Arhiva

Posts Tagged ‘SOCIAL’

RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR UNEI SOCIETATI COMERCIALE AFLATE IN INSOLVENTA SAU FALIMENT


Patrimoniul asociatilor/actionarilor respectivei societati poate fi urmarit de creditorii societatii pentru recuperarea datoriilor in anumite conditii daca impotriva societatii comerciale a fost deschisa procedura insolventei.

Astfel, in cazul in care impotriva societatii a fost deschisa procedura insolventei, judecatorul sindic poate dispune ca o parte sau intreg pasivul societatii sa fie suportat de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a societatii (de exemplu, actualul sau fostul asociat unic sau majoritar) prin urmatoarele actiuni:

1. a folosit bunurile sau creditele societatii in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;
2. a facut fapte de comert in interes personal, sub acoperirea societatii;
3. a dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea in mod vadit societatea la incetare de plati;
4. a tinut o contabilitate fictiva, a facut sa dispara unele documente contabile sau nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
5. a deturnat sau a ascuns o parte din activul societatii sau a marit in mod fictiv pasivul acesteia;
6. a folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati;
7. in luna precedenta incetarii platilor a platit sau a dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori.

Avand in vedere actiunea mentionata mai sus aflata la dispozitia creditorilor unei societati aflate in procedura insolventei, chiar si fostul actionar majoritar sau administrator al societatii poate fi obligat sa suporte o parte sau intreaga datorie acumulata de societatea comerciala.

Categorii:literature Etichete:

DASCAL DE ROMÂNIA


LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA – O LEGE PENTRU …”FUNERI”… – SAU PENTRU HINGHERI?!
– SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE DOMNUL MINISTRU AL M.E.C.T.S., DANIEL FUNERIU –

…Zilele astea stă să se nască o lege pentru protecţia pitbull-ilor…Dar, ne întrebăm: pe când şi o lege pentru protecţia dascălilor ?! Pentru că, precum se vede, în aceste luni şi zile – dascălii sunt ţinta unor minciuni, atitudini arogante, demagogii batjocoritoare şi de doi bani grămada, înjosiri, defăimări, lapidări în public… – TOATE „LEGALE”!!! – fără egal în istoria învăţământului! O „hingherire” fără seamăn, din partea unui ministru perfect impostor, în probleme de Educaţie – dar, se vede treaba, teribil de specializat în…”funii” şi „sfori”!
…Deşi ştim bine că nemulţumirile cadrelor didactice din România sunt cauzate, în aceste momente, mai curând de ordonanţele de urgenţă şi de „înfoierile” iresponsabile ale unui guvern iresponsabil, incompetent în cel mai înalt grad şi arogant până la prostie – noi ne vom ocupa, prioritar, în articolul de faţă, de Proiectul în lucru al LEGII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR. Semnat de însuşi cel al cărui nume are sonorităţi de „funie” (…de spânzurat, sau de…”agăţat” învăţământul în cui, după toate semnele) şi, pe ici-pe colo, „funia” trimiţând la „şbilţul” nobilei şi preavechii profesii (cât şi prostituţia!), numită „hingherie”!
După cum declară înşişi liderii sindicali ai diverselor grupări de dascăli (de ce naiba nu s-a ajuns, ŞI NICI NU SE VREA A SE AJUNGE, la O SINGURĂ GRUPARE SINDICALĂ A DASCĂLILOR, atâta vreme cât „durerile” sunt aceleaşi, peste tot, cel puţin la preuniversitarii din România?! – rămâne o „enigmă nesplicată”, vorba lui Eminescu…): “<>, a declarat preşedintele executiv al Federaţiei <>, Marius Nistor” – cf. . ziare.com – 25 martie 2010. Sau: “În timp ce Executivul i-a chemat pe sindicalişti la discuţii, “pe şest”, a publicat în Monitorul Oficial o ordonanţã de urgenţã care mai învârte o datã cuţitul în rana profesorilor lãsaţi fãrã salarii de merit, fãrã premiul de 2% şi alte sporuri. De aceastã datã, este vorba despre tãierea cu precizie chirurgicalã a sporului de doctorat, în cuantum de 15% “ – dă de veste Monitorul de Vaslui – 1 februarie 2010.
…Aceste ciondăneli, aparent trenante şi sterile (în care întrevedem, dacă doamna Mandas Vergu a devenit, dintr-o ziaristă mediocră, taman “muma lui Funeriu cel Mare”!!! – că şi dintre liderii sindicali actuali se vor plodi şi croì “cătălincroitori” de seamă…!) – ne miros, nouă, “deşcă bătrână”, a institui şantaje reciproce dure, între delegaţiile sindicale şi, respectiv, cea guvernamentală (…din aceste “tribulaţii” s-au născut, de-a lungul vremii, ca din spuma mării, prim-miniştri şi miniştri secretari de stat, proveniţi din mişcarea sindicală…: azi nu se mai foloseşte termenul de “sindicate galbene”…!).
De aceea, noi vom pătrunde la acea rădăcină a răului viitor din România – LEGEA-CA-PROIECT (şi, în România, unde tembelismul a atins cote ameţitoare, cam orice proiect devine lege sadea, numai bună de semnat de către un domn Preşedinte de Republică şi, apoi, de publicat în Monitorul Oficial!) – nu doar în ce priveşte Educaţia, ci, fireşte, în primul rând, în ce priveşte modelarea, în România, a unui cadru spiritual de fiinţare – sau, dimpotrivă, a unui cadru anti-spiritual, de des-fiinţare – drept consecinţă a adoptării, ÎN ORB, a unei legi hinghereşti şi strâmbe. Evident, nimeni nu ne poate oferi spaţiu editorial, pentru a dezbate toată legea şi pe-ndelete – dar, măcar, să semnalăm câteva mari şi letale capcane, “ambalate” într-însa…
…Cine citeşte Proiectul de Lege de la un cap la altul, nu se poate să nu bage de seamă că LIPSEŞTE, COMPLET, DIMENSIUNEA “EDUCAŢIE”! Fireşte, nu ne referim la palavrele înşirate, ci la esenţă. Textul Proiectului Legii este scris, parcă, pentru o fabrică de ROBOŢI, iar nu pentru un altar unde are loc metanoia fiinţei umane. Noi am mai zis/scris că incompetenţa dlui Funeriu, în ce priveşte acest minister, ESTE PERFECTĂ! – dar cine suntem noi, ca să şi fie luate în seamă observaţiile noastre, oricât de argumentate şi judicioase ar fi ele?!
…Art. 2 al Proiectului: “În România, învăţământul constituie prioritate naţională”. Domnule Funeriu, venind dvs. din Japonia, aţi pierdut uzul limbii române, deci nu mai pricepeţi semantica vorbelor! Pentru ca un “ceva” să constituie “prioritate” – înseamnă “să aibă însușirea de a fi primul în timp; dreptul de a ocupa primul loc ca importanță, ca valoare, ca demnitate; precădere, primordialitate, întâietate.” Deci, “a fi prioritate naţională”, înseamnă că naţiunea întreagă se pleacă, respectuos, în faţa Regelui-Învăţământ, Prinţului-Învăţământ – şi nimic nu e mai sus în rang decât Măria-Sa-Învăţământul!!! Or, dvs. n-aţi fost în stare să respectaţi nici măcar LEGEA – Legea de mărire, cu 50 %, a salariilor dascălilor – aprobată de către Parlament şi declarată constituţională, de către însăşi Curtea Constituţională: “Magistraţii Curţii au dezbătut sesizarea Guvernului în legătură cu creşterea salarială cu 50% pentru profesori, aprobată de Parlament, şi au respins-o declarând proiectul de lege de majorare a salariilor ca fiind constituţional ” (cf. Mediafax.ro) – semnată de Preşedintele României şi publicată în Monitor…
Scuzele mele, domnule Ministru – dar minţiţi de îngheaţă apele! – …şi pentru cine minţiţi, de fapt?! Pentru că toţi românii ştiu adevărul – iar dvs. NU MĂRIŢI SALARIILE DASCĂLILOR, CI LE MICŞORAŢI (“pe vrute, pe greşite”…) , CU PÂNĂ LA 73%!!!
…Art. 3 (1): “Învăţământul românesc urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe valorile democraţiei, ale diversităţii culturale, pe aspiraţiile individuale, sociale şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale, în contextual valorilor europene”.
Dacă “valorile democraţiei” înseamnă doar demagogia şi minciuna sfruntată , e bine să ne ferim de aceste “valori”! Asta, în cazul în care ceea ce faceţi dvs., în aceste zile, cu sufletele dascălilor (dintre care unii v-au învăţat carte şi pe dvs., dle Ministru!), s-ar integra/ se integrează în “valorile democraţiei”. Să sperăm că nu aveţi această pretenţie…
…Şcoala nu trăieşte având, în centru – Elevul…! Ucenic fără Maestru nu s-a pomenit niciodată! – cum nici reciproca! Deci, luaţi aminte la DASCĂLI, dacă vreţi să aveţi elevi!!!
Dar, iată ce se observă, cale de o poştă: vă pasă, în primul rând, de “diversitatea culturală”, în loc de “identitatea culturală” a românilor (pe când, la minorităţi, mamă-mamă ce grijă aveţi de această “identitate culturală” – de parcă ar avea ungurii, să zicem, vreun geniu care ar trebui ocrotit…, iar noi, un Emineascu-Identitate Românească, ce ar trebui scuipat…)!!! – şi vă pasă, ABIA ÎN ULTIMUL RÂND, de “identitatea naţională”!!! Noi, subsemnatul, nu admitem o lege prin care Şcoala Românească să nu-l înveţe, ÎN PRIMUL RÂND, pe copilul-elev (VIITOR CETĂŢEAN AL ACESTEI ŢĂRI!), cine este el, care este specificul neamului în care s-a născut, care sunt calităţile de neam care trebuie să i se transmită, ce DATORII are copilul-elev faţă de Neamul care l-a născut – pentru ca, abia apoi, să se compare cu celelalte neamuri europene, şi să mai “şlefuiască” ce-i de “şlefuit” (DACĂ va mai fi fiind ceva de “şlefuit”, în raport cu Europa de Vest – având în vedere că Occidentul înseamnă, în primul rând, antispiritualizare-reificare – moarte a sufletului şi luptă împotriva Duhului!). NOI NU ACCEPTĂM CA AI NOŞTRI COPII SĂ DEVINĂ SCLAVII ŞI MERCENARII ALTOR NEAMURI (…neamuri cărora conducătorii lor le cultivă, cu insistenţă şi chiar cu fanatism şi şovinism, nu doar specificul naţional autentic, ci chiar le şuieră CARE AR TREBUI SĂ DEVINĂ SPECIFICUL NAŢIUNII LOR! – şi, aici, nu ne referim, în primul rând, nici la unguri, nici la israeliţi, ci la francezi, englezi etc. – iar pe primul loc din lume, este “educaţia” pe linia violenţei “zeloto-varavice” sau a “lănciei lui Longinus” – practicată în SUA – “educaţie” foarte asemănătoare cu cea nazistă, din Germania anilor ’30!).
Mugurii consecinţelor adoptării, fără discernământ, a anti-valorilor occidentale, îi culegem, din păcate, prin mârlănia, mârşăvia şi imoralitatea crescânde, în România… – evidente, logic şi cu prisosinţă, “prioritar” la…”capul peştelui împuţit”!
Mai e ceva: niciodată aspiraţiile individuale nu trebuie să primeze în faţa celor ale Neamului! Niciodată un om nu-şi va realiza, plenar, potenţialul de Duh, decât în interiorul Neamului care l-a născut! De aceea şi sutele de mii, milioanele de rataţi disperaţi, din diaspora. Şi miile de sinucideri, din diaspora. Dar de ele vă feriţi să vorbiţi! CREAŢI ŞANSE DE EXISTENŢĂ SPIRITUALĂ AICI, ÎN ROMÂNIA!!!
…Art. 3 (2): “Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii individului în vederea integrării eficiente (s.n.) în societatea bazată pe cunoaştere (s.n.)”.
De fapt, la ce ne îndemnaţi, pe noi, dascălii, domnule Ministru Funeriu (plus toată liota de consilieri… – domniile voastre fiind, de fapt, nişte “pudeli” ascultători ai unor directive străine de orice linie de Duh şi naţională) ?! Vreţi să ne faceţi, precum PCR-ul anilor ’80, complici ai unei crime monstruoase, ai unui genocid spiritual?! Noi, subsemnatul, cu riscul nu doar de a fi exclus din învăţământ, ci chiar al martirajului – nu vom accepta acest rol de călău spiritual al Neamului care ne-a născut! N-am făcut-o înainte de ’89, n-am acceptat, până la această vârstă de acum, foarte apropiată de senectute – ca urmare, de ce am accepta să ne pătăm mâinile şi cugetul, cu sângele crimei, de acum încolo, când bătrâneţea ar trebui să ne dea o tot mai mare desprindere de farsele Marelui Iluzionist Cosmic – şi, deci, o aură autentică de demnitate şi de dispoziţie senină faţă de moarte?! Noi ascultăm de îndemnul hristic: “Nu vă temeţi!” Se pare că vremea martirajului a sosit – din nou.
…Cum adică?! Conştient fiind noi, subsemnatul, că societatea pe care aţi acceptat-o şi chiar creat-o, prin cedări moral-spirituale de o josnicie de neînchipuit, este o societate a Răului-cu-Mii-de-Feţe – să-i îndemnăm, noi, pe cei încredinţaţi nouă, dascălilor, de Dumnezeu şi de părinţi – să-i îndemnăm pe ucenicii noştri, Duh din Duhul nostru, să intre în abatoarele anti-spirituale preparate de voi… – conştienţi fiind noi că voi vreţi să obţineţi o societate de mafioţi şi de roboţi… – iar noi, subsemnatul, să vă sprijinim?! NU! Deşi ştim că lingăi veţi avea/îi aveţi deja, printre chiar pseudo-colegii-dascăli, noi refuzăm, categoric, să-i “integrăm eficient” pe copiii din grija noastră, în societatea asta plină de veninurile şi strâmbătăţile, adunate din propriile suflete şovăielnice şi pertractante, precum şi de prin străini…! Noi vom face tot posibilul, chiar suportând supremul oprobriu “public”, să-i învăţăm pe copii SĂ LUPTE CONTRA SOCIETĂŢII PE CARE LE-AŢI LIVRAT-O! Noi ştim că autentica democraţie nu este nici măcar cea atheniană: nu cizmarul şi croitorul şi pietrarul ori bogătaşul umflat de pretenţii, din Athena, au avut dreptate, ci SOCRATE! Noi nu acceptăm “dictatura mulţimilor”, prostite şi manipulate de dvs.! Şi-i vom învăţa spiritul de discernere a Duhului-Grâu – de jalnica pleavă, pe ucenicii încredinţaţi nouă spe LUMINARE, iar nu spre meşteşugul de “lume nouă, de a fura cloşca de pe ouă, fără să cârâie”!
…Re-introduceţi, vă rugăm, domnule Ministru, ora de Dirigenţie! Prin ea, re-daţi o şansă majoră EDUCAŢIEI MORAL-SPIRITUALE (…de care nu vă-ndeamnă Duhul, vedem noi bine, ca să scrieţi în Lege!) – Educaţia ca armistiţiu al Duhului cu Lumea!
…”Societate bazată pe cunoaştere”…Cunoaştere DE CE ANUME?! Că dacă sintagma utilizată de dvs. înseamnă doar Internet-informatizare – noi nu suntem de acord! Cunoaşterea, fără dublarea ei de discernământ şi crezul întru Duh, este creatoare de luciferism: doar Căderea s-a făcut tocmai prin Mărul Cunoaşterii fără Ascultarea Vocii Lui Dumnezeu.
Noi vedem clar că, din Proiectul dvs. de Lege – Religia Lui Hristos este “materie” (de aceea aţi şi inventat “profesorii de Religie”, în locul sacerdoţilor cu Har!), o “materie” greu tolerată… – iar Duhul lipseşte cu totul! În rest, “toleranţa” paralizantă de re-acţiune vitalistă! – toleranţă, exclusiv, din partea noastră, a românilor ortodocşi, singura toleranţă în care chiar credeţi: ea se referă la atitudinea noastră faţă de toţi cei care au pretenţii sfruntate asupra ţării noastre… – se referă la atitudinea noastră faţă de toate religiile care nu-l au ca Dumnezeu pe cel care, pe drept cuvânt, este numit de Scriptură: Hristos-Lumina Lumii şi Hristos-Iubirea. Puteţi să faceţi şi spume “unionist-europene” la gură, noi vă zicem/revelăm Adevărul Unic: creştinismul rămâne tot CEL MAI ÎNALT STADIU SPIRITUAL, SPRE CARE TINDE PLANETA TERRA!!!
…”Ante-preşcolara” de care vorbiţi dvs. (Art. 18/2) sunt, de fapt, “cei 7 ani de-acasă”! Haideţi să creăm o societate în care Femeia să fie respectată, iar nu exploatată, ANULATĂ FUNCŢIONAL, din pricina sărăciei! FEMEIA să-şi împlinească menirea divină, de Maică a Domnului – de Primă Educatoare Terestră a Copilului!
…E bine că, la Art. 9 (2) aţi stabilit, clar: “Învăţarea limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie”. Dar :
a-vorbiţi, la Art. 8 (1) d – despre “nepolitizarea sistemului de învăţământ” – când, în mai toate şcolile, colcăie numai directori pedelişti, care, majoritatea, sunt de o incompetenţă crasă! Unii n-au nicio legătură cu învăţământul şi educaţia (sunt de o imoralitate pe care, vorba aia, “o ştie tot satul, dar n-o ştie bărbatul”…), alţii , cât au fost, vreo câţiva ani, dascăli, n-au fost în stare să susţină MĂCAR O SINGURĂ LECŢIE LA CLASĂ!!!;
b-vorbiţi, la Art. 7 (5) şi în Art. 9 (4) etc., de “şcolile confesionale”: “elevii/preşcolarii din învăţământul de stat şi confesional”, “în învăţământul de stat, cel particular ca şi în cel confesional, actele şi documentele şcolare, nominalizate prin ordin al ministrului educaţiei, se întocmesc în limba română” ( foarte bine! – ÎN ROMÂNEŞTE SĂ SE ÎNTOCMEASCĂ, ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN ROMÂNIA!!! – păcat că adăugaţi o prostie: “celelalte înscrisuri şcolare pot fi redactate şi în limba de predare”…); dar câte şcoli confesionale ortodoxe au fost ctitorite în România? Nu ştiţi?! Să vă dezvăluim noi adevărul: UNA SINGURĂ! – şcoala de la Constanţa, “Sfinţii Martiri Brâncoveni”, ridicată de dl Marcel Bouroş – DAR, ŞI ACEEA, NU AUTONOMĂ, CI ÎN CADRUL PROIECTLUI UNUI COMPLEX COMERCIAL! Că, de bună-seamă, altfel nici n-aţi fi acceptat-o/acreditat-o, iar strădania acelui om de bine şi drept-credincios, în zadar s-ar fi consumat…Oare de ce?! Simplu: pentru că Biserica Naţională, cea Ortodoxă, care a ţinut fiinţa de Neam Românesc, este, mai ales în zilele noastre, foarte prost văzută de organismele internaţionale şi europene, care nu-s formate din ortodocşi, ci din catolici şi, mai cu seamă, din protestanţi şi atei declaraţi!!! Iar ADEVĂRATA Biserică a lui Hristos (nu cea slujită de ierarhi obstinat-răufăcători, ori doar nevrednici şi laşi…), Biserică a Dreptei Căi spre Mântuire, respinge acea mişcare cu finalitate ateizatoare, de Duh prigonitoare: ECUMENISMUL-CU-FORŢA-ŞANTAJUL-ŞI-CU-ŞIRETLICUL (…o formă a sincretismului masonico-satanist al lui New Age!);
c- măcar o vorbă să fi pomenit, dle Ministru, în acest Proiect de Lege a Educaţiei, despre DISCRIMINAREA ROMÂNILOR, DIN HARGHITA-COVASNA, dar şi din MUREŞ…! Despre necesitatea reducerii, dacă nu chiar anulării, a discriminării pozitive (le “închinaţi” minorităţilor naţionale, de fapt stafiilor udemeriste, cam 5 pagini din Proiect… – e mult prea mult!), a ungurilor şi secuilor, din România…Dvs. vorbiţi, la Art. 8 (1) f – despre “nediscriminare” – făcându-vă a uita că, în propria noastră ţară, trădările succesivelor guverne (pentru votul udemerist! – pentru “obţinerea majorităţii arcului guvernamental, prin UDMR”…!), din ’90 încoace, i-au adus pe români în halul de a fi discriminaţi în propria lor ţară! – că românii strânşi, în 20 martie 2010, la Topliţa, au redactat un Memorandum dureros, precum cele din veacul al XVIII-lea, din interiorul Imperiului Habsburgic (dar Memorandumul cu pricina era adresat, de data asta, nu Vienei imperiale, ci …BUCUREŞTIULUI!!!): “<>, se arată în memorandum, menţionându-se că în aceste trei judeţe trăiesc peste 400.000 de români.
Semnatarii documentului susţin că în judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş <>” – cf. Mediafax.ro.
…Autorităţile locale au atâta putere, că începe să “pută”, de departe, a politizare dictatorial-pedelistă! – cf. Art. 11(2), Art. 33 (6), Art. 105 (4) etc. : “Şcolarizarea în învăţământul terţiar non-universitar poate fi finanţată din bugetele locale” … – dar de ce să nu fie co-interesaţi agenţii economici, care să-şi asigure, prin acordarea burselor către elevi, viitoarea forţă de muncă de înaltă calificare?! Pentru că aşa s-a procedat sub Ceauşescu?! Păi, nu le-a mers rău, cu acest sistem, nici elevilor, care nu erau nemotivaţi în muncă şi exasperaţi, încă de pe băncile şcolii, de spectrul şomajului, dar nici unităţile/agenţii economici nu intrau în pierdere, căci îşi “pliau” forţa de muncă după nevoi…şi se “pliau”, infinit mai raţional, şi planurile de învăţământ şi cerinţele de clase/număr de elevi de la un anume profil, după necesitatea REALĂ din economie!
Alegerea directorului de şcoală (Art. 92: “prin concurs” – vorbă să fie!), câtă vreme nu se decide, definitiv, depolitizarea şcolii româneşti, “pute” a aranjament de gaşcă. Dar cum să decideţi dvs. altfel, dacă însuşi ministrul Daniel Funeriu n-a fost ales pentru competenţa sa educaţională (DIMPOTRIVĂ! – pentru incompetenţa sa desăvârşită, întru ale Educaţiei…la fel ca şi întru ale Sportului, fie vorba între noi!), ci pentru apartenenţa sa la PDL?!
…Şi din cine sunt compuse “consiliile de administraţie”, care, conform Art. 90(1), “asigură conducerea şcolii”?! Ascultaţi, cu urechea conştiinţei (dacă aveţi, “asupra” dvs., aşa ceva…), ce rezultat a dat incompetenţa dvs. desăvârşită, întru ale Educaţiei, dle Ministru Daniel Funeriu: “Membrii consiliului de administraţie sunt, în proporţie de 60%, reprezentanţi ai unităţii de învăţământ şi în proporţie de 40%, reprezentanţi ai părinţilor, elevilor, ai autorităţilor publice locale, ai agenţilor economici etc.”
În primul rând că directorul pedelist (care numai sărac nu e!) îşi poate “atrage” foarte uşor (legea şi sărăcia noastră personală ne împiedică să nominalizăm acţiunile concrete de… “atragere” – cât şi persoanele… “atrase”!) “hălci” importante din “oficialităţile” locale, ba chiar dintre părinţi – iar lingăii de serviciu, dintre cei/cele 60% cadre se vor adăuga, fireşte, “claie peste grămadă”!… – şi va ieşi aproape o unanimitate a deciziei consiliului de administraţie, chiar dacă decizia va fi una de…decapitare a unui cadru didactic! Unde este, însă, grija pentru…PROFESIONALISMUL MUNCII DIN ŞCOALĂ?! Practic, componenţa consiliului fiind din “agenţi economici afiliaţi” (traduceţi dvs. cum e mai exact!) şi din “lingăi afiliaţi”, deciziile vor avea mai curând caracter de afaceri şi de vendetta, decât de îndemn la muncă de un înalt profesionalism, atât educativ-formativ, cât şi informativ. Iar începe “caterinca” tembelă, cu “şcoala care trebuie să producă, şcoala ca factor economic”! Bine, am înţeles, nu ne daţi nimic! – dar, măcar, nu ne luaţi ceea ce, deja, avem, de sute de ani: statutul de ŞCOALĂ-CA-FACTOR SPIRITUAL, IAR NU ECONOMIC!!!
DE CE NU INTRODUCEŢI, DOMNULE MINISTRU, ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE, PE SINGURII RESPONSABILI REALI, CU MUNCA DE DASCĂLI?! Mă refer, evident, la RESPONSABILII COMISIILOR METODICE PE ŞCOALĂ, SINGURII ÎN MĂSURĂ SĂ DEA INFORMAŢII REALE ŞI CONCRETE DESPRE MUNCA DIN ŞCOALĂ?! Pesemne că dvs., domnule Minstru Daniel Funeriu, fiind venit dinafara sistemului de învăţământ, NICI NU ŞTIAŢI DE EXISTENŢA ACESTOR TRUDITORI CONŞTIINCIOŞI ŞI RESPONSABILI, pe spinarea cărora se întemeiază, de fapt şi de drept, munca şcolară…!!!
…În ce priveşte sursele de finanţare ale unităţilor de învăţământ – ele sunt: “bugetul de stat (n.n.: care este un dezastru: hai, nu legal, 6 % – că vă înecaţi de tot! – dar nici măcar 3 %?!), bugetele locale şi veniturile constituite la nivelul unităţii de învăţământ din activităţi proprii (n.n.: da, liceenii de la liceele de muzică să cânte, cu pălăria pusă la picioare, la răscruci de străzi! – iar cei de la liceele de arte plastice…ce să facă?! – să alcătuiască “piramide umane”, ca la circ, în pieţele centrale ale urbei?!) , din contribuţii ale unor membri ai comunităţii şi ale agenţilor economici, sub formă de subvenţii, donaţii, sponsorizări, precum şi din accesarea unor programe cu finanţare externă sau de la nivel naţional”…Păi, stimabile domn, noi ştim că, în Occident, este tradiţia donaţiilor, dar acolo, tocmai pentru că e TRADIŢIE, este şi oleacă de morală a donaţiei: adică, dacă ţi-a donat, el, burtosul de negustor, 1.000 de RONI, la noi, în România, marţafoiul ăsta îşi aduce “la şcolarizare” tot familionul, şi are pretenţia ca familionul lui să aibă numai de ZECE! – chit că lor le pasă de carte, cât ne pasă nouă de cine ştie care constelaţie…!!! Deocamdată, cât încă economia românească “de tip capitalist” n-a ieşit din faza ei ţopească şi ţopârlănească, subzistenţa şcolii prin donaţii, sponsorizări etc. este/devine un fenomen extrem de vătămător pentru morala şcolară, pentru sentimentul echităţii şi “al şanselor egale” ale tuturor elevilor (cf. Art. 5/1 etc.), despre care minţiţi atâta, în Proiectul de Lege…Cum se va simţi un elev de excepţie, care chiar merită nota 10, când un fiu de ţoapă “donatoare”, un “domn Goe” – va lua TOT “zece”, în timp ce-l bombardează pe profesorul (care-i scrie, trudnic, cu mustrări de conştiinţă, “zecele donaţional”)…cu avioane de hârtie?! Ce “spirit curat de emulaţie” mai poate cultiva dascălul, în acea clasă?!
…Art. 32(1): “Pregătirea în cadrul educaţiei profesionale se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei, în urma consultării partenerilor sociali”. Cum adică, “consultare cu partenerii sociali”?! Dar de ce nu CU SPECIALIŞTII DIN DOMENIU?! Un Cizmar începe, din nou, să dicteze, dacă are …”rude la Ierusalim”!!! Nu, nu acceptăm să fim judecaţi de “parteneri sociali pedelişti”, ci de profesorii noştri, sau de alţi profesori, înzestraţi spiritual similar cu formatorii noştri de Duh, având cunoştinţe şi conştiinţe profesionale pe măsura acelora care au făcut din noi-cei-de-atunci, ceea ce suntem noi, azi!
…Nu înţelegem, în ruptul capului, cum un om care, chiar dacă este impostor ca ministru, a trecut, totuşi, prin şcoală – poate să pretindă (ca şi doamna prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu…) că ciclul liceal poate fi desăvârşit în 3 ani! Măi, oameni buni, chiar uitaţi avertismentul dat, PE CRITERII PUR MORAL-EDUCAŢIONALE, încă din veacul al XVIII-lea, de către autenticul pedagog Jean-Jacques Rousseau: “Modul cum folosim copilăria nu e mare lucru, răul care se strecoară se poate îndrepta, iar binele care se face acum poate să vină şi mai târziu. Dar nu e la fel cu cea dintâi vârstă în care omul începe cu adevărat să trăiască (n.n.: Adolescenţa) . Vârsta aceasta nu durează niciodată îndeajuns pentru folosinţa pe care trebuie să i-o dăm, iar importanţa ei pretinde o atenţie neîntreruptă; iată de ce stărui asupra artei de a o prelungi(…) împiedicaţi-l pe adolescent să devină bărbat, împiedicaţi-l chiar în momentul în care nu-i mai rămâne nimic altceva de făcut, decât să devină asta (n.n.: bărbat/cetăţean/om al Cetăţii!) !” – cf. J.J. Rousseau, Emil sau despre Educaţie, EDP, Buc., 1960, p. 171.
De ce vreţi, cu orice preţ, să “livraţi” societăţii contemporane, şi aşa aflată într-o mizerie moral-spirituală de nedescris, nişte neisprăviţi, nişte avortoni, CA PERICOLE SOCIALE LETALE???!!! MĂCAR ACEST LUCRU, VĂ RUGĂM SĂ-L PRICEPEŢI ŞI SĂ-L OPRIŢI!!! NU e vorba de “lăcomia după catedre” a bietului dascăl, şi cu atât mai puţin de “îmbogăţirea” amărâtului de dascăl, ci de PROCENTUL CRESCUT DE CRIMINALI FRUSTRAŢI, DIN MEDIUL SOCIAL – MEDIU, ŞI AŞA, PESTE MĂSURĂ DE VICIAT!!!
…Haideţi, pentru ca să nu vă simţiţi prea cocoşat de impostura dvs. revoltătoare – să sfârşim “ocheada” prin Proiectul de Lege cu o prevedere bună, CU CONDIŢIA SĂ O ŞI RESPECTAŢI:
Art. 14(2): “Privatizarea instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar este interzisă” – excelent! – pentru că sunt vreo 15 ani de când noi, pe pielea noastră, am îndurat hachiţele unui director ca “şef de plantaţie”, care umbla cu limba scoasă, zilnic, să privatizeze câtumai liceul, prin care să-şi facă afacerile personale, cu sclavii-elevi şi cu sclavii-profesori…
…Vă rugăm, domnule Ministru DANIEL FUNERIU, să mai meditaţi asupra celor prevăzute în Proiectul ăsta atât de stângaci, atât de grăbit şi nu cu multă minte alcătuit – şi comparaţi ceea ce este scris acolo, cu cele ce se cer ÎN ROMÂNIA REALĂ, iar nu doar cu formulările de lemn / poruncile piezişe, ale Uniunii Europene! Căci nu Uniunea Europeană vă va spurca, întru blestem, mormântul, dacă veţi nenoroci tineretul, adică Viitorul Ţării şi Neamului Românesc – CI TOT NOI, DASCĂLII, STRĂJILE DUHULUI ROMÂNESC, CARE VOM VEGHEA ŞI DE DINCOLO DE LUMEA ASTA!
…Nu ne “hingheriţi” Neamul, ca să nu fiţi “hingherit”, pe lumea asta, ca şi pe cealaltă, întru veşnicie, de păcatul contra Neamului! Cel mai comod, dar şi util, pentru memoria fiinţei şi cetăţeanului Daniel Funeriu, ar fi să vă daţi demisia, domnule Ministru! – dar nu oricum: ci, înainte de a vă preda Demisia, să le cereţi colegilor dvs. guvernanţi, cu insistenţă de autentic “hingher”, ca, în locul dvs., la M.E.C.T.S., să pună un om care şi-a sacrificat TOATĂ viaţa pe Altarul Şcolii! Vedeţi, profitaţi de faptul că, încă vreo câţiva ani de acum încolo, vor mai supravieţui reprezentanţi ai acestei specii, atât de repede înaintând pe calea dispariţiei…: ”apostolii şcolii”…Dar nu cumva să acceptaţi, în locul dvs., din nou şi mereu – surogatul, impostura…!
prof. dr. Adrian Botez

Categorii:literature Etichete:

O SCRISOARE A DOMNULUI JUDECĂTOR CRISTI DANILEŢ ADRESATĂ MINISTRULUI JUSTIŢIEI, JUSTIFICATĂ, INSTANŢELE ŞI JUDECĂTORUL TREBUIE SĂ IASĂ DIN EVUL MEDIU


15 martie 2010
Către
Ministerul Justiţiei, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5
Ref. la: scurtarea duratei de soluţionare a cauzelor
CC: Consiliul Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod poştal: 060011
Domnule ministru,
Prin prezenta cerere vă sesizez în legătură cu atribuţia dvs. de asigurare a condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public şi de a facilita contactul dintre instanţele judecătoreşti şi organele administraţiei de stat de la nivel naţional, conform art. 2 şi art. 10 din HG nr. 652/2009.
Deşi instanţele sunt 100% automatizate, tehnica informatică nu este suficient exploatată căci instanţele nu au acces la bazele de date existente deja în administrarea altor instituţii pentru a obţine informaţii necesare soluţionării cu celeritate a cauzelor. Astfel, cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti comportă uneori amânări succesive datorită lipsei sau întârzierii furnizării de date şi informaţii solicitate instituţiilor publice. Impedimentul ar putea fi depăşit dacă instanţa ar avea acces direct, şi nu intermediat, la informaţiile necesare. Aceasta s-ar putea realiza prin simpla autorizare a accesului pe cale electronică.
În concret, este vorba de următoarele situaţii:
a. lipsa unor date de identitate ale părţilor sau martorilor
Atunci când procedura de citare nu poate fi îndeplinită din cauza lipsei adresei părţilor/martorilor, în mod tradiţional se întocmeşte o adresă scrisă către Serviciul de Evidenţă Informatizată a Populaţiei (SEIP) din circumscripţia teritorială a instanţei. Dacă soseşte răspunsul solicitat, la următorul termen se dispune citarea persoanei în cauză. Aceasta înseamnă că cel puţin două termene de judecată se pierd cu îndeplinirea legală a procedurii de citare.
Aceeaşi întârziere se produce şi pentru executarea amenzilor judiciare aplicate de magistraţi participanţilor la proces şi pentru punerea în executare a dispoziţiilor judecătorilor în legătură cu cheltuielile judiciare către stat (conform art. 443 rap. şi art. 442 C.proc.pen şi art. 141 C.proc. fiscală)[1] sau confiscarea (conform art. 439 C.proc.pen), dispoziţii care nu pot fi executate dacă nu se cunoaşte CNP-ul şi adresa actuală a persoanei în cauză.
Cum toate instanţelor şi parchetele sunt complet informatizate şi cum SEIP deţine o bază electronică de date, e necesar să se asigure accesul la informaţiile necesare direct de către instanţă/parchet, instantaneu. Pentru aceasta, este nevoie de un acord din partea Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date[2], aceasta fiind autoritatea competentă din cadrul M.A.I. care administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor[3]. Tehnic, accesul se poate face prin furnizarea unei adrese de portal, a unui nume de utilizator şi a unei parole de acces.
Menţionez că în prezent, în baza unor asemenea protocoale, au acces direct la datele personale: notarii publici, SRI, Poliţia, DGFP.
b. sediul social şi datele despre asociaţi/administratori ai firmelor
Observaţiile de mai sus sunt valabile şi în legătură cu societăţile comerciale înscrise în Registrul Comerţului. Accesul la baza de date cuprinsă pe http://recom.onrc.ro ar ajuta judecătorii să afle nu numai adresa sediului social al unei societăţi comerciale, ci şi care e obiectul de activitate, cine sunt asociaţii, cine sunt administratorii, dacă şi când s-a depus bilanţul contabil, dacă firma este în procedură de lichidare/faliment etc.
Or, în prezent instanţele nu deţin acces la această bază de date pentru a soluţiona dosarele, comunicarea prin adresă scrisă întârziind procedura. Cu atât mai mult cu cât Oficiul Registrului Comerţului se află sub autoritatea Ministerului Justiţiei, se impune autorizarea acestui acces.
c. date şi hotărârile altor instanţe
Sunt situaţii în care magistraţii au nevoie de date în legătură cu dosarele aflate pe rolul altei instanţe sau de hotărâri pronunţate de alte instanţe (de ex, instanţa de control judiciar are nevoie de hotărârea atacată pentru a prelua o parte în considerentele acesteia, sau un judecător în secţia penală are nevoie de o hotărâre de la o altă instanţă pentru a soluţiona o cerere de contopire a pedepselor din dosare diferite). De asemenea, şi părţile care domiciliază în alte localităţi decât cele în care a avut loc procesul, precum şi alte persoane interesate pot avea nevoie de copii (nu neapărat legalizate) de pe aceste hotărâri.
Or, cum în momentul de faţă JURINDEX a fost abandonat[4], portalul instanţelor nu conţine toate informaţiile, iar ECRIS nu asigură accesul judecătorilor decât la hotărârile pronunţate în instanţa sau chiar numai în secţia din care ei fac parte.
Tehnica actuală însă permite ca orice instanţă să aibă acces la o hotărâre sau la date referitoare la dosarele aflate pe rolul oricărei alte instanţe. Pentru aceasta, Ministerul Justiţiei poate întocmi o listă cu adrese de intranet ale tuturor instanţelor din ţară şi furniza un nume de utilizator şi o parolă unică care să acorde solicitantului accesul la ECRIS numai pentru vizualizare.
d. lipsa unor date cu privire la deţinuţi/arestaţi preventiv
În dosarele în care sunt părţi persoane deţinute în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (subordonat Ministerului Justiţiei) sau arestate preventiv în arestul Poliţiei, deseori amânarea soluţionării cauzelor se produce ca urmare a lipsei datelor cu privire la locul de deţinere/arestare. De asemenea, pentru persoanele cu privire la care există doar indicii cum că ar fi în stare de arest/deţinere (de ex. prin menţiunea făcută de poştaş pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare) trebuie obţinută confirmarea în acest sens iar, în caz negativ, de îndeplinit procedura prin afişare.
Date cu privire la deţinuţi sunt necesare şi timpul procesului, dar şi în procedura de punere în executare a hotărârilor penale(de ex, pentru a afla date eliberării din penitenciar, ori dacă s-au emis alte mandate de executare).
În prezent, aceste relaţii se obţin în urma unei adrese scrise, ceea ce duce la prelungirea inerentă a procedurii. De aceea, e necesar accesul la bazele de date ale ANP şi ale Poliţiei cu privire la evidenţa deţinuţilor/arestaţilor
e. date de la Biroul de carte funciară sau notarii publici
Pentru instanţele judecătoreşti este necesară şi o legatură online cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Astfel, deseori judecătorii au nevoie de date de la Biroul de carte funciară (de ex, extrase de carte funciară actualizate) mai ales pentru cauzele având ca obiect plângere împotriva Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Pe viitor se impune accesul la bazele de date privind procurile încheiate prin intermediul notarilor publici.
f. utilizarea e-mailului
Deşi în momentul de faţă majoritatea instituţiilor cu care interacţionează instanţele judecătoreşti deţin tehnica electronică necesară, comunicarea dintre acestea se face încă prin intermediul adreselor scrise. Or, conform strategiei e-Romania lansată în iunie 2009 şi coordonate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, schimbul de informaţii în cadrul şi între instituţiile de stat, precum şi dintre cetăţean şi instituţii ar trebui să se realizeze pe cale electronică.
Ca urmare, se impune deschiderea unui nou tip de legături între instanţe şi instituţiile statului, care va duce, indubitabil, la reducerea costurilor şi simplificarea procedurilor.
Aşadar, în vederea urgentării duratei de soluţionare a dosarelor am identificat soluţii practice şi imediate vizând interoperabilitatea sistemelor ce pot rezolva o parte din problemele subliniate mai sus. Îmi exprim speranţa însuşirii lor de către dumneavoastră.
________________________________________
[1] Începând cu luna august 2009 se returnează de către organele fiscale un număr mare de titluri executorii, invocându-se nerespectarea dispoziţiilor din Codul de procedură fiscală. Astfel, potrivit art.141 alin. (8) C.proc.fiscală: In cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 33 alin. (1) nu cuprind unul dintre următoarele elemente: numele si prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis si dovada comunicării acestora, organul de executare va restitui de îndată titlurile executorii organelor emitente.
[2] http://depabd.mai.gov.ro. Date de contact: str. Obcina Mare nr.2, sector 6, Bucuresti, tel 021/413.54.42, fax:021/413.48.49, E-mail: depabd@mai.gov.ro.
[3] CNABDEP, prin intermediul structurilor sale subordonate, prelucreaza datele cu caracter personal: numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, adresa (domiciliu/resedinta), profesie, studii, situatie familiala, situatie militara, imagine, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate, date privind condamnari penale/masuri de siguranta, date privind cazierul judiciar, prin mijloace automatizate, destinate evidentei populatiei si stare civila, evidentei electorale si în scop statistic. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, politie, servicii sociale si de sanatate, societati bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, societati de asigurare/reasigurare, altele: Institutul National de Statistica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, Ministerul Sanatatii Publice, în conditiile legii.
[4] În prezent, JURINDEX poate oferi publicului numai hotărârile curţilor de apel pronunţate în anul 2008. A se vedea http://www.jurisprudenta.org.
________________________________________
Judecător Cristi Danileţ,
Vicepreşedinte Judecătoria Oradea
Contact:
e-mail: cdanilet@just.ro
tel. 0742-182581″

Categorii:literature Etichete:

MÂNCAREA PREFERATĂ A SCRIITORULUI SĂRAC …


ACRITURA DE VARZĂ … MURATĂ, CU ROL IMPORTANT ÎN ISTORIE …

Varza murată este relativ ieftina si pare a nu valora în ochii orăşeanului de la bloc. Varza murata este, da, un aliment minune. Cu toate ca ne amintim de ea doar ocazional, varza murata se bucura de anumite proprietati medicale si nutritionale ce merita mentionate.
Varza murata este extrem de bogata in vitamina C (mai bogata chiar decat alimentul in stare proaspata, cruda), vitamina ce ofera protectie antioxidanta, dar nu numai, ajutand astfel la fortifierea sistemului imunitar al organismului. Varza murata este cunoscuta si ca un puternic mineralizant si remediu impotriva anemiei. In compozitia sa sunt prezente minerale si vitamine esentiale pentru functionarea optima a organismului: vitamine din complexul B si minerale precum magneziu, acid folic, potasiu, fier, iod. Numai 100 g de varza murata asigura un sfert din doza zilnica de vitamina C recomandata, iar un pahar-doua pe zi de zeama de varza pot face minuni pentru persoanele anemice sau a celor suferind de hemoroizi.
De asemenea, varza acra poate fi consumata cu incredere in curele de slabire intrucat contine putine calorii (20 calorii la 100 grame) si contribuie la reglarea digestiei, inlesnind totodata arderea grasimilor. In timpul procesului de fermentatie, se formeaza acidul lactic ce actioneaza pozitiv asupra tractului digestiv curatandu-l de bacteriile daunatoare si ajutand astfel la detoxifierea organismului. Pe langa rolul sau de eliminator al toxinelor din organism, varza murata mai este cunoscuta si pentru efectul sau de stabilizare a tensiunii arteriale.
Medicii apreciaza varza murata drept un puternic aliment afrodiziac pentru barbati, ducand la cresterea potentei masculine. Conform unui alt studiu recent, femeile care consuma varza murata de 5 ori pe saptamana prezinta un risc cu 70% mai scazut de a dezvolta cancer la san. Virozele pot fi si ele evitate prin consumul de varza acra, iar pentru prevenirea gripei aviare varza murata este recomandata cu caldura de catre specialisti. Gratie continutului sau de vitamina B12, varza murata incetineste procesul de imbatranire, protejand sistemul nervos si impiedicand pierderile de memorie.

În Ţara Haţegului se mănâncă varză murată amestecată cu ulei de sâmburi de dovleac, mai ales în lunile februarie – aprilie, piper, sau boia …Amestecul e sănătos şi util în păstrarea unei sănătăţi bune. Uleiul de sâmburi de dovleasc atacă paraziţii intestinali, iar gustul este foarte bun … Tăranii ştiu de ce …

Categorii:literature Etichete:

DOSAR DE SCRIITOR, SAU CÂTĂ LIBERTATE AVEA EUROPA LIBERĂ


Dosar de scriitor
CNSAS a trimis instanţei dosarul criticului literar Mircea Iorgulescu, fost angajat la Europa Liberă, acuzat că a colaborat cu Securitatea sub două nume conspirative: „Dorin“ şi „Mirel“. Doi scriitori stabiliţi la Paris au solicitat CNSAS să constate că Mircea Iorgulescu, critic literar, fost angajat la Europa Liberă, a colaborat cu Securitatea. CNSAS a trimis dosarul în instanţă.
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a transmis un set de documente magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti prin care arată că Mircea Iorgulescu (66 de ani) a fost racolat de Securitate încă din anul 1976, sub numele conspirative „Dorin” şi „Mirel”.

Categorii:literature Etichete:

SOCIAL: CUM STĂM CU DATORIA LA EXTERN?


Cum stăm ?

Datoria externa pe termen mediu si lung a fost la 31 ianuarie 2010 de peste 64 miliarde de euro (82,5 la suta din total datorie externa), inregistrand aproximativ acelasi nivel de la 31 decembrie 2009.

Datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 ianuarie 2010 nivelul de 13,6 miliarde de euro (17,5 la suta din total datorie externa), in scadere cu 5,5 la suta fata de 31 decembrie 2009.

In ceea ce priveste contul curent al balantei de plati, in luna ianuarie 2010, acesta a inregistrat un deficit de 123 milioane euro, in scadere cu 73,2% fata de luna ianuarie 2009.

Influenta determinanta asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balantei comerciale, care a insumat 217 milioane euro, in scadere cu 55,8 la suta fata de luna ianuarie 2009.

Deficitul contului curent in luna ianuarie 2010 a fost finantat integral prin investitii directe ale nerezidentilor in Romania, care au inregistrat 302 milioane euro (comparativ cu 1123 milioane euro in luna ianuarie 2009), acestea fiind in integralitate de natura participatiilor la capital.
Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu si lung a fost 26,6 la suta in luna ianuarie 2010, comparativ cu 31,6 la suta in anul 2009. Gradul de acoperire a fost 10,3 luni de importuri de bunuri si servicii la 31 ianuarie 2010, fata de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.

Categorii:literature Etichete:

LEGATURI LA PETROSANI

26 februarie 2010 Lasă un comentariu

UN POD PESTE EUROPA

Locuitorii din municipiul Petrosani si cei din localitatea Smedjebacken-Suedia vor deveni frati, dupa ce autoritatile locale au decis ca cele doua orase sa se infrateasca. Actul de infratire va fi semnat la Petrosani la inceputul lunii martie, cand o delegatie din localitatea suedeza va vizita zona. „In perioada 2006-2008, reprezentanti ai comunitatii din Petrosani au fost implicati in proiectul ‘EU villages-meeting points for citizens in Europe’, alaturi de parteneri din Suedia, Cipru si Irlanda. Proiectul a avut succes, bucurandu-se de aprecierea Uniunii Europene, astfel ca in noiembrie 2008, a obtinut locul I la categoria Comunicare. La inceputul lunii februarie, partenerii din Smedjebacken si-au manifestat dorinta de a veni la Petrosani in vederea semnarii protocolului de infratire si demararii discutiilor pentru continuarea proiectului ‘EU villages'”, conform primarului municipiului Petrosani. Delegatia oficiala suedeza se va afla in municipiul Petrosani in perioada 2-4 martie, punctul principal al acestei vizite fiind momentul festiv al semnarii protocolului de infratire in data de 3 martie la primarie. FOTO: FAMILIA, SCLUPTURA IN LEMN ROMANESC

Categorii:literature Etichete:
%d blogeri au apreciat: