Arhiva

Archive for 20 august 2015

Radu Igna, Vocaţia culturală a Haţegului, Sibiu: Editura CronoLogia, 2015. Ediţie revizuită


Coperta Vocatia culturala a Hategului GALBEN

Ai pădure? Ai şi venituri, plăteşti impozite!


Veniturile din silvicultură şi piscicultură se impozitează!

• Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole. In cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea si valorificarea acesteia in volum de maximum 20 mc/an din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate.
• In situatia in care valorificati masa lemnoasa ce depaseste volumul mai sus mentionat, veniturile realizate vor fi supuse impunerii. Veniturile din silvicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activitati independente”, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate (indiferent daca sunteti persoana autorizata sau nu).
• Astfel, potrivit art. 72, alin. 1, lit. c din Codul de procedura fiscala, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (cu exceptia comerciantilor, persoane fizice si juridice, precum si pentru alte entitati care se inregistreaza potrivit legii speciale la registrul comertului), vor obtine codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal.
• In vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala aveti obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala. De asemenea, aveti obligatia depunerii si a formularului 220 – Declaratia privind venitul estimat/norma de venit.
• De reţinut, este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice precum: activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.
• La emiterea facturilor, se inscrie, codul unic de inregistrare sau codul de identificare fiscala, dupa caz.

 

ParculNationalRetezat13

Categorii:PRACTIC, PRESA

Lumea pe dos


Am primit de la Adrian Botez:

 

AZI – OMENIREA

sunt disperaţi – nu
deştepţi: încearcă să-şi aducă
aminte ceva
esenţial – îşi sparg frunţile – tot mai
înguste (ca nişte streşini adânc
aplecate – ori ca
nişte ambrazuri de
cazemate – prin care-ţi strecori
mitraliera – contra
zărilor abia
zărite) – şi tot
degeaba:

cele spuse rămân tot rănite…

omenire cufundată în
teroarea propriei crâncene
amnezii – omenire fără
duh – fără
terezìi

au uitat oamenii până şi că sunt
oameni: atât de disperaţi de această
accelerare a Alzheimer-ului – încât
ucid ucid
ucid tot ce trece între ei şi
lumina soarelui

(…a trecut demult ceasul în care
orbii-şi înfigeau toiagul doarelui…)

cu cât ucid – cu atât
lumina se-ntunecă mai deplin – în pocale nu mai
creşte vin: cei
ucişi se solidifică stâncos – devin conştiinţa
răzbunătoare – izvorul de beznă al
lumii pe dos
***

Adrian Botez

Categorii:literature, POEMUL
%d blogeri au apreciat: