PSALM


ecou-de-psalm-2

fantezia

 

PENTRU VIZUALIZARE, DATI CLICK PE TITLU!

POEZIA DE DUMINICA

 

 

Poezia religioasă, o stare…

 

Moto:

„Te laud Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor„. (Biblia, Matei 11 : 2 )

 

Lui Eugen Dorcescu

 

 

În Revista „ Reflex „ numerele 7-9 din 2006, pe lunile iulie-septembrie, artistul complex care este Eugen Dorcescu publică un eseu important intitulat POEZIA MISTICO – RELIGIOASĂ STRUCTURĂ ŞI INTERPRETARE. Eseul este unul dintre cele mai importante din ultima vreme din cultura română iar autorul, dar şi redactorul şef al revistei, poetul Octavian Doclin, au avut o iniţiativă esenţială pentru lumea scriitorilor. Meritoriu, eseul se adresează „poeţilor tineri, care îmi sunt prieteni„ – după cum menţionează, lucid, Eugen Dorcescu, pentru că acest domeniu nu poate fi lăsat în ruină, ci este unul mereu nou.

Problemele spirituale puse de artistul Eugen Dorcescu în faţa poetului sunt rezolvate cu mult har, profesionalism şi din poziţia cea mai corectă, din interiorul poeziei mistico-religioase, pentru că astfel de poezie este una vie, una în care ar trebui şi trebuie să existe multă viaţă, adevăr, o poezie care luminează şi arată Calea…

Domeniul este constant trecut cu vederea de importanţii critici din ţară preocupaţi de imaginea proprie şi lucrători la un sistem critic propriu care să scoată în evidenţă opera scrisă în timp real, care până la urmă se dovedeşte a fi în timp ireal…

În România este o criză a valorilor, iar aceasta se manifestă şi în lumea scriitorilor, creatorii încă nu s-au trezit cu adevărat, valorile umaniste par tot mai mult instabile şi provoacă plictis sau nu duc nicăieri pentru public, nu mai sunt cei care comandă opere literare pentru un anumit scop de partid, fondurile care vin de la stat sunt direcţionate politic după criterii care nu sunt favorizante pentru marea creaţie… Din acest motiv valorile creştine pot da sens unei culturi, pot revitaliza lumea literară şi pot atrage dorul după o carte bună a unui cititor abrutizat şi manipulat prin alte mijloace de comunicare.

În mod evident Eugen Dorcescu abordează valorile creştine ferm convins că de acolo poate veni un nou suflu în lumea creatorilor adevăraţi de poezie, de cultură.

Fiind cu toţii într-un areal creştin, pentru scriitorii români, mai ales, acest eseu lămureşte multe şi arată direcţia… Trebuie să recunoaştem că toţi marii creatori au simţit nevoia ca la un moment dat să scrie o operă importantă pornind de la Hristos şi de la Evanghelie pentru că altfel viaţa lor, ca artişti mari, nu s-ar fi justificat, în final.

Desigur, tema fiind atât de profundă, provoacă şi incintă, iar asupra domeniului trebuie ca fiecare artist să mediteze în adevăr, să nu se mintă pentru că adevărata operă a unui scriitor, poet sau chiar prozator, este viaţa sa, opera scrisă fiind efectul vizibil a unei dimensiuni nevăzute…

Premisa de la care putem porni este că poetul, poet care scrie poezie mistico-religioasă, trebuie să simtă şi să fie convins de şansa extraordinară de a fi o fiinţă nouă, altfel decât în lume, născut din nou, altfel scrisul său nu mai este al unui filozof sau literat care abordează o anumită zonă interesantă şi de multe ori cu multe lucruri senzaţionale, scrisul său este scrierea cu trupul.

Naşterea din nou este premisa pentru că este de natură spirituală, iar carnea este neputincioasă, omul, ca fiinţă, nu are putere doar trăitor în carne, limitat la carne (sarx). Dar şi carnea are regulile ei, trebuie să rămână curată, pentru că trupul poetului este, evident, Templul, un Templu pus la dispoziţia unei trăiri directe.

Cel care scrie poezia de genul acesta trebuie să umble cu Dumnezeu, precum altădată Enoh sau Noe, precum oamenii chemaţi la Cină… Acest lucru înseamnă un fel de renunţare la lume, fiind în lume, în mijlocul neamului tău care dintr-o dată este un altul… Intri în arcă, o arcă spirituală care poate salva de la potop.

Ceea ce este important este că Biblia, pentru că de acolo vin toate, de la Cuvânt, arată spre un lucru important: cuvântul lui Dumnezeu este unul viu care lucrează asupra fiinţei în adâncul ei, în structura ei intimă, poate curăţa, poate da energie, poate deschide calea spre cer a omului, locuind în poem în acelaşi timp. Biblia este singura carte care îl cuprinde pe om, dar mai ales pe artist, în şcoala superioară lui Dumnezeu şi cel ce studiază este studiat de cuvânt, un fenomen real, altfel decât la universităţile autorizate de minister… În oglinda acestui cuvânt devenim fără apărare, descoperiţi, nu ne mai putem minţi, nu mai putem trişa cu talentul nostru folosit după ureche, după regulile lumii… Goliciunea pe care începe să o vadă poetul creştin este una care îi marchează fiinţa şi îşi vede clar destinul ca ratarea ţintei, ca eşec… De la această recunoaştere şi cunoaştere începe vălul să se ridice, poemul ţâşneşte din inima celui care scrie …

Ceea ce este important pentru poet este ca prin opera sa să-L poată cunoaşte pe Dumnezeu la nivelul umil al poemului, al scrisului şi pentru a transmite această Cunoaştere a Lumii de Sus, pentru care nu există cuvinte de exprimare în mod concret, doar limbajul pur spiritual (duhovnicesc ) îl poate rezolva, într-o anumită măsură, însă. Când ajungi să realizezi acest lucru important, lumina devine orbitoare, iar cuvintele nu mai transportă lumea spre lume, ci, iată, cerul spre om şi creează posibilitatea traseului om cer. Cunoaşterea lui Dumnezeu cutremură fiinţa poetului şi-l face o altă fiinţă, totul este interactiv pentru că adevărul eliberează, ne face liberi în mod existenţial, iar asta ne cheamă să redescoperim că patria în care am putea locui altfel este chiar inima noastră, mintea noastră, ca în locul Prea-Sfânt, Dumnezeu s-a semnat chiar în interiorul omului, semnătura Lui ESTE acolo …

Lucrurile la care ajunge poetul care scrie despre credinţa în Dumnezeu sunt unele care depăşesc limitele cunoaşterii, dar prin revelaţia particulară totul capătă sens, pentru restul e nebunie, chiar dacă eşti academician sau profesor universitar, premiant…

Oare poate renunţa poetul tânăr la ceea ce crede că a ajuns să cunoască pentru a descoperi Cunoaşterea, poate el considera totul ca neînsemnat pentru a ajunge să se cutremure cu adevărat şi să ia totul de la capăt?

E marea încercare, dar experienţa aceasta este un adevărat prag pe care va trebui să-l treacă …

Apostolul Pavel scria că a trebuit să considere totul ca pe un gunoi pentru a ajunge să-L cunoască pe Hristos, în final, iar apostolul a fost, trebuie să reliefăm, şi o mare personalitate a vremurilor antice, om de cultură, cunoscător al filozofiei antice, a marilor cărţi ale evreilor, a lumii, a Europei şi Asiei, a Imperiului Roman dar şi a celor din Atena cea veche…

Învierea este reală pentru că este posibilitatea de a continua să exişti într-o altă dimensiune prin graţia lui Dumnezeu şi asta dă putere… Trecerea dintr-o lume în alta, dintr-un veac în altul, se poate trăi şi realiza numai prin poezie şi credinţă, prin ştiinţa înaltă de a te lăsa desăvârşit de Cuvânt …

Existenţa întru mântuire este mesajul poeziei mistico-religioase scrie Eugen Dorcescu şi are dreptate, dar cuvântul acesta aşa cum sună în limba română este totuşi altfel în limba veche grecească (Koine) sau în ebraica veche, sensurile sunt mai profunde iar poetul tânăr va trebuie să redescopere că de fapt este posibilitatea omului să fie dus „la loc larg„ – dincolo de spaţiul acesta strâmt din secunda trăită, e libertate nelimitată, eliberarea, salvarea spirituală a omului…

A fi dus „la loc larg„…

O analiză semantică a unor termeni din Evanghelie şi din tot Noul Testament ar da posibilitatea poetului să descopere ce înseamnă „loc larg„…

Artistul Eugen Dorcescu a intuit că e nevoie de multă aplecare pentru a realiza esenţa poeziei mistico-religioase când a apelat la variantele versetelor biblice din perspectiva a mai multor limbi străine…

Darul de a scrie poezie religioasă şi mistică este un dar care depinde de Dumnezeu exclusiv, pentru că prin Duhul Sfânt vin toate darurile, dar asta înseamnă multă smerenie pentru că darul este dat după voinţa divină, este dat pentru altul întru zidire, nimic din gloria terestră la care ar putea visa un poet…

Apostolul Pavel scria că omul este poemul lui Dumnezeu, opera Lui de artă…

Artistul Eugen Dorcescu, sublinia în eseul său că spiritul este primordial în relaţia lui cu materia, dar întruparea lui Hristos este o realitate materială, (kenoză), altfel nu se poate … de aceea poezia mistico-religioasă nu se scrie, se întrupează…

Tema nu poate fi preluată din mers, e o temă care nu este o joacă literară, ci una de stare, iar lumea nu înţelege din primul moment. Fantezia intră în joc, dar este cenzurată de viziunea creştină, paradoxal, fantezia capătă dimensiune nelimitată, dar mereu este limitată de termenii teologici, duhovniceşti. Repetarea unor stări în diferite forme nu reprezintă neapărat monotonie, ci cenzurarea impusă de textul biblic, necesară în timpul concret în care scrie poetul poemul său religios.

Documentarea poetului care abordează o astfel de poezie necesită efortul de ajunge la adevăr, adevărul lui Dumnezeu. Lucrurile se complică în momentul în care sensul textului biblic te trimite la sensul limbii în care a fost scris, la limbajul din vremea în care a fost scris: ebraica veche, limba greacă veche, aramaica… Din acest punct de vedere, scribul modern, scriitorul, este un martor al lucrărilor lui Dumnezeu, conform versetului din cartea Faptele Apostolilor[i].

Privind din punctul de vedere al pragmatismului, literatura creştină pare a fi în stagnare. O anumită atitudine a oamenilor care slujesc în culte autorizate sau în Biserică, gripează fenomenul lansării unor opere bazate pe valorile creştine şi a unor scriitori care au ca temă a preocupărilor lor valorile creştine.

Este o teamă ca dogma să nu fie afectată. În aparenţă teologii au dreptate, până unde poate un simplu scriitor să interpreteze Scriptura şi să scrie în lumina Duhului Sfânt? Iată paradoxul!

Teologii şi-au rezervat o anumită libertate de a interpreta faptele, oamenii, mesajul divin. Consideră că au autoritatea să o facă.

Problema nu este nouă în peisajul literaturii în general. Se ştie că literatura creştină este un mijloc de schimbarea lumii, o metodă de a transmite mesajul corect…

Analizând fenomenul, putem să apreciem câteva situaţii:

–        Există autori care de la bun început scriu după moda teologică punând accentul pe mesajul educativ, scriu într-un fel la comandă, pe teme date, frust, fără talent, inventând povestiri aparent simple, pentru a ajunge la cititorul obişnuit, dornic de semne… Aceşti autori pot fi subvenţionaţi de biserici, asociaţii creştine, au vânzarea asigurată, editurilor de genul acesta le merge bine, cărţile se vând în biserici, la adunări, etc. Metoda este aplicabilă şi la propaganda oficială şi până la un punct este utilă, dar există un punct unde kich-ul este prezent, diletantismul e la modă, superficialitatea primează.

–        Există şi scriitori care sunt sinceri, Scriptura e un loc spiritual important, le marchează viaţa, iar temele pe care le abordează în operele lor sunt bazate pe valori creştine, pe idei corecte, pe principii morale adânci. Luându-şi libertatea de a crea o operă literară bazată de valori creştine în mod original nu intră neapărat în sfera de interes a bisericii, munca lor este privită ca o toană, ca o pasiune secundară, idei singulare şi depărtate de viaţa bisericii. Apoi mai este o problemă, preoţii ori pastorii, după cum este organizată biserica respectivă, nu au capacitatea de a administra spiritual oameni cu astfel de daruri, îi obosesc artiştii, mai mult, îi contrariază, apoi apar ca duşmani ai adunărilor pentru că darurile lor aduc ceva nou, ceva care sună ciudat.

–        Există mari scriitori care au scris cărţi curajoase, pe teme controversate sau teme solide, plecând de la textul Biblic. Au scris la o vârstă matură, când numele lor era deja cunoscut, stabilizat şi reprezentau o voce. Au considerat că e de datoria lor  să-şi dea zeciuiala în modul acesta, ofrandă pentru Dumnezeu, sincer, direct, cutremurător.

Scriptura oferă teme interesante pentru scriitor, pentru artist, în general.

În cartea Osea este scrisă o interesantă povestire, actuală şi dureros de reală. Un om a lui Dumnezeu, având o credinţă sinceră, va trebui să trăiască şi să convieţuiască alături de Gomera, o femeie păcătoasă, să o iubească până la sfârşit, cu toate consecinţele. Sfinţenia şi curvia alăturate. Care biserica va accepta o operă literară în care un preot sau pastor ar fi personajul principal al unui roman având soţie o femeie cu pasiuni extreme şi trebuind să o iubească până la capăt, fără să o poată părăsi. Şi totuşi Dumnezeu i-a cerut lui Osea să aibă de soţie pe Gomera, pentru a transmite un mesaj poporului păcătos despre dragostea nemărginită şi neînţeleasă a lui Dumnezeu pentru om.

În Cartea Ezechiel autorul aseamănă pe Israel cu o fată abandonată crescută cu drag, ajunsă femeie frumoasă şi ajungând să păcătuiască şi, încă pe bani, cu alţi străini, cu bărbaţi din lume, uitând pe Dumnezeu. Metafora este relevantă, imaginea e dură, dar reală. Totuşi care preot sau pastor ar accepta un roman actual scris în modul acesta, cu trimiteri clare având ca fundal Biserica?

Exemplele ar putea continua. Scriptura e plină de viaţă, iar un scriitor va găsit mereu teme actuale, luând ca reper naraţiunile cărţilor sfinte.

Majoritatea teologilor scriu în studiile lor că biserica are nevoie de revigorare, că oamenii au nevoie de un mesaj pertinent care să le consolideze viaţa. De înviorare. Oamenii care acceptă să se transforme, lucraţi de Cuvântul divin, pot aduce ceva interesant, nou.

Dumnezeu însă a arătat omului soluţia: „Psa. 36:9 Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina. – Psalmul 36 din Scriptură.

      

 

 

toamna, 2006.

 


[i] Act 1:8, Biblia.

(CEV)  „But the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world”.

(ESV)  „But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth”.

(KJV)  „But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth”.

(KJV+)  „ButG235 ye shall receiveG2983 power,G1411 after that theG3588 HolyG40 GhostG4151 is comeG1904 uponG1909 you:G5209 andG2532 ye shall beG2071 witnessesG3144 unto meG3427 bothG5037 inG1722 Jerusalem,G2419 andG2532 inG1722 allG3956 Judaea,G2449 andG2532 in Samaria,G4540 andG2532 untoG2193 the uttermost partG2078 of theG3588 earth.G1093”.

(RDCT) „Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului”.

(ROB)  „Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului”.

 

 

 

 

CÂNTEC NEÎNCETAT

 

Te slăvim Dumnezeu al luminii,

Iţi slăvim puterea- ŢI  divină,

Cerul întreg se dă măririi

Prin nemurirea ce va să vină …

 

Toţi şi toate cântă neîncetat

Un cântec din stãrile  senine,

Numele Tău fie lăudat

Pentru lumina pornită din tine.

 

Cântă martirii, cântă şi profeţii,

Cântă apostolii, fraţii  şi sfinţii,

Te laudă omnul simplu, poeţii,

Copiii, înţelepţii şi părinţii.

 

E un cântec de slavă deplin,

E un cântec etern, curat,

Visează-te, omule, heruvim,

Cântă blând, neîncetat …

 

 

Slavă, închinare şi mărire,

Cântec, lumină şi mulţumire,

Doamne al puterii, împlinire,

Mângâiere pentru omenire…

 

 

CUVÂNT DIVIN

 

 

Cuvânt, sunet şi durere,

fac din noi o înviere…

 

Durere, sunet şi cuvânt,

Lumină blândă pe pământ…

 

Semn de- nceput şi sfârşit,

În suflet – bine-ai – venit…

 

Poruncă de sfârşit şi – nceput

O cină-n seară ce-a durut …

 

Toate – n lume or să piară,

Dar Cuvântul -i  piatră milenară…

 

El singur curat va rămâne,

Invia-va- n altă lume…

 

Pe crucea de lemn e durere,

In loc de cuvânt – fiere,

 

O suliţă  sângerând în  lumină,

Un apus ce nu se termină…

 

Cuvântul singur pe pământ,

Nastere, durere şi mormânt…

 

Sunet, speranţă, cuvânt dus,

Salvaţi din moarte de Isus…

 

Pâine, un fagure de miere,

Cenuşă, sânge şi tăcere…

 

Prin timp e a ta, e a mea vină,

Pentr-un apus ce nu se mai termină …

 

 

ISUS

 

I-au împărţit la sorţi cămaşa,

Crucea i-au vândut-o bucată cu bucată,

L-au dat şi  morţii, vrăjmaşa,

Intr-o uitare veşnic neterminată…

 

I-au vândut şi chipul pe nimic,

I-au risipit pildele pe-arginţi

Sângele tămăduitor, pic cu pic,

Rătăcindu-L trist printre sfinţi …

 

Când draperia la altar s-a frânt,

Lumina a biruit în noapte,

S-a născut din moarte un Cuvânt,

Apostolii topitu-s-au în fapte …

 

Deasupra de vreme ca un fulger

Va veni tainic, clar  şi sfânt

Nu va fi gând şi nu va fi cuget

Să nu fie salvate în Cuvânt …

 

E calea, e adevărul, e viaţa,

E-mplinirea tainei şi a legii

De pe ochii tăi se ia ceaţa,

E veacul în care pier regii…

 

 

Regii pământeni şi idolii

Se duc în umbre şi-n pământ,

Se nasc şi trăiesc ctitorii

Pentru-nviere în dulce cuvânt…

 

 

BOTEZ

 

Doar apă şi dreptul cuvânt

Din sângele curat  şi  sfânt,

 

Isus a clădit pe pământ

Eklessia  şi blând gând…

 

Din ceruri a venit la noi

Să ne ridice din aspru noroi,

 

Să ne pună-n lină lumină

În acea biserică deplină…

 

Să primim reală salvare,

Un drum clar, o cărare,

 

Salvaţi de sângele curat

Am fost scoşi din păcat…

 

Credinţă, un botez, un domn,

Sansă pentru veac şi om,

 

Un singur Dumnezeu,

Iertare-n veci, mereu…

 

 

SPERANŢA

 

Stai drept şi te roagă,

Isus va coborî din slavă.

 

Stai drept şi nu cădea,

Isus e-n ceruri o stea.

 

Stai drept şi veghează

Veni-va Isus la amiază.

 

Stai drept în ceată

Isus veni-va-n dimineată.

 

Poate va fi seară sau noapte,

Fii atent la aspre fapte.

 

Fii tare, taci, nu plânge

Ai fost salvat de a lui sânge.

 

Imbracă cămaşa dreptăţii,

Isus e la porţile cetăţii…

 

Cehamă-ţi fraţii, neamurile,

S-au aburit şi geamurile…

 

Isus veni-va iară, iară,

Speră, va fi spre seară,

 

A doua oară va veni,

Ştii sau nu o mai ştii –

 

Isus e blândă speranţă

Cu timpul în chip de balanţă…

 

 

NAŞTERE DE SUS

 

Prietene, nu cerşi mântuirea,

Ascultă dulce glasul lui Isus,

Uită averea, lasă omenirea,

Te naşte din nou de sus….

 

Urmează sfatul bun şi drept,

Pleacă iar spre lumină,

Oricât ai fi de -nţelept,

De la El mântuire-o – să -vină.

 

Primeşte dar o altă viaţă,

Vorbeşte o altă limbă,

Răzbeşte prin noapte şi ceată,

Credincioşia te schimbă.

 

Aşa te vei naşte de sus,

Aşa vei intra în viaţă nouă,

Zideşte-te-n blândul Isus,

Blândă lumină pe rouă….

 

 

ÎNTOARCEREA ACASĂ

 

Mă  scutur de păcatul greu,

Vreau să uit putrezirea,

Cu sufletul spre Dumnezeu,

El ne-arată mărirea.

 

 

Întoarce-te acasă iar,

Anii au picurat  fară folos,

Lumina se-arată clar,

Zidindu-te-n Fiul glorios.

 

Să fii acasă din nou,

Să nu mai rătăceşti,

Fără plată un cadou,

Un dar din cele cereşti.

 

Fără plată, fără plată,

Doar iubire, doar har,

Acceptă braţul de tată

Ce vine la tine-n dar.

 

PORŢILE DIN CER

 

Omule, firii pământeşti să-i dai

O şansă la calea dreaptă, sfântă,

Doamne, firii pământeşti să-i dai

Din dragostea Ta, o iertare blândă.

 

Omule, firii pământeşti să-i dai

O şansă de auzi adevărul  sfânt,

Doamne, firii pământeşti să-i dai

Cu har, scarã-ntre cer şi pământ.

 

Omule, firii pământeşti să-i dai

Şansa la o viată în neputrezire,

Doamne, firii pământeşti să-i dai

Intrarea în lumină, la nemurire.

 

Doamne, firii să-i pui pecete

Doar Calea, Adevărul, Viaţa,

Un porumbel este  şi nu erete,

Duhul Sfânt când  îşi arată faţa.

 

Doamne, leaga -ne cu har divin

De Cuvânt Tău şi  de Iubire,

ŞI -n veacurile care vin

Indură – Te c-un strop de mântuire.

 

Răbdare şi credinţă, doar atât,

Omule, să speri, să ierţi, să poţi,

Nimeni de pe pământ nu ştie cât

De  strâmte sunt acele poprţi …

 

 

LUCRAREA

 

Lucrarea o simt în carne şi-n oase,

Orb am fost,uitat în stea,

Lucrarea trecând prin vremi şi case,

Lucrarea, să am un loc în ea …

 

 

Anii au smuls din mine veacuri,

Veacurile au trecut uşor,

Lumina-i spre neamuri –

Te cuprinde fierbinte dor…

 

N-am ştiut iubirea pură,

N-am ştiut ce-i dorul,

Pecete am avut pe gură,

Deasupra era norul …

 

Norul plin de slavă,

Norul acela sfânt,

Băusem cupa de otravă,

Rătăcisem pe asprul pământ.

 

Tu ai scris în piatră,

Ai scris şi-n mine,

Ai scris cu foc în vatră,

Cu lumina care vine …

 

Lumină ce nu se termină,

Curată, pură, divină,

Splându-mă de vină,

Imi lasă inima atât de plină …

 

 

RUAH ELOHIM

 

Un templu etern, curat,

Un templu viu, luminos,

Pentru cei ce-au înviat,

Călcând pe urmele lui Hristos.

 

Daruri, jertfe, porumbei,

Negoţ printre lumini,

Credinţa înalţ-o, de vrei,

În templul dintre crini.

 

Alungă din templu putrezirea,

Lasă fiinţa să-nvie,

Intre ziduri de carne, ivirea

Duhului Sfânt, nu-i târzie.

 

Alungă şi umbra, tristeţea,

Templul curat să rămână acum,

Se-arată  chiar tinereţea,

Templul e trupul cel bun.

 

Un trup, un templu, o iubire,

Lumină, Cuvânt şi -nviere,

Să intre-n neputrezire

Sufletul ce nu  mai piere.

 

 

Speranţă

 

In zborul zilei nu se poate

Decât cu sufletul s-atingi

Lumina din divinitate,

Să te rogi şi, apoi, să plângi.

 

E atâta credinţă între noi

Şi o speranţă aprinsă,

Hristos să vină apoi,

Într-o înviere necuprinsă.

 

 

Cărarea luminoasă

 

O clipă să te fi suprins,

Între rugă  şi dăruire,

Şi-n lumea necuprinsă

Să zmulgi puţinã nemurire….

 

Ca să vezi  pe pământ

Câtă vremea e-n lucrare,

Un blând cuvânt

Cu Hristos pe cărare.

 

 

Lumină divină

 

Lumină divină-n cuvinte,

O rugă aducerii aminte,

Să ştie creştinul unde se duce,

Cu semn dumnezeesc la răscruce,

 

Să afle ce destin îl poartă,

O lumină la fiecare poartă,

Iar în timpuri de furtună

Tatăl, Fiu şi Duh sunt-mpreună,

Şi orice albă făptură

Rodeşte-n sfântă aură…

 

 

 

 

PACE

 

E atâta frumuseţe lângă altare

Şi o sărbătoare mult prea mare,

E atâta armonie şi cântare

Sfânt destin, fără scăpare,

E-atâta bucurie şi cuvânt,

Fi-vor nou cer şi nou pământ,

E-atâta frumuseţe şi-ndurare,

Hristos va reveni în sărbătoare

Fulger de la răsărit spre apus

Pentru cel născut de sus,

E-atâta veste şi armonie

Şi pacea anilor, o mie…

 

Treziţi-vă

 

Ceasul sfânt a venit,

Treziţi-vă din somn,

Aşa cum s-a proorocit,

E a lumii Domn !

 

Veni-vor zorii -n sfârşit

Şi noapte-a plecat,

Aşa cum am dorit,

Aşa cum am sperat…

 

Armura luminii să-mbrăcăm

Cu legea cea bună,dreaptă,

Pe Tatăl ceresc să aflăm,

Din veac ne – aşteaptă…

 

 

Fără frică

 

Nu vă spăimântaţi  la miez de noapte

Nu vă fie frică şi teamă,

Implinise-vor lucrurile toate

Veţi trece de veac şi vamă.

 

Nimic nu se va pierde -n beznă

Nici un fir de păr nu va cădea,

Prin răbdare, răbdare eternă,

Sufletul vostru -îl veţi câştiga…

 

Prin răbdare, răbdare divină,

Sufletul vostru-îl veţi câştiga,

Domnu-i cu voi şi multă lumină,

Împărăţia promisă va apărea …

 

 

RĂTĂCIRE

 

O, ce rătăcire-n păcat,

O, ce uitare-n noapte,

Din tinreţe am plecat

În sânge c-un şarpe.

 

A fost o nopate grea,

A fost o depărtare tristă,

Jertfă inutilă pe nea,

Tinereţe care nu există.

 

Trimite, Doamne, Mângâietorul,

Trimite, Doamne, Duhul sfânt,

Luminându – Ţi poporul

Născut prin divin Cuvânt.

 

Din prea multă iubire,

Domnul ne-a salvat,

O rază de lumină dă ştire,

Despre iertarea din păcat.

 

Câtă lumină e-n iubire,

Câtă lumină e-n credinţă,

Dau lumii de ştire :

Se naşte o altă fiinţă !

 

 

PEDEAPSA

 

Tu, Doamne, când mă pedepseşti

Iţi apleci privirea către mine,

Şi-n blândă lumină  ne creşti

Cu fericirea care vine, vine …

 

Pedeapsa ta eu o accept,

Cum pasărea acceptă cerul,

Să am o stea în piept

Ce aprinde chiar şi gerul !

 

Pedeapsa ta eu  o primesc,

Cum primesc şi Duhul tău,

Sunt născut ca  să rodesc

In Cuvântul veşnic –  Dumnezeu.

 

Pedeapsa ta e chiar viaţă,

Pedeapsa e chiar neputrezire,

M-ai scos din ger şi ceaţă

Şi mi-ai dat puţină nemurire…

 

 

Psalm

 

… Şi gândul dă în floare,

Botezul, dulce sărbătoare,

 

Mangâiat eşti de aripă

Doar într-o blândă clipă.

 

Curge-n tine eternitate,

Primeşte-le, au fost date.

 

Duhul să te susţină

Imbrăcat în lumină,

 

Pe mărturia ta fierbinte

Se deschide ţara înainte.

 

Vei trece declipã şi hotar

În vremuri nãscute din har.

 

Vei trece de veac,

De dureri fără leac.

 

Gest şi o faptă bună,

Spre dorită cunună.

 

Răbdare, har şi lumină

 

Într-un Psalm ce nu se mai termină…

 

 

ŢARA DE LUMINĂ

 

 

Te văd în vis, în gând,

Tară eternă de lumină,

Născută din Cuvânt

La o cină  prea divină.

 

Acolo – nimic trecător,

Furtunile s-au stins,

Te naşti nemuritor

Într-un dorit paradis.

 

Tu, lumină să fii

Pentru unirea sfântă,

Primeşte-i blând pe fii

În vremuri care cântă.

 

Zi de zi, an de an,

Omul din lăuntru creşte,

Nimic nu-i dus în van

Când totul înmugureşte …

 

 

 

 

 

GLASUL

 

 

 

 

 

 

De n-am ştiut, de n-ai vrut s-o ştiu,

Sus, în cer, e-o tainicã domnie,

La picioarele Tale aşternut viu

Pământul rodnic şi pacea anilor, o mie …

 

 

 

 

„-  Ce Casă aţi zidit-o pentru mine

Ce loc sfânt pentru odihna mea,

Dacă astăzi n-aţi aflat-­o, poate mâine –

Cerul şi pământul sunt lucrarea grea !

 

 

 

 

 

Lucrarea ce-i de mâna Mea făcută,

Lucrare veşnică şi sfântă,

Si e o viaţã mult prea multã

Cuvântul care chiar cuvântă…„

 

 

 

 

 

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: