Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi!

Alimentația sănătoasă! Atenție: Decongelat?! De reținut: „termenul produs alimentar congelat este produsul: pâine şi produse de panificaţie, produse de patiserie, carne/produse de origine animală, legume, fructe”

20 octombrie 2016 Lasă un comentariu

Ordinul preşedintelui ANPC nr. 183/2016 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comercializare pe teritoriul României a produselor obţinute din produse alimentare congelate intră în vigoare în data de 20 octombrie 2016.

 „Operatorii economici care comercializează către populaţie pâine, produse de panificaţie şi produse de patiserie obţinute din produse congelate, precum şi unităţile de restauraţie colective care utilizează la prepararea meniurilor produse alimentare congelate au obligaţia de a informa consumatorii prin afişare la loc vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea, după caz, pe un afiş, pe etichetă, ambalaj de vânzare, în meniul oferit, ori altele asemenea, ce însoţesc produsul, cu menţiunea ‘produs/din produs decongelat’”, conform art. 3 din ordinul preşedintelui ANPC.

De reținut: „termenul produs alimentar congelat este produsul: pâine şi produse de panificaţie, produse de patiserie, carne/produse de origine animală, legume, fructe”.

Obligaţia revine şi restaurantelor sau celorlalte locuri din care se pot cumpăra produse alimentare.

 

100_5196

Categorii:PRACTIC

Dumitru Hurubă și cărțile sale. Umor, întâmplări din vremea rătăciților în tranziție…

18 octombrie 2016 Lasă un comentariu

IMG_0024

Pensiile, grupa a I-a, grupa a II-a, modificările. Dovezi, documente, reguli, galaxia actelor

14 octombrie 2016 Lasă un comentariu

 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 808 din 13 octombrie 2016: Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

De reținut următoarele:

– dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă;

– în situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive;

– conform legii, prin documente se înţelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative;

– în situaţia în care, ca urmare a verificărilor, se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

– în situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, documentele întocmite pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele;

 

universe12121-69

 

Categorii:PRACTIC

Radu Igna și umorul cu stil: Armonia snack-bar

12 octombrie 2016 Lasă un comentariu

hateg 024

Categorii:CARTEA, GÂND

Poezia și muzica. Poetul Ioan Evu în formă!

12 octombrie 2016 Lasă un comentariu

DSC03048

Foto: Ioan Evu, Hunedoara. Lansarea antologiei.

Atenți sunt: Ioan Barb, Constantin Stancu, Liviu Ofileanu

Categorii:FOTO

Gala poeziei cu poetul Aurel Pantea și criticul Nicolae Manolescu

12 octombrie 2016 Lasă un comentariu

IMG_0083

Categorii:FOTO

Arhiva: Termene de păstrarea documentelor, documentele în cauză, norma

11 octombrie 2016 Lasă un comentariu

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 2634/2015 prevede obligativitatea privind arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile, cu începere de la începutul anului.

Termen de păstrare 5 ani:

 • notă de recepție și constatare de diferențe;
 • bon de predare, transfer, restituire;
 • bon de consum;
 • bon de consum (colectiv);
 • lista zilnică de alimente;
 • dispoziție de livrare;
 • fișă de magazie;
 • listă de inventariere;
 • listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice);
 • chitanță;
 • chitanță pentru operațiuni în valută;
 • dispoziție de plată/încasare către casierie;
 • borderou de achiziție;
 • borderou de achiziție (de la producători individuali);
 • decont pentru operațiuni în participație;
 • ordin de deplasare (delegație);
 • ordin de deplasare (delegație) în străinătate (transporturi internaționale);
 • decont de cheltuieli (pentru deplasări externe);
 • decont de cheltuieli valutare (transporturi internaționale);
 • notă de debitare/creditare;
 • fișă de cont pentru operațiuni diverse;
 • fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și lei);
 • decizie de imputare;
 • angajament de plată.

Documentele financiar-contabile care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de cinci ani trebuie să fie păstrate pe o perioada aferentă de viață utilă a acestora.

Registrele de contabilitate şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva timp de zece ani, excepția sunt statele de salarii cu termen de păstrare 50 ani.

 

343374-cursiera

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat asta: