Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi!

ARHIVELE DE LA HAȚEG, SCRIITORII ȘI NOILE LEGENDE. CĂRȚILE DE LA HAȚEG


NOI ARHIVE, NOI COMORI, NOI DESCOPERITORI: „ARHIVELE DE LA HAŢEG – Monografii, legende şi vivisecţii”, de CONSTANTIN STANCU

(Editura CronoLogia, Sibiu, 2017 – 204 pagini)

Născut în toi de legendă şi vârtejuri istorice milenare, haţeganul CONSTANTIN STANCU îşi reînnoieşte dezvăluirile şi revelaţiile, în noua sa carte monumentală, ARHIVELE DE LA HAŢEG – Monografii, legende şi vivisecţii”, Editura CronoLogia, Sibiu, 2017 (care o continuă pe prima: Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea Sufletelor, Editura Realitatea Românească, Vulcan, 2010).

Cartea sa cea nouă nu este, cum s-ar crede, la o privire superficială, doar o reluare de recenzii, publicate, în timpuri trecute, prin reviste – ci, în primul rând, o viziune cronicărească şi critică, deosebit de temperată (deşi „patima topos-ului” clocoteşte, sub crusta obiectivităţii!): CONSTANTIN STANCU îşi iubeşte şi-şi respectă, ca nealtul, locul naşterii, care coincide cu punctul ZERO al pornirii istoriei daco-valahe şi, de ce nu, chiar mundane.

De aceea, nu ne miră deloc, ci considerăm ca urmând logica memoriei Haţegului, când autorul dedică mai bine de 60 de pagini scrierilor şi cercetărilor acribioase asupra istoriei şi mitologiei originar-haţegane, ale lui IANCU BADIU: „Badiu Iancu, un pasionat de istoria Ţării Haţegului” (p. 16), „Cultura de Haţeg: Mistere, arheologie, suferinţă…” (p. 19), „Haţeg, un turn de veghe pentru o mie de naraţiuni” (p. 22), „Valea Sargeţiei, povestea Ţării Haţegului în vremuri complicate” (p. 28), „Haţeg, epopee şi farmec” (p. 35), „Istoria de Haţeg” (p. 43), „Despre <<DISTRICTUL>> Haţeg” (p. 51), „Haţeg, un oraş între două lumi” (p. 60), „Haţeg: Cheia unui oraş în tranziţie” (p. 65).

Se spune că Haţegul ar fi fost, la începuturile istoriei dacice, capitala Daciei…Nu se ştie adevărul adevărat despre această afirmaţie, încă neprobată suficient, dar se ştiu nişte realităţi lingvistice:

„<<Terra Harszoc>> avea un statut special, f[cea parte din voievodatul lui Litovoi. Era locuită de <<olahi>>. (…) Era un castelan de Haţeg, era o cetate, un district, a fost un sat, a devenit un oraş, târg însemnat, a fost un <<fluvium Haczac>>. Sursele sunt profunde, denumirea trimitea la un <<haţeg>>, pădure măruntă, hăţiş, dar nu şi denumire coruptă de funcţionarii din cancelariile vechi, interesaţi să facă stăpânilor pe plac.

Poate o familie de frunte a dat denumirea localităţii – Haczoku -, apoi a pierit în negura vremurilor. Unii au considerat că Haţegul a fost <<colţul din spate>>, un umăr de deal – o localitate de margine de lume! Denumirea putea proveni de la un loc de judecată, <<şase scaune de judecată>>. Capitala Daciei romane se numea <<Sarmazege>>, o denumire mai puţin remarcată de istorici, dar posibilă sursă pentru numele actualei localităţi. Cumanii puteau să-şi fi lăsat urmele pe aici – <<hârs>>, însemna URS (n.n.: de fapt, nu cumanii, ci dacii simbolizau casta războinicilor, prin URS!). În Europa Evului Mediu exista un titlu nobiliar: <<herzog>>, <<herstsog>>, <<herceg>>, <<herţeg>> (n.n.: însuşi Mircea cel Bătrân se intitula „herţeg al Amlaşului şi Făgăraşului…”)” – cf. Iancu Badiu, Haţegul, din cele mai vechi timpuri, până la anul 1700, p. 22).

Suferinţele haţeganilor au continuat, în afară de ocupaţia romană, sub austrieci: Haţegul era zonă grănicerească! „Pentru că Haţegul a fost un oraş grăniceresc, a fost nevoie de o abordare a fenomenului regimentelor din Haţeg, cu toate regulile, drepturile şi obligaţiile care rezultau din această activitate specială, într-un imperiu care se apăra de celelalte imperii, cu analizarea vieţii de zi cu zi, cu problemele care măcinau traiul grănicerilor din această cetate (…) Haţegul era controlat în stilul marilor imperii!” – cf. Iancu Badiu, Oraşul Haţeg sub stăpânirea austriacă, 1688-1867, p. 28).

Dar Haţegul a fost şi zonă de cultură, iluminată de trecerea unor personalităţi de geniu, ale daco-valahilor de altădată: AUREL VLAICU, OCTAVIAN GOGA, familia DENSUŞIANU, ION POP RETEGANUL, NICOLAE R. DANILESCU – dar şi EMINESCU sau BOGDAN PENTRICEICU HAŞDEU şi NICOLAE IORGA. Pe aici a trecut MIHAI VITEAZUL, în drum spre Praga şi, apoi, spre Alba Iulia…la Prislop este locul minunat, în care are sălaş de veci Duhul Sfânt al lui ARSENIE BOCA

Ţara Haţegului a fost vizitată intens de Nicolae Iorga, marele istoric, care a ajuns în posesia unui document important: CONDICA HAŢEGULUI, unde au fost însemnări în limbile română, germană, maghiară, latină (…). Nicolae Iorga a deplâns, în anul 1923, modul în care era administrată mărturia despre o lume care a fost, în antichitate, în acest ţinut. Cărturarul a revenit în Ţara Haţegului în anul 1940, a călătorit prin  zonă ca un cuceritor, fotografiile sale din acea perioadă sunt, şi acum, păstrate în casele oamenilor” (cf. Iancu Badiu, Oraşul Haţeg în perioada interbelică, 1914-1944, p. 45).

Dar Haţegul înseamnă şi ciocniri (uneori, sângeroase…!) şi armistiţii religioase, între romano-catolici, ortodocşi, greco-catolici, lutherani, penticostali, baptişti…înseamnă şi societăţi cultural-literare (Haţeg – filial a ASTREI!), biserici, reviste, viaţă literară, mai obscură sau mai activă…înseamnă adeziuni la mişcările sociale şi naţionale valaho-ardeleneşti (anii răscoalei lui Horia şi ai revoluţiei 1848-1849, a lui Avram Iancu, sunt scrise, în Cronica Haţegului, cu sânge şi lumină!)…

…În anii comunismului stalinist incipient, “au apărut la putere pături sociale anistorice: evreii, maghiarii, ţiganii, minorităţile naţionale, săracii, refugiaţii de război, trimişii de la centru (…). În anul 1948 a început fenomenul de captare a Bisericii Greco-Catolice în cadrul Bisericii Ortodoxe…într-o reîntregire forţată, din motive politice şi de strategie comunistă” – cf. Iancu Badiu, Oraşul Haţeg în regimul communist, 1944-1965).

…Azi, Haţegul trăieşte mari nedumeriri şi, de multe ori, dezamăgiri istorice…dar, alături de tragedii, ei ştiu să nădăjduiască în victorii viitoare: “…marile unităţi din domeniul agro-alimentar au dispărut, nu au rezistat în faţa cerinţelor pieţii naţionale şi internaţionale. Abatorul de prelucrarea cărnii, Fabrica de bere, unităţile industriei locale, o parte din meşteşugari dispar sau îşi reduc mult activitatea.  (…) O nouă lume se naşte, încet, oamenii trăiesc după noile reguli, respiră libertate, responsabilitate, tragedii, victorii nesperate” (cf. Iancu Badiu, Haţegul, un oraş în tranziţie, între două lumi – 1989-2015).

C-aşa-i românul: “cel mai adaptabil animal terestru…”.

După recenzarea analitică şi creatoare de perspectivede mare altitudine şi sintetice”, ofertante de viziuni mai clare, asupra istoriei şi destinului haţegan – scriitorul CONSTANTIN STANCU pune în evidenţă potenţialul creator-artistic al “topos-ului sacru”, Haţegul natal. Adică, nu doar recenzează, ci prezintă personalităţile şi opera unor scriitori de “primă mână”, truditori ai Duhului şi condeiului, din “zona sacrală”: RAUL CONSTANTINESCU (pseudonimul lui Constantin Constantinescu), nu doar scriitor, ci şi eminent folclorist (“Ca la o adevărată judecată a satului sunt strigate  toate fetele şi nevestele din sat, fiind luate în râs defectele şi viciile acestora, în diferite feluri de batjocuri, la adresa lor, apoi se iau în râs gospodarii beţivi, mincinoşi, leneşi, lăudăroşi, zgârciţi, făloşi etc., având ca scop îndreptarea năravurilor rele” – cf. Raul Constantinescu, Străvechi tradiţii şi creaţii populare, din Ţara Haţegului, p. 91) – apoi, apreciatul profesor de Română, monograf şi scriitor haţegan, “meditativul şi generosulRADU IGNA, apreciat de EUGEN EVU ca posedând, în romanele sale, “o luciditate insuportabilă” (Vâltoarea, Valea proscrişilor, Nimic deosebit în timpul serviciului meu – cf. p. 97) – după care urmează un “intermezzo” poetic stacian:  Ţara Haţegului, Cer de iarbă la Ponorici, Toamnă latină, Sarmizegetusa

Mai sunt evidenţiaţi, întru Gloria de Duh Haţegan: PETRU ISTRATE (profesor de Chimie, în Haţeg, între 1967-1971 şi Cetăţean de Onoare “al oraşului Baia Mare, în anul 2010”), scriitor de proză scurtă şi cronicar al vieţii cultural a Haţegului – DACIAN MUNTEAN, DANIEL PIŞCU – dar şi, “cu osebire”, TIBERIU LĂPĂDĂTONI (“Tibi, cum îi spun prietenii”), cu multiple vocaţii: profesorale, teologice, lingvistice, semantice, omiletice, de hermeneutică biblică etc. “A călătorit mult, fiind pasionat de peregrinări, într-o lume în mişcare, şi ea”… – dar, mereu, s-a întors la obârşia sa haţegană. Decedat în 2016: “A lăsat o vie amintire, pentru oamenii care l-au cunoscut şi apreciat. Spirit elevat, a suferit în tăcere, în unele moment ale vieţii, pentru că viaţa i-a rezervat şi umbre, invidii, dureri. Cărţile sale sunt importante pentru că pun în valoare principiile creştine de viaţă şi cunoaştere şi au reflect lumea văzută prin ochii unui dascăl pasionat, iubitor de călătorii şi prieten curat…” – cf. CONSTANTIN STANCU, Tiberiu Lăpădătoni, un gând şoptit: Spre culmi

Cartea lui CONSTANTIN STANCU se sfârşeşte printr-o vie şi dinamică prezentare a propriei vieţi şi opere evolutive, a activităţilor sale de tip monahal-culturale (medioevice, dar şi renascentiste!), completate de aprecierile unor critici consacraţi şi de  imagini foto ale cărţilor şi prietenilor săi, scriitorii analizaţi şi psihanalizaţi, în cuprinsul acestei cărţi-monument.

Carte-monument pe care, întru lămurirea unor probleme de identitate spirtuală şi naţională, ar face tare bine s-o citească (şi mediteze, adânc, asupra celor citite…) cât mai mulţi dintre daco-valahi…sau dintre cei care, încă, se mai pretind a fi…a aparţine…a exista, întru Daco-Valahime.

prof. dr. Adrian Botez

Categorii:literature

ZILELE ORAȘULUI HAȚEG – 2021


După un an greu încercat de pandemia de Covid-19, Primăria și Consiliul Local Hațeg vă invită să sărbătorim împreună ZILELE ORAȘULUI HAȚEG, în perioada 21-22 August 2021‼️Programul de Zilele Hațegului 2021 este următorul:📆Sâmbătă, 21 AugustSpectacol artiști locali🎶Saviana Drămnesc – Clubul Copiilor – Trupa „X-Treme”🎶Ianis Ciac🎶Ursu, Ebu și Beni🎶Doru Poșuș🎶Carmen Muntean🎶Petre CrăciunescuDeschiderea oficială a evenimentului🎶Ovidiu Homorodean🎶Doriana Talpeș🎤Octavia Hertea și formația🎤Saviana Drămnesc🎤Teo Band 🎤JO și formația📆

Duminică, 22 AugustSpectacol artiști locali🎤Nicu Drăgan⭐Ansamblul de dansuri „Ritmuri Hațegane”🎶Ciprian Mărgărit⭐Ciprian Roman și Ansamblul de dansuri „Drăgan Muntean” 🎶Monalisa Șufan🎶Vali Tănase🎶Lili Todea🎤Oliviera Petcov🎶Denisa Bretean🎶Denisa Onescu🎤Liviu Teodorescu și formația🎆FOC DE ARTIFICII

Categorii:EVENIMENT

TERMITELE… Cuvinte pentru un breaking news de ultimă generație


Termitele

De la o vreme cuvintele precum termitele mă asaltează,

și-au făcut mușuroi în umărul meu stâng.

Erau cuvintele nerostite, cele cu învelișul tare, de chitină, cuvintele forfecau totul în cale, până la ultima parte.

Le voi împușca pe fiecare, mi-am procurat de la contrabandiștii de la frontiera din est o armă performantă, cu lunetă și un rucsac de cartușe.

De câte ori încercam să duc arma la ochi,

termitele fugeau doar când îmi vedeau chipul crispat,

de piatră,

se ascundeau în televizor, în calculator, pe tabletă,

în telefonul celular și așteptau semnul

pentru a relua călătoria spre umărul meu stâng,

cel de aur.

„Este vreo boală”, gândeam și tăceam în mijlocul mușuroiului, înconjurat de termitele

obișnuite cu breaking news…

C Stancu ©

Categorii:literature

Constantin… Câteva note de la prof. dr Adrian Botez


…Unii teologi consideră că termenii ”împărat” și ”sfânt” ar fi incompatibili. Dar, în cazul lui CONSTANTIN CEL MARE – această incompatibilitate este, cu mult, depășită :

1-dincolo de toate victoriile sale militare, apoteotice – este de reținut ORIGINEA sa : este DAC (născut  la Naissus,  din  Moesia Superior !!!) – adică, aparținător POPORULUI SFÂNT și ORIGINAR/ÎNTEMEIETOR/DIRIGUITOR, AL CIVILIZAȚIEI  TERREI;

2-Convertirea lui la creştinism (…e drept – de botezat, s-a botezat abia pe patul de moarte…!) a însemnat o mare cotitură în istoria acestuia, căci, prin publicarea Edictului de Toleranţă Religioasă, de la Milano (Milan, Mediolanum), din luna ianuarie anul 313, împăratul Constantin a asigurat Bisericii deplina libertate în tot Imperiul Roman. Biserica intră, de acum înainte, într-o perioadă de înflorire, progres şi propăşire, în „secolul ei de aur”.

3-”Noaptea, în timpul somnului, i s-a arătat Iisus Hristos cu semnul crucii pe care-l văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l pună pe steagurile soldaţilor şi ostaşilor săi, spre a-i servi drept semn protector în lupte. Acesta este monograma lui Iisus Hristos – XP – pe care Constantin  l-a pus pe un steag, numit labarum. Că împăratul Constantin a fost convins de apariţia minunată a Sfintei Cruci, ne-o confirmă faptul că, pe Arcul de Triumf al acestuia, care se păstrează, până astăzi, la Roma – el afirmă că a câștigat victoria asupra lui Maxenţiu: <<instinctu divinitatis>>” = „PRIN INSPIRAŢIE DIVINĂ” (cf. Viața lui Constantin cel Mare). La câteva luni de la victoria asupra lui Maxentiu, Constantin, împreună cu Liciniu, devenit, prin căsătoria cu una din surorile sale, cumnatul său, publică Edictul de la Milan, din luna ianuarie anul 313, prin care se acordă libertate religioasă DEPLINĂ creştinismului, care devine religio licita = RELIGIE PERMISĂ ÎN IMPERIU. Totodată, se anulau toate hotărârile anterioare, luate împotriva creştinilor şi se retrocedau Bisericii lăcaşurile de cult şi posesiunile confiscate de împărăţii precedenţi.

4-El acordă Bisericii dreptul de eliberare a sclavilor şi ”conferă episcopilor dreptul să judece pe cei ce n-ar voi să fie judecaţi după legile statului.  CONSTANTIN cel Mare a intervenit şi în dreptul penal, pe care a încercat SĂ-L UMANIZEZE, înlăturând din legile penale dispoziţii şi pedepse potrivnice spiritului creştin, ca răstignirea, zdrobirea picioarelor, arderea cu fierul roşu ş.a. S-a îmbunătăţit tratamentul din închisori. S-au adus restricţii luptelor de gladiatori şi s-au trimis condamnaţii la mine, în loc de lupte.

5-S-a modificat, în spirit creştin, legislaţia referitoare la căsătorie, la părinţii fără copii, s-a îngreunat divorţul, s-a pedepsit adulterul şi violul, s-a interzis aruncarea copiilor şi vinderea lor, prin ajutoare date părinţilor săraci. S-AU LUAT MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI AJUTOR PENTRU SĂRACI, ORFANI, VĂDUVE ŞI BOLNAVI. Prin legea din anul 321, Constantin cel Mare generalizează duminica, precum ca fiind zi de odihnă în Imperiu. Încă din anul 317, împăratul Constantin cel Mare începe să bată şi monede cu monograma lui Iisus Hristos. În funcţiile înalte, el numeşte, de preferinţă, creştini, dar păstrează şi păgâni, cărora le interzice, însă, să aducă jertfe.

…Vă doresc, din toată inima, să-l urmați, întru LUMINATĂ GÂNDIRE (…SFÂNTĂ REVELARE !) și MINUNATĂ FĂPTUIRE, pe Patronul-SFÂNT IMPERIAL – CONSTANTIN !

Multă, multă sănătate, TUTUROR !

Prof. dr. Adrian Botez

Categorii:literature

ÎNVIEREA, JURNAL SIMPLU


Prima zi

În ziua întâi a săptămânii,

În dimineața curată a minunii,

Femeile s-au apropiat de mormânt,

Învăluite-n aer, cer și cuvânt…

La intrarea-n mormânt, iată,

Piatra grea fost-a răsturnată,

Intrarea era precum inima ta:

Pregătită pentru a muri și a învia…

Femeile au intrat în mormânt

Cu miresme-n mâini şi-n gând.

Trupul cel frânt nu l-au găsit,

S-a întâmplat ce a fost proorocit…

În albe haine, strălucitoare,

L-au întâmpinat, ca-ntr-o chemare,

Doi bărbaţi răsăriţi din lumină,

Mângâiaţi pentru învierea divină…

„Pentru ce căutaţi între cei morţi

Pe cel ce este viu?”- în veşnicii,

EL a înviat, ne-a aurit pe toţi,

Fie că ştii, omule, sau  nu ştii…

În mâini aspre, oarbe a fost dat,

Răstignit pentru al nostru păcat.

Dar în trei zile atât de clare,

Am aflat că nu se mai moare…

În trei zile am fost schimbaţi,

Noi, cei limitați, întemniţaţi.

Cu Iisus înviat-am deodată,

Primind darul fără de plată…

Biruit-am trecutul, moartea,

Cu sânge a fost scrisă cartea…

Dar în cartea vieţii deplină,

E o pagină albă, de lumină…

Acolo este scrisă-nvierea,

În tine, omule, e scrisă tăcerea,

Acolo este scrisă salvarea,

În tine, omule, e scrisă mirarea…

În trei zile ne-am născut iar –

Și n-am băut din greul pahar –

Doar prin acea iubire eternă

Ne-a eliberat Iisus din beznă…

Amice, la intrarea-n inima ta,

De va fi o stâncă aspră și grea –

Când și cine o va răsturna?

Lumina înmugurind din stea…

Lumina înmugurind din stea…

C.S. ©

Categorii:CREDO, POEMUL, POEZIA

TREI ZILE, NIMIC ÎN PLUS – NIMIC ÎN MINUS


Trei zile

Doar trei zile să mai poţi,

Doar trei zile să ai credinţă,

Toţi vor fi salvaţi, toţi,

Și va fi o mare biruinţă…

 

Doar trei zile să ai răbdare,

Să priveşti la cerul nesfârşit,

Va răsări cuvântu-n zare,

Tu vei afla că eşti iubit…

 

Doar trei zile să mai speri,

Să aştepţi o veste bună,

Vei uita c-a fost un ieri,

Când pietrele-or să spună:

 

A înviat Iisus, aici, în lumină,

Moartea a fost brusc biruită,

Și iertarea blând o să vină,

Scăpându-ne de orice ispită…

 

În trei zile lumea s-a schimbat,

În trei zile altul a fost veacul,

În trei zile-ai fost iertat,

Morţii i-ai descoperit leacul…

 

Atâta doar, trei zile pline,

De har, de speranţă, de credinţă…

Şi-n sufletul tău vine

Acel timp curat, de biruinţă…

 

c stancu©

Hristos a Înviat!


Categorii:literature

Felicitare de Sărbătoare. Lumina Învierii…


Categorii:literature

FELICITARE DE SĂRBĂTORI. BIBLIOTECA ȘI MARILE EVENIMENTE ALE COMUNITĂȚII


HRISTOS A ÎNVIAT!

Categorii:FELICITARE

CEA MAI BUNĂ ȚARĂ DIN LUME


Canada, aleasă cea mai bună țară din lume

 

 

 

Canada a câștigat primul premiu în raportul anual 2021 despre cele mai bune țări . 

Pentru prima dată în istoria de șase ani a studiului, Canada a fost considerată cea mai bună țară din lume, uzurpând țara actuală Elveția, care deține titlul din 2017. 

The Best Countries Report este un clasament anual lansat de SUA. News & World Report, BAV Group și Wharton School de la Universitatea din Pennsylvania. 

Raportul a evaluat 79 de națiuni folosind 76 de valori, sau atribute diferite, luând în considerare modul în care sunt percepute țările, economia, prezența militară, educația și calitatea vieții. 

Au fost chestionați peste 17.000 de persoane din 36 de țări răspândite în Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Peste 10.000 dintre cei chestionați au fost „elite informate”, orice ar însemna asta. Peste 4.900 au fost „factorii de decizie în afaceri”, iar restul au fost considerați publicul larg.

Au fost adăugate o serie de noi valori la raportul din acest an, inclusiv echitatea rasială, angajamentul față de justiția socială, adaptabilitatea și angajamentul față de obiectivele climatice.

Canada a trecut de la numărul doi în 2020 la primul loc pentru cea mai bună țară generală. Este urmat de Japonia, Germania, Elveția și Australia. Statele Unite ocupă locul șase. Irakul ajunge pe ultimul loc pe locul 78. 

„[Canada] este, de asemenea, percepută ca având o piață a muncii bună,
preocupându-se de drepturile omului și este angajată în justiția socială. În plus, țara a terminat pe locul 1 în privința că nu este coruptă și respectă drepturile de proprietate”, spune raportul. 

Canada s-a clasat, de asemenea, pe primul loc în calitate de viață și scop social. A ocupat locul șase pentru antreprenoriat, al treilea pentru majoritatea țărilor favorabile afacerilor și al treilea la Agility. 

Iată câteva dintre clasamentele din Raportul 2021 despre cele mai bune țări. 

Cea mai bună țară generală
 1. Canada
 2. Japonia
 3. Germania
 4. Elveţia
 5. Australia
Calitatea vieții
 1. Canada
 2. Danemarca
 3. Noua Zeelandă
 4. Suedia
 5. Olanda
Antreprenoriat
 1. Japonia
 2. Germania
 3. Statele Unite
 4. Regatul Unit
 5. Coreea de Sud
Scop social
 1. Canada
 2. Danemarca
 3. Noua Zeelandă
 4. Suedia
 5. Olanda
Influența culturală
 1. Italia
 2. Franţa
 3. Statele Unite
 4. Regatul Unit
 5. Japonia
Deschis pentru afaceri (cel mai potrivit pentru afaceri)
 1. Elveţia
 2. Panama
 3. Canada
 4. Danemarca
 5. Suedia
Aventura (cel mai bine de vizitat)
 1. Brazilia
 2. Italia
 3. Spania
 4. Grecia
 5. Tailanda
Putere
 1. Statele Unite
 2. China
 3. Rusia
 4. Germania
 5. Regatul Unit
Agilitate
 1. Statele Unite
 2. Australia
 3. Canada
 4. Germania
 5. Singapore

SURSA: arh. Ion Constantinescu

Foto: Gura Apei, România

Categorii:PRESA

CEA MAI MARE COLECȚIE DE BANCURI DIN LUME – UMORUL CA TERAPIE


“Noile aventuri ale Virusului Corona” – volum masiv (740 pagini) de bancuri actuale pentru buna dispozitie!!
http://fs.unm.edu/Folclor17.pdf

Sa moara virusii.  De râs!
http://fs.unm.edu/Folclor16.pdf

Pentru unii, umorul este ca o limba straina: fara
subtitrare nu inteleg nimic! [meme]
http://fs.unm.edu/Folclor15-meme.pdf

Poate oul e mult mai destept decat gaina,
dar se strica repede [meme]
http://fs.unm.edu/Folclor14-meme.pdf

Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa
http://fs.unm.edu/Folclor13.pdf

A face pe prostul la timpul potrivit este
cea mai mare intelepciune!
http://fs.unm.edu/Folclor12.pdf

Ai carte, ai cu ce sa te stergi la fund!
http://fs.unm.edu/Folclor11.pdf

Iubeste-ti copilul ca si cum ar fi al tau!
http://fs.unm.edu/folclor10.pdf

Decat repede si bine, mai degraba incet si prost!
http://fs.unm.edu/folclor9.pdf

Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea, 
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!  
http://fs.unm.edu/folclor8.pdf

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afara 
Pământului este că nu au încercat să ne contacteze!
http://fs.unm.edu/folclor7.pdf

Cum iti asterni, cum vine altul si se culca in locul tau!
http://fs.unm.edu/folclor6.pdf

Ca romanu’ nu-i nici unu’: unde-s multi, putea fi unu’!
http://fs.unm.edu/Bancuri5.pdf

Mai bine burtos de la bere, decat cocosat de la munca!
http://fs.unm.edu/Bancuri4.pdf

Fie painea cat de rea, tot ti-o fura cineva!
http://fs.unm.edu/Bancuri3.pdf

Cine rade la urma e mai incet la minte
http://fs.unm.edu/Bancuri2.pdf

Viata e trista la noi, in schimb salariul e hazliu
http://fs.unm.edu/Bancuri.pdf


{ Vezi folderul cu toate volumele:  http://fs.unm.edu/a/bancuri.htm 
cea mai mare colectie de bancuri din lume }

Categorii:UMOR

Revista „DACOROMANIA”, NR. 101/2021… Semnal, sumar, sprijin moral și material


Categorii:REVISTA, SEMNAL

Radu Igna, proză. Oameni în căutarea destinului…


Categorii:NOTE LITERARE, SEMNAL

FRANCOFONIA -EDIȚIA 2021. Organizator: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva (Notă: Se va reprograma. Cauza: situația pandemiei în Simeria)


Categorii:EVENIMENT

Miron Țic, Fratele meu, prozatorul și scenaristul de film NICOLAE ȚIC… Deva: Editura Emia, 2021


Categorii:CARTEA, SEMNAL
%d blogeri au apreciat: