Arhiva

Archive for 15 septembrie 2015

Contribuabilii şi asistenţa oferită de ANAF

15 septembrie 2015 Lasă un comentariu

Asistenţa contribuabililor oferită de ANAF

Procedura privind îndrumarea si asistenta contribuabililor de către organele fiscale a fost aprobata prin Ordinul ANAF nr. 1338/2008.
Contribuabilii pot apela direct la ghișeele organelor fiscale sau pot solicita informații in scris ori telefonic.
Telefonic, la Centrul de asistenta a contribuabililor ANAF (031/4039160).
Cereri în scris se pot depune prin posta sau pot fi trimise pe e-mail.
Cererile trebuie să cuprindă cel puţin datele următoare:
• numele si prenumele ( in cazul persoanelor fizice) sau denumirea societăţii, domiciliul fiscal,
• codul de identificare fiscala,
• semnătura contribuabilului, persoana fizica, sau a reprezentantului legal in cazul societăţilor comerciale.
Asistenta prin e-mail pentru a putea fi oferită, cererea trebuie sa se formuleze clar si concis si neapărat trebuie sa includă datele menționate anterior.
Cererile depuse de către contribuabil se soluționează de către organul fiscal in termen de 45 de zile de la înregistrare.
Termenul se prelungește cu perioada cuprinsa intre data solicitării si data primirii informațiilor solicitate în situațiile in care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei.
Sunt anumite informaţii pe care ANAF nu este obligata sa le ofere, si anume:
• informații solicitate in perioada in care contribuabilul este supus inspecției fiscale si in legătură cu aceasta;
• informații in legătură cu soluționarea unor problematici care fac obiectul unor contestații formulate împotriva actelor administrative fiscale;
• informații prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale;
• informații care nu intra in sfera de competenta a ANAF;
• informații care contravin principiului secretului fiscal;
• informații in legătura cu reclamațiile privind încălcarea prevederilor codurilor de conduita de către personalul angajat in cadrul unităţilor fiscale;
• informațiile de interes public solicitate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
• alte informații a căror furnizare este interzisa, conform legislației in vigoare.

 

tandrete

Categorii:PRACTIC, PRESA
%d blogeri au apreciat: