Arhiva

Archive for 3 iulie 2015

Literatură, limite şi detentă, la Ion Pachia-Tatomirescu (fragment)


Paradoxismul

Generaţia resurecţiei poetice şi a paradoxismului a impus în orizontul
cunoaşterii metaforice europene un nou curent literar, paradoxismul, a cărui
estetică s-a cristalizat ca reacţie la „paradoxurile“ sociale, indeosebi, din
România regimurilor de tip totalitarist-comunist, ca reacţie la limitele tragicexistenţiale
ale ens-ului uman prin istorii, sau ca reacţie la reificarea fiinţei
umane, ca reacţie impotriva literaturii şablonarde, aservită dictaturii, ca
reacţie la „filosofia“ / „dialectica marxist-leninistă“, ori la curentele literare /
filosofice anterioare anilor 1960 / 1964: „realismul socialist“, „umanismul
socialist“ (puse „in slujba făuririi unui om nou, comunistul, homo sovieticus
de România“) etc.
Estetica paradoxismului a promovat, continuă să promoveze principiile:
1) conjugarea – în primul rând, la moduri lirice, apoi la cele epice /
dramatice – a paradoxurilor existenţiale ale umanităţii;
2) dinamitarea miturilor (îndeosebi, a celor fundamentale), sublimarea /
rafinarea mitemelor, relevand o „nouă demiurgologie“, cu omul în centrul
„genezelor“ / „universurilor“ (cosmosului), eroul liric (epic / dramatic)
substituind ori „punand in plan secund“ Demiurgul (Atoatecreatorul /
Atotştiutorul, Divinitatea Fundamentală);
3) revolta / „revoluţia“ semnificantului împotriva semnificatului,
operând predilect cu semnificantul născător de semnificat, decretând
„biblic“, „antimarxist“, că Materia decurge din Cuvânt / Logos, întrucât
cuvantul este „materie“ (informaterie, de fapt), intrucat şi cuvantul are o
structură similară structurii atomului, «repetând structura materiei» (Nichita
Stănescu);
4) „spargerea“ infinitului limitelor tragic-existenţiale prin forţa / puterea
metaforei (sinesteziei) / simbolului (viziunii), cultivand chiar şi ne-Cuvântul
– dacă materiei i „se cuplează“ cuvântul, atunci antimateriei, indiscutabil, i
se „asociază“ necuvântul – spre a se inregistra „saltul“ gandirii poetice din
liniar (dichotomic) în neliniar / polidimensional („disipativ“, dar
„vectorizat“);
5) reliefarea unei noi geografii / cosmografii a poeziei / literaturii
valahe / universale şi a unui nou autohtonism, ştiindu-se că autohtonismul seconstituie in cea mai puternică şi originală direcţie spre universalitate dintr-o
literatură naţională şi că numai prin autohtonism o „republică interioară“
devine republică spirituală in „proiecţie universală“, acordandu-se şanse de
„afirmare“ tuturor ariilor spirituale („mari“ şi „mici“) intru varietatea
armonică a Logosului, cunoscand ritmice „altoiuri“, infloriri şi reinfloriri pe
secţiunea de aur decisă de raportul tradiţie – inovaţie, distingându-se în
primul rand prin obiectivarea „imaginarului“ şi prin reflectarea stărilor /
tensiunilor din noile realităţi ale lumii (politice, economico-sociale, culturale /
civilizatorii etc.), din noile „adevăruri“ ştiinţifice („pulsand“ in orizontul
cunoaşterii metaforice, apoi „propulsand“ acest orizont), de privelişte a
Fiinţei;
6) cultivarea limbii materne ca „sacră limbă“, ca „vehicul“ spiritual
„indestructibil“ / „invulnerabil“, „inalienabil“, „incontestabil“, al existenţei
unui popor prin istorii, lupta impotriva „exploatării“ unei limbi naţionale de
către limbile „imperiale“, militarea impotriva „monopolului“ studierii limbii
ruse in şcoli / facultăţi (in Romania, ca şi in alte ţări socialiste, limba rusă
fiind din 1948, limbă obligatorie, insuşită un deceniu, din clasa a IV-a
elementară şi pană in anul al III-lea de facultate); reprezentanţii resurecţionalparadoxişti
consideră limba maternă – sfanta Limbă Pelasgă > Valahă –
drept Patrie în Logos (≪Limba romană este Patria mea» – Nichita Stănescu);
7) „polidimensionarea“ / „diseminarea“ eului poetic la scara Întregului
macrocosm / microcosm şi cultivarea holopoemului, aria lirosofiei fiind,
desigur, macrocosmosul şi microcosmosul, unde poetul reinstituie inaltul
spirit justiţiar al lumilor / universurilor;
8) abordarea „fără oprelişti“ a viabilelor structuri literare clasice,
moderne şi ultramoderne, evidenţiate in timpii literaturii de la origini pană
azi, crearea de noi structuri, dacă este necesar, cu buna respectare a
echilibrului, a raportului sacru tradiţionalism – modernism, din interiorul
tuturor genurilor / speciilor literare;
9) cultivarea versului liber – dacă serveşte punerii in evidenţă a unui
autentic, „inedit“ relief sufletesc –, dar şi a poeziei cu formă fixă, „clasică“
ori nou-creată „formă fixă“, dacă reverberează mai profund gustul, spiritul,
spaţiul spiritual / literar contemporan; antrenarea, revitalizarea, din estetica
tuturor curentelor literare precedente / sincrone, a celor mai rafinate tehnici,
elemente de prozodie, resurecţionarea acestora – unde este solicitată, chiar
revoluţionarea –, numai întru catharsis;
10) desfăşurarea „irepresibilă“ a poeziei / artelor in spaţii ştiinţifice,
numai întru mutarea orizontului cunoaşterii metaforice, penetrând limite,
„magnetizand“, atrăgand intotdeauna după sine orizontul cunoaşterii
ştiinţifice;
11) rafinarea semnificat-semnificanţilor pană in „absoluta nuntire“ a
Cuvintelor „tridimensionale“ / „polidimensionale“ cu non-Cuvintele
„corespondente“, întru veridică lamură poetică;
12) inregistrarea „saltului in mai inalt“, de la poezia ca senzualitate /
sexualitate cosmică, ori ca orgasm abisal al materiei, la poezia ca sublimă
„ştiinţă“ a erotic-fotonicei stări / emisii in relief de catharsis.

Ion Pachia-Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă de mâine, vol.I, Editura Valdpress, Timişoara, 2014

 

Pachia 1

Categorii:CARTEA, literature

MICUL PRINŢ – Adrian Botez: Vagabond printre lumini


POEMUL „MICULUI PRINŢ”

vagabond printre lumini
eu îţi cânt şi tu suspini:
eu vin din stele şi noroi
şi-aşa v-am cunoscut pe voi…

doar am cântat – nu am băut
florile-n juru-mi au tăcut
căci ele ştiu că lira mea
e doar a nu ştiu câta stea!

…aş vrea dureri câte aveţi
să le înstrun şi să le ard
aş vrea să ard lume de fard
aş vrea văpăi – în loc de vieţi!

…de ce de-arìpi vă lepădaţi
de ce iar singur mă lăsaţi
şi semn îmi faceţi să mă-ntorc
în stele toate – să le storc?

mă voi întoarce – oameni buni
fără de àripi şi cununi
şi vă voi binecuvânta
să veniţi toţi în steaua mea!
***
Adrian Botez

pescuit in primavara

Categorii:literature, POEMUL
%d blogeri au apreciat: