Arhiva

Archive for 23 mai 2016

Timpul, descântec și peceți de nor


Adrian Botez:

 

DESCÂNTEC DE UMILIRE ŞI PROHODIRE  A TIMPULUI

 

Timp descărnat

Timp deşănţat

cin’ te-a stârnit la fire?

cin’ te-a născut

cin’ te-a crescut

umflat dumnezeire?

 

neant vărsat

şi surd la sfat

călău de-eoni şi-iubire

drac expurgat

din gnomi vomat –

moţ la nefericire…

 

de  pietre seci

tu nu mai treci:

terori de-aureolă

tu te-nvârteşti

prin pălmi şi ceşti

să pari o barcarolă

 

o – surogat

în sorţi mascat

te limpezeşte-n munte:

nu eşti izvor –

peceţi de nor

porţi precum Cain – pe frunte!

 

ne mâi în turmă

fără de urmă

‘necaţi în zoi de oaie

ne pierzi din poală

slăvită boală –

Nordul – din frig dă-n puroaie

 

venim şchiopătând

trei lumi înghiţind –

Sisiful din tine se miră:

crai fii de scai

lehamite trai

urdoarea din clipă admiră

 

tot zdrăngăneşti

şi măsluieşti

pendule pentru punte:

n-ai legături

decât cu furi

sfruntaţi fără de frunte…

 

zeu impostor

minţind de zor

arca făr’ de busolă –

şi eşuând

fără comând

în colburi – alveolă…

 

brav asasin

sughiţ de-asin

tu vrei pe Crist să-L sufleci

eşti claun ratat

şi sulfurat

duhnind crezi că ne-ndupleci

la înfrăţiri

şi pângăriri

cu-ai morţii satìri-pureci

sinucigaşi

jalnici pungaşi

funebru să ne-ntuneci…

 

Timp măsurat

Crist expirat

ia dă-te la o parte:

cinci cavaleri

cinci primăveri

umplem Lăuta-n Carte:

 

te spulberăm

te îngheţăm

în stele şi în arte  –

o – Timp anost

să fii ce-ai fost:

saharele deşarte!

***

Categorii:POEMUL

Aurel Pantea, OPERA POETICĂ, Piteşti: Editura Paralela 45, 2016. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Al. Cistelecan


PanteaPantea 001

Categorii:CARTEA, SEMNAL
%d blogeri au apreciat: