi cu adevărat …

Constantin Stancu

Septembrie 2010

 

 

Categorii:literature

ELIBERAREA (FRAGMENTE) „Intrarea în mileniul III n-a avut nici pe departe sclipiciul şi luciul promovat pe micile ecrane ci a fost un triumf obositor al dezamăgirii. Nici unul din cei care au ciocnit pahare, s-au felicitat şi s-au bucurat de Anul Nou n-a devenit mai deştept ori mai bun. De aici şi dispreţul faţă de viitorul lor ca specie.”

24 septembrie 2010 Lasă un comentariu

PRMIM DE LA ŞTEFAN DORUL DĂNCUŞ:

23. Intrarea în mileniul III n-a avut nici pe departe sclipiciul şi luciul promovat pe micile ecrane ci a fost un triumf obositor al dezamăgirii. Nici unul din cei care au ciocnit pahare, s-au felicitat şi s-au bucurat de Anul Nou n-a devenit mai deştept ori mai bun. De aici şi dispreţul faţă de viitorul lor ca specie.

Mă gândesc, de pildă, la Jan van Ruysbroeck despre care se spune că suferea, în iernile grele, pentru vietăţile pădurilor din jurul Groenendaelului, unde se stabilise. N-am mai ucis de multă vreme, conştient, vreo gâză sau vreo fiinţă vie şi asta fără să fi ştiut că în urmă cu vreo 700 de ani, cineva asemănător mie ştia încotro merg oamenii şi era convins că nu-i poate împiedica. Acest suflet a ars mocnit 88 de ani, trăind corporal numai pentru a consuma durerea de a nu putea interveni în destinul omenirii: o făcuse mai devreme Isus.

Mă gândesc şi la Oscar Wilde care a trăit aproape aceleaşi situaţii sociale ca mine şi care scrie în “De profundis”: “M-am ridicat cu hotărâre, încăpăţânare şi revoltă împotriva tuturor până când nu mi-a mai rămas pe lume decât un singur lucru. Îmi pierdusem numele, poziţia socială, fericirea, libertatea, bogăţia. Eram prizonier şi sărac. Dar îmi rămăseseră copiii. Pe neaşteptate, ei mi-au fost luaţi de lege. A fost pentru mine o lovitură atât de îngrozitoare că nu ştiam ce să mai fac; m-am aşezat în genunchi, am lăsat capul în jos şi am plâns spunând: “Trupul unui copil este asemenea trupului Domnului; eu nu sunt vrednic nici de unul şi nici de celălalt”. În clipa aceea am înţeles că sunt salvat. Am înţeles că singurul lucru ce-mi rămâne este să primesc ce mi se întâmplă”.

De când am început să mă gândesc atent la viaţa proprie, am început să învăţ adevăratele ştiinţe, cele bune omului; nu-i de mirare că insistenţa mea este tot mai des ajutată de cărţile unor fiinţe cu care am în comun până şi felul în care mă rog.

Urmărit de o armată de slujbaşi ai “statului” continui să reformulez înţelepciunea pe care o primesc zilnic, în fraze cât de cât accesibile, în cuvinte cât de cât apropiate de ceea ce doresc să transmit. Cartea de faţă este scrisă în acest mod rudimentar numai pentru că n-am la dispoziţie o altă posibilitate.

“Tăcerea singuratică e începutul curăţirii”, spune Sfântul Vasile. Am depăşit această fermecătoare ipostază, mi se cere imperativ să salvez ce mai poate fi iertat. Aceasta este raţiunea faptului că sunt încă în viaţă şi că spaimele omului de rând au dispărut din alcătuirea fiinţei mele. Nu există fericire mai mare şi tragedie pe potrivă decât să ştii şi să te mistui ca Ruysbroeck. Spiritele ca el îmi sunt strămoşii, cum spunea cineva despre felul în care îţi confirmi valoarea de om, ele sunt cele care au pus mână de la mână timp de 2000 de ani pentru a mă turna în formele acestui trup. Cum să-mi fie frică de ceva când sunt conectat la energiile celor două milenii de nehotărâre omenească?

Wilde: “În ceea ce priveşte sublimul sufletului, nu există contagiune. Gândurile înalte şi emoţiile mari sunt izolate prin însăşi existenţa lor”. Sunt sigur că de-ar fi trăit mai mult de 44 de ani, şi-ar fi dat seama că povara unei mari înţelepciuni cocoşează întreaga societate, nu este numai patrimoniul dramatic al emiţătorului ei. Ar fi completat citatul de mai sus cu: Ceea ce ne rămâne nouă, oamenilor, de făcut, este să aşezăm într-o relaţie logică aceste izolări aurifere cu meschinăriile existenţelor mărunte. Să le echilibrăm pe ambele.

N-a mai apucat să facă publică şi această declaraţie însă, învins, a spus: “Denumim epoca noastră utilitaristă, dar nu ştim cum să folosim nici un lucru. Am uitat că apa poate spăla, că focul poate purifica şi că pământul este mama noastră a tuturor. Ca urmare, arta noastră nu are strălucire, ca şi luna, şi se joacă cu umbrele (…)” Diferenţa dintre noi este că m-a ajutat să-i devin superior, de aceea trista lui retragere la mare spre finalul vieţii nu are corespondent în cutezătoarea mea dorinţă de-a dispărea în munţi. Încă un amănunt emblematic: ultimele fragmente din “De profundis” îl apropie atât de mult de Ruysbroeck încât îl legitimează, fără dubiu, ca apostol într-o lume nepregătită pentru întâmpinarea sa.

Categorii:literature

PAUL GAUGUIN – CÂND VIAŢA ŢI SE SCHIMBĂ …SAU CULOAREA CARE TE ÎNVAŢĂ SĂ VEZI ALTFEL LUCRURILE …

23 septembrie 2010 Lasă un comentariu

PAUL GAUGUIN – PICTOR

(SCURTĂ PREZENTARE)

 

Eugène Henri Paul Gauguin, (n. 7 iunie 1848, Paris – d. 8 mai 1903, Atuona/Insulele Marchize, Polinezia Franceză), a fost un pictor postimpresionist francez. Aventurier și geniu, Paul Gauguin a știut să prevadă viitorul, pregătind calea picturii moderne, influențând pe fauviști și pe artiștii din gruparea Nabis. Între mizerie și epuizare, călătorii și disperare, a ajuns să creeze opere extraordinare, în care redă cu intensitate viziunea sa senzuală asupra vieții.

Viața și opera

Paul Gauguin s-a născut la Paris pe 7 iunie 1848, fiu al lui Clovis Gauguin, ziarist și republican înveterat. Familia Gauguin, simțind că în Franța republica este în pericol, se mută în Peru (1849). Tatăl său moare la 30 octombrie în Patagonia, familia se întoarce în Franța abia peste cinci ani, în august 1854, și se stabilește la Orléans. În 1865 Paul Gauguin servește ca ofițer secund pe un vas comercial cu destinația Rio de Janeiro, un an mai târziu, pornește într-o călătorie de 13 luni în jurul lumii, ca locotenent pe vasul „Chili”. Ajutat de tutorele său, Gustave Arosa, bancher și colecționar îndrăgostit de lucrările impresioniștilor, Paul Gauguin este angajat în 1871 ca funcționar la o agenție de bursă. Se împrietenește cu pictorul Émile Schuffeneker, cu care deseori pictează și desenează. În 1873, se căsătorește cu Mette Sophie Gad, fiica unui înalt funcționar danez. În următorii zece ani se nasc cei cinci copii ai lor.

Nașterea unei pasiuni

Anul 1874 aduce o schimbare decisivă în viața lui Gauguin. Are acum 25 de ani și pentru el începe lucrul în atelier și perioada de căutări artistice. Se înscrie la „Academia Colarossi”, unde învață secretele picturii după model. Este anul când se organizează prima expoziție a impresioniștilor și Gauguin cumpără, încântat, tablouri realizate în acest stil.

Paul Gauguin – Viziune după predică, 1888.

În 1875, expune primul său tablou, „Peisaj la Viroflay”, în care se simte influența lui Camille Pissarro, al cărui elev va deveni mai târziu. Câțiva ani în șir se întâlnește regulat cu artiștii impresioniști în cafeneaua „Nouvelle-Athénée” din Place Pigalle și participă cu lucrările sale la expozițiile acestora. În 1879 își petrece pentru prima oară vara în Pontoise, la Pissarro, care îl îndeamnă să se apropie mai mult de natură. Aici îl cunoaște, în 1881, pe Paul Cézanne. Cei doi pictori se înțeleg perfect, între ei fiind multe asemănări în reprezentările artistice.

Paul Gauguin – Christ galben, 1889.

Odată cu anul 1883, Gauguin se decide să-și consacre întreaga energie picturii, părăsește lumea finanțelor și își neglijează familia. Din acest moment evenimentele ce vor urma vor accelera ritmul marii sale aventuri în pictură. Gauguin își lasă soția și copiii la familia acesteia în Danemarca, vinde numeroase piese din colecția proprie, pentru a se întreține, o vreme câștigă bani din lipirea de afișe. Vara anului 1886 o petrece în Bretagne, la Pont-Aven, unde trăiesc mai cu seamă pictorii independenți sosiți din Anglia și America.

Acum are, în sfârșit, ocazia să creeze departe de influențele pariziene. Din cauza problemelor materiale dar și datorită setei sale nestăvilite de independență, primăvara anului 1887 îl găsește pe puntea unui vas care se îndreaptă spre Panama. Lucrează câteva săptămâni la construcția canalului, se îmbolnăvește însă de malarie și se întoarce în Franța, din nou la Pont-Aven. Împreună cu pictorul Émile Bernard, elaborează regulile sintetismului, care se bazează pe planuri de culori de aceeași nuanță, reliefate prin contururi ferme. Compoziția „Viziune după predică”, cunoscută și ca „Lupta lui Iacob cu îngerul”, marchează debutul acestui nou stil, caracterizat prin petele decorative de culoare pură, prezența marcată a liniilor de culoare închisă, motive simplificate, tratarea antinaturalistă a spațiului și renunțarea la perspectiva tradițională. Prin așezarea surprinzătoare a motivelor, artistul leagă două planuri ale realității: femeile bretone și viziunea lor. „Pentru mine peisajul și lupta din tablou există numai în imaginația oamenilor care se roagă, ele sunt o urmare a predicei ascultate” (Paul Gauguin).

Paul Gauguin – Fată din Tahiti („Areoi”), 1892.

Gauguin recurge adesea la motive pictate deja, pe care și le însușește și le așează într-o nouă ambianță. Tabloul „Christ galben” este inspirat în mod direct de statuia de lemn policromă a unor meșteșugari din secolul al XVII-lea. Gauguin merge însă mai departe, preia idei formale și din propriile lucrări și, asemenea unui compozitor, le prelucrează ca și cum ar scrie variații diferite pe aceeași temă. În partea stângă a tabloului se văd femei din Bretagne, motiv ce constituie o nouă variantă a compoziției „Viziune după predică”.

În anul (1888), galeria pariziană „Boussod et Valadon” îi organizează prima expoziție personală. Noua generație vede în Gauguin maestrul simbolismului.

În același an, la 21 octombrie 1888, Gauguin sosește la Arles, la Van Gogh, pe care îl cunoscuse cu doi ani în urmă. Van Gogh era curios să afle la ce rezultat artistic a dus colaborarea lui Gauguin cu Émile Bernard și i-a rugat pe cei doi să-și facă reciproc portretul. Rezultatul îl constituie tabloul „Mizerabilii”, în care Gauguin se reprezintă în chipul lui Jean Valjean din cunoscutul roman al lui Victor Hugo. Relația de prietenie dintre Gauguin și Van Gogh se deteriorează repede. După o ceartă, Van Gogh își taie o ureche, Gauguin se întoarce la Paris.

Plecarea în insulele Tahiti

Gauguin visează la un atelier la tropice, alegerea cade pe Tahiti, pământ al „extazului, al liniștii și al artei”. În primăvara anului 1891 se îmbarcă pe un vas spre Oceanul Pacific și la 8 iunie sosește la Papeete. Se stabilește la Mataiea și începe să picteze, folosind ca modele femei indigene, cu care are și legături amoroase.

Paul Gauguin – De unde venim? Ce suntem? Încotro ne îndreptăm?, 1897

După un intermezzo parizian și câteva luni în Belgia, Gauguin se întoarce în Tahiti. La 28 iunie 1895 părăsește din nou Franța, unde nu se va mai întoarce niciodată. De data aceasta se stabilește într-o localitate pe malul mării, și artistul se apucă de o muncă gigantică. Anul 1897 este data de naștere a câtorva capodopere, printre care și tabloul „De unde venim? Ce suntem? Încontro ne îndreptăm?”, care va fi expus un an mai târziu la galeria „Vollard” din Paris, devenind evenimentul major al sezonului.

Paul Gauguin – „Când te vei mărita?”, 1892.

Gauguin a fost foarte legat de această compoziție de aproape patru metri, cu caracterul unei picturi murale, considerată ca fiind testamentul său artistic și spiritual. Gauguin adună și concentrează aici mare parte a repertoriului său, cu mai multă vigoare decât în tablourile mai vechi. Armonia artistică și poetică a ideilor sale nu a fost niciodată atât de impresionantă.

Paul Gauguin – Calul alb, 1898.

În septembrie 1899 se mută în arhipelagul insulelor Marchize, la Atuona, pe insula Hiva-Oa. Aici își construiește celebra „Casă a plăcerilor”, unde se mută cu noua sa vahine. Aceasta a marcat în pictura sa o nouă perioadă de activă fecunditate creatoare. Amatorul de artă care a comandat „Calul alb” a refuzat până la urmă tabloul finisat, întrucât calul a devenit… verde! La care pictorul a răspuns că imbecilii lipsiți de imaginație i-au reproșat absolut gratuit lui Delacroix faptul că pe pânza tabloului intitulat „La Justice de Trajan” a pictat calul în roz. Tabloul este expus în 1906 la Salonul de Toamnă din Paris, stârnind un ecou puternic în cercul tinerilor expresioniști germani.

Paul Gauguin moare la 8 mai 1903 în Atuona, anul în care galeria „Vollard” organizează o expoziție cu 50 de picturi și 20 de desene, și când Salonul de Toamnă dedică o întreagă sală lucrărilor sale.

Categorii:literature

PUAL GAUGUIN – PICTOR, RĂSPUNSUL LA ÎNTREBĂRILE SALE: CRIST …

23 septembrie 2010 Lasă un comentariu

 

Categorii:literature
%d blogeri au apreciat: