Prima pagină > PRACTIC, PRESA > Ştirea zilei: Cetăţeanul furat. Câteva exemple despre viaţa de zi cu zi… Nimic nou, Constituţia e facultativă…

Ştirea zilei: Cetăţeanul furat. Câteva exemple despre viaţa de zi cu zi… Nimic nou, Constituţia e facultativă…


De la cetăţeanul turmentat am trecut la cetăţeanul furat.

 
1. Băncile stabilesc unilateral comisioane, dobânzi, cheltuieli. Cetăţeanul furat are câştig de cauză după 5 ani fără cinci zile! O performanţă.
„Am înfrânt BCR in primul dosar colectiv privitor la clauzele abuzive. Irevocabil. Azi se fac fix 5 ani fara 5 zile de la demararea acestui dosar. Toata apa din Amazon nu va fi suficienta pentru a stinge văpaia care urmează” –avocat Gheorghe Piperea.
2. Statul, prin ANAF, refuză să calculeze dobândă pentru sumele datorate către cetăţeanul furat de la data scadenţei, intervine Curtea Constituţională a României, reglează situaţia, abia după mai mulţi ani, procedura a fost adoptată în anul 2003, dreptatea a venit în anul 2015!
„Cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că prevederile art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituţionale. Curtea a reţinut că normele criticate generează îmbogăţirea fără justă cauză a statului în detrimentul patrimoniului contribuabilului ca urmare a imposibilităţii folosirii sumei de bani percepută nelegal şi privarea persoanei de o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită prin plata respectivei sume. Această pierdere este direct proporţională cu durata indisponibilizării sumei plătite fără temei juridic pe perioada cuprinsă între data plăţii sumei nedatorate şi data restituirii acesteia şi are drept consecinţă încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, consacrat de art. 44 din Constituţie”.
3. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a dat publicității situația imobilelor gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, la data de 25 septembrie 2015.
Au fost înregistrate în sistemul informatic 8.231.216 imobile, reprezentând 20,58% din 40.000.000, numărul total aproximat de imobile din România.
4. Se poate afirma faptul ca asemenea taxei de prima înmatriculare, taxei de poluare si taxei pentru emisii poluante, timbrul de mediu constituie o încălcare a dispoziţiilor prevederilor Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene, fiind nelegala, discriminatorie si îngrădeşte dreptul la libera circulaţie a mărfurilor.
La data de 7 aprilie 2011, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat, în hotărârea Tatu (cauza C-402/09), după cum urmează:
„Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe poluare aplicată autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru, dacă regimul acestei măsuri fiscale este astfel stabilit încât descurajează punerea în circulație, în statul membru menționat, a unor vehicule de ocazie cumpărate în alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor vehicule de ocazie având aceeași vechime și aceeași uzură de pe piața națională.”

5. Cu dosarele prin instanţe, mai mulţi ani: competenţa acestora! În urma soluționării conflictului negativ de competență ivit între completele Secției civile din cadrul Tribunalului Argeș (completul de contencios administrativ și fiscal, pe de-o parte, și cel pentru minori, pe de altă parte), Curtea a reținut că hotărârile emise de Comisiile pentru Protecția Copilului sunt acte administrative în sensul art. 2 lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, acestea fiind acte unilaterale cu caracter individual, emise de o autoritate publică, în vederea executării dispozițiilor unei legi.

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursului, pronunţând următoarea soluţie:
”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 94 şi art. 95 din Codul de procedură civilă, litigiile având ca obiect acţiuni prin care se solicită de către o direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a unei alte direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru persoane care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ”.
6. Pensiile, o problemă mai complicată:
„Curtea (CCR) constată că dispoziţiile art. IV alin. (3) din OUG nr. 1/2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din OUG nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013, trebuie să se cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, iar nu cu data de 7 noiembrie 2013.
7. Codul de procedură penală şi drepturile omului
– Soluția: cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit căreia numai „procurorul și inculpatul” pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5), este neconstituțională.
Curtea a reţinut că restrângerea sferei titularilor contestației în camera preliminară doar la procuror și inculpat determină încălcarea dreptului de acces la justiție, consacrat de art. 21 din Constituţie, al părții civile, părții responsabile civilmente şi al persoanei vătămate având în vedere faptul că, pe de o parte, rezultatul procedurii în camera preliminară referitor la stabilirea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală are o influenţă directă asupra desfăşurării judecăţii pe fond, iar, pe de altă parte, soluţiile prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5) din Codul de procedură penală vizează toate părţile din proces şi persoana vătămată.
Plenul Curții Constituționale s-a întrunit marți, 11 noiembrie 2014, pentru a soluționa următoarele excepții de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339-art. 348 din Codul de procedură penală.
– Soluția: cu unanimitate de voturi, a admis excepțiile de neconstituționalitate și a constatat următoarele:
– soluția legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunță „fără participarea procurorului și a inculpatului”, este neconstituțională;
– dispozițiile art. 344 alin. (4) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale;
– soluția legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) și în art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunță „fără participarea procurorului și a inculpatului”, este neconstituțională;
– dispozițiile art. 347 alin. (3) raportate la cele ale art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1) și art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale.

 

luna si pamantul

Reclame
Categorii:PRACTIC, PRESA
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: