Arhiva

Archive for 21 iulie 2016

Nominalizarea domnului profesor doctor ADRIAN BOTEZ drept candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017!


F U N D A Ț I A

ACADEMIA DACOROMÂNĂ

“TEMPUS DACOROMÂNIA COMITERRA”

Întru eternizarea valorilor temporale dacoromânești pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia și a tuturora!

______________________________________________
București, nr.3 din 1.03.2016 (1.03.12016 după Zalolse (d.Zm) din Calendarul DacoRomânilor

 

 

COMUNICATUL NR. 3 al ACADEMIEI DACOROMÂNE privind nominalizarea domnului profesor doctor ADRIAN BOTEZ drept candidat la Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2017

Fundația Academia DacoRomână “Tempus dacoRomânia ComTerra” (F.A.D.R. T.D.C.”), prin statutul său legal, este o societate liberă, constituită pentru studii și cercetări în domeniul dacoromânisticii – ca știință despre aconștiința, acțiunile, și inacțiunile dacoromâne, de la origini până în viitorii posibili și dezirabili -, cu scopul de a promova și eterniza valorile temporale dacoromânești pe Terra comună, în țară și în lume.

Ea are ca obiectiv strategic pregătirea spirituală a renașterii întru Reintregirea națiunii dacoromâne din întreaga lume, în contextul valorilor temporale, europene și universale contemporane.

A.D.R. contribuie, independent de stat, la întărirea legăturilor dacoromânilor din țară cu cei din afara frontierilor țării și acționează, pretutindeni, pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității dacoromânești, sub aspect etnic, cultural, lingvistic și religios, cu respectarea legislației statului, ai cărui cetățeni sunt în prezent.

În conformitate cu Statutul și Programul fundației, Senatul ACADEMIEI DACOROMÂNE a nominalizat drept candidat al ANULUI 2017 la PREMIUL NOBEL pentru LITERATURĂ, pe domnul profesor doctor ADRIAN BOTEZ, din Adjud, județul Vrancea, născut la 10.11.1955, la Gura Humorului, județul Suceava – o adevărată conștiință națională dacoromânească.

Rugăm autoritățile românești, conducerile asociațiilor, fundațiilor culturale din țar și din lume, instituțiile culturale, comerciale, financiare private românești care apreciază valoarea remarcabilă a operelor scriitorului român să sprijine eforturile necesare pentru traducerea operei domniei sale în câteva limbi de circulație universală.

Chemăm alături pe toți românii pentru susținerea acestei nominalizări și îndeosebi pe oamenii de cultură și creație literară autentică și originală.
Sperăm că astfel România va obține, pentru prima dată în istoria sa, acest premiu ca o binemeritată recunoaștere internațională a valoroasei sale contribuții literare europene, predcum și a originalității operei celui nominalizat mai sus.

pentru SENATUL FUNDAȚIEI ACADEMIA DACOROMÂNĂ
“TEMPUS DACOROMÂNIA COMITERRA”

dr. Geo Stroe, președinte fondator

Vezi sursa:

https://costyconsult.wordpress.com/2016/03/09/un-scriitor-roman-propus-pentru-premiul-nobel-2017-adrian-botez-si-primavara-literaturii/

ADRIAN BOTEZ

Categorii:SEMNAL
%d blogeri au apreciat: