Arhiva

Archive for decembrie 2010

NOAPTE ÎNSTELATĂ, NOAPTEA DIN GÂND! După Van Gogh!

30 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Categorii:GÂND

SACRU MISTER

30 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Oricine iubește o floare

Oricine iubește o floare
e-aproape de-un sacru mister.
Oricine se-opreste-n cărare
s-asculte un glas de izvoare
e-aproape,
aproape de cer …

Oricine iubește seninul,
când soarele urca-n eter,
oricine-si înalţă suspinul,
când licăre-n mare rubinul,
e-aproape,
aproape de cer …

Oricine pe munții albaștri
privește granitul sever,
oricine pe cai de sihaștri,
străbate păduri de jugaștri,
e-aproape,
aproape de cer …

Dar cine-a primit indurarea
din rănile blândului Miel,
acela e frate cu floare,
cu râul, cu munții, cu marea,
si-oriunde îl duce cărarea,
tot cerul,
tot cerul e-n el.

 COSTACHE IOANID

Categorii:POEMUL

HAŢEGUL NOAPTEA, DE LA UN AN LA ALT AN!

30 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Categorii:GÂND

LA MULŢI ANI 2011!

30 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Categorii:GÂND

PENSIA ANTICIPATĂ ŞI PENSIA ANTICIPATĂ PARŢIALĂ CONFORM LEGII NR. 263/2010

29 decembrie 2010 17 comentarii

LEGEA PENSIILOR NR. 263/2010

 

SECŢIUNEA 2: Pensia anticipată

Art. 62

(1)Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

(2)În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b)sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

(3)La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) şi g).

(4)Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Art. 63

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 64

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

(2)Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

SECŢIUNEA 3: Pensia anticipată parţială

Art. 65

(1)Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

(2)În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b)sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

(3)La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)- c) şi g).

(4)Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

(5)Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

(6)Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.

Art. 66

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 67

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

(2)Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

Categorii:PRACTIC

PENTRU IMPORTATORI, O TAXĂ ÎN PLUS

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

Va informam ca incepand cu data de 01.01.2011, urmare a reglementarilor UE privind declararea in vama a tuturor marfurilor cu destinatia/care tranziteaza UE, inainte de incarcarea lor pe vas la portul de origine, toate liniile maritime au anuntat implementarea unei taxe noi – taxa ENS (Entry Summary Declaration), in valoare de usd 25/conosament. Aceasta taxa o vom refactura la acelasi nivel si va aparea pe factura de transport maritim.

Aceasta taxa se va aplica pentru toate marfurile care sosesc in portul Constanta incepand cu data de 01.01.2011.

Categorii:PRACTIC

OBIECTIVE MINIME DE RECUPERAREA DEŞEURILOR

29 decembrie 2010 Lasă un comentariu

ANEXĂ:

(- Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005)

Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici, pentru anul 2010 şi începând cu anul 2011

  Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de material (%)    
Anul Hârtie şi carton Plastic Sticlă Metal Lemn Obiectivele globale de valorificare prin reciclare1)

(%)

Obiectivele globale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie2)

(%)

Total din care: pentru PET   Total din care: pentru aluminiu
2010 60 14 44 50 12 42 48
2011 60 22,5 42 54 50 17 15 50 57
2012 60 22,5 55 60 50 21 15 55 60

1) Procentajul minim din greutatea tuturor deşeurilor de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje introduse pe piaţa naţională.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 862 din data de 22 decembrie 2010

Categorii:PRESA
%d blogeri au apreciat: