Arhiva

Archive for iulie 2015

Un interviu cu Ion Pachia-Tatomirescu despre istoria literară de mâine şi o prezentare a istoriei


Pachia Vatra

Sursa: Vatra veche nr. 7/2015

Istoria Pachia

Sursa: Actualitatea irlandeză

Categorii:GÂND

Opera orfană, noul statut


O operă este considerată orfană în cazul în care niciun titular al drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul sau mai mulţi dintre titulari sunt identificaţi, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării şi înregistrării unei căutări diligente a titularilor drepturilor de autor.
Utilizarea operelor sau fonogramelor orfane se poate face de:
• biblioteci,
• instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului,
• arhive,
• instituţii ale patrimoniului cinematografic sau fonografic
• organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public.

Statutul de operă orfană se aplică următoarelor categorii de opere şi fonograme care sunt protejate prin drepturi de autor şi care au fost publicate pentru prima:
– operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;
– operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;
– operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv şi aflate în arhivele acestora;
– operele şi fonogramele prevăzute mai sus, care nu au fost niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului de către instituţiile prevăzute de lege, cu consimţământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu s-ar opune utilizării acestora;
– operelor şi altor obiecte protejate care sunt integrate sau încorporate în opere ori fonograme sau care constituie parte integrantă a operelor sau fonogramelor respective.
Titularii drepturilor de autor care pun capăt statutului de operă orfană al operelor sau fonogramelor lor beneficiază de o compensaţie echitabilă pentru utilizarea de către instituţiile menționate mai sus a acestor opere sau fonograme, în condiţiile legii.
În cazul în care titularul dreptului de autor este identificat ori localizat ulterior, opera sau fonograma respectivă îşi încetează statutul de operă orfană.

Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din data de 24 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

DORIN SOCACI

Tablou de Dorin Socaci, Peşteana, jud. Hunedoara

Categorii:PRACTIC, PRESA

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pe durata judecării unei plângeri împotriva procesului verbal de contravenţie, este acceptabilă!


Adresa-Brigada-Rutiera_Page_1Adresa-Brigada-Rutiera_Page_2

Categorii:PRACTIC, PRESA

Vatra veche nr. 7/2015. Semne, poetul şi eternitatea, dialog despre literatura dinamică, rugăciuni lirice, cărţi cu detentă, pretexte şi contexte, poezie…


Vatra 1Vatra 2

 

Vatra veche 7, 2015, click pentru lectură!

Categorii:literature, REVISTA

Oraşul Haţeg, câteva fotografii de vară…


hateg foto hateg 15

Categorii:HAŢEG

Lista UE: deficite, deficite…


Situatia deficitelor bugetare si datoriei publice la sfarsitului lui 2014, in toate statele UE (date Eurostat)

Belgia: deficit -3,2%; datorie 106,5%
Bulgaria: deficit -2,8%; datorie 27,6%
Republica Ceha: deficit -2%; datorie 42,6%
Danemarca: deficit 1,2%; datorie 45,2%
Germania: deficit 0,7%; datorie 74,7%
Estonia: deficit 0,6%; datorie 10,6%
Irlanda: deficit -4,1%; datorie 109,7%
Grecia: deficit -3,5%; datorie 177,1%
Spania: deficit -5,8%; datorie 97,7%
Franta: deficit -4%; datorie 95%
Croatia: deficit -5,7%; datorie 85%
Italia: deficit -3%; datorie 132,1%
Cipru: deficit -8,8%; datorie 107,5%
Letonia: deficit -1,4%; datorie 40%
Lituania: deficit -0,7%; datorie 40,9%
Luxemburg: deficit 0,6%; datorie 23,6%
Ungaria: deficit -2,6%; datorie 76,9%
Malta: deficit -2,1%; datorie 68%
Olanda: deficit -2,3%; datorie 68,8%
Austria: deficit -2,4%; datorie 84,5%
Polonia: deficit -3,2%; datorie 50,1%
Portugalia: deficit -4,5%; datorie 130,2%
Romania: deficit -1,5%; datorie 39,8%
Slovenia: deficit -4,9%; datorie 80,9%
Slovacia: deficit -2,9%; datorie 53,6%
Finlanda: deficit -3,2%; datorie 59,3%
Suedia: deficit -1,9%; datorie 43,9%
Marea Britanie: deficit -5,7%; datorie 89,4%

 

dali 16

Categorii:PRESA

Semnal! Eugen Evu, Căderea de sus. Stop cadre, Iaşi: Editura Tipo Moldova, 2015


1 Eugen Evu coperta 1 001

%d blogeri au apreciat: