Arhiva

Archive for februarie 2010

O ISTORIE NECESARĂ DESPRE LITERATURA HUNEDOREANĂ

27 februarie 2010 Lasă un comentariu

O ISTORIE CU SCRIBI

O carte densă despre zona judeţului Hunedoara a scris Ştefan Nemecsek, o carte ambiţioasă despre oameni, locuri, scrierile lor zburătoare, despre speranţă şi tristeţe, despre uitare şi despre unitate şi ruptură în acelaşi timp.
Cartea se intitulează simplu „ LITERATURA HUNEDOREANĂ ( de la începuturi până în prezent ) şi a fost girată de Editura „ Realitatea Românească, Vulcan, România – 2008. E o carte mesaj şi antologie, o carte ambiţioasă şi structurată pe ideea de religie a scrisului la români, o carte în trei volume :
– Analiza şi clasificarea activităţii literare – vol. I;
– Scriitori din Valea Jiului – vol. II;
– Scriitori hunedoreni – vol. III.
Autorul a avut ambiţia de a sonda spaţiul acesta în care au avut loc înfrângeri sau victorii, de a culege date despre fenomen, de a pipăi cu degetele minţii istoria şi de a lăsa deschisă această panoramă a literaturii speciale din zonă. Cuprinsul este unul stufos, dar clar ordonat, pe autori în ordine alfabetică pentru a împiedica războiul scriitorilor cu scriitorii, pentru a da linişte într-un loc în care nu există linişte, pentru că acolo unde sunt furtuni apar şi lumina fulgerului şi …invidioşii …
O enumerare a tuturor autorilor este imposibilă într-un spaţiu atât de mic de cronică de suflet, dar sunt mulţi autori care sunt nominalizaţi în antologie, unii membri ai Uniunii Scriitorilor, alţii membri a istoriei româneşti, alţii membrii ai Cetăţii lui Dumnezeu, alţii scribi de serviciu într-o lume în care subiectul este puternic zguduit de orgolii greu de înţeles.
Valeriu Butulescu, scriitor şi el, are un cuvânt înainte, un fel de introducere în atmosferă, iar remarca sa este una pertinentă: „ singura înviere accesibilă omului rămâne istoria „, iar istoria este o ştiinţă inexactă în sensul că recompunerea faptelor în papirus se face într-un fel superficial, dar ceva rămâne: amprenta oamenilor pe timpul Hunedoarei, ca zonă transparentă şi rezistentă la moarte … o zonă mişcătoare între aur şi munte, între adâncul subteranului şi vârful bradului, pendulând între cer şi pământ, măsurată de timp şi de vers.
Poate că remarca din cuvântul acesta de întâmpinare este una importantă:
„ Ei bine, acei anonimi mărunţi, care se hărăneau uneori cu ovăzul cailor, au pus şi ei virgule colective în cartea încă nescrisă a istoriei. „
Totul începe simplu, dar se dovedeşte a fi foarte complicat pentru că definiţia scriitorului este greu de fixat în termeni agreaţi de toată lumea şi de curentele literare, şi cu mult mai greu pentru ideologiile de toate culorile, de toate experienţele şi ratările posibile în istoria lumii şi a judeţului Hunedoara. Poate va fi foarte greu de înţeles demersul autorului, când România se va reorganiza altfel, pe regiuni, când Europa va dori să ne deseneze altfel în numele democraţiei şi a liniştii, vom privi cu alţi ochi pasajul de pietoni numit literatură hunedoreană … Din cauza aceasta cartea scrisă de Ştefan Nemecsek e o carte care prinde între coperte istoria unei zone aşa cum a fost, istoria scrisă pe riscul artiştilor şi trăită în mod miraculos între credinţă şi necredinţă, începând cu Palia de la Orăştie, semn al credinţei pentru urmaşi …
Ştefan Nemecsek notează scurt: „ Cum era şi firesc, în perioada cercetărilor făcute şi a documentării materialului prezentat am pătruns mai mult, mai adânc, mai profund în „ atmosfera scriitoricească „, pe care mi-o închipuiam că o cunosc. Nu mi-a plăcut deloc ce am descoperit. Multe orgolii, multe ambiţii personale, multe judecăţi pe care nu le-am putut înţelege. „
Depăşind orizontul acesta îngust autorul a constituit antologia ca pe o poveste despre fenomenul scriitor care s-a manifestat în viaţa celor care au avut curajul şi laşitatea de a scrie şi a pătruns în viaţa scribului care scrie cuminte, fără reguli anume la marea carte a lumii, la marea poveste a lumii, continuând adevărul cuprins în cuvintele care se leagă cumva în vers, în schiţă, în roman, în scenariu, în studiu despre limba română de totdeauna şi de oricând, scribul care nu cârteşte la Dumnezeu când i se cere să scrie ceva cu adevărat important: orice om e o valoare în sine, mai presus de regulile dregătorului de moment.
Meritul autorului este acela de a pleca de la povestea scriitorului de hunedoara de la istoria locului, de prezenta mirajul aurului şi a cărbunelui în Ţara Zarandului şi a Văii Jiului, de a schiţa pe scurt fenomenul social, economic, politic şi religios a ţinuturilor care compun arealul numit Hunedoara. În acest areal sunt mai multe ţări care trebuie luate în considerare ca leagăn, ca picior de plai, ca gură de rai, ca miracol.
Mirajul aurului a dat valoare zonei Brad, puterea neagră a cărbunelui a dat valoare Văii Jiului, pomii din zona montană au scris pe cer istoria, curgerea Mureşului sau a Streiului au caligrafiat destinul omului, nimic nu a fost la întâmplare, scriitori au existat pentru că au existat lucruri minunate care trebuiau descrise cumva, iar cuvântul este semn şi armă, apărător al sufletului prin simpla scriere, rostire sau bâlbâire.
Sunt prezentaţi poeţi ai muntelui şi a subteranei, poeţi obiectivi, livreşti, cei care rămân singuri sau abordează miracolul, cei care au scris amar sau care văd lumina, ironici sau boemi, poţi religioşi sau metafizici, poeţi ai timpului lor în stil hunedorean.
Sunt poeţi adică fabuloşi, clasici, tradiţionali, sentimentali, prinşi în valul optzecist, poeţi discreţi care se văd în transparenţa istoriei.
Sunt romancieri sau personalităţi preocupate de teorie şi critică literară, oameni care au tradus sau au scris istorie, sunt cei care au scris pentru copii sau au scris scenarii pentru filme, scribi ai istoriei, adică.
Citind antologia descoperi pe Valeriu Butulescu folosind cuvinte puţine dar profunde, la limita iresponsabilităţii în timp şi la limita responsabilităţii în faţa istoriei. Dumitru Velea declară că între timp a murit dar că iubeşte paradoxismul şi viaţa luminoasă din haiku, ca semn şi nod în Valea Jiului, dar că preferă să fie prezent la banchetul lui Platon.
Descoperi pe Nicolae Uţică între zori şi amurg, câştigător al concursului de poezie internaţională, că poate ivi o asimptotă la eternitate, sau este pasionat de nedeile momârlanilor ori că e nevoie de o memorie de rezervă pentru a rezista în Valea Jiului, în Vale, adică.
Citind antologia înţelegi că există Apocalipsa după Valeriu sau că e un alfabet straniu în care Valeriu Bârgău a vorbit şi continuă să vorbească, că acest poet aparent fragil a pus pe picioare o editură şi a rezistat în jurnalism exact aşa cum şi-a propus să fie: călăuza.
Povestea este interesantă când înţelegi că Mariana Pândaru face un salt mortal, lacrima i se pare amară, ori e ceva miraculos după căderea nopţii, sau poate ambiţia Paulinei Popa care vine spre noi cu mâinile în flăcări, ne invită la nunta cuvintelor şi este atentă la ghilotina sinelui, îmbrăcând rochia nesupunerii. Este un efort pentru o femeie să ţină în fiinţă o editură aşa cum fac Mariana Pândaru sau Paulina Popa, pentru că trebuie să găseşti soluţii să vezi „ piaţa „ literaturii şi să ai o inimă bună pentru a scrie copiilor la modul serios sau matur.
Înţelegi că Eugen Evu a ieşi în lume, a fost premiat dar se reîntoarce mereu în apartamentul său din Hunedoara pentru a scrie, a descoperit tineri care scriu, a inventa o operă importantă şi a alcătui antologii specifice zonei, pentru că este pregătit pentru toate iubirile, stă cu faţa spre stea, că a descoperit amarul mierii sau şi-a amintit că plângea să nu se nască, dar ne transmite sărutul cu privirea şi poartă rănile altuia, propunându-şi să fie stăpânul jocului deşi are temeri că există o purpură iarna. Se regăseşte în cartea întâlnirilor, acolo unde a pregătit banchetul lui Eugen Evu.
Citind antologia tresari când vezi că unii au trecut dincolo, în zona nedefinită pentru a o defini, că Ionel Amăriuţei când trăia a privit printr-un ochean întors şi s-a simţit vinovat de plecarea cocorilor.
Înţelegi frământarea lui Miron Ţic şi pasiunea sa pentru scris, pregătit pentru miracolul zăpezilor şi are curajul de a face o invitaţie la dragoste la o vârstă matură, pasionat de călătoria spre izvoare, ca simplu martor insolit.
Dumitru Hurubă e pe contrasens şi ca scriitor de umor a nimerit în rezervaţia de zăpăciţi pregătind pentru contemporani o carte de colorat mintea în timpul insomniilor sale binefăcătoare în care a descoperit că … bunica are un amant.
Reflectezi la viaţa de dascăl în judeţul Hunedoara când citeşti cărţile lui Radu Igna, când pricepi că a existat o vâltoare a istoriei şi că la un moment dat nu se întâmplă ceva deosebit în viaţa unui dascăl, doar o revoluţie, sau că există o armonie specifică tocmai la Snack Bar, o armonie a mitocanilor pregătiţi să preia puterea economică, politică sau de orice fel, numai să fie acolo, iar parlamentul lor e la bar …
Descoperi mulţi nonconformişti, revoltaţi sau visători, uneori la marginea misiunii autoimpuse de scriitor, pregătiţi să rateze ţinta şi chiar o ratează.
E lume care a fost şi ai revelaţia că în ţinutul Hunedoarei s-a ivit Palia de la Orăştie, iar autorul face bine că insistă pe fenomenul scrisului adânc şi pe istoria acestei scrieri de excepţie pentru literatura Română, pentru că prin ea ne dovedim că putem exista în eternitate.
Autorul antologiei, Ştefan Nemecsek este un scrib al esenţelor, captează fenomenul vieţii literare în regiunea Hunedoarei ca pe mişcare importantă şi priveşte literatura ca mod de evadare în eternitate, cu toleranţă, ca pe o singură temă mereu actuală. Cărţile sale „ Controverse filozofice „ sau „ Toleranţa în filozofia lockeeană „ indică spre un demers serios şi necesar în istoria recentă a României. De remarcat şi lucrarea sa de sinteză : „ PRESA HUNEDOAREANĂ ( de la origini până în prezent ), antologie în două volume, apreciată pe plan internaţional şi dosar de trecut râul istoriei.
De ce a scris Ştefan Nemecsek această carte despre literatura hunedoreană ?
E o întrebare la care dânsul răspunde exact şi modest: pentru că în decursul timpului peste numele şi personalităţile multora din scribii de hunedoara se aşternuse uitarea şi nu era drept, pentru că aceşti români au scris în limba română şi majoritatea au fost consideraţi ca modele umane şi profesionale demne de urmat pentru generaţii de oameni care au fost, sunt şi vor fii în acest ţinut marcat de strălucirea miraculoasă a aurului şi blestemul aurului şi de forţa cărbunelui care a pus în mişcare lumea în secolul al XIX –lea şi în secolul al XX-lea, lăsând deschise speranţele la civilizaţie.
În loc de concluzie, aş menţiona doar atât: Palia de la Orăştie a fost rodul a cinci cărturari români: Mihai Tordaş – „ episcopul românilor din Ardeal „; Ştefan Herce – „ propovăduitorul Evangheliei în Sebeş „ ; Efrem Zacan – „ dascălul de dăscălie a Sebeşului „; Moise Peştişel – „ propovăduitorul Evangheliei în Lugoj „ ; Archirie – „ protopopul Hunedoarei „ .
Multe persoane care declară că iubesc cultura nu ştiu că au existat aceşti cărturari care mărturiseau că Palia de la Orăştie este doar pârga până când Dumnezeu va îngădui să apară şi alte scrieri.
Antologia Literatura Hunedoreană probează că Dumnezeu a îngăduit a se tipări şi scoate şi alte cărţi pre limba română … şi va îngădui pentru că ne priveşte altfel, priveşte la inima oamenilor, nu la chipul, la titlul sau funcţia lor, la modul cum se îmbracă sau înjură, la modul cum uită …

Constantin Stancu

Categorii:literature Etichete:

LEGATURI LA PETROSANI

26 februarie 2010 Lasă un comentariu

UN POD PESTE EUROPA

Locuitorii din municipiul Petrosani si cei din localitatea Smedjebacken-Suedia vor deveni frati, dupa ce autoritatile locale au decis ca cele doua orase sa se infrateasca. Actul de infratire va fi semnat la Petrosani la inceputul lunii martie, cand o delegatie din localitatea suedeza va vizita zona. „In perioada 2006-2008, reprezentanti ai comunitatii din Petrosani au fost implicati in proiectul ‘EU villages-meeting points for citizens in Europe’, alaturi de parteneri din Suedia, Cipru si Irlanda. Proiectul a avut succes, bucurandu-se de aprecierea Uniunii Europene, astfel ca in noiembrie 2008, a obtinut locul I la categoria Comunicare. La inceputul lunii februarie, partenerii din Smedjebacken si-au manifestat dorinta de a veni la Petrosani in vederea semnarii protocolului de infratire si demararii discutiilor pentru continuarea proiectului ‘EU villages'”, conform primarului municipiului Petrosani. Delegatia oficiala suedeza se va afla in municipiul Petrosani in perioada 2-4 martie, punctul principal al acestei vizite fiind momentul festiv al semnarii protocolului de infratire in data de 3 martie la primarie. FOTO: FAMILIA, SCLUPTURA IN LEMN ROMANESC

Categorii:literature Etichete:

IMAGINI DE CĂLĂTORIE: ROMA

26 februarie 2010 Lasă un comentariu

Categorii:literature Etichete:

UN SEMN DE 1 MARTIE 2010, DRAGOSTEA CARE ACOPERĂ TOTUL

26 februarie 2010 Lasă un comentariu

1Co 13:1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n’aş avea dragoste, sînt o aramă sunătoare sau un chimval zîngănitor.
1Co 13:2 Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n’aş avea dragoste, nu sînt nimic.
1Co 13:3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n’aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
1Co 13:4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie,
1Co 13:5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău,
1Co 13:6 nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
1Co 13:7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
1Co 13:8 Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfîrşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfîrşit.
1Co 13:9 Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;
1Co 13:10 dar cînd va veni ce este desăvîrşit, acest „în parte” se va sfîrşi.
1Co 13:11 Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gîndeam ca un copil; cînd m’am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
1Co 13:12 Acum, vedem ca într’o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
1Co 13:13 Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

FOTO: PICTURĂ DE VAN GOGH

Categorii:literature

PRACTIC: 1 MARTIE 2010 ADUCE MODIFICĂRI LA OFICIUL REGISTRULUI COMEŢULUI

26 februarie 2010 Lasă un comentariu

ACTIVITATEA FIRMELOR SE VA ACTUALIZA DOAR PLĂTIND TARIFUL, ADIO GRATUITĂŢI
26 FEBRUARIE 2010 a fost ultima zi in care persoanele juridice si dezmembramintele fara personalitate juridica ale acestora, cat si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent sau asociatiile familiale isi puteau modifica gratuit obiectul de activitate, conform noii clasificari a activitatilor din economia nationala (CAEN Rev. 2). De la 1 martie, aceasta operatiune va costa peste 150 de lei.

Incepand de luni, 1 martie, actualizarea certificatului de inregistrare cu noul cod va costa 150 de lei, la care se adaga pretul publicarii in Monitorul Oficial( la 100 de lei/pagina), acesta putand varia in functie de numarul obiectelor de activitate ale companiei.

Actualizarea obiectului de activitate se va face in baza urmatoarei documentatii:
– Cererea de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev.2 (prevazuta in anexa la HG nr. 322/2008; poate fi obtinuta de pe site-ul http://www.onrc.ro sau de la Oficiile Registrului Comertului);
– Certificatul de inregistrare in original;
– Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale;
– Dovezile privind plata tarifelor legale pentru transmiterea documentelor prin posta (daca se solicita transmiterea documentelor prin posta);

Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va efectua actualizarea si va elibera solicitantilor un nou certificat de inregistrare.

In situatia in care se solicita modificarea actului constitutiv, precum si actualizarea obiectului de activitate, solicitantul va depune o cerere de inregistrare si, separat, o cerere de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2.

La cererea comerciantilor, se va elibera si un extras de registru cuprinzand obiectul de activitate actualizat conform CAEN Rev. 2, cu specificarea domeniului principal si a activitatii. Aceasta operatiune nu este, insa, scutita de plata taxelor.

Pentru a primi extrasul de registru, solicitantii trebuie sa depuna la ORC o Cerere comanda eliberare acte (in original) si dovada privind plata taxelor pentru eliberarea registrului.

Certificatele constatatoare emise potrivit Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, eliberate conform procedurilor de solutionare a cererilor existente anterior intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, isi pastreaza valabilitatea, insotite de extrasul de registru.

TARIFE NOI LA ORC
Tariful pentru eliberarea off-line de informatii privind unele date de identificare a unei firme, precum denumire, forma juridica, cod unic de inregistrare, numar de ordine in registrul comertului, sediu social, a fost eliminat pentru a facilita accesul unui numar mai mare de comercianti la informatiile furnizate de Oficiul National pentru Registrul Comertului (ONRC).

HG nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 130, din 26 februarie 2010.

Potrivit ONRC, prin acest act normativ au fost reduse tarifele de eliberare off-line de informatii pe serii de firme grupate pe criterii, in functie de numarul de firme despre care se solicita informatii: intre 101-500 firme – reducerea va fi de 20% (in loc de 10% cat era pana acum), intre 501-1.000 firme – reducerea va fi de 30% (in loc de 20% cat era pana acum), intre 1.001-10.000 firme – reducerea va fi de 40% (in loc de 30% cat era pana acum).

De asemenea, pentru eliberarea off-line de informatii inregistrate in registrul comertului, precum numar de ordine in registrul comertului, denumire, forma juridica, cod unic de inregistrare, sediu social, durata de functionare, activitate principala, activitati secundare, capital social, activitati autorizate, informatii cu numar variabil de aparitii referitoare la: asociati/actionari, administratori/cenzori/reprezentanti, sucursale/subunitati/sedii secundare, informatii din situatiile financiare anuale, alte categorii de informatii va fi de 0,85 lei pe informatie distincta sau indicator financiar.

Actul normativ prevede ca, pentru a obtine informatii off-line in termen de 48 de ore, se va aplica un tarif suplimentar, reprezentand 50% din taxa normala.

Totodata, in cazul renuntarii la cerere inainte de solutionarea acesteia, al neprestarii serviciului de inregistrare in registrul comertului ori in situatiile in care se achita eronat sau in plus fata de suma stabilita prin prezenta hotarare, taxele, tarifele si comisioanele se vor restitui persoanei care a initiat solicitarea.

Categorii:literature Etichete:

UN HUNEDOREAN DE „SUCCES”

26 februarie 2010 Lasă un comentariu

Gheroghe Pogea a plecat de la un salariu de 1.200 euro la Ministerul de Finante la un salariu de 4.000 euro la Fondul Proprietatea.

Pogea a avut un salariu d 5.400 lei (1.200 euro) pe luna in calitate de ministru al Finantelor Publice in perioada 2008-2009, potrivit declaratiei de avere.

In calitate de membru al conducerii Fondului Proprietate, functie pe care o ocupa in prezent, el castiga de peste trei ori mai mult, respectiv aproape 17.000 lei (peste 4.000 euro) pe luna.

Salariul presupune indemnizatia de membru al Consiliului Fondului Proprietatea si al unui numar de comitete consultative, conform Ziarul Financiar.

Castigul lunar al unui membru in Consiliul Fondului se ridica la 17.000 lei, ajungand la un total anual de peste 200.000 lei.

Categorii:literature Etichete:

POETUL CONSTANTIN STANCU – LAUREAT AL PREMIILOR PROVINCIA CORVINA, REDACTOR AL REVISTEI NOVA PROVINCIA CORVINA SI PRIETEN AL CELOR CARE IUBESC FRUMOSUL

26 februarie 2010 Lasă un comentariu

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: