Arhiva

Archive for iulie 2017

Punctul de pensie și alte asemenea, din 01.07.2017


În baza cadrului legislativ în vigoare, luna iulie aduce noi majorări ale unor drepturi care se achită prin casele teritoriale de pensii, după cum urmează:

  1. Potrivit art.2 din OUG nr.2/2017, valoarea punctului de pensie crește – începând cu data de 1.07.2017 – la 1000 lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 9% față de valoarea precedent (917,5 lei).

Efectele aplicării acestei măsuri se reflectă nu numai în majorarea pensiilor, ci și a următoarelor indemnizații:

  • Indemnizația pentru însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul 1,  reprezentând 80% din valoarea punctului de pensie, se majorează de la 734 lei la 800 lei;
  • Indemnizația lunară stabilită conform Legii nr.8/2006 pentru membrii uniunilor de creație, cu încadrarea în plafonul prevăzut de lege, respectiv  2.900 lei;
  1. În conformitate cu dispozițiile Legii nr.126/2017, indemnizațiile prevăzute de OUG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate pe motive etnice se majorează, de asemenea, începând cu data de 1.07.2017.

În funcție de modalitatea de plată aleasă de beneficiari, noile drepturi vor fi achitate astfel:

– în data de 14 iulie, pentru cei care au conturi bancare;

– între 14-28 iulie, pentru cei care primesc drepturile prin poștă.

 

Sursa: Casa Națională de Pensii

 

 

Categorii:PRACTIC

ARHIVELE DE LA HAŢEG: DESPRE SCRIERILE LUI CONSTANTIN STANCU – ŞTERGEREA MEMORIEI Trebuie să vină clipa când Dumnezeu ne va şterge din memorie trecutul, simplu, repede, fără durere, totul se va scurge împreună cu apa de la duş, într-o dimineaţă, aproape pe nesimţite, totul se va duce, trecutul sau prezentul, viitorul vor dispare, până şi clipa când chemi aceste cuvinte care ar putea alcătui poemul sau sistemul, aceste cuvinte au o viaţă a lor, secretă, precum vietăţile unicelulare sub microscop …


PENTRU VIZUALIZARE, DAŢI CLICK PE TITLUL DE MAI JOS!

Constantin Stancu, portretul din poeme, click pentru lectură!

Categorii:literature Etichete:

Răzvan Theodorescu: Picătura de istorie la români – Locul, soarta și utopia…


 

Sursa: Răzvan Theodorescu, Picătura de istorie, București: Editura Fundației Culturale Române, 2002.

Care Europă, care Europe?

Categorii:CARTEA, CREDO, GÂND, ISTORIA

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal – DPO


Regula

Începând cu 25 mai 2018, în domeniul protecției datelor cu caracter personal se vor schimba regulile în România, și în toată Europa, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

DPO – Data Protection Officer
Se va proceda la înlocuirea notificării Autorității de Supraveghere cu obligativitatea numirii unui responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer) în acele organizații care se regăsesc într-una dintre situațiile de mai jos:

  • prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public  (cu excepția instanțelor);
  • activitățile principale constau în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă;
  • activitățile principale constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date (originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice) sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.

 

Schimbările preconizate: introducerea dreptului la portabilitatea datelor, introducerea obligației de a menține o evidență a operațiunilor de prelucrare, punctarea conceptelor obligatorii de „privacy by design” și „privacy by default”, notificarea încălcărilor securității datelor cu caracter personal etc.

Sancțiuni
Nerespectarea obligațiilor impuse de GDPR, inclusiv a obligației legate de numirea unui DPO, va putea fi sancționata cu amendă administrativă de până la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2% din cifra de afaceri totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare.

Persoana numită – DPO?
Responsabilul cu protecția datelor poate fi un angajat sau un consultant extern.

Responsabilul acreditat se va numi pe baza calităților profesionale și, în principal, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.

Nu există condiția unui anumit tip de studii absolvite sau a vreunei certificări.

 

Categorii:PRACTIC

Pădurile României în Patrimoniul Mondial Natural al UNESCO


Peste 24.000 de hectare de păduri valoroase de fag din România au fost incluse în Patrimoniul Mondial Natural al UNESCO, cu prilejul celei de-a 41-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, care s-a desfășurat vineri la Cracovia, în Polonia.

Inițiativa includerii acestor situri în Patrimoniul Mondial Natural al UNESCO aparține Ministerului Apelor și Pădurilor.

 

Cele șapte situri aflate în administrarea Romsilva sunt în Parcul Național Domogled — Valea Cernei, cu o suprafață de 10.321,7 hectare, în Parcul Național Semenic — Cheile Carașului, cu 4.278,3 hectare, în Parcul Național Cheile Nerei — Beușnița, 4.294,2 de hectare, în Parcul Național Cozia, cu 3.411,1 hectare, și trei alte situri, Codrii seculari Slătioara, de 609,8 hectare, Groșii Țibleșului, de 346,3 hectare, și codrii Strâmbu-Băiuți, cu 630 de hectare, iar Codrul secular Șinca, de 338,1 hectare, aflat în proprietatea Primăriei Șinca din județul Brașov.

 

Din cele 24.679,4 hectare de păduri virgine de fag declarate sit al Patrimoniului Mondial Natural al UNESCO, 24.341,3 de hectare se află în proprietatea publică a statului și sunt administrate de Romsilva, iar 338,1 se află în proprietate privată.

Sursa: Ministerului Apelor și Pădurilor

 

Foto: Pădure în Retezat și Cetatea de Colț

Categorii:PRACTIC

Extrasul de carte funciară online! Adresa: epay.ancpi.ro


Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara a implementat o aplicație electronica – ePayment – prin intermediul căreia solicitantul acestui document îl poate obține, pentru informare, și online ( la adresa epay.ancpi.ro).

Se poate, deci, obține extrasului de carte funciara (pentru informare in legătura cu imobilele înscrise in cartea funciara: suprafețele concrete, vecinii proprietarilor respective, cine este proprietarul, ce alte drepturi exista in legătura cu acel imobil, daca exista ipoteci etc.) și cu ajutorul calculatorului.

Exista o platforma online, care este funcțională unde persoanele interesate pot cere extrasul de carte funciara de informare. Extrasul de carte funciara pentru informare reprezintă situația cadastral-juridica a imobilelor, la momentul întocmirii acestuia și reflectă informații cu privire la suprafața imobilului și descrierea acestuia, la dreptul de proprietate și eventualele sarcini existente asupra imobilului. Pentru extrasul de carte funciara de informare, solicitantul trebuie sa plătească 20 de lei, iar plata se poate face cu ajutorul cardului.

Persoana care apelează la acesta varianta trebuie să-și facă un cont in aceasta aplicație. La crearea acestuia  se face introducerea datelor personale ale solicitantului, persoana fizica: adresa, numărul de telefon și codul numeric personal și, eventual, seria și numărului cartii de identitate, însa acestea nu sunt obligatorii pentru autentificare. Solicitantul va trece numele de utilizator (ex: adresa de email) și isi va crea o parola, cu ajutorul cărora se va autentifica.

După înregistrare, aplicația îi va trimite un e-mail pentru confirmarea înregistrării. Pentru obținerea efectiva a extrasul de carte funciara pentru informare, va intra pe secțiunea „Servicii” și va accesa câmpul „Adăuga in cos”. Urmează configurarea extrasul respectiv, prin introducerea unor date de identificare (localizarea imobilului – respectiv județul și unitatea administrativ teritoriala, precum și numărul de carte funciara, numărul cadastrului și numărul topografic), accesând câmpul „Configurează”. La final, trebuie sa efectuam plata efectiva (cei 20 de lei), cu ajutorul cardului.

Extrasele de carte funciara eliberate online nu sunt semnate olograf.

Au doar semnătura electronica, conform procedurii legale.

Categorii:PRACTIC

Programul „Start-up Nation – România”


Un nou cadru instituțional pentru sprijinirea IMM-urilor, atragerii de investiții și promovării exportului, inclusiv pentru implementarea Programului „Start-up Nation – România”, adaptat așteptărilor mediului de afaceri, a fost stabilit printr-o Ordonanță de Urgență adoptată astăzi de Guvern.

Înființarea agențiilor regionale este una dintre măsurile din Programul de Guvernare care contribuie la stimularea mediului de afaceri la nivel regional. Noul cadru instituțional presupune o extindere a atribuțiilor, dar și o creștere a capacității de a răspunde nevoilor antreprenorilor având în vedere că, pentru anul 2017, se estimează peste 10.000 de antreprenori care vor beneficia de programele naționale pentru IMM-uri. Prin comparație, în anul 2016, oficiile teritoriale pentru IMM-uri au verificat, contractat, decontat și monitorizat un număr de 990 de beneficiari.

De la lansarea Programului „Start-up Nation – România” și până astăzi, la ora 13.00, un număr de 3.172 de antreprenori au depus planuri de afaceri pentru acest program. Sesiunea de înscriere se va termina pe 14 iulie.

Noile agenții vor avea inclusiv atribuții în ceea ce privește atragerea de investiții și promovarea exporturilor.
Practic, prin actul normativ se înființează nouă agenții teritoriale în București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Târgu Mureș și Timișoara, care să poată pune în aplicare programele de sprijinire a înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv Start-up Nation – România, lansat în 15 iunie 2017.
Cele nouă agenții vor fi înființate prin reorganizarea celor opt oficii teritoriale pentru IMM-uri și își vor desfășura activitatea în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. În plus față de arhitectura instituțională de acum, va fi înființată o agenție în București, care va prelua de la Oficiul teritorial pentru IMM-uri Ploiești activitatea pentru zona Capitalei și Ilfov.

 

Sursa: Guvernul României

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: