Arhiva

Archive for 26 februarie 2016

Despre REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI (ROI). Noile reglementări, formulare, actualizări, acte, proceduri

26 februarie 2016 Lasă un comentariu

Registrul operatorilor intracomunitari

 

Contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal formularul 095 „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, și următoarele documente:

 • certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritățile competente din România ale administratorilor, în cazul societăților pe acțiuni, inclusiv al celor în comandită pe acțiuni;
 • certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritățile competente din România ale administratorilor și ale asociaților care dețin minimum 5% din capitalul social al societății, în cazul celorlalte forme de societăți;

Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

Operațiuni intracomunitare sunt:

 • livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă;
 • livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
 • prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
 • achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
 • achiziţii intracomunitare de servicii efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii taxei.

Se radiază din oficiu din ROI următoarele persoane:

 • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente;
 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au efectuat nicio operaţiune intracomunitară în anul calendaristic precedent şi nici în anul curent până la data radierii din registru, cu excepţia celor care au fost înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari în această perioadă (vechile prevederi legale prevedeau că organul fiscal competent radia din oficiu din acest registru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în anul următor înscrierii în registru nu mai efectuau operaţiuni intracomunitare);
 • persoanele înregistrate care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
 • persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile intracomunitare;
 • persoanele impozabile care nu depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori;
 • persoanele impozabile care nu depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, cu excepția societăților pe acțiuni, cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății.

Radierea se face în baza deciziei emise de către organul fiscal competent sau în baza deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, după caz, care trebuie să se comunice solicitantului în baza Codului de procedură fiscală.

Înregistrarea produce efecte începând cu data comunicării deciziei privind înscrierea în ROI.

Documente fiscale ACTUALIZATE:

 1. a) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” – formular 095;
  b) „Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari”;
  c) „Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari”;
  d) „Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.

 

Temeiul legal:

Ordinul ANAF nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 26 februarie 2016, a intrat în vigoare la data publicării

Ordinul a abrogat vechiul Ordinul ANAF nr. 2101/2010.

 

floarea soarelui

 

 

 

 

Categorii:PRACTIC, PRESA
%d blogeri au apreciat: