Arhiva

Archive for ianuarie 2017

Circulația pe drumurile publice: Polițistul rutier și radarul


Înalta Curte de Casație și Justiție, 30.01.2017:

 

”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 180 şi art. 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 15 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul rutier poate încheia procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pe baza informaţiilor comunicate prin radio de către operatorul radar, aflat în alt loc decât acela în care se afla poliţistul rutier”.

 

Categorii:PRACTIC

Recuperatorii nu pot lua locul băncilor în contractele de credit încheiate de clienți!


Recuperatorii nu sunt bănci! Contractele invocate de ei nu au caracter executoriu!

 

În baza legii speciale, O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii. Legea recunoaște contractelor de credit încheiate cu instituțiile bancare caracterul de a fi titluri executorii. Explicația este aceea de a  menține stabilitatea sistemului financiar-bancar și de a asigura executarea rapidă a obligațiilor asumate prin contractele de credit. Contractele de credit își păstrează caracterul de titluri executorii doar când parte în contract este o instituție bancară.

După ce acel contract de credit este cesionat către o altă entitate juridică decât o Bancă, respectiv societăți de recuperare organizate ca S.R.L., raportul dintre noul creditor cesionar și debitor capătă un alt caracter juridic. De reținut în mod expres că O.U.G. nr. 99/2006 interzice  acestor persoane juridice, care nu sunt instituții de credit, să desfășoare activități bancare: S.R.L-ul recuperator de credite nu are dreptul de a calcula și solicita  dobânzi/penalizări/comisioane bancare și nu este supus normelor și controalelor B.N.R., iese astfel din sfera strictă a legislației bancare.

De reținut în mod cert că prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit deoarece legea nu conferă caracter de titlu executoriu și contractelor de împrumut încheiate cu alte entități juridice decât instituții bancare. Cesiunea de creanță presupune transmiterea creanței împreună cu accesoriile și garanțiile sale, dar noțiunea de creanță, de garanții, de accesorii privește  specificul materiei domeniului bancar. Nu se poate interpreta că transferul creanței implică și transmiterea valorii sale de titlu executoriu, deoarece, iată, caracterul de titlu executoriu al creanței nu este un accesoriu al dreptului cedat.

Conform Codului de procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, respectiv hotărâri ale instanțelor de judecată, alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. Legiuitorul nu a conferit contractului de cesiune de creanță caracter de titlu executoriu, astfel că acest contract nu se bucură de avantajul recunoscut de lege doar contractelor de credit.

Sursa de practică judiciară: Judecătoria Sectorului 2 București.

IMG_3780

Categorii:PRACTIC

Florentin Smarandache, Umor internist: „Pentru unii, umorul este ca o limbă străină: fără subtitrare nu înţeleg nimic!”


pages-from-umor-smarandache-15

 

Lecturi la pagina Paradoxism și umor și Florentin Smarandache!

Sursa: Florentin Smarandache!

Categorii:UMOR

Roma: Ultimul mesaj


img_1471

Categorii:FOTO

Medalion liric: Constantin Stancu


Eugen Evu

 

Medalion  liric

 

Prin empatia sufletului cu spiritul, oglindite în limbajul plăcut auzului şi vederii ce se contopesc armonios în substanţa inefabilă a cuvintelor-scântei, lirica poetului Constantin Stancu este dintre cele mai originale, neatinsă de turbulenţele stihiale, inocentă în sensul Fiinţei ce se înnoieşte prin rostire şi ia podoabe sărbătoreşti, prin transfigurare .

O cultură poetică şi  religiozitatea creştinilor originari, un fior transcendental scarat în sus, primitor de energie şi transparent ca aurele sferice, o redescoperire prin fiecare poem, a sinelui în Marele Sine Cosmic, sunt câteva din culorile ce simt potrivite cu lucrarea lui însetată de esenţe.

Emoţia este înfloritoare mereu în metafore autentice, condiţia umanului este mereu de a se dărui celorlalţi, iubitoare de aproapele din departe . Între noi trăieşte de mulţi ani poemul viu al prieteniei prin poezie , cuvânt şi vrere de mai bine. Într-atât de mult şi tulburător a scris Constantin Stancu despre cei asemenea lui, Poeţii, încât aceste propoziţii  rămân doar o  strângere de mână, la marginea unui Unic Cuvânt, cel Viu: de frăţietate şi de bucurie de a ne fi întâlnit pe aceeaşi cale, prin Duh intuită.

Opera sa critică este şi ea structurată original, pe temelia unui sentiment aderent cald, fertil şi cu harul de a decoda în scrisul celuilalt, mesajul de profunzime, dincolo de chipul şi asemănarea fiecăruia .

 07.01.2007

0320

 


 

CONSTANTIN STANCU

 

STRADA CARE DUCE SPRE CER …

 

Noaptea cade pe asfaltul orb ca o bilă de aur,

copiii se joacă neştiutori cu acest dar,

o împing spre centrul cetăţii,

aud ţipetele lor uşoare ca frunzele,

visele mi se prefac în vin şi vorbele în pâine,

apoi bila de aur se opreşte la picioarele lui Dumnezeu,

copii tac zidiţi în minune,

eu tac zidit în cuvânt,

strada pe care locuiesc duce spre cer …

 

 

VREMURI

 

Există o vreme a iubirii pure

când autovehiculele trec

prin trupurile adolescenţilor îndrăgostiţi,

cu mare viteză,

iar ei se sprijină de un sărut,

există o vreme a tăcerii,

sunetul precum săgeata lasă o urmă

ca o zbatere de pleoapă,

şi lacrima în care locuieşti,

poţi striga peste câmpul înflorit

ca spre o cetate,

adolescenţii se sprijină de un sărut…

 

 

FRUNZĂ ÎN CĂDERE

 

Ceea ce ţine viaţa în noi nu se vede,

dar există,

bucură-te că locuieşti în trupul acesta,

întristează-te de neputinţa ochiului tău,

de imposibilitatea auzirii cu umărul …

 

Floarea de câmp durează foarte puţin,

dar câmpul cuceritor se-ntinde spre veşnicie,

cel orb nu vede, cel verde nu înmugureşte….

Cel ce există este foarte departe,

nu-l vezi, nu-i vorbeşti,

dar este mereu cu tine …

 

Cum poţi turna culoarea frunzei în cădere

în paharul tău, toamna,

când greierii se-ascund în aureolele sfinţilor …

 

 

NINSOARE ÎN BABILON

 

Mai ninge-n Babilon, zăpada acoperă finalul,

zăpada e umbra iubirii,

mai ninge-n Babilon,

statuile suferă de frig,

oamenii s-au îmbolnăvit de veşnicie,

întotdeauna mai rămâne cineva

care va scrie cuvântul Babilon pe zăpada proaspăt ninsă…

 

SEMNUL IERBII

 

Urme de trupuri pe un verde iluzoriu,

ţipătul copilului care îşi pierde fluturele,

vorbele apei care strigă spre izvoare,

poate paşii tăi în iarba înaltă,

ca un sigiliu de negustor de pe vremuri,

şi nu s-ar lega trecutul de viitor

dacă animalele nu ar ieşi la păscut pe iarba aceasta …

 

Dar ce rămâne după iarba înflorită-n primăvară, în toamna de acum ?

poate dragostea ca semn, piatra scrisă cu sânge

roşul ce răzbate verdele crud şi real …

 

 

FRUNZA VIŢEI DE VIE

 

O, frunza viţei de vie,

scrisă pe toate părţile,

vorbe neînţelese într-o limbă veche,

picură litere vii de carne, între o lume şi altă lume,

cade prin mine frunza viţei de vie,

cu suferinţă simt că mă transform într-o altă fiinţă,

care nu mai recunoaşte vara aceasta …

Frunza viţei de vie plină de retine,

nu te întoarce să lupţi cu îngerul …

 

 

INSECTA

 

O insectă se opri pe cuvântul abia scris,

cerneala proaspătă nu se uscase

şi ea, insecta se acuplă cu semnele acelea vechi,

era atâta dragoste în jur,

ca un aer nerespirat,

apoi insecta îşi deschise aripile

şi zbură spre un alt manuscris

şi m-am întrebat dacă acel cuvânt scris de mine

va căpăta şi el aripi şi ce viaţă va avea,

va trăi veşnic sau va dura cât viaţa unei insecte,

doar cât o banală zi

în care avem libertatea de a scrie despre Dumnezeu …

Categorii:GÂND
%d blogeri au apreciat: