Arhiva

Archive for iulie 2015

Un interviu cu Ion Pachia-Tatomirescu despre istoria literară de mâine şi o prezentare a istoriei


Pachia Vatra

Sursa: Vatra veche nr. 7/2015

Istoria Pachia

Sursa: Actualitatea irlandeză

Categorii:GÂND

Opera orfană, noul statut


O operă este considerată orfană în cazul în care niciun titular al drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul sau mai mulţi dintre titulari sunt identificaţi, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării şi înregistrării unei căutări diligente a titularilor drepturilor de autor.
Utilizarea operelor sau fonogramelor orfane se poate face de:
• biblioteci,
• instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului,
• arhive,
• instituţii ale patrimoniului cinematografic sau fonografic
• organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public.

Statutul de operă orfană se aplică următoarelor categorii de opere şi fonograme care sunt protejate prin drepturi de autor şi care au fost publicate pentru prima:
– operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;
– operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;
– operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv şi aflate în arhivele acestora;
– operele şi fonogramele prevăzute mai sus, care nu au fost niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului de către instituţiile prevăzute de lege, cu consimţământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu s-ar opune utilizării acestora;
– operelor şi altor obiecte protejate care sunt integrate sau încorporate în opere ori fonograme sau care constituie parte integrantă a operelor sau fonogramelor respective.
Titularii drepturilor de autor care pun capăt statutului de operă orfană al operelor sau fonogramelor lor beneficiază de o compensaţie echitabilă pentru utilizarea de către instituţiile menționate mai sus a acestor opere sau fonograme, în condiţiile legii.
În cazul în care titularul dreptului de autor este identificat ori localizat ulterior, opera sau fonograma respectivă îşi încetează statutul de operă orfană.

Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din data de 24 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

DORIN SOCACI

Tablou de Dorin Socaci, Peşteana, jud. Hunedoara

Categorii:PRACTIC, PRESA

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pe durata judecării unei plângeri împotriva procesului verbal de contravenţie, este acceptabilă!


Adresa-Brigada-Rutiera_Page_1Adresa-Brigada-Rutiera_Page_2

Categorii:PRACTIC, PRESA

Vatra veche nr. 7/2015. Semne, poetul şi eternitatea, dialog despre literatura dinamică, rugăciuni lirice, cărţi cu detentă, pretexte şi contexte, poezie…


Vatra 1Vatra 2

 

Vatra veche 7, 2015, click pentru lectură!

Categorii:literature, REVISTA

Oraşul Haţeg, câteva fotografii de vară…


hateg foto hateg 15

Categorii:HAŢEG

Lista UE: deficite, deficite…


Situatia deficitelor bugetare si datoriei publice la sfarsitului lui 2014, in toate statele UE (date Eurostat)

Belgia: deficit -3,2%; datorie 106,5%
Bulgaria: deficit -2,8%; datorie 27,6%
Republica Ceha: deficit -2%; datorie 42,6%
Danemarca: deficit 1,2%; datorie 45,2%
Germania: deficit 0,7%; datorie 74,7%
Estonia: deficit 0,6%; datorie 10,6%
Irlanda: deficit -4,1%; datorie 109,7%
Grecia: deficit -3,5%; datorie 177,1%
Spania: deficit -5,8%; datorie 97,7%
Franta: deficit -4%; datorie 95%
Croatia: deficit -5,7%; datorie 85%
Italia: deficit -3%; datorie 132,1%
Cipru: deficit -8,8%; datorie 107,5%
Letonia: deficit -1,4%; datorie 40%
Lituania: deficit -0,7%; datorie 40,9%
Luxemburg: deficit 0,6%; datorie 23,6%
Ungaria: deficit -2,6%; datorie 76,9%
Malta: deficit -2,1%; datorie 68%
Olanda: deficit -2,3%; datorie 68,8%
Austria: deficit -2,4%; datorie 84,5%
Polonia: deficit -3,2%; datorie 50,1%
Portugalia: deficit -4,5%; datorie 130,2%
Romania: deficit -1,5%; datorie 39,8%
Slovenia: deficit -4,9%; datorie 80,9%
Slovacia: deficit -2,9%; datorie 53,6%
Finlanda: deficit -3,2%; datorie 59,3%
Suedia: deficit -1,9%; datorie 43,9%
Marea Britanie: deficit -5,7%; datorie 89,4%

 

dali 16

Categorii:PRESA

Semnal! Eugen Evu, Căderea de sus. Stop cadre, Iaşi: Editura Tipo Moldova, 2015


1 Eugen Evu coperta 1 001

Vom sta în cer o noapte, frumoasa mea cu ochi căprui…


FRUMOASA MEA CU OCHI CĂPRUI

frumoasa mea cu ochi căprui
ce-ţi spun – să nu spui nimănui:
de-ţi vor veni trei magi la scară
ieşi în pridvor – ca-n orice seară

primeşte Steaua lor plăpândă
căci ea-i noroc ori e osândă:
lumină-i inimii – dar doare
aşa-i iubirea – până moare

primeşte magi – primeşte Stea
fereşte-te de piaza rea
căscioara ta va arde rai
de-i căpăta ce acum n-ai:

pe-un fir de vânt – păsări măiestre
ţi-or bate raze în ferestre
şi îngeri ţi-or cânta duhliu
aşteaptă-mă – căci o să viu

în noaptea farmecului firii
vecia întâlneşte mirii
iar tuturor – mândră crăiasă
le vei fi tu – zână frumoasă

pe tine munţii te aşteaptă
izvoarele – din şoaptă-n şoaptă
te suie-n trepte de văzduh
până la cerul fără stuh

şi-acolo – în lumina Lui
vei aştepta să vin haihui
sub binecuvântarea ta
serafii toţi se vor pleca

vom sta – vom sta în cer o noapte
şi vom veghea sorţile coapte
în zori abia vom adormi
iar magii ne vor ocroti

şi vom avea din struna lor
vise de regi şi flori de dor
iar Steaua va povăţui
cum poţi să arzi – fără-a muri…!

Adrian Botez

Categorii:literature

Muzeul „Constantin Brâncuşi”


LEGE nr. 199 din 16 iulie 2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 20 iulie 2015

 

– Se înfiinţează la Târgu Jiu Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi”, denumit în continuare Muzeul, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii.
– Muzeul are ca principale obiective:
a)reunirea tuturor lucrărilor marelui artist într-o expunere de tip virtual cu imagini 3D de tip digital;
b)iniţierea şi elaborarea de lucrări şi programe de cercetare asupra operei şi vieţii lui Constantin Brâncuşi;
c)identificarea lucrărilor şi alcătuirea unui repertoriu al lucrărilor marelui artist aflate pe teritoriul României şi în străinătate şi organizarea de expoziţii temporare, prin expunerea acestora în Muzeu, cu acordul deţinătorilor;
d)acordarea de sprijin de specialitate autorităţilor locale şi entităţilor cu drept de administrare în vederea protejării şi conservării Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”;
e)organizarea unei secţiuni – ambient Atelier Brâncuşi;
f)organizarea unui departament de documentare – bibliotecă, deţinătoare de colecţii de cărţi, publicaţii şi cataloage ilustrând bibliografia exhaustivă privind viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi – studii de specialitate, monografii, studii de istoria artelor, albume, fotografii, alte documente;
g)publicarea de studii, cataloage şi albume, ca rezultat al cercetărilor întreprinse;
h)achiziţionarea de documente, obiecte cu caracter documentar, lucrări pentru colecţia Muzeului;
i)crearea unei secţii de activităţi de pedagogie muzeală pentru copii şi tineret cu scopul stimulării creativităţii acestora;
j)iniţierea de tabere de sculptură în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici.
– Muzeul are următoarele atribuţii principale:
a)colecţionarea de documente şi mărturii cu privire la biografia şi personalitatea sculptorului Constantin Brâncuşi;
b)elaborarea, coordonarea, precum şi participarea, prin reprezentanţi, la programe şi/sau proiecte de cercetare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific;
c)stabilirea de relaţii de tip parteneriat public-privat cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, organizaţii neguvernamentale etc.;
d)efectuarea de studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului Constantin Brâncuşi;
e)organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau seminare cu caracter informativ-educativ;
f)editarea şi publicarea de studii, cărţi, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume fotografice privind personalitatea lui Constantin Brâncuşi;
g)organizarea de schimburi de experienţă, reuniuni şi colocvii consacrate marelui artist şi participarea, prin reprezentanţi, la evenimente culturale naţionale şi internaţionale;
h)achiziţionarea ori acceptarea cu titlu de donaţie de opere de artă, obiecte, fotografii, documente, cărţi sau publicaţii ce au aparţinut lui Constantin Brâncuşi ori constituie materiale documentare privind viaţa sau creaţia marelui artist.
– Muzeul acordă sprijin material şi de specialitate pentru reabilitarea şi conservarea Casei memoriale „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, judeţul Gorj, în limita fondurilor alocate prin bugetul Ministerului Culturii sau provenite din venituri proprii.

 

Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Constantin Brancusi - Pasare in spatiu

masa tg jiu

Categorii:GÂND, PRESA

Discobolul, revistă de cultură. Serie nouă, nr. 208-209-210/2015. Poeme, Colocviile Tinerilor Scriitori, Colocviile Romanului Românesc Contemporan, Piaţa cărţilor, aniversări, proză, umor, jurnale, iluzii, dragoste şi revoluţie, recuperarea luminii, poezie sacră…


Discobol 1Discobol 2Discobol 3

Concediul pentru creşterea copilului este un drept fundamental


Curtea de Justiţie a Uniunii Europene stabileşte că o reglementare națională nu poate prevedea că un funcționar de sex masculin nu are dreptul la concediu pentru creșterea copilului pentru motivul că soția sa nu este încadrată în muncă sau nu exercită nicio activitate profesională.
Curtea amintește astfel că potrivit Directivei privind concediul pentru creșterea copilului, fiecare dintre părinții copilului este, în mod individual, titularul dreptului la concediu pentru creșterea copilului. Este vorba despre o cerință minimă de la care statele membre nu pot deroga în legislațiile lor sau în convențiile colective. Rezultă că unuia dintre părinți nu i se poate interzice dreptul la concediu pentru creșterea copilului, nefiind posibil așadar ca situația profesională a soțului/soției să împiedice exercitarea acestui drept.
O asemenea soluție este de altfel conformă cu natura de drept social fundamental recunoscută prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dreptului la concediu pentru creșterea copilului.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene – un comunicat cu privire la hotărârea pronunțată în cauza C-222/14, Maïstrellis, la 16.07.2015.

tandrete

Categorii:PRACTIC, PRESA

Ştampila: Un nou argument pentru criza „bunei credinţe” dintre oamenii de afaceri


În Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 540/20.07.2015 a fost publicată Ordonanța Guvernului României nr. 17/15.07.2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
Din data de 23 iulie 2015 se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligația aplicării ștampilei de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică.
Actul normativ stabileşte eliminarea obligativității folosirii ștampilei pentru documentele emise de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, în sensul că acestea:
– nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice;
– nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea.

ARACA NOE

Categorii:PRACTIC, PRESA

Rgula celor trei opt!


Academicianul Ovidiu Bujor consideră că munca făcută cu drag creşte speranţa de viaţă. „Avem liberul arbitru, să alegem ce ne place mai mult în viaţă. Acolo vom da randament maxim. Munca era în trecut un lucru neplăcut. Nu! Prin plăcerea de a munci câştigi viaţa ta şi a celor din jur”, spune el.
Ovidiu Bojor spune că este omnivor şi că mănâncă de toate, dar din ce în ce mai puţină carne: „Din ce în ce mai puţină, de întreţinere. Cel mult o dată pe săptămână carne. O înlocuiesc cu peştele, care e proteina cea mai uşor asimilabilă”.
Cât despre ideea că cei mai longevivi oameni din lume au în comun somnul suficient, academicianul spune că are o regulă: „Aici e regula celor trei de opt: opt ore de activitate, opt de odihnă activă şi opt de somn. Din opt ore de odihnă activă, măcar două ore să dedicăm familiei, să avem dialog cu copilul. În rest, ce vă place: pictură, muzică, dans”.

Sursa: Digi 24

 

NUFERI

Categorii:GÂND, PRACTIC, PRESA

MODEL ADEVERINŢĂ DE VECHIME – 2015


Model adev.vechime 2015

Categorii:PRACTIC, PRESA

Scriitori la Haţeg: Ioan Barb, Dumitru Hurubă, Constantin Stancu, Romulus Constantinescu, Eugen Evu… Prezentarea volumului Pomul cu scribi de Constantin Stancu…


Scriitori la Haţeg: Ioan Barb, Dumitru Hurubă, Romulus Constantinescu, Eugen Evu, august 2009

Scriitori la Haţeg: Ioan Barb, Dumitru Hurubă, Romulus Constantinescu, Eugen Evu, august 2009

%d blogeri au apreciat: