Arhiva

Archive for the ‘INTERNET’ Category

Jucării, jocuri, arta jocului. Roben SRL şi lumea copiilor…


Această prezentare necesită JavaScript.

Categorii:HAŢEG, INTERNET, PRACTIC, PRESA

Dincolo de opinie – dreptul la opinie


CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE CEDO
Articolul 10
Libertatea de exprimare
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

O tulburare la exercitarea dreptului la libertatea de exprimare incalca Conventia daca nu indeplineste exigentele alineatului 2 al articolului 10. Trebuie sa se determine daca ingerinta era „prevazuta de lege”, afecta unul sau mai multe scopuri legitime mentionate in alineatul 2 si era „necesara intr-o societate democratica” pentru a le atinge.

Categorii:INTERNET, PRACTIC

CCR: datele personale nu pot fi stocate, cetăţeanul are dreptul la viaţa privată!


În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din data de 24 octombrie 2014 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 461/2014 asupra admiterii obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.
În principal, pentru considerentele de mai sus, Curtea admite obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că Legea pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice este neconstituţională, în ansamblul ei.
Curtea constată că reţinerea şi păstrarea datelor constituie în mod evident o limitare a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv a drepturilor fundamentale protejate constituţional referitoare la viaţă intimă, familială şi privată, la secretul corespondenţei, precum şi libertatea de exprimare. O astfel de limitare poate opera însă în conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Constituţie, care prevăd posibilitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, pentru desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
Or, în condiţiile în care măsurile adoptate prin legea supusă controlului de constituţionalitate nu au un caracter precis şi previzibil, ingerinţa statului în exercitarea drepturilor mai sus menţionate, deşi prevăzută de lege, nu este formulată clar, riguros şi exhaustiv pentru a oferi încredere cetăţenilor, caracterul strict necesar într-o societate democratică nu este pe deplin justificat, iar proporţionalitatea măsurii nu este asigurată prin reglementarea unor garanţii corespunzătoare, Curtea constată că dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 26, art. 28, art. 30 şi art. 53 din Constituţie.
În concluzie, Curtea apreciază că, deşi nici Constituţia şi nici jurisprudenţa Curţii Constituţionale nu interzic stocarea preventivă, fără o ocazie anume, a datelor de trafic şi de localizare, modalitatea prin care sunt obţinute şi stocate datele necesare pentru identificarea utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice pentru care plata se face în avans, respectiv a utilizatorilor conectaţi la puncte de acces la internet nu respectă condiţiile impuse de principiul proporţionalităţii, nu oferă garanţii care să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal, aducând atingere însăşi esenţei drepturilor fundamentale referitoare la viaţă intimă, familială şi privată şi la secretul corespondenţei, precum şi libertăţii de exprimare.
De asemenea, Curtea reţine incidenţa considerentelor Deciziei nr. 440 din 8 iulie 2014 întrucât actul normativ dedus controlului de constituţionalitate nu reprezintă în fapt decât o completare a dispoziţiilor Legii nr. 82/2012, preluând parţial soluţii legislative acolo reglementate, dar care au încetat să mai producă efecte juridice ca urmare a constatării neconstituţionalităţii lor.

Categorii:GÂND, INTERNET, PRACTIC

Riscuri în România, ceva care ne trage în jos. Nu suntem stăpânii jocului…

6 septembrie 2014 Lasă un comentariu

• Printre punctele slabe ale economiei se numără nivelul redus de alfabetizare informatică a populaţiei şi „un ritm al transformărilor mai lent” decât este necesar pentru ca România să depăşească statutul de ţară mai puţin dezvoltată.
• Alte vulnerabilităţi sunt rata redusă de absorbţie a fondurilor europene de către administraţiile centrale şi locale, cota de piaţă redusă a sectorului serviciilor, sectorul economic cel mai important, cu 67% din PIB, precum şi dezechilibrul reprezentat de faptul că doar şapte judeţe realizează 60% din exporturile naţionale.
• De asemenea, „persistenţa unor structuri de organizare a afacerilor şi strategiilor competiţionale dezvoltate în peste 40 de ani de economie comunistă, structuri care au întârziat procesele de transformare”, reprezintă condiţii nefavorabile.
• Alţi factori de risc la nivel macroeconomic sunt nivelul redus de colectare a taxelor şi evaziunea fiscală ridicată, sustenabilitatea sistemului de pensii, vulnerabilităţi ale sistemului de sănătate, arieratele companiilor de stat.
• În ciuda creşterii economice, România este o ţară cu „probleme sociale deosebite”, îndeosebi privind ponderea mare a populaţiei aflate în sărăcie şi risc de excluziune socială.
• Alte probleme identificate sunt rata abandonului şcolar mult mai ridicată faţă de nivelul european, ponderea redusă a populaţiei cu studii superioare, îmbătrânirea populaţiei/forţei de muncă din cauza migraţiei tinerilor şi a scăderii natalităţii şi nivelul redus de educaţie al populaţiei, care poate conduce la şomaj şi afecta bunăstarea pe termen lung.

• Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Categorii:GÂND, HAŢEG, INTERNET, PRACTIC

Concurs de literatura!


Asociația Culturală DIVERBIUM în parteneriat cu Reţeaua literară și Editura KARTH organizează cea de-a IV -a ediţie a concursului naţional de literatură „Reţeaua literară” (secţiunile poezie şi proză) destinat românilor de pretutindeni – atât cei rezidenți în România cât și cei rezidenți în străinătate.

Perioada de înscriere: 10 iulie – 10 septembrie 2014
Finaliştii vor fi desemnaţi în prima parte a lunii octombrie 2014. Câştigătorii vor beneficia de publicarea manuscriselor la editura KARTH şi de lansare la Salonul Internaţional de Carte BOOKFEST din primăvara anului 2015 iar finaliştii de promovare preferenţială atât în Reţeaua literară cât şi prin intermediul site-urilor partenere.

Coodonator de proiect: Gelu Vlașin

Textele vor fi trimise prin mail pe adresa: reteaualiterara@yahoo.es, alături de o prezentare (cv + date de contact) + o fotografie – până la data de 10.09.2014.
Condiţii de înscriere:

– să nu fi debutat până acum în volum cu poezie sau proză
– nu există limită de vârstă pentru înscriere
– se vor trimite 10 poeme sau 10 pagini de proză în format A4, scrise pe o singură faţă
– cu specificaţiile: font times new roman 12, la două rânduri

Câştigătorii vor fi desemnaţi de către un juriu format din scriitorii: Nina Vasile, Sorin Dinco, Marin Dumitrescu, Marius Gârniță și Gelu Vlaşin
Concursul de literatură pentru românii de pretutindeni face parte din proiectul DIVERBIUM – Dialoguri Interculturale Itinerante – proiect cofinațat de MAE prin intermediul DPRRP (Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni)

 

Sursa: Reteau Literara

Categorii:INTERNET, literature, PRESA

Pâinea noastră cea de toate zilele? Grâul pitic şi alimentaţia, o poveste despre degradarea fiinţei umane moderne. Noi nu consumăm grâul pe care l-au consumat mama şi bunica noastră, ci un grâu foarte diferit, care a suferit modificări genetice în timpurile în care modificarea genetică era foarte imprecisă şi cu rezultate imprevizibile. Acest grâu afectează oamenii în multe moduri, probabil, cel mai probabil, fiind stimularea apetitului, dar mai sunt şi altele….


Iată articolul despre pâine pe care trebuie > să-l citeşti azi … şi dă-l şi mai departe. Vă rog > dragi medici şi activişti în domeniul sănătăţii, diseminaţi această informaţie. Pâinea (acest tip de grâu) cauzează şi acidoza / candidoza … ducând până la cancer … şi multe altele …
>
>
> Grâul modern, otravă cronică perfectă, spune dr. William Davis.
>
> Tot mai mulţi specialişti spun, susţinând ştiinţific şi medical, faptul că grâul modern, soiul semi-pitic cu producţie mare la hectar este „otravă cronică perfectă”.
> Dacă suferi de artrită, imflamaţii, boli de inimă, diabet şi alte boli cronice, este foarte posibil ca originea acestor boli să constea în consumul zilnic de produse pe bază de grâu.
>
> Aceste informaţii nu există încă în limba română, dar iată o traducere mai jos.
>
> Vezi mai jos interviul cu Dr. William Davis, medic cardiolog, autor al cărţii:
>
> „Wheat Belly” Loose the wheat, loose the weight and find the path back to health „Burta de Grâu”. „Elimină grâul, elimină burta şi regăseşte-ţi drumul spre sănătate”
>
> Vezi interviu video aici (în engleză)
>
> http://www.cbsnews.com/8301-505269_162-57505149/modern-wheat-a-perfect-chronic-poison-doctor-says/
>
>
> Traducerea interviului:
>
Reporter: De ce, conform estimărilor dvstră, grâul este atât de nociv?
>
>
> Dr. William: Grâul nu mai este grâu, ci o plantă semi-pitică de 45 cm, creată de cercetători geneticieni încă din anii 60, 70, devenind o plantă care are multe caracteristici despre care nimeni nu ne informează, cum ar fi existenţa noii proteine – Gliadina. Nu este vorba despre gluten şi nu vorbesc despre segmentul oamenilor afectaţi de acesta, cei care suferă de boala Celiaca. Această proteină, gliadina, este un opiat şi afectează toată populaţia. Gliadina se leagă de receptorii opioizi de la nivelul creierului, stimulând apetitul, aşa încât ajungem să consumăm în medie cu 440 calorii mai mult pe zi, 365 de zile pe an.
>
>
> Reporter: Deci nu este neaparat vorba de grâul în sine ci despre tipul de grâu consumat.
>
>
> Dr. William: Exact. Noi nu consumăm grâul pe care l-au consumat mama şi bunica noastră, ci un grâu foarte diferit, care a suferit modificări genetice în timpurile în care modificarea genetică era foarte imprecisă şi cu rezultate imprevizibile. Acest grâu afectează oamenii în multe moduri, probabil, cel mai probabil, fiind stimularea apetitului, dar mai sunt
şi altele.

> Reporter: Ştiinţific vorbind, ar fi posibil să mai „dăm timpul înapoi” şi să ne întoarcem la cultivarea tipului de grâu din acele vremuri?
> Dr. William: Este foarte posibil, dar probabil nu este fezabil din punct de vedere economic având în vedere că grâul modern are o recoltă de 10 ori mai mare la hectar decât strămoşul său, deci implică să cerem fermierilor şi Agribusiness-ului să accepte o pierdere şi să se întoarcă la seminţele vechi. Ei ar putea s-o facă, dar probabil nu o vor face. Acum s-a declanşat o mişcare în acest sens, şi mulţi oameni au scăderi record în vânzări, tocmai din aceste motive. Probabil este un val masiv de schimbare. Dacă trei oameni slăbesc 5 kilograme, nu este mare scofală, dar când vedem sute de oameni slăbind 15, 40 sau 75 de kilograme, iar diabeticii scapă de diabet, oamenii care suferă de artrită capătă o uşurare
considerabilă şi scapă de picioare umflate, de sindromul colonului iritat, de depresie şi altele, în fiecare zi.
>
>
> Reporter: Dacă de astăzi, omenii îşi doresc să înceapă să mănânce mai sănătos dar nu-şi permit să cumpere de la un magazin special, sau nu-şi permit să-şi cultive propriul grâu, ce ar trebui să facă?
>
>
> Dr. William: Să consume alimente dintr-un singur ingredient: avocado, măsline, ulei de măsline, carne, legume, vegetale, cu alte cuvinte, mâncare adevărată, mâncare care nu a fost schimbată câtuşi de puţin de Agribusiness, şi sigur să nu mai consume cereale. Spunând cereale, mă refer la 90% din cereale care reprezintă grâul modern şi nu mă refer la orz, mei sau in. Deci este o problemă la grâu, acesta fiind trecut prin acest tip de modificări.
>
>
> Reporter: Totuşi, sunt fermieri şi chiar şi Clinica Mayo (în SUA, dar şi în România se susţine la fel N.T.) care susţin altceva, şi anume că trebuie să avem o dietă echilibrată, aceasta
incluzând şi grâul / făina de grâu.
>
> Dr. William: Aşa este. Literatura de specialitate spune să înlocuieşti ceva rău, cum ar fi făina albă, rafinată, cu ceva mai puţin rău, cum ar fi cerealele integrale, grâul integral, care aparent prezintă nişte beneficii de sănătate şi astfel vei fi expus la mai puţine lucruri rele. Eu cred că este ca în cazul fumatului. Nu mai fuma fără filtru ci fumează ţigări cu filtru. Aceasta este o logică profund deficientă şi eronată şi aceasta este şi logica nutriţiei. Ce ar fi să mergem la nivelul următor şi sa spunem: Hai să eliminăm grâul integral cu totul, în special grâul modern pe care oamenii de ştiinţă îl numesc grâul semipitic, şi să vedem ce se întâmplă. (N.T. acesta este şi punctul meu de vedere, iar unii oameni m-au acuzat de extremism sau fiind prea categorică … DAR de ce să alegi ceva mai puţin rău decât rău dacă poţi să alegi cel mai bun???). Atunci este momentul în care vezi nu îmbunătăţiri în sănătate, ci TRANSFORMĂRI în sănătate.
>
> Reporter: Şi tocmai am mâncat o chiflă azi dimineaţă. Deci după spusele d.vstră. este o idee foarte proastă să consumăm chiar şi pâine integrală.
>
>
> Dr. William: Da. Este o idee foarte proasta. De fapt, pot spune că grâul modern este Otrava Cronică Perfectă. Acesta cauzează diabet, inflamaţie (celulară N.T.), boli de inimă şi hipertensiune. Iar pentru că cerealele integrale cauzează mai puţine rele decât făina albă rafinată aceasta nu înseamnă un lucru neaparat bun. Prin urmare, aici, trebuie folosită o logică total nouă şi clară. Elimină cerealele, elimină grâul, în special cel semipitic de producţie mare la hectar şi atunci va fi momentul când vom vedea adevărate TRANSFORMĂRI. Atunci vezi când toţi diabeticii renunţă la medicaţia lor, vezi cum dispare artrita reumatoidală renunţându-se la pastilele antidurere la încheieturi, vezi reducerea colestrolului,
> şi atunci vezi transformări incredibile în sănătate.

Reporter: Iată ceva la care ar trebui să rumegăm şi avem multe de rumegat/digerat aici, dar vă rog, evitaţi tava cu micul dejun din spatele studioului.

http://www.cbsnews.com/8301-505269_162-57505149/modern-wheat-a-perfect-chronic-poison-doctor-says/www.cbsnews.com
>
>

 

Categorii:INTERNET, PRACTIC

CAFEAUA – BOMBA CU CEAS!

30 octombrie 2012 Lasă un comentariu

Amestecul lichid al unei banale cafele

de la automat e format mai mult din chimicale, decât din boabe de cafea măcinate!

Specialiştii sunt de părere că o cafea de la automat este o adevărată bombă cuceas care poate genera afecţiuni foarte grave: tensiune, aciditate, boli cronice, dar şi celulită. Un espresso de la automat conţine 100 mg de cofeină, jumătate din aportul zilnic acceptabil pentru un adult, dar la automate se foloseşte cafea instant, care se resoarbe din organism de cinci ori mai greu decât cafeaua măcinată din boabe, potrivit rtv.net.

Doctorul Gheorghe Menciniopschi a declarat pentru rtv.net că „De multe ori aceste cafele conţin grăsimi hidrogenate, care sunt dovedite că nu sunt sănătoase şi cresc riscul de boli tumorale”, menţionând că ar „o cafea simplă pentru că are mai puţine substanţe adăugate şi este mai aprope de ceea ce ne-am prepara noi în casă”. Cei care beau fie şi numai două cafele de la automat într-o zi, la serviciu, în intervalul de 8 ore, depăşesc rapid maximumul de cofeină admis, iar în timp supradoza duce şi la formarea pietrelor la rinichi.

SURSA: PRESA, INTERNET

Categorii:INTERNET, PRESA

“A renunta la televizor este una dintre conditiile necesare pentru o viata placuta Domnului”

4 septembrie 2012 Lasă un comentariu

 

În matematică, Massachussets Institute of Technology este vârful absolut.În 1999, din cei 90 de doctoranzi ai MIT, 8 erau din ţara noastră. Sergiu Moroianu (39 ani) este unul dintre ei. Cu un background educaţional remarcabil, ce include, pe lângă doctoratul obţinut la Boston, un master la École Polytechnique din Paris, două postdoctorate, unul la Hamburg, celălalt la Toulouse, matematicianul român este de găsit, astăzi, pe Calea Griviţei, la numărul 21. Aici se află Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, pentru care a ales să revină acasă. Și tot aici, locul de unde vor prinde aripi, fără îndoială, noile idei şi idealuri ale acestui personaj cu totul spectaculos, prin nivelul de educaţie la care a ajuns la vârsta sa, prin rezultatele uluitoare pe care le-a avut dintotdeauna la matematică. Povestea lui Sergiu Moroianu este una de spus acelor copii pentru care părinţii lor îşi doresc tot ce poate fi mai bun şi mai măreţ. […]
Nici nu avea cum altfel Sergiu să-şi afle vocaţia. Ambii părinţi, matematicieni. Fratele mai mare, Andrei, matematician şi cercetător la Paris, unul dintre olimpicii remarcabili ai României, pe plan mondial, cu 3 participări, din care două cu punctaje maxime obţinute. Este limpede că vorbim cu şi despre un matematician înnăscut şi născut într-o familie de elite ale acestei ştiinţe. Îmi punctează clar şi meritul său: „multă muncă, individual şi la cercurile din Bucureşti, care atrăgeau, în urmă cu două decenii, elita elevilor”. La MIT, Sergiu consideră că a ajuns şi datorită calităţii de top a educaţiei şi renumelui mondial al Facultăţii de Matematică, din Bucureştiul anilor ’90. Puţini îşi mai amintesc că aceasta era una dintre cele 50-60 de universităţi de pe Glob din care erau recrutaţi doctoranzii în matematică de către Massachussets Institute of Technology. Cât de important este pentru un om atât de capabil ca el să fie recunoscut oficial? „Sigur că este important! Este plăcut şi stimulant să fii recunoscut de societate. În SUA, a fi student la MIT este ceva care impune admiraţie. În România, cercetătorii au mai degrabă o imagine ciudată în imaginarul colectiv. Un bancher m-a întrebat odată de ce nu fac altceva, cu siguranţa de sine a omului care a găsit răspunsurile la întrebările vieţii…”

„Trebuie să reînnodăm tradiţia învăţământului de dinainte de ’89”

Și-a petrecut jumătate din viaţa de adult în străinătate.„Este destinul contemporan a milioane de români”, îmi aminteşte. Și-a întâlnit soţia la Boston, un oraş care îi este cu atât mai drag. Sergiu Moroianu s-a născut la Bucureşti. A urmat un liceu de informatică, într-o clasă de olimpici. „Deşi nu toţi mergeau la olimpiade, nivelul colegilor mei, la matematică, era impresionant”. Din 1993, a fost plecat din ţară aproape 12 ani: la studii, postdoctorate şi în calitate de visiting professor, la ENS şi École Polytechnique, la Paris. „Am plecat pentru că aşa era tendinţa atunci. Cred că nu s-a schimbat prea mult, între timp”. Ce s-a schimbat, însă, ştim deja. Dezastrul şcolii româneşti, care împinge mult la emigrare, după cum consideră cercetătorul român, nu a fost niciodată mai mare. De ce crede acest matematician de calibru că s-a ajuns aici?
„Păcatul originar”, spune el, „este dorinţa de a ne rupe cu orice preţ de perioada Ceauşescu, refuzând toate aspectele societăţii de atunci. Este şi o greşeală de logică la mijloc.
Matematicianul explică:
„Pentru a nega un sistem de «n» afirmaţii, este suficient să negăm una din ele, nu pe toate. Dacă regimul comunist era «rău», asta nu înseamnă că toate acţiunile sale erau «rele». Sistemul nostru de educaţie preuniversitară, unul dintre cele mai performante din lume, în anii ’80, a fost distrus sistematic, din motive ideologice, de dragul «reformei». Un concept care, între paranteze fie spus, aminteşte straniu de revoluţia permanentă a lui Troțki. Au fost, practic, eliminate uniformele, s-a încurajat indisciplina. Au fost micşorate salariile profesorilor, motivând astfel şi tolerând corupţia. Au fost introduse manuale multiple, inclusiv la materii nesubiective, precum matematica. A fost acceptată frauda la note, au fost eliminate examenele de treaptă şi de intrare la facultate, pentru a înlătura orice simptom al rezultatelor slabe la învăţătură.
Ce ar trebui să facem, pentru a repara, pare simplu, în teorie, dar contravine ideologiei care ne conduce: trebuie să reînnodăm tradiţia învăţământului de dinainte de ’89, care, la rândul ei, continuă tradiţia interbelică: să reintroducem uniformele, examenele, notele pe merit. Să sancţionăm drastic frauda. Un prim pas a fost făcut prin supravegherea corectă a Bac-ului din 2011 şi 2012. Trebuie continuat. Trebuie renunţat sau nuanţată aderarea la procesul Bologna, prin care se presupune că 60% dintre tineri ar avea vocaţie de studii universitare. Este lipsită de sens o ţară cu 60% «boieri». Trebuie revenit la sistemul în care facultatea era pentru elite: 10% dintr-o grupă de vârstă sau atât cât este nevoie pentru funcţionarea sănătoasă a societăţii. Astăzi, România se scufundă în datorii. A pierdut un sfert din populaţie, şi-a vândut toate bunurile economice. Se aculturalizează, prin adoptarea subculturilor afro-americană şi oriental-balcanică. Este o ţară în derută. În acelaşi interval de timp, proporţia de studenţi s-a înmulţit cu 5. Dacă ar fi folositoare atâtea studii, cred că s-ar răsfrânge pozitiv în jurul nostru. În realitate, este vorba, în cele mai multe cazuri, cu excepţia a aproximativ 10 universităţi cu tradiţie, de false studii, diplome obţinute pe bani, fără niciun conţinut.”

O viziune diferită asupra României de mâine

După masterul (DEA) la École Polytechnique din Paris, „care a durat 9 luni, nu asemeni altor mastere siciliene” şi doctoratul la MIT, Sergiu a revenit la Bucureşti, pentru doi ani. A plecat din nou pentru postdoctorat, la Hamburg şi Toulouse. Și, din nou la Bucureşti. Definitiv, din câte se pare. „Este o axiomă: sunt hotărât să profesez şi să trăiesc în România. Știu că există enorm de multe lucruri pe care le pot face aici pentru binele societăţii.” Dar Sergiu mai ştie ceva: că, în acelaşi timp, există şi forţe importante care se opun realizării lor. Un lucru pe care şi-l doreşte peste măsură acest matematician este să le împărtăşească şi altora din experienţa acumulată, din tot ceea ce ştie de la cei mai buni. Un mare noroc de a-i fi discipol. Dar drumul pare încă lung până acolo. Posibilitatea ca tinerii români să îl aibă pe Moroianu, conectat cu adevărat la ştiinţa actuală, îndrumător de teză de doctorat este, pentru moment, doar un vis. Deşi are abilitarea din Franţa încă din 2004 (avea 31 de ani când a obţinut-o!), la Bucureşti, acestui cercetător de talie internaţională nu i s-a dat dreptul de a avea doctoranzi. Poate candida la funcţia de profesor universitar în Franţa şi în toate ţările civilizate. Nu şi în România. Și totuşi, aceasta este ţara pe care v-aţi ales-o, îi amintesc, un pic jenată, lui Sergiu Moroianu. „Nu voi acuza niciodată România pentru greşelile politicienilor. Nu România este indolentă şi nedreaptă. Suntem conduşi de impostori, de oameni fără valoare, veleitari şi falsificatori”.
Și atunci noi înţelegem că motivele pentru care lui Sergiu îi este greu să-şi găsească locul într-un mediu atât de viciat sunt masterul lui valabil, doctoratul susţinut sub îndrumarea unei somităţi, la Massachussets Institute of Technology, diploma de abilitare din Franţa, activitatea veritabilă de cercetare în domeniul matematicii.
Epilog

La 8 ani dupa diploma de abilitare obţinută la Paris, Sergiu Moroianu şi-a depus, recent, din nou, la Ministerul Educaţiei şi Învăţământului din România, a doua teză de abilitare. Cu ce şanse? Nu se ştie. “Poziţiile de decizie sunt, din nefericire, deţinute, la noi, de falşi profesori universitari, care acordă titluri de doctor unor falşi doctoranzi”.
În Parlamentul României, peste 25% dintre reprezentanţi au un doctorat. Mulţi l-au obţinut în timpul carierei de politicieni… […]

CHESTIONARUL INCOME

[…]
8. Ce faceţi în timpul liber, dacă aveţi?
Nu am cu adevărat timp liber, nu consider cititul ca pe o distracţie. La noi acasă nu există televizor. Cred că a renunţa la televizor este una dintre condiţiile necesare, nu şi suficiente, pentru o viaţă plăcută Domnului pe acest pământ. Sper că nu dezamăgesc, dar nu doresc să apar la televizor. Mi-am format o atitudine de viaţă în refuzul televizunii, ca mijloc de influenţare. Cred că uitatul la televizor este nociv, indiferent de conţinut.
9. Sunteţi părinte. Astăzi, copiii noştri sunt tot mai răsfăţaţi, într-un mod discutabil. Ce filosofie aplicaţi în educaţia copiilor dumneavoastră?
Copiii au interesele şi motivaţia lor, care le vin din interior. Cu regret am constatat că nu le pot influenţa eu, ca părinte.Ceea ce pot face este să le asigur cât mai multe ocazii să-şi descopere înclinaţiile. Pot să-i feresc de obiceiuri dăunătoare – tv, jocuri pe calculator, moda ţigănească în limbaj, vestimentaţie, muzică. Să încerc să le modelez gusturile prin muzică clasică, să le transmit, atunci când se iveşte ocazia, unele frânturi de istorie, limbi străine, ştiinţe. Dar reuşita în viaţă este un concept vag pentru mine însumi. Nu ştiu ce ar însemna, cu atât mai puţin, pentru copii…
10. Ce ţară v-aţi alege, într-un context ideal?
Sigur că România. Poate ar fi România anilor ’70–’80, cu toate dificultăţile de atunci. Părinţii mei nu au fost membri PCR, am avut o copilărie săracă material, dar o calitate a vieţii pe care nu o mai pot oferi azi copiilor mei. Era o ţară onestă, care muncea şi îşi plătea datoriile. Punctul cel mai criticabil a fost, probabil, restrângerea libertăţilor individuale. Poate părea paradoxal, dar cel mai atrăgător aspect pentru mine a fost absenţa televiziunii ca centru al vieţii oamenilor. Când sunt primit în vizită cu aparatul TV aprins – nu mi s-a întâmplat decât la noi în ţară, niciodată în străinătate – îmi amintesc, cu nostalgie, de Epoca de Aur. Dar sunt convins că România de azi poate să se ridice din nou măcar la nivelul acelor timpuri.
SERGIU MOROIANU Vârsta: 39 ani Profesie: matematician Domiciliu: Bucureşti S-a întors din: SUA Ocupaţia actuală: cercetător ştiinţific II la Institutul de Matematică al Academiei Române, visiting professor la ENS şi Ecole Polytechnique din Paris


http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/08/25/sergiu-moroianu-romania-distrugere-invatamant-televizor/

 

Text propus de Tat Natalia, de pe Internet!

Categorii:INTERNET, PRESA

Romania a ocupat primul loc in Europa la Olimpiada Internationala de Matematica si locul 10 in lume!!! VĂ INTERESEAZĂ? E tare!

4 septembrie 2012 Lasă un comentariu

Pe cine intereseaza? Am luat aur la Olimpiada Internationala de Mate!
16 iulie
Niste tocilari! Romania a ocupat primul loc in Europa la Olimpiada Internationala de Matematica si locul 10 in lume!!!
Asa, si?
Sunt vreo sase. Cinci baieti si o fata. Doi au benoacle. „Fete de tocilari”, asa gandeste lumea despre ei! Plus vreo doi-trei profesori, dintr-aia de au 15.000.000 de lei vechi si halesc conserve in deplsari, ca sa puna deoparte diurna, s-o utilizeze la trei stele, ultra all inclusive, in Grecia, alaturi de sotia sa, o „mahnita” de profa de biologie. Nu-i baga nimeni in seama, dar, desupra capului, unul dintre dascali tine o tablie pe care scrie: ” Romania „. Aeroportul se intreba. „Ce e, ma, cu amarii astia?” Au niste tricouri galbene, la gat la atarna medalii. La unii, de aur. „Daca sunt sportivi, de ce dracu nu e ciorchinele de camere tv?” continua intrebarile. Aaa, uite, au si un steag. Un tricolor. Cand il afiseaza, o fac cu mandrie. „Ba, esti nebun, astia chiar mai cred in chestia asa cu reprezentarea cu cinste a tarii, cu…Cine naiba sunt?”
Da, chiar asa, cine naiba sunt de nu-i baga nimeni in seama in afara de rude?
Omer Cerrahoglu. Primul cu benoacle. Clasa a XI-a, vine din Maramu’, din Baia Mare. Avea 14 ani cand cucerea prima medalie de aur, la Bremen , in 2009. N-a vrut sa dezamageasca, acum a venit tot cu cel mai pretios metal la gat.
Radu Bumbacea. Fara benoacle. A luat, culmea, BAC-ul, la „Tudor Vianu”, in Bucuresti. Aur la Amsterdam si in Kazahstan. Adora literatura, stiintele si a fost, deja, acceptat la Cambridge . Pentru cei care nu au timp sa caute pe google, baietii de aici au pornit la drum Universitatea in 1209, cam pe vremea cand noi ne apucam de cnezate si voievodate.
La 18 ani a primit premiu pentru intreaga activitate
Ioana. Ioana Tamas. Singura fata. fara legatura cu fotbalistul. De cand era in scoala generala, la 79, rupea pe matematica. In primavara, a primit premiul „Laurentiu Panaitopol” pentru intreaga activitate de olimpic pe parcursul scolii! Poftimmm??? N-are nici 20 de ani si primeste diplome pentru „intreaga activitate”. A, si ea are benoacle. Unii poarta ochelari din cauza jocurilor pe calculator sau Wii. Ei, pentru ca au citit prea multe carti.
Tavi Dragoi pe pasionat de chitara, informatica si electronica. A luat doar „argint”, dar a fost acceptat, deja, la Harvard! Completare. „Harvard” desemneaza o Universitate din SUA, fondata la 1636, cu 140 inainte ca americanii sa se puna pe faurit state. Pur statistic, pe aici au trecut 75 de omuleti care au luat premiul Nobel la diferite discipline!
Alt benoclist, Fane Spataru, from Alexandria . Alexandria de Teleorman, nu de Egipt. S-a „incalzit” pe plan local, la Balcaniada din Turcia, de unde a venit cu aur. Acum a coborat o treapta, a luat doar argint, dar e mezinul trupei, are sanse.
Fane Ivanovici vine din Bacau.Cei mai buni prieteni ai lui? Newton , L’Hospital, Gauss…
Radu Gologan e coordonatorul. Prof in Poli, in Bucuresti. 10 ani ca presedinte al comisiei nationale a olimpiadei de Matematica. 40 de articole de cercetare, peste 30 didactice, carti, bla, bla , bla, le-a vorbit unor studenti din Rusia, din Franta, SUA, Germania .
Niste tocilari! Delegatia Romaniei participanta la Olimpiada Internationala de matematica. Locul 1 pe Europa si locul 10 in lume, din 100 de tari, intr-un clasament neoficial. Doua medalii de aur luate in Argentina , la Mar del Plata, cea de-a 53-a editie. Pe cine intereseaza, insa, o astfel de stire? Avem 120.000 de nebacalaureati, Pacyno se da cu gel cand merge sa afle rezultatele, iar la Iasi , de trei ani, la acelasi liceu, NIMENI nu ia examenul. Iar noi vorbim despre pusti de 16 ani care uimesc lumea? Gata, si asa povestea e cam lunga…
Ati aflat ca nea Gigi s-a suit pe masina si a dirijat circulatia, la trei dimineata, in Mamaia? Wow!!!!….ce taaareeee!!!
All the best,
Bujorel Radu
Package Coordinator
Agip Kazakhstan North Caspian Operating Co. N.V.
Frontier Plaza , Chagala Center , K. Smagulov Str. 1
060002 Atyrau , Kazakhstan
Landline  : +7 701 0094562
Mobile      : +7 778 3197125
E-mail      : Bujorel.Radu@agipkco.com

Skype        : bujorel.radu

Text propus de Tat Natalia, pe Internet!

Categorii:INTERNET, PRESA
%d blogeri au apreciat: