Arhiva

Archive for septembrie 2015

Unitatea de măsură pe trecerea de pietoni. Vara poemelor, cu fruct şi străzi de aur…

17 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Pages FEED BACK, nr. 9-10, 2015_Page_1Pages FEED BACK, nr. 9-10, 2015_Page_2

Sursa: Daniel Corbu, Revista Feed back, pe http://www.scribd.com

Categorii:literature

PLATA CASS OBLIGATORIE PENTRU TOATE PERSOANELE MATURE!

16 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Plata CASS obligatorie pentru toate persoanele, inclusiv cele fără venituri declarate

Conform art. 180 din noul Cod fiscal persoanele fără venituri vor datora o contribuție lunara de 5,5% din salariul minim brut pe economie. Plata se va efectua trimestrial, termenele de referinţă vor fi 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.
Beneficiază de asigurare in sistemul public de sănătate, fara a plati CASS:
• tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, pana la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, daca nu realizează venituri din munca. In mod similar, si studenții de pana la 26 de ani beneficiază de asigurare de sănătate, fara a plăti contribuții la stat, daca nu au venituri din munca.
• tinerii cu vârsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, cu condiția sa nu realizeze venituri din munca sau sa nu fie beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
• soțul, șotia si părinţii fara venituri proprii, aflați in întreținerea unei persoane asigurate
• femeile însărcinate si lăuzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
• persoanele persecutate din motive politice, veteranii si văduvele de război,
• persoanele care si-au jertfit viața sau au avut de suferit in urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.
• persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute in baza Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap,
• bolnavii cu afecțiuni incluse in programele naționale de sănătate, pana la vindecarea respectivei afecțiuni, daca nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte resurse.

Vor fi obligate sa plătească CASS persoanele care nu realizează niciunul dintre veniturile menționate la art. 155 din noul Cod fiscal:
• salarii,
• pensii,
• indemnizații de șomaj,
• venituri din activităţi independente,
• venituri din chirii,
• venituri din activităţi agricole sau piscicultura
• indemnizații de creștere a copilului
• bani din concedii medicale
• ajutoare sociale
si nu sunt exceptati de la plata acestei contributii.
Vor plăti CASS cei care îndeplinesc ambele condiții:
• nu realizează venituri din cele precizate anterior si
• nici nu se încadrează in niciuna dintre categoriile menționate mai sus.
Persoanelor fizice care nu realizează venituri si care vor plăti CASS trebuie sa se înregistreze la unitățile fiscale de care aparțin, prin depunerea unei declarații in acest scop, in maxim 15 zile de la data in care se încadrează in aceasta categorie, a celor plătitori de CASS care nu obtin venituri.
Pe baza declaraţiei unitatea fiscala de care aparține contribuabilul ANAF stabilește CASS datorata de si emite anual decizia de impunere cu suma de plata si termenele pana la care trebuie ea achitata.
Se va aplica cota de 5,5% la baza de calcul – salariul minim brut pe tara, acum are valoarea de 1050 de lei, adică o contribuție de 57.75 de lei/lunar, total de 693 de lei pe an, plătiți in rate egale, trimestriale, de 173,25 de lei (acesta constituie un exemplu).

patimile_sfintilor_persp_mare

Categorii:PRACTIC, PRESA

Formulare tipizate: oferta, preţuri, categorii

16 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Oferta tipizate 2015_Page_1Oferta tipizate 2015_Page_2

Categorii:PRACTIC

Contribuabilii şi asistenţa oferită de ANAF

15 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Asistenţa contribuabililor oferită de ANAF

Procedura privind îndrumarea si asistenta contribuabililor de către organele fiscale a fost aprobata prin Ordinul ANAF nr. 1338/2008.
Contribuabilii pot apela direct la ghișeele organelor fiscale sau pot solicita informații in scris ori telefonic.
Telefonic, la Centrul de asistenta a contribuabililor ANAF (031/4039160).
Cereri în scris se pot depune prin posta sau pot fi trimise pe e-mail.
Cererile trebuie să cuprindă cel puţin datele următoare:
• numele si prenumele ( in cazul persoanelor fizice) sau denumirea societăţii, domiciliul fiscal,
• codul de identificare fiscala,
• semnătura contribuabilului, persoana fizica, sau a reprezentantului legal in cazul societăţilor comerciale.
Asistenta prin e-mail pentru a putea fi oferită, cererea trebuie sa se formuleze clar si concis si neapărat trebuie sa includă datele menționate anterior.
Cererile depuse de către contribuabil se soluționează de către organul fiscal in termen de 45 de zile de la înregistrare.
Termenul se prelungește cu perioada cuprinsa intre data solicitării si data primirii informațiilor solicitate în situațiile in care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei.
Sunt anumite informaţii pe care ANAF nu este obligata sa le ofere, si anume:
• informații solicitate in perioada in care contribuabilul este supus inspecției fiscale si in legătură cu aceasta;
• informații in legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul unor contestații formulate împotriva actelor administrative fiscale;
• informații prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale;
• informații care nu intra in sfera de competenta a ANAF;
• informații care contravin principiului secretului fiscal;
• informații in legătura cu reclamațiile privind încălcarea prevederilor codurilor de conduita de către personalul angajat in cadrul unităţilor fiscale;
• informațiile de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
• alte informații a căror furnizare este interzisa, conform legislației in vigoare.

 

tandrete

Categorii:PRACTIC, PRESA

Maria-Daniela Pănăzan despre cărţi, scriitori, prieteni, pasiune, familie…

12 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Vatra Daniela 1Vatra Daniela 2

Sursa: Vatra veche nr. 8/2015

Criogenia cifrelor

11 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Am primit de la Adrian Botez

 

 

 

ÎNGHEŢUL CIFRELOR

suntem închişi între cifre – suntem determinaţi de
cifre – suntem ţinuţi prizonieri – cu
tot cu trup şi suflet – sub pielea
cifrelor – sub straturile de
piei şi de gheaţă ale
cifrelor: numărul de
secunde ale minutului – numărul de
minute ale orei – numărul de ore ale
zilei – numărul de zile ale
lunii – numărul de luni ale
anului – numărul de luni dintre
echinocţii şi solstiţii – distanţa dintre noi şi
ecuator – distanţa dintre noi şi
poli – distanţa dintre noi şi
cutare stea – distanţa dintre sărac – bogat şi
soarta cea rea – distanţa dintre sufletul meu şi
inima ta…

numai cifre – numai
piele scorţoasă de
cifre – îngheţ de
cifre: înţepenim cu toţii în frigiderele
cifrelor – ne umilim cu toţii în
criogenia – înspăimântător de
albă – purtând orbitoare halate de
măcelar – a
cifrelor…

…unde eşti oare – Doamne al
Necifrei – să ne dezmorţeşti – să ne
dezgheţi din frigiderele măcelarilor
cosmici – să ne smulgi galantarelor
ucigaşe ale
cifrelor – şi să ne dăruieşti vieţi de
păsări călătoare – păsări spărgătoare de
piei îngheţate de cifre şi de
cifruri – spărgătoare de
ceruri cu ţurţuri de cifruri şi
cifre…

ajută-ne – luminează-ne – călăuzeşte-ne
Sfântă Necifră – scoate-ne din
bezna numărătorilor – din bezna puşcăriei
seifurilor – cele de crimă şi trufie
pline – din cer până-n pământ
asasine
***

Adrian Botez

CELE 10 PORUNCI

Cifre: Cele Zece Porunci

Categorii:GÂND, literature, POEMUL

Vatra veche nr. 8/2015. Nicolae Băciuţ şi denistatea literaturii în cetate. O vară cu poeme coapte şi miresme în metafore…

10 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Vatra 1Vatra 2Vatra veche 8, 2015, click pentru lectura!

%d blogeri au apreciat: