Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi!

Au fost scrise cu foc


Vestea

 

Ucenici, martori şi cronicari au fost,

Vameş, doctor, pescar, anonimi,

Duhul cel Sfânt îi ştie pe de rost,

Cum presară prin veacuri doar crini.

 

 

Luca i-a fost numele scris,

Ori Matei oamenii l-au chemat,

Chiar Marcu  romanii i-au zis,

Sau Ioan cel prea binecuvântat.

 

Au străbătut imperii pe jos

Cei ce au scris despre Iisus,

Au schimbat lumi cu folos,

Urcând spre munte şi chiar mai sus.

 

Evanghelia a fost mereu povestită,

Evanghelia a fost şi scrisă cu foc,

Dar Evanghelia a rămas neclintită

Şi-n inimi de carne şi-a făcut loc.

 

 

Puternică scriere, fulgerând în veac,

Cu fapte sfinte, pilduitoare, reale,

Sunt pentru credincios tainic leac,

Deschizând prin veşnicie o Cale.

 

Chiar Duhul cel Sfânt a dictat,

Cum se face la curţile împărăteşti,

O întâmplare scrisă prea curat,

Pregătindu-ne de cele cereşti,

 

Da, în inimile noastre de carne

A fost scrisă Vestea cea Bună,

Adevăr, mântuire şi taine,

Cuvântul cea mai vie cunună…

 

Cel ce a păstrat Evanghelia despre Fiu,

Simplu, direct, cu răbdare şi iubire,

Cel ce a făcut Cuvântul mai viu,

A fost Dumnezeu Tatăl în nemurire.

 

C Stancu

Anunțuri
Categorii:CREDO

Memoria: Eugen Evu la Vâlcelele Bune. Un poem de pe discheta roz


 Sacrum Mimesis

 

Fiinţa vorbeşte, într-adevăr,

Reîncepe timpul .

Înnoirea suferind

Travaliul şi foşnetul sacru din muguri

Din care îşi reculeg chipul şi muzica

Înţelepţii muţi şi cei nevăzători

 

Trei lumi într-un spic

Multiplul sporind

Pe trestia melosului

 

(Regnul împătrit

Reface fisurile –n sferă)

 

Din arheofiinţă

A Memoriei freatice orgă

Ninge înflorind

Sacrum mimesis .

 

Fiinţa migrează visând.

Noi ne trezim spre lume

Unicitate –n refacere

Instantanee sublimând

Silogism jucăuş al

Feluritelor nume

 

Rana deschisă  a cuvântului

Sublunar împrospeţind lumina

Soarele îndepărtat din cuget

: ne sfinţim prin oglindire

ascuns în văzut –

 

Semănând secerişul

____________________________

 

Eugen EVU

 

Un poem de pe discheta roz trimisă de poetul Eugen Evu în decembrie 2006.

Foto: Eugen Evu la Vâlcelele Bune, o fotografie trimisă de poet

Categorii:MEMORIA

Dumitru Hurubă: Reformă pe pâine. Un sonet pentru contribuabil


Sursa: Dumitru Hurubă, Bate vântul prin cămară

Categorii:UMOR

Administratorul societății poate să-și continue activitatea până la publicarea încetării activității. ICCJ a stabilit regula definitiv, administratorul răspunde până la capăt!


Prin Decizia nr. 24/2017, ICCJ a admis recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 72 şi a art. 15312 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 1552 din Codul civil de la 1864, respectiv la art. 2.030 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu aplicarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, administratorul societăţii pe acţiuni al cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator şi o acceptare expresă din partea acestuia, deţine prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcţiei nu a fost publicată în conformitate cu legea.

Categorii:PRACTIC, PRESA

Chiriașul are dreptul să cumpere imobilul în care locuiește. Decizia ICCJ în aplicarea unitară a legii


In data de 6 noiembrie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a admis sesizarea formulată de Tribunalul Cluj – Secţia civilă în dosarul nr. 3633/211/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că (Decizia nr. 81  în dosarul nr. 1914/1/2017):

”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă dreptul de preempţiune, chiriaşii au şi dreptul de a opta pentru cumpărarea imobilelor cu destinaţia de locuinţe, drept prevăzut de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.”

 

Categorii:PRACTIC, PRESA

Evaziunea fiscală pentru facturi și chitanțe false! O decizie a ICCJ face lumină în contabilitatea companiilor


Prin Decizia nr. 21/2017ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând încadrarea juridică a faptei de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în numele unor societăţi comerciale care nu recunosc tranzacţiile sau care au avut în perioada funcţionării comportamentul fiscal asemănător societăţilor comerciale „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale; raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată/uz de fals prevăzute de art. 322/art. 323 din Codul penal, stabileşte că:

Fapta de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prin folosirea de facturi şi chitanţe fiscale falsificate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constituie infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Categorii:PRACTIC

Istorii banale


Categorii:GÂND
%d blogeri au apreciat asta: