Arhiva

Posts Tagged ‘TURISM’

SCURT POPAS ÎN ŢARA HAŢEGULUI

18 decembrie 2009 Un comentariu

Ţara Haţegului – loc mirific
Zona reprezintă o cale de acces spre cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (cetăţile Blidaru şi Costeşti), spre depresiunea Haţegului (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) şi spre Geoagiu Băi, staţiune recunoscută naţional pentru apele termale şi minerale. Mândria Ţării Haţegului, Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa a fost în perioada 106 – 271, cât a durat stăpânirea romană în Dacia, metropola religioasă şi culturală a provinciei, fiind cel mai important oraş din Dacia romană.
În prezent sunt puse în evidenţă fundaţiile construcţiilor, o serie de ziduri, coloane etc., mai bine fiind păstrat amfiteatrul.
• Castelul de la Sântămărie Orlea, construcţie în stil baroc înălţată în 1782 şi apoi transformat în sec. XIX;
• Cetatea de la Nalatvad
• Biserica ortodoxă de la Sântămărie Orlea, construită în stil gotic la sfârşitul secolului XIII
• Mânăstirea Prislop
• Parcul Naţional Retezat
• Rezervaţia botanică şi de zimbri din pădurea Slivuţ
Densuş
Ajunşi aici, sunteţi pe punctul de a descoperi o secvenţă unică, deşi bizară, dar excepţională de istorie a arhitecturii. Aţi putea chiar să treceţi prin acest micuţ orăşel, în apropiere de Haţeg, fără a bănui nimic. Dar el ascunde o bijuterie arhitectonică sub înfăţişarea unei vechi biserici ortodoxe din sec. XIII, construite pe locul unei alteia cu mult mai veche.
Arhitectura sa aminteşte de stilul Roman, dar lucrarea aparţine cu certitudine unui meşter local, lipsit de experienţă. Ceea ce este cu adevărat unic la această biserică este materialul de construcţie: ţigle, pietre funerare şi coloane, ba chiar şi statui în miniatură şi figura sculptată a unui leu. Dar misterul se elucidează având în vedere proximitatea ruinelor cetăţii Sarmizegetusa, sursa de unde provin cu siguranţă toate acestea. Ceea ce s-ar putea traduce în limbaj modern ca o operaţiune de „reciclare” ! Dar şi interiorul bisericii vă va uimi, prin prezenţa unor fresce bizantine din secolul XV.
Aşa că va merita cu siguranţă popasul dvs.!
Localitatea Haţeg
Obiectivele turistice ale localităţii Haţeg sunt datorate condiţiilor naturale, vieţii istorice şi culturale continue şi îndelungate pe aceste meleaguri. Pitorescul zonei, existenţa izvoarelor de ape minerale şi termale recunoscute pentru calităţile lor curative, fondul cinegetic, precum şi bogăţia şi varietatea elementelor de arhitectură, arta popularaă şi folclor, oferă posibilităţi de turism pe gustul fiecăruia.
Aşezată la poalele munţilor la o altitudine de 300-400 m, localitatea reprezintă o mare oportunitate de dezvoltare a bazei turismului montan, având acces pe drumuri modernizate spre fiecare din staţiunile montane înconjurătoare (Muntele Mic, Poiana Mărului etc.), unde se pot practica toate sporturile montane (alpinism, ski etc.)
Masivul Retezat
Masivul se înalţă între două depresiuni importante, Petroşani şi Haţeg, şi între Râul Mare şi Jiul de Vest. Îi stau roată Munţii Tarcu, Godeanu şi Vâlcan. Partea cea mai importantă a masivului este alcatuită în principal din roci cristaline şi se numeşte Retezatul Mare; partea sudică, cu relief dezvoltat şi în mase mai importante de calcare, se numeşte Retezatul Mic.
Cel mai înalt vârf, Peleaga, are 2509 m. Cel mai variat şi spectaculos relief a fost creat de modelarea glaciară şi periglaciară: imense circuri – simple sau complexe, văi ce trădează prezenţa unor gheţari cu lungimi apreciabile, lacuri adăpostite în căuşul stâncilor, imense mase de grohotiş, stânci ascuţite sau cu aspect ruiniform. Cel mai întins lac glaciar din România se află aici – Bucura (10 ha), de asemenea cel mai adânc – Zănoaga (29 m). Dintre splendidele cascade amintim Lolaia, Ciumfu, Rovine.
Pădurea îmbracă pante acoperite cu imense grohotişuri fosile, iar covorul jnepenilor protejeaza partile superioare ale culmilor. Printre plante pot fi Intalnite multe specii ocrotite: macul galben de munte, arginţica, sângele voinicului, ghintura, crinul galben. Crestele cele mai înalte şi custurile sunt cel mai ades lipsite de vegetaţie. Dintre animale, capra neagră, cocoşul de munte şi ursul pot fi adesea întâlnite; marmota este şi ea prezentă.
Potecile turistice din Parcul Naţional (marcate) pot fi utilizate respectându-se regulile impuse într-o arie protejată. Potecile din Rezervaţia ştiinţifică nu sunt permise turiştilor; frumuseţile din interiorul acesteia ni se dezvăluie din înaltul crestelor şi vom reuşi astfel să protejăm elemente importante pentru biodiversitatea planetei noastre.
Masivul Retezat are o climă aspră şi umedă. În luna cea mai caldă, iulie, temperatura medie a aerului este în jur de 6grade C pe culmile cele mai înalte şi de 8-10grade C începând de la limita superioară a pădurii înspre poalele masivului. În luna cea mai rece, ianuarie, la peste 2000 m, temperatura medie a aerului este în jur de -10grade C, iar începând de la limita superioară a pădurii creşte la -8 -6grade C.

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: