Arhiva

Archive for iulie 2018

Prelucrarea datelor care au caracter personal – excepțiile


În MO nr. 651/26.07.2018, a fost publicată Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

 

Legea stabilește derogări de la GDPR de la următoarele scopuri de prelucrare:
– prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare;
– prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare în interes public.

Legea stabilește următoarele reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal:
– prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea;
– prelucrarea unui număr de identificare național;
– prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă;
– prelucrarea datelor cu caracter personal și de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public.

Presa

Categorii:PRACTIC, PRESA

Bilete de valoare pentru angajați. Data de start – 01.01.2019


Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare a fost publicată în MO nr. 509/ 13.07.2018.

Intrarea în vigoare se face la data de 1 ianuarie 2019.

Sunt stabilite următoarele tipuri de bilete de valoare:
– tichete de masă
– tichete cadou
– tichete de creșă
– tichete culturale
– vouchere de vacanță.

Stabilirea categoriilor de bilete de valoare se face de comun acord între angajatori  împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, supă caz, cu reprezentanții salariaților.

Emiterea biletelor de valoare se poate face atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic.

Bilete de valoare pot fi acordate de angajatori precum:

– operatorii economici;

– instituțiile publice centrale și locale;

– regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile, indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate;
– instituțiile financiare și instituțiile de credit;
– organizațiile cooperatiste, societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică;
– organizațiile nonprofit, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.

Emiterea biletelor de valoare se face numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice.

Costul emiterii este suportat de angajatori.

Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Biletele de valoare emise pe suport electronic pot fi utilizate inclusiv pentru plăți online și nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Categorii:PRACTIC, PRESA

Facilități pentru angajatorii care acceptă persoane din grupuri vulnerabile: șomeri, absolvenți, oameni în vârstă, persoane cu probleme sociale și de sănătate


Prin modificarile aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca se stabileste ca, pentru incadrarea in munca a persoanelor din grupuri considerate vulnerabile, cuantumul subventiilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj se majoreaza de la 900 lei la 2.250 lei, astfel:

  •  angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent incadrat;

 

  •  angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o perioada de 18 luni;

 

  •  angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, someri in varsta de peste 45 de ani, someri de lunga durata, tineri NEET sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni;

 

  •  angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceasta categorie, 2.250 lei;

 

  •  angajatorii care incadreaza in munca, cu norma intreaga, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de 2.250 lei.

– Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

– Cuantumul primei de activare acordata somerilor inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 3 luni.

– Prin modificarile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior se stabilește că odata cu intrarea in vigoare a noilor prevederi, angajatorii care vor incheia, in conditiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, dupa caz, vor beneficia, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna. Suma acordata pana acum era de 1.125 lei, in cazul ucenicilor, si 1.350 lei, in cazul absolventilor.

 

Categorii:literature, PRACTIC, PRESA

Legea pensiilor se modifică pentru cei cu grupe de muncă


Legea Pensiilor, varianta actuala, suferă modificări

Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani in activități în locuri de munca încadrate in condiții speciale (aviația civila, siderurgie, subteran, risc radiologic, unități de transport maritim si fluvial, foraj sonde de țiței si gaze, etc.) se reduce vârsta standard de pensionare cu 13 ani si raportarea pentru calculul pensiei la un stagiu de cotizare de 25 de ani și, de reținut, modificările au în vedere si personalul artistic, adică cel care a realizat cel puțin 20 de ani in locurile lor de munca, iar stagiul de cotizare se va reduce de la 30 la 25 de ani – conform informațiilor puse la dispoziție de Camera Deputaților. Presa a preluat informația și a transmis-o publicului cititor.

De aceasta reducere a stagiului de cotizare la 25 de ani vor beneficia si persoanele înscrise la pensie  după anul 2011, conform comunicatului Camerei Deputaților, iar legea urmează să fie promulgată de președintele României, dacă nu va considera oportun să declare neconstituționale articolele, sau să trimită legea la parlament pentru reanalizare, conform atribuțiilor sale.

De urmărit Monitorul Oficial al României!

 

Categorii:PRACTIC, PRESA

Calendarul pensiilor, începând cu 01.07.2018


Informare privind schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii

 

 

INFORMARE
REF: SCHIMBAREA CALENDARULUI DE PLATĂ A DREPTURILOR CARE SE ACHITĂ
PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII
Casa Națională de Pensii Publice își anunță beneficiarii care primesc drepturile prin intermediul CN Poșta Romana SA că – începând cu luna iulie 2018 – calendarul de plată se modifică după cum urmează:
Plăţi curente
• 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor;
•pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective .
Plăţi restante
• 11 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor
•pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
Folosim acest context pentru a preciza că în cazul persoanelor ale căror drepturi se achită prin conturi curente sau conturi de card calendarul de plată este cel de până în prezent. Astfel, plata se face începând din data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare.
Documentul de informare (talonul mov) se transmite între 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor.
Pentru pensionarii avizaţi la domiciliu documentul de informare se poate ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
Biroul de presă                                                                                                                  22.06.2018
Categorii:PRACTIC, PRESA
%d blogeri au apreciat: