Arhiva

Archive for iunie 2016

Cauza cauzelor


DEPLÂNGEREA MORŢII

 

te deplâng – sincer

Moarte:  tu nu vei avea parte

niciodată – de ceea ce au

oamenii: nu vei avea – nicicând – parte de

câteva clipe ale Miracolului

Bucuriei  – ori

Durerii Oracolului – ale

Seninului ori

Furtunii – ale Deznădejdii şi

Genùnii – ca şi ale

Împlinirii – întru lacrima – sfânt învăpăiată

Iubirii

 

…o – Moarte – eşti cea mai

sărmană – dintre

sărmanele nălucìri ale

universului – ieşită eşti tu din

orice-ntocmeală a

versului…

 

te deplâng – amar te deplâng

Moarte: eşti condamnată – pe

vecie – la stearpa şi

sumbra singurătate –  numai la dus şi la

foarte – eşti condamnată să dai

oricui

oriunde – cutremur de

runigunde – veşti negre

integre şi

inutile (asasine

fitile!) – fără să ai dreptul – apoi – de a

te zvârli drept cu capul în jos  – şi

astfel  – sondà  – majestuos – cràterul

apoteòzei  sufletului

răsufletului

Crin – fără să ai

dreptul – apoi – de a te

năpusti – ca-n

bazin – în incendiul ceresc al

Luminii-de-Lin: Lumina

mâhnirii vii – ori Lumina

părerii de rău

încarnate-n tărìi – Lumina

exploziilor de flori

siderale – mistice prorociri

boreale

 

…nu poţi – Moarte – să plângi – nu poţi să

iubeşti: învaţă  – măcar să

mimezi  – tu către tine

însăţi – Uimirea – Răstignirea

Minunea şi Fericirea

Bună Vestea – învaţă-le

după ureche – acestea (fie şi trucat – izbite din

hat în hat!) – de la

trecătòrii  – de la atât de efemèrii

oameni – puzdèrii – află de la

orbii pe care-i conduci  – poticnit – pe un

bizar şi bazar

Drum-de-Fum (…despre care Drum-de-Climă – o – biată

Moarte – tu nu ştii şi nu poţi învăţa

niciodată – nimic – nici măcar o singură

Rimă: tu nu poţi decât – jalnic

dibuì cu palmele-ţi

uscate  – stâlpii şi bornele

nenumărate – de pe care El a şters

orişicare cifră – pentru a proclama şi

celebra – astfel – invincibilitatea

Eternităţii

Vii…)

 

…dar tu

Cauza Cauzelor – nicicând

n-o s-o ştii!

***

 

Adrian Botez

 

IMG_20150828_155907

Categorii:GÂND, POEMUL

Ziua cea mai lungă


Proprietate

 

 

Aceasta este ziua cea lungă, este ziua mea,

proprietate privată,

stau la fereastră şi privesc proprietatea,

lumea vrea să intre în teritoriul meu,

să se furişeze ca un animal de pradă,

mă priveşte în ochi animalul…

 

O, lumea aceasta în expansiune,

de ce vrea să mă prindă în capcana norului,

în ghearele curcubeului,

să mă îmbrăţişeze cu lungi anotimpuri?

 

Aceasta este ziua mea,

i-am pus pecete primele cuvinte rostite, cândva…

 

Constantin Stancu

 

fantezia 001

Categorii:POEMUL

Indemnizația și concediul pentru îngrijirea copilului


 

 

Valoarea indemnizației este de 85% din media venitului net al persoanei fizice realizat in ultimele 12 luni, fără a fi plafonata. Concediul este de 2 ani sau 3 ani, după caz.

Veniturile luate in considerare pentru acordarea dreptului la indemnizație sunt:

  • venituri din salarii si asimilate salariilor;
  • venituri din activități independente – profesii libere;
  • venituri din agricultura si silvicultura.

Aceste venituri trebuie probate prin documente si in funcție de categoria de venit.

Pot beneficia de indemnizație si acele persoane care au realizat venituri mai puțin de 12 luni in ultimul an dar cumulat pe ultimii 2 ani realizează 12 luni de venituri.
In situația in care părintele își reia activitatea cu cel puțin 60 zile anterior perioadei de 2 sau 3 ani, acesta beneficiază de un stimulent de integrare în activitate. In cazul in care la naștere sunt sarcini multiple, începând cu al doilea copil se beneficiază de un supliment de indemnizație calculat la nivelul de 85% din salariul minim pe economie.

Perioada de concediu pentru creșterea copilului este asimilata vechimii in munca iar persoana fizica beneficiază de drepturile privind stagiul la pensie sau alte situații similare.

Începând cu 1 iulie 2016, condițiile de acordare a concediului pentru creșterea copilului pana la vârsta de 2 ani (sau pana la vârsta de 3 ani, după caz)se modifică conform Legii nr. 66/2016 privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului. Persoana care a realizat venituri timp de 12 luni in ultimii 2 ani poate sa beneficieze de concediu pentru îngrijirea copilului. Modificarea importantă este prelungirea la 2 ani a perioadei in care se puteau realiza veniturile luate in considerare la stabilirea indemnizației.

IMG_20160513_172433

 

Categorii:literature

Revelația


Am primit de la Adrian Botez:

 

lepăda-te-aş lepăda

când pe-o stea – când pe-altă stea

să-nveţi Cântecu-a cânta

să ştii Măiastra-a afla

 

n-ai trăit – ai tot cerşit

de morţi te-ai îmbolnăvit:

priveşte scrisul de fluturi

cerurile-ascultă-n vulturi

 

cenuşă de amăgire

te-ndrăgişi tu preste fire

de ce nu-i în pleoapa ta

de ce vezi fără-a vedea:

 

nu e Moarte – ci-Amintire

durerea de-a-ţi fi citire

ce cu inima ai ştire

iar cu mintea – presimţire:

 

tu eşti Crist – tu Făt Frumos

şi eşti numai de folos –

crucii sorilor putere

veciei de Înviere!

***

 

      Adrian Botez

 

IMG_20160513_172459

 

Categorii:POEMUL

Cafeneaua literară, nr. 6/2016. Semnal, lecturi libere…


cafe6

 

Lecturi libere la:

Dă clic pentru a accesa Cafe06.pdf

Categorii:literature, REVISTA

Omenirea. Punct și de la capăt… Adrian Botez și bilanțul cu Platon…


CE-A AJUNS OMENIREA

 

ce-a ajuns omenirea? – o sumă de

trunchiuri – zăcând – lâncede şi

râncede – pe suporturi de

lemn mort – trunchiuri care – din

când în când – au nevoie de

surcici şi

măturici – potrivite – cu care să-şi

scarpine o mâncărime

epidermică oarecare – superficială şi

trecătoare (ca orişice

modă…): surcica-Shakespeare

măturica-Femeie – surcica-Platon

măturica-Alcool – surcica-Dumnezeu

măturica-Voiaj…

 

după ce mâncărimea cu pricina (indiferent

care va fi fost) a trecut – aceste trunchiuri

lăbărţate se lăţesc şi mai

mult  – grohăind de

plăcerea satisfacţiei fiziologice – se lăţesc şi

moţăie – din nou

inerte – pe suporturile de

scânduri – aşteptând – cu molfăituri

mormăite prin

somn – o nouă incitantă

mâncărime… – …şi iar surcici – şi iar

măturici…

 

…mod de a trăi? – conştiinţa

şi eroismul tragediei

cosmice? – stare de

spiritualitate? – avânt şi

ideal

sideral?… – …acestea au devenit – de

milenii – nişte simple dar ilizibile

expresii – expresii care se mai găsesc

inscripţionate (de fapt

zgâriate  – zgrepţănate – stângaci – frivol şi

inutil desenate…) – nesuferit de

enigmatic – doar în

dicţionarele pentru

pescuit adâncimi – ale

ne-născuţilor abraşi – nou-născuţilor

gingaşi – cel mult ale

sugacilor încă

nărăvaşi…

***

 

          Adrian Botez

 

Botez 001

 

Categorii:literature, POEMUL

Învierea poetului… Ioan Evu și cântecul din vers…


Şi-n viforul acest neiertător

mai lasă-mi totuşi dreapta care scrie

iar de va fi într-un poem să mor

fă-mi Doamne învierea poezie!

Ioan Evu – Înger de rezervă, ED. Paralela 45

 

Evu Deva

Categorii:literature, POEMUL

Nicholas Kazan, SUB TĂVĂLUGUL ISTORIEI ŞI AL RELIGIEI – în căutarea identităţii şi a libertăţii, Floreşti, Cluj: Editura Limes, 2013,


KazanKazan 001

Categorii:CARTEA, SEMNAL

Ştefan Borbely, CIVILIZAŢII DE STICLĂ – utopie, distopie, urbanism, Floreşti, Cluj: Editura Limes, 2013


Petean 002Petean 003

Categorii:CARTEA, SEMNAL

Mircea Petean, La drum! (jurnale de călătorie), Floreşti, Cluj: Editura Limes, 2016


PeteanPetean 001

Categorii:CARTEA, SEMNAL

Geo Galetaru și poezia ca fericire (Fericirea ca o dimineață ploioasă)!


Vatra veche 5,2016, Final

 

Sursa: Vatra veche, nr. 5/2016, p.32

Poezia postmodernă. Anchetă, Iaşi: Editura Feed Back, 2015, un demers de Virgil Diaconu analizat de Lucian Gruia. Carte eveniment: Guvernele curentelor literare faţă în faţă cu realitatea…


Diaconu Poezia_Page_1Diaconu Poezia_Page_2

Sursa: Revista „Cafeneaua literară”, nr. 5/2016

Adrian Botez, Ion-PATRIA MEA – Balada Kog-a-Ion-ului (poezie), Bacău: Editura Ateneul scriitorilor, 2016


IonIon 001

Categorii:CARTEA, SEMNAL

Octavian Doclin: O mie de cuvinte. Baletul de noapte și superluna… Testamentul poetului…


Cafe05-rgb_1 Cafe05-rgb_2Sursa: Cafeneaua literară, nr. 5/2016

Categorii:CARTEA, CRONICĂ

Vatra veche, nr. 5/2016. Sumar de primăvară în literatura română, poeme, proză, note literare, evenimente, valoarea ca reper! Nicolae Băciuț și revista eveniment!

Categorii:REVISTA, SEMNAL
%d blogeri au apreciat: