Arhiva

Archive for iunie 2013

Poem neterminat


pian

Categorii:literature Etichete:,

Nedeea Vulcăneană, iunie 2013


nedeea vul

nedeea vul 2

Propunere afişare: Ştefan Nemecsek

Categorii:literature Etichete:

Puţină istorie la tipar


24 iunie 1400 – S-a născut Johann Gutenberg, inventatorul tiparului cu litere mobile din metal (m. 3 februarie 1468 )

Categorii:literature Etichete:

Dreptul la manipulare, obiect al afacerilor în film… Preţul iluziei în analiza Consiliului Concurenţei


CÂND ARTA DEVINE AFACERE: CONCURENŢA PENTRU MAIPULARE

Inspectorii Consiliului Concurenţei au fost sesizați de către Asociația Exploatanţilor de Sali de Cinematograf si S.C. Quality Cinema București S.R.L. privind distribuţia de filme, iar Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind posibile înțelegeri anticoncurențiale pe piața distribuției de film către cinematografe si pe piața exploatării de film in cinematografe şi este analizata o posibila înțelegere anticoncurențiala intre companiile active pe piața distribuției de film către cinematografele din Romania, având ca obiect clar împărţirea pieței.

Este suspectata o posibila înțelegere anticoncurențiala intre întreprinderile Intercomfilm Distribution SRL, Ro Image 2000 SRL, Odeon Cineplex SRL, Mediapro Distribution SRL si Forum Film Romania SRL, având ca scop fixarea preturilor aplicate cinematografelor, precum şi o posibila înțelegere anticoncurențiala intre Intercomfilm Distribution SRL si Hollywood Multiplex Operations SRL, având ca obiect fixarea prețului pe piața exploatării de film in cinematografe.
Inspectorii Consiliului Concurentei au efectuat inspecții inopinate la unele companii implicate in investigație, documentele si declarațiile ridicate în cadrul acestor inspecții aflându-se in analiza autoritarii romane de concurenta.

Companiile la care s-au efectuat inspecții sunt: Intercomfilm Distribution SRL, Ro Image 2000 SRL, Mediapro Distribution SRL, Odeon Cineplex SRL, Forum Film Romania SRL, New Films International Romania SRL, Metropolis Film SRL, Transilvania Film SRL, Hi Film Productions SRL, Parada Film SRL si Hollywood Multiplex Operations SRL.

Categorii:literature Etichete:

Mitologia lui Ioan Iancu Vale


Din mitologia mea

CALUL

de Ion Iancu Vale

statuie a zvâcnetului
calul reazemă bolta în nări
şi copita stemă a libertăţii lui
sudează nervos cerul de pământ
nobilă dăltuire de curaj
doar fluturele roşu îl inimii
bate temător
în pupila uleioasă şi dilatată
trădându-i ancestrala
teamă de zăbală

NĂUCA VARĂ, CÂINE TURBAT

de Ion Iancu Vale

a venit vara în câmpie
fecioarele sechestrează soarele
în anafoarele ochilor
minciunile lor vestimentare
fac flăcăii să calce în străchini
când vântul mai scapă
din câte-o crâşmă
ce închide peste program
cireşii îşi muşcă buzele de ciudă
sângerând în palmele copiilor
fluieră craterele noaptea pe lună
iar în crânguri boncăluiesc cerbi
cu coarne de mătase
a venit vara în câmpie
muşcată în cer parcă
de un câine turbat
căci aleargă desculţă pe mirişte
şi o înjură bărbaţii de grijanie
furioşi că femeile întârzie pe la porţi
se simte peste tot miros de puşcă
încărcată cu iarbă
de dragoste şi sminteală
iar poetul mai stinge o ţigară
în cutia de conserve

Categorii:literature Etichete:

Cartea de Malovăţ


 •  Parohia Malovăţ
   Loc. Malovăţ-Jud. Mehedinţi
   România
   Tel.0724.99.80.86
   E-mail: stanciulescubarda@gmail.com
 •  Oferta de carte
   =IUNIE-2013=
 •  Trimitem cărți și în străinătate, dacă ne sunt solicitate, adăugând la prețul cărților din colet suma de 13 lei pentru fiecare 2 kg., pentru taxele poștale. Pentru trimiterile în țară taxele poștale sunt suportate de parohie.
   Aşadar, avem disponibile următoarele lucrări:
   Cărți recent apărute:
 •  . Călăuză biblică(Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, ediția a II-a, 2013, 426 pag., 30 lei;
   Cartea este o antologie de cugetări și sfaturi înțelepte selectate din Sfânta Scriptură, organizate pe teme și probleme, cu indici și note de subsol. Lucrarea nu este o concordanță biblică, ci ea se vrea chiar o călăuză în viața duhovicească a cititorilor. Numeroase texte cuprinse în această lucrare sunt însoțite de comentarii, care ajută pe cititor în înțelegerea mai adâncă a sensurilor mesajului biblic. Cel care a selectate aceste texte, a făcut cuvenitele comentarii și explicații, prefața și indicii, a îngrijit ediția, este Pr. Al. Stănciulescu-Bârda.
 •  . Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Studii și documente privind Istoria României. Vol. III. Banatul, Craiova, Editura Sitech, 2013, 631 pag., 50 lei;
   Cartea cuprinde 1073 documente inedite din perioada 1780-1886 privitoare la Banat, provenind din cancelariile bisericești, politice, militare și administrative din Vârșeț, Karloviț, Viena, Buda, Pesta, Sibiu, Timișoara, cât și un manuscris bănățean, – variantă locală din 1804 a lui Supllex Libellus Valachorum – , descoperit la Biblioteca Academiei Române din București. Primul volum din această serie a apărut în 2003 și în el au fost analizate aspectele istorice desprinse din aceste documente. Volumul al II-lea a apărut în 2010 și în el erau analizate aspectele juridice(drept internațional, administrativ, civil, penal, medicină legală etc.), cât și cele de drept canonic. Documentele în discuție prezintă însă aspecte mult mai variate, care ilustrează viața românilor bănățeni din perioada respectivă. Sunt pagini emoționante, care vorbesc despre Răscoala lui Horea, revoluția franceză, revoluția de la 1848, numeroasele războaie austro-turcești, austro-franceze, epidemiile de ciumă și de holeră, care au decimat populația Europei acelei vremi. În ele surprindem starea materială și spirituală a românilor, relațiile lor cu autoritățile politice, militare și bisericești, cu celelalte naționalități conlocuitoare. Nu lipsesc nici documentele care ne vorbesc de renașterea conștiinței naționale, de lupta românilor pentru afirmare politică, bisericească, culturală și socială. Găsim aici o adevărată cronică a noutăților editoriale ale vremii, apariția și răspândirea publicațiilor românești din Banat și Transilvania, care și-au adus din plin aportul lor la progresul poporului român. Găsim aici figurile unor mari luptători pentru drepturile românilor, apariția și dezvoltarea școlilor, asitenței medicale și multe altele.
   Astăzi, când apar tot mai puține volume de documente, cartea noastră este o noutate binevenită în spațiul cultural românesc și sperăm că ea va fi bine receptată de cititori, de cercetători, de toți iubitorii de cultură și de istorie românească.
   În cazul în care vor exista solicitări, vom reedita primele două volume. Raportat la prețurile actuale, primul volum ar costa 15, 00 lei, iar al doilea aprox. 40 lei. Așadar, primim înscrieri și la acelea.
 •  . Bucate de post, ediția a II-a, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2013, 420 pag., 30 lei.
   Cu câțiva ani în urmă am tipărit această carte și am donat-o tuturor familiilor din parohia noastră. A fost un prilej de mare bucurie și de folos sufletesc. Enoriașele noastre au găsit în această carte sute de rețete de mâncăruri și preparate de post. Dacă până atunci multe se plângeau că ar ține postul, dar nu știu ce să mai gătească, cartea pe care le-am pus-o la dispoziție a fost un instrument extraordinar, care le-a ajutat să transforme greutatea postului într-o sfântă povară ușor de purtat, iar bucatele pregătite după îndrumările din carte să fie o bucurie, care să-i apropie pe cei dragi.
 •  . Nicolae Iorga, așa cum l-au cunoscut, Bârda, Editura Cuget, 2012, 272 pag., 20 lei;
   Lucrarea este rodul unor căutări desfășurate în ultimii treizeci de ani. Nenumărate scrisori și mesaje am adresat de-a lungul celor trei decenii către toți cei ce l-au cunoscut pe marele savant. Am publicat anunțul în multe reviste și ziare și rezultatul s-a concretizat în această carte. Întâlnim aici amintiri despre Nicolae Iorga semnate de foști studenți, secretari, prieteni, apropiați ai săi din țară și din străinătate, precum Nicolae Bocancea, Traian Cantemir, Alexandru Ciorănescu, Alexandru Ciurea, Ioan Cociu, Gheorghe Cunescu, Nicolae Fuiorea, Ieremia B. Ghita, Nicolae Grigoraș, Gheorghe Iliescu-Izvoare, Constantin Pavel, Alexandru Petrescu, M. Petrescu-Dâmbovița, Ion Larian Postolache, Alexandru Predescu, Ioan Rămureanu, Petru Rezuș, Constantin Robescu, I. I. Rusu, Stela Serghie, Dan Simonescu, Ene Stanciu, Haralambie Teodoru, Gh. Vețeleanu, D. Bălașa, I. C. Chițimia, Rodica Ciocan-Ivănescu, Gheorghe Hrușcă, Ioan T. Ionescu, I. Ionescu, C. Lodovescu, Gh. Ruscanu, Maria Schmidt, Ilie Grămadă, Aurel Bordenache, Emilia Comișel, Gunther Schuller, Alexandru Andronic, A. Mihăescu, Iosif E. Naghiu, Nicolae Petrescu, Gheorghe Șinca, Haralambie Teodoru, Teodor Costescu, Gh. Dumitrescu-Bistrița, George Magherescu, Mircea Iosif, Gh. Paschia, Em. D. Petrescu, Gh. Popescu, Jozsi Sandor, Virgil Medan, Antonie Plămădeală și mulți alții. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea de a aduna aceste amintiri inedite, dar regret că ideea mi-a venit mult prea târziu. S-ar fi putut aduna mult mai mult material! Asta este!
   . Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 6 lei;
   Gheorghe Duncea a fost căpitan al lui Tudor Vladimirescu. Este unul dintre prietenii cei mai apropiați ai lui Tudor Vladimirescu. Au fost împreună de la vârsta de cinci ani. Au fost colegi de școală, tovarăși în afaceri, în armată, în lupte. Lucrarea de față cuprinde însemnările scrise de autor la câteva zile după asasinarea lui Tudor, când Duncea însuși se aștepta să fie prins și executat. Este un text scris ,,cu limbă de moarte”, pentru a se ști de către urmași lucruri necunoscute din biografia marelui erou. Însemnările lui s-au păstrat ,,la căpriorul unei case” din Prejna, au fost transcrise de un urmaș al său, au fost publicate în reviste din perioada interbelică sub formă de serial și văd acum pentru prima dată lumina tiparului sub formă de carte. Lucrarea este însoțită de un studiu introductiv semnat de Pr. Stănciulescu-Bârda.
   Ne facem o datorie de conștiință din publicarea acestui manuscris și sperăm că el va intra în circuitul științific și-n atenția istoricilor și a marelui public.
 •  . Sf. Irineu al Lyonului, Cuvânt împotriva ereziilor(Trad. Prof. Elena Nistor), Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 8 lei;
   Sfântul Irineu al Lyonului a trăit în sec. II în Occident. Până azi, el este cinstit atât în Biserica Romano-Catolică, cât și în Biserica Ortodoxă, iar scrierile lui recunoscute în ambele biserici ca puncte de reper în ceea ce privește învățăturile dogmatice. Scrierile sale, atâtea câte ni s-au păstrat, constituie un tezaur nepreţuit, un creuzet în care a fost plămădită învăţătura creştină autentică, în care izvoarele principale, respectiv Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt întoarse pe toate feţele şi din ele se scoate filonul de aur al adevărului nealterat.
   Temele majore ale lucrărilor Sf. Irineu privesc în special dogmele privind Sf. Treime, persoanele Sf. Treimi, mântuirea omului și multe altele. Activitatea lui privește, pe de o parte, lucrarea de convertire a popoarelor necreștine cu care intră în contact, pe de alta lupta împotriva vechilor religii contemporane și nu în ultimul rând lupta împotriva ereziilor vremii, în special împotriva gnosticismului și ereziilor care atacau învățătura despre Mântuitorul Iisus Hristos. În măsura posibilităților sale, Sf. Irineu a contribuit la restabilirea și consolidarea creștinismului apusean cu cel răsăritean din vremea lui.
   Lucrarea de față este un adevărat tratat de hristologie.
 •  . Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160 pag., 8 lei.
   Constantin Negreanu a inițiat o adevărată școală de paremiologie în Mehedinți. El însuși și-a luat doctoratul cu o teză despre proverbele românești, a editat câțiva ani o revistă de paremiologie, a organizat și condus patru simpozioane naționale de paremiologie, a reeditat vechi culegeri de proverbe românești, a publicat numeroase articole și studii în țară și străinătate despre proverbele românești și era pe punctul de a obține aprobările necesare pentru a înființa la Tr. Severin o secție a Academiei Române pentru studiul proverbelor. Suflul morții l-a smuls dintre noi și proiectele lui au rămas neîmplinite. Prin strădaniile şi generozitatea lui CONSTANTIN NEGREANU se realizase ceva în Mehedinţi. Ceva trainic, ceva ce trebuia să dureze! Dar aripile lui NEGREANU s-au frânt înainte de vreme şi, odată cu el, din păcate, s-au ruinat şi proiectele ce le iniţiase. Aripa morţii a bătut păstorul şi s-au risipit oile. Azi toate realizările, proiectele şi visele lui NEGREANU au rămas amintire, au devenit ele însele istorie. Au rămas exemplu şi au devenit reproş pentru cei ce nu au mai continuat opera începută. NEGREANU a pus temelia. Aceasta nu trebuia să rămână un zid părăsit, ci zidirea trebuie să continue. În această temelie NEGREANU a zidit însuşi sufletul şi tinereţea lui şi tocmai de aceea am convingerea că zidirea nu se va surpa. Publicarea cărţii de faţă sperăm să fie un semn în acest sens.
 •  . Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine și proverbele românești, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.
   ,,Proverbele ne oferă exemple concludente ale felului cum s-a reflectat învățătura dogmatică și practica litur¬gică în mentalitatea colectivă. Este surprinzător cu câtă atenție și cu câtă profunzime omul din popor a receptat adevărul teo¬logic, l-a trecut prin filtrul conștiinței și sufletului său, l-a con¬centrat în cupa foarte strâmtă și sintetică a proverbului și l-a transmis din generație în generație. Sperăm că ne va ajuta Dumnezeu ca în viitorul apropiat să dăm la lumină o antologie de proverbe religioase românești și o sinteză de etnoteologie bazată pe tezaurul inestimabil al paremioticii românești. Stu¬diul de față este un început”.
 •  . Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Urme, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie și tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 312 pag., 20 lei.
   Este o lucrare de literatură în general, deși cuprinde materiale și de altă factură, grupate în capitole precum: File de legendă, Oameni, fapte și întâmplări de altădată, Eseuri, Versuri, Documentare, Oameni, fapte și întâmplări de azi, Biserica și Școala, Aspecte pastorale, In memoriam, Recenzii. Oricum, cititorul nu are timp să răsufle sau să se plictisească din momentul în care începe lectura acestei cărți pline de viață. Călători suntem pe drumul vieții. Încercăm fiecare să lăsăm un semn al trecerii noastre pentru cei prezenți, pentru cei viitori. Unii lăsăm palate, alții averi, alții de toate; unii lăsăm copii, alții un nume bun; unii lăsăm ură și blesteme, cirezi de vite, mașinării de tot felul, alții un rând într-o carte de istorie; unii lăsăm o poezie sau o melodie, un tablou sau un monument. Oricum, nu vrem să trecem ca pasărea prin aer și peștele prin apă(…). Toată viața m-am chinuit să scriu o carte! Au ieșit mai multe, pe care le-am răspândit până la marginile lumii. Nu știu, însă, dacă măcar vreuna din ele îmi va supraviețui și va fi o urmă a trecerii mele prin această lume. Știu doar atât, că fiecare carte este un semn al iubirii mele față de semeni și față de Dumnezeu, este încă o formă prin care îmi împlinesc misiunea.
 •  . Profeții privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei. Conștient că există în toate vremurile și în toate timpurile oameni înzestrați de Dumnezeu să prezică sau să prevadă viitorul, am început o serie cu astfel de scrieri care privesc România sau contextul internațional în care se derulează istoria țării noastre. Pentru aceasta, am considerat că cel mai reprezentativ în acest sens este Sundar Singh. Într-o vreme în care emigrația este masivă, în care atâția dintre confrați se declară nemulțumiți că sunt români, venim cu această scriere, pe care, după ce o citești, îi mulțumești lui Dumnezeu că te-a rânduit să fii român și să trăiești în România de azi și de mâine.
 •  . Viețile Sfinților, vol. II, Malovăț, Editura Parohiei Malovăț, 2011, 560 pag. , format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30 lei; vol. III, 2012, 730 pag., 35 lei;
   În anii trecuți am tipărit volumul I din această serie și l-am distribuit gratuit de Sărbători tuturor familiilor din parohie și celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în timpul anului. Aceasta este deja o tradiție în parohia noastră. Pentru anul 2012, le-am dăruim vol. II, iar pentru 2013 vol. III. Vol. I cuprindea viețile sfinților din lunile ianuarie, februarie și martie. Volumul II preia textul oficial, stabilit de Sfântul Sinod și cuprinde viețile sfinților pe luna aprilie, la care s-au adăugat textele pericopelor biblice reprezentând Sf. Evanghelie, Apostolul și troparul zilei, cât și cugetări din Sfinții Părinți. Volumul II din Viețile Sfinților cuprinde povestirea principalelor momente din viața sfinților înscriși în calendarele creștine ortodoxe în luna aprilie, iar vol. III viețile sfinților din lunile mai, iunie și iulie. Nu putem vorbi de sfinții dintr-o anumită perioadă a istoriei creștine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinți căzuți pentru Hristos și credința creștină au fost chiar dintre Sfinții Apostoli și ucenicii lor, iar ultimii menționați în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinți dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman și au suportat persecuțiile greu de înțeles pentru omul zilelor noastre, alții în Imperiul Bizantin și au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învățăturii creștine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăși jertfa vieții lor. Alții au trăit în Europa Occidentală, alții în Rusia țaristă sau în Principatele Române. Viețile Sfinților nu sunt povești, ci fapte de viață, scrise cel mai adesea cu sânge și lacrimi, dar și cu speranță nestrămutată. Cu ani în urmă, răsfoiam la Biblioteca Academiei din București câteva din cele peste 40 de volume din Vitae Sanctorum(Viețile Sfinților), care cuprindeau hotărârile judecătorești ale instanțelor romane privitoare la creștinii care nu voiau să jertfească idolilor sau să mănânce din cele jertfite acestora, care nu voiau să ia parte la manifestările și sărbătorile dedicate împăratului, care era socotit zeu sau semizeu(sec. I-IV). Romanii nu ucideau pe creștini de dragul de a ucide, ci îi condamnau în urma unei judecăți oficiale, desfășurată după toate regulile procedurale, în conformitate cu legislația imperială în vigoare de la acea dată. Colecția menționată mai sus conținea, așadar, sentințele judecătorești, prin care erau condamnați la moarte pentru nerespectarea legilor imperiului. Volumul de față nu ne prezintă documente judecătorești, ci povestirea multora din acele procese. Vedem oameni simpli, oameni cu diferite ocupații, cu diferite pregătiri intelectuale, cu diferite poziții sociale, care manifestă credința și apartenența lor la Biserica lui Hristos cu un curaj impresionant. Nu se înfricoșează de judecată, de bătăi, de închisoare, de maltratări, de moarte. Mărturisesc credința lor și suportă cu un eroism cutremurător metodele sălbatice prin care li se storcea și ultima picătură de viață din trupul vlăguit și terciuit. Când pui astfel de oameni alături de unii dintre creștinii noștri de azi, care-și leapădă nepăsători credința și se duc la diferite secte pentru simplul motiv că acolo li se oferă o strachină de linte sau câțiva biscuiți, poți să realizezi cât de departe suntem de : sfințenia celor de atunci! Întâlnim în acest volum creștini învățați, care-și dedică viața studiului Sfintei Scripturi și adâncirii învățăturilor ei. Luptă cu vorba și cu condeiul pentru apărarea învățăturilor fundamentale ale credinței creștine: Sfânta Treime, Maica Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane și multe altele. Pentru curajul lor suferă alungări din funcții, confiscări de averi, exiluri, bătăi și chiar moartea. Aceștia sunt stâlpii teologiei creștine, pe care se sprijină Biserica de două mii de ani. Astfel de modele de credință și de viață oferim enoriașilor și cititorilor noștri, într-o vreme în care mass-media, pe toate canalele sale, oferă cu totul alte modele.
Categorii:literature Etichete:

Revista Citadela nr. 4-6/2013, de la Aurel Pop

Categorii:literature Etichete:

„Meditând închis în ochiul ciclopului”


CCI21062013_0002

Apariţie editorială

Ioan Barb – Meditând închis în ochiul ciclopului

A apărut o nouă carte de poezie de Ioan Barb intitulată „Meditând închis în ochiul ciclopului”, Editura Brumar – 2013, colecţia „poeţi români contemporani”, editor Robert Şerban. Nota critică de pe coperta IV este semnată de criticul literar Alexandru Cistelecan. Cartea va fi lansată cu ocazia Salonului de Carte Deva, care se va desfăşura în perioada 10-13 octombrie la Deva, manifestare culturală patronată de Biblioteca Judeţeană Hunedoara.
“Ioan Barb e un poet care s-a hărnicit brusc: cîte două volume în 2010 și 2011, după ce primul i-a ieșit hăt în 1998, nu-i semn de sărăcie în sertar și-n inspirație. Din contră. Ar putea fi, însă, semn de artizanat, de formulă care se reproduce. Iar formula lui Ioan Barb se și reproduce, firește; dar nu ca producție de atelier, ci doar ca metamorfoză inventivă a unei unități lirice în care se topesc ironia și tandrețea, tăietura brutală cu atingerea gingașă și o nonșalanță provocatoare cu nostalgiile iluminării. Ioan Barb pornește mai de fiecare dată de la acel memento al realului impus ca prag de Camil Petrescu și se lasă dus apoi de un trend parabolic al imaginarului. Pe liniile mai active ale acestuia ajunge ba la o poezie cu priză directă la concretul cotidian (sau anamnetic), ba la o poezie ce se pierde în ritualuri de iluminare, ba – mai adesea – la o țesătură de stări păzite de ironie să nu dea în confesiuni sentimentale. E un imaginar cu tupeu, uneori cinic, alteori simpatic, pe care Ioan Barb îl încurajează la îndrăzneli împinse pînă-n marginea suprarealismului (dar nu mai încolo). Tocmai acest tupeu al inventivității îl ferește de repetivitate” (Al. Cistelecan).

Categorii:literature Etichete:

Unitate românească – 21 iunie 1995


21 iunie 1995 – Toţi liderii partidelor parlamentare au semnat

„Declaraţia de la Snagov”, prin care şi-au dat acordul de

principiu faţă de Strategia naţională pentru pregătirea aderării

României la Uniunea Europeană

Categorii:literature Etichete:

Cenaclul de luni la moartea poetului… Puţină adrenalină în istoria literară, vorba lui Daniel Pişcu!


În seara zilei de 3 martie 1977, nimic nu prevestea ce avea sa se întâmple in Romania doar o zi mai târziu, la ora 21:22, in urma unui cutremur năucitor care a durat aproape un minut şi a făcut victime. Cu o seara înainte, așadar, mai mulți studenți de la filologie şi filozofie, dar şi de la Politehnica sau construcții, s-au adunat sa-şi citească propriile texte literare, să le asculte pe ale altora, să discute şi să hotărască împreuna daca era cazul ca respectivii sa continue sau să abandoneze creaţia. Împreuna cu ei s-a aflat şi Nicolae Manolescu (azi preşedinte USR), critic literar, profesor la Facultatea de Litere a Univerşităţii din București. Doi tineri care au citit in seara de 3 martie 1977 se numesc Calin Vlaşie şi Vaşile Poenaru. Grupul şi întâlnirile care au urmat după au intrat in istorie şi au ieșit din istorie cu numele de Cenaclul de Luni. Sala in care s-a ținut prima ședința n-a mai trăit decât o zi, adică până la cutremur, când studentul Calin Vlaşie, doritor de glorie literara, se afla in tren. Benefică ideea lui Radu Calin Cristea, şi el student, de a-l convinge pe profesorul Manolescu sa tina cenaclul joia, şi nu vinerea. Criticul care a încurajat tinerii să îndrăznească să scrie liber, să-şi caute identitatea dincolo de formulele acceptate şi uzate, să-şi facă o oaza in desertul decupat de cultura oficiala a momentului, adică cea permisa de partidul stat. Cenaclul de Luni a format în timp, șase ani de ședințe, ținute în diferite locuri, incluşiv la Clubul CFR, de pe Calea Griviței, s-a edificat o generație numita generaţia 80, în care au stat împreună tinere speranțe, ulterior confirmate, cu personalităţi diferite. Enumerăm: Doru Mareș (secretar al Cenaclului şi inițiator al lui, împreuna cu Radu Calin Cristea), Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Ioan Groșan, Traian T. Coșovei, Alexandru Mușina, Ioan Bogdan Lefter, Augustin Fragila, Calin Vlaşie, Radu Sergiu Ruba, Marius Oprea, Daniel Pişcu, Ion Stratan, Mariana Marin, Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Dan Goanța, Ioan Lăcusta, Radu G. Țeposu,etc. Dar cărţile lor au rămas, sunt raftul de sărbătoare a literaturii române, cărţile care au schimbat istoria literară şi au marcat conştiinţe.
Lunediștii au jucat un rol semnificativ în dezvoltarea literaturii române şi in cultura contemporana in general. A fost o şansă să se formeze o importanta generație de scriitori: debutul în presa culturala şi în volum devenise din ce in ce mai dificil in ‘77, talentul puternic şi original al mai tuturor tinerilor care citeau la cenaclu şi spiritul critic pe care-l aveau toți, argumente suficiente pentru discuții cu nivel şi, mai ales, libere. S-a făcut literatura pur şi şimplu, a participa la Cenaclu a însemnat a discuta, a accepta şi a înțelege, a permite unitatea în diverşitate, a construi un spațiu public de discuție, animat de creatori care vor o noua literatura, iar fiecare e liber sa-şi exprime propria teorie, sa fie de acord cu una şi sa critice o alta. Politica se ținea scai de lunedişti…o altă poveste… Au fost adunări cu 70-80 de participanți, cu omniprezenta anecdotă, cu întâmplări relevante pentru istoria personala a protagoniștilor, pentru istoria literara şi istoria mentalităților, cu lecturi şi discuții de neuitat, unele dezastruoase, altele ireproșabile, s-au adus chipuri, gesturi, dispute de idei, versuri, întâlniri, ticuri, petreceri, drumuri cu naveta, provinciali aspiranți la glorie…

Cenaclul de luni, adică…

Sursa: wikipedia, presa, istoria literaturii române…, vorbe pe trecerea de pietoni!

Categorii:literature Etichete:

Alexandru Muşina, poet, s-a dus spre opera omnia, moartea nu este o întâmplare, este poemul perfect, se scrie cu tăcere! „Pe de o parte, poetul este inspirat de zeu, pe de altă parte, stăpânește o meserie pe care a învăţat-o singur”.


Alexandru Muşina, poet important al generaţiei 80, a murit miercuri, 19 iulie 2013,conform Observatorul Cultural.
Scriitorul s-a născut în 1954 la Sibiu, este absolvent al Facultăţii de Limbă şi Literatură Română a Universităţii Bucureşti, apoi doctor al aceleiaşi universităţi şi patron al editurii Aula din Braşov. De reţinut că Alexandru Muşina a fost membru al Cenaclului de Luni – cenaclu care a marcat generaţia 80 de scriitori din România, a fost în fenomenul literar cel mai însemnat.
Volume publicate au fost Regele dimineţii (poezie, Editura Tracus Arte, 2009) şi Nepotul lui Dracula (roman, Editura Aula, 2012). Alexandru Muşina a fost laureat al Premiilor Observator cultural, la Categoria Poezie, pentru volumul Regele dimineţii.

Fragment de interviu.
„Cînd a realizat Alexandru Muşina că poezia este importantă pentru el?
Nu-mi dau seama. Dintotdeauna? Dar nu sânt o excepţie. Toată lumea simte că poezia e importantă. Depinde însă ce poezie. Cred că relaţia cu poezia e pe vârste, pe nivele şi momente socio-culturale etc. Mai importantă mi se pare întrebarea: cum devii poet? Pentru că nu e suficient să te naşti poet. Din păcate, începând cu romantismul, s-a răspândit o imagine falsă a poetului, care doar se exprimă, care cântă ca pasărea pe creangă, cum spunea Goethe, sau, vorba lui Lamartine, face poezie cum face găina ouă. Asta a devenit un loc comun al înţelegerii actului poetic atât în şcoală, cât şi în societate. E foarte greu să ajungi la rădăcinile a ceea ce este, de fapt, acţiunea poetică. Poetul este un profesionist al expresiei, un performer. Ideea apare deja în Odiseea: pe de o parte, poetul este inspirat de zeu, pe de altă parte, stăpânește o meserie pe care a învăţat-o singur.”.

Sursa: Observatorul Cultural.

Poeme:

* Strada Castelului 104, Ed. Cartea Românească, 1984;
* Lucrurile pe care le-am văzut, (1979-1986), Ed. Cartea Românească, 1992;
* Aleea Mimozei nr. 3, Ed. Pontica, 1993;
* Tomografia și alte explorări, Ed. Marineasa, 1994;
* Album duminical, Biblioteca „Poesis”, 1994;
* Budila-Express, Ed. Cresphis, Paris, 1995;
* Tea, Ed. Axa, 1997;
* Și animalele sunt oameni!, Ed. Aula, 2000 (poezii pentru copii);
* Personae, Ed. Aula, 2001;
* Hinterland, Ed. Aula, 2003;
* Poeme alese, (1975-2001), Ed. Aula, 2003.
* Album duminical (ediție integrală), Ed. Aula, 2004;
* Regele diminetii, Ed. Tracus Arte, 2009;

Eseuri:

* Unde se află poezia?, Ed. Arhipelag, 1996 (eseuri);
* Paradigma poeziei moderne, Ed. Leka Brâncuș, 1996, ed. a II-a, Ed. Aula, 2004 (o variantă a tezei de doctorat);
* Eseu asupra poeziei moderne, Ed. Cartier, 1997;
* Sinapse, Ed. Aula, 2001;
* Supraviețuirea prin ficțiune, Ed. Aula, 2005;
* Antropologie culturală și folclor;

Antologii;

* Antologia poeziei generației ’80, Ed. Vlasie, 1993, ed. a II-a, Ed. Aula, 2000;
* Antologie de poezie modernă. Poeți moderni despre poezie, împreună cu Romulus Bucur, Ed. Leka Brâncuși, 1997.

Este prezent în:

* Streiflicht – Eine Auswahl zeitgenössischer rumänischer Lyrik (81 rumänische Autoren), – „Lumina piezișă”, antologie bilingvă cuprinzând 81 de autori români în traducerea lui Christian W. Schenk, Dionysos Verlag 1994, ISBN 3980387119

Volume:

* Scrisorile unui fazan (Epistolarul de la Olănești), Editura Cartier, Chisinau, 2006.(Sursa: Wikipedia)

Categorii:literature Etichete:

Adrian Botez, La prohodul bradului, Editura „Rafet” – Râmnicu Sărat, 2013. Versuri în aerul tare al ideilor


bradul 001

bradul

Categorii:literature Etichete:

Daniel Pişcu, Puţină adrenalină… Editura „Tracus Arte” – Bucureşti, 2009. Versuri, adrenalina realului într-o călătorie prin Europa


adrenalina

Categorii:literature Etichete:

AFCN – sesiune de finanţare II/2013. Cultura în cetate…


Administratia Fondului Cultural National (AFCN) anunta astazi, 19 iunie, lansarea sesiunii de finantare II/2013. AFCN acorda finantari nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data de 15 noiembrie 2013.
Suma disponibila pentru finantarea nerambursabila este de 3.500.000 lei, repartizata astfel:
• Arte vizuale si Noile media (pictura/sculptura/grafica/arte decorative/foto-video/noi media/cercetare in istoria artei) – 420.000 lei;
• Arhitectura si Design – 140.000 lei;
• Activitati muzeale – 175.000 lei;
• Artele spectacolului – 805.000 lei;
• Interventie culturala – 175.000 lei;
• Patrimoniu cultural national – 315.000 lei;
• Patrimoniu imaterial – 315.000 lei;
• Formare profesionala in domeniul culturii (inclusiv management cultural) – 210.000 lei;
• Educatie culturala (inclusiv promovarea lecturilor publice) – 840.000 lei;
• Contestatii – 105.000 lei.
Suma maxima care poate fi solicitata pentru un proiect este de 50.000 lei.
Perioada de inscriere a proiectelor culturale este cuprinsa in intervalul 19 iunie – 18 iulie 2013.
Termenul limita de inscriere a proiectelor: 18 iulie 2013, ora 17:00.
Inscrierile se fac online, accesand adresa: http://www.afcn.ro, butonul Logare/Inregistrare, respectand Ghidul solicitantului. Pentru aceasta, solicitantii care sunt la prima aplicare pentru finantare nerambursabila in anul 2013 vor crea un cont de utilizator.
La concurs pot participa: persoane fizice autorizate, asociatii, fundatii, institutii publice de cultura, societati comerciale care deruleaza activitati culturale.
AFCN va acorda o atentie deosebita proiectelor culturale de anvergura, transversale si integratoare si va urmari:
• Sprijinirea proiectelor in care se releva diversitatea culturala si dialogul intercultural;
• Promovarea debutului artistic;
• Incurajarea industriilor creative;
• Intarirea capacitatii organizationale.
Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesand http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html
Totodata, pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finantare in sesiunea a II-a/2013, PROIECTE CULTURALE pentru ariile tematice: arte vizuale si noile media (pictura/sculptura/grafica/arte decorative/foto-video/noi media/cercetare in istoria artei), arhitectura si design, activitati muzeale, artele spectacolului (muzica, teatru,dans), interventie culturala, patrimoniu cultural national, patrimoniu imaterial, formare profesionala in domeniul culturii (inclusiv management cultural), educatie culturala (inclusiv promovarea lecturilor publice), Administratia Fondului Cultural National invita operatorii culturali (uniuni de creatie, organizatii nonguvernamentale si/sau institutii publice) sa formuleze propuneri pentru constituirea unui corp de experti evaluatori independenti.
Procesul de evaluare se desfasoara on-line si nu necesita prezenta expertului in Bucuresti pe parcursul evaluarii, care poate dura intre 14 si 30 de zile calendaristice. Evaluarea proiectelor este o activitate remunerata.

In acest sens, am fi onorati daca ne-ati transmite, pana cel tarziu la data de 01 iulie 2013, numele si datele de contact ale persoanelor propuse de dvs. pentru calitatea de expert independent, prin e-mail la adresa contact@afcn.ro, prin fax la nr. 021.891.91.55 sau la sediul institutiei, in atentia d-rei Felicia Scintee. Persoanele propuse vor prezenta un CV insotit de Formularul de candidatura pentru inscrierea in baza de date pentru experti independenti, formular care se poate descarca de pe site-ul AFCN (www.afcn.ro).
Fiecare expert independent va putea fi propus pentru maximum trei arii tematice, in functie de expertiza sa.
Acreditarea expertizei in evaluarea proiectelor de catre un organism abilitat sa emita aceste documente, constituie un avantaj.

Propunerile vor fi analizate si avizate de catre Consiliul Administratiei Fondului Cultural National, numit prin ordin al Ministrului Culturii in vederea alcatuirii comisiilor de experti evaluatori, pentru fiecare arie tematica.

Categorii:literature Etichete:

33,86 petaflopi, supercomputer in China


Calculatorul Tianhe-2 sau Calea Lactee 2 este supercomputerul a fost finalizat de Universitatea Naționala de Tehnologia Apărării din orașul Changsha, in centrul Chinei, cu o capacitate de procesare de 33,86 petaflopi, echivalentul a 33. 860 de trilioane de operațiuni pe secunda, in timp ce Titan, edificat în USA, are doar 17,59 petaflopi.
Tianhe-2 este sub concepţie chineză, pentrucă foarte multe dintre componentele sale sunt realizate in China, cu o versiune speciala de Linux, numita Kylin, versiune pusă la punct de Universitatea Naționala pentru Tehnologii de Apărare din China si folosește procesoare chinezești, iar componentele americane sunt microprocesoarele Intel, folosite pentru calculele matematice, supercomputerul fiind astfel unul care absoarbe tehnologii de vârf prinse într-o concepţie originală.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: