Arhiva

Archive for 22 martie 2015

Orient latin nr.1/2015. Ilie Chelariu şi agenda literară. Cronici, poeme, proză, calendar cu scriitori


Orient 10001Orient 10002

Orient latin 1 pe 2015 m, click pentru lectura!

Am primit de la domnul Ilie Chelariu

Categorii:literature, REVISTA, SEMNAL

Concursul judeţean „ODĂ PRIMĂVERII”, Editia a III-a, 27-28 Aprilie 2015


Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” Agnita
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
(concurs înscris în Calendarul Activităților Educative ale ISJSibiu, 2014-2015, Anexa C, poz. 12)

are deosebita plăcere de a vă invita să participați la

Concursul judeţean
„ODĂ PRIMĂVERII”, Editia a III-a, 27-28 Aprilie 2015

SCOP:
• Dezvoltarea şi promovarea talentului literar-artistic al elevilor

OBIECTIVE:
• Dezvoltarea creativităţii elevilor prin realizarea de produse specifice evenimentului
• Socializarea elevilor în cadrul acţiunilor extraşcolare
• Dezvoltarea spiritului competitiv
• Implicarea şi atragerea de parteneri în cadrul proiectului.
• Promovarea iniţiativelor individuale şi de grup în derularea unor activităţi extraşcolare
• Încurajarea implicării elevilor în promovarea practicilor cultural-estetice
• Motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru alegerea unor opţionale care cultivă talentul, aptitudinile şi înclinaţiile elevilor
• Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze elevii în procesul de gestionare a timpului liber , sporindu-le acestora creativitatea şi imaginaţia
GRUPUL ŢINTĂ:
Elevi ai școlilor gimnziale, liceelor, colegiilor școlare din judetul Sibiu. Pot participa și elevi din județele limitrofe.
LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „A.T.L.” Agnita, jud. Sibiu.
DATA DESFĂŞURĂRII: 27 – 28 Aprilie 2015
MEDIATIZAREA PROIECTULUI:
• pe site-ul școlii;
• pe site-ul Inspectoratului Școlar Judetean Sibiu
• în şcoli, în rândul elevilor si profesorilor, părinţilor;
• în presa locală şi judeţeană – „Gazeta Hârtibaciului”, „Tribuna Sibiului”, revista școlii „Aripi adolescentine”.
SECŢIUNI:
Secţiunea I – Concurs interactiv-limba şi literatura română, adresat elevilor din clasele V – VIII.
Secţiunea II – Creaţie literară (4-5 poezii / 1 eseu de 1-2 pagini,) având ca teme primăvara şi copilăria, adresat elevilor din clasele I-XII.
Secţiunea III – Pictură (acuarela, tempera, grafică), peisaje, portrete, teme religioase; adresat elevilor din clasele I-XII.
Secţiunea IV- Meşteşuguri tradiţionale:ţesături, împletituri, felicitări, aranjamente florale şi pascale, cusături: adresat elevilor din clasele I-XII.

Criterii de evaluare:
• respectarea tematicii
• creativitate și originalitate

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:

Luni, 27.04.2015, ora 10: Concursul Interactiv Limba şi Literatura Română
Marți, 28.04.2015, ora 12.00, Concursul de Creaţie Literară, Festivitatea de premiere. Lecturi din creațiile laureaților. Întâlnire cu Irina Petraș, renumit critic literar, absolventă a Liceului Teoretic din Agnita.
Marți, 28.04.2015, ora 10:
• Cuvântul organizatorilor
• Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
• Vizitarea expozţiilor amenajate cu lucrările elevilor
• Înmânarea diplomelor de participare şi premierea lucrărilor câştigătoare.

La secțiunea creație, președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.

Înscrierile se realizează prin completarea fişei anexate şi expedierea ei la adresa de e-mail ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com, până la data de 22 aprilie 2015.

Toate şcolile participante vor primi diplome de participare şi premii pentru cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal), iar cadrele didactice coordonatoare și însoțitoare, diplome personalizate.

Relaţii suplimentare la organizator: Director – adjunct, prof. Vecerzan Margareta
Tel. 0731 711 070/026 9510334/0269 510765 / 0732363100. Coordonatori proiect: prof. Vecerzan Margareta, director adjunct, Prof. Maria-Daniela Pănăzan Lorinczi, scriitor, membru USR.
Vă aşteptăm cu drag!
Director, Director adj.
Prof. Petruţ Mirela-Monica Prof. Vecerzan Margareta

 

……………………………………………………………………………………………………..

Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” Agnita

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

(concurs înscris în Calendarul Activităților Educative ale ISJ Sibiu, 2014-2015, Anexa C, poz. 12)

 

Informații suplimentare despre proiect

 

D.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul

Proiectul se adresează elevilor claselor I-XIII din şcolile şi liceele/ colegiile/ grupurile şcolare din judeţul Sibiu. Pot participa și elevi din județele limitrofe.

D.5. Durata proiectului

Ianuarie-iunie 2015

D.6. Descrierea activităţilor

 1. Activitatea nr. 1 / Secţiunea I
 2. Titlul activităţii : – Concurs interactiv de Limba şi literatura română
 3. Data/perioada de desfăşurare: 27 aprilie 2015, ora 10
 4. Locul desfăşurării: C.D.I. – Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita
 5. Participanţi: Elevi ai claselor gimnaziale V-VIII, profesori Limba şi Literatura Română.
 6. Descrierea pe scurt activităţii: Concursul, respectând programa şcolară în vigoare la Limba şi Literatura Română, se va desfăşura pe nivele (clasele V – VI și clasele VII-VIII) şi va consta în seturi de întrebări tip-grilă, cu o singură variantă de răspuns din programa școlară în vigoare. Prezentările ppt şi verificarea pe moment a răspunsului corect sunt atracţiile activităţii.

Elevii participanţi vor completa fişa de înscriere care va fi trimisă până în data de 25 martie 2013 la adresa ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. La sfârşitul concursului va avea loc festivitatea de premiere şi se vor acorda (pe nivele) 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I.

 1. Responsabil: Prof. Călborean Ana, Prof. Găină Niculina
 2. Beneficiari: Elevi ai claselor gimnaziale V-VIII din şcolile judeţului Sibiu
 3. Modalităţi de evaluare: Întrebări grilă având o singură variantă corectă de răspuns.
 4. Activitatea nr. 2 / Secţiunea II
 5. Titlul activităţii: Creaţie literară (poezii, eseuri) având ca teme primăvara şi / sau copilăria
 6. Data/perioada de desfăşurare: 27-28 aprilie 2015.
 7. Locul desfăşurării C.D.I. Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita
 8. Participanţi : Elevi ai claselor I-XIII, profesori Limba şi Literatura Română, cadre didactice, părinti, reprezentanţi ai comunităţii din județul Sibiu. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe.
 9. e. Descrierea pe scurt activităţii:

-Lucrările se vor încadra în 1-2 pagini A4 şi vor fi scrise în format TIMES NEW ROMAN, caractere de 12, spaţiere la un rând si jumătate. Texte minime: 4-5 poezii sau 1-2 eseuri cu respectarea temei date.

– Titlul va fi scris în format TIMES NEW ROMAN, 14, iar la două rânduri de titlu, se     vor scrie, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă, clasa.

– Lucrările, însoţite de fişa de înscriere, vor fi trimise până în data de 25 aprilie 2015, pe email ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. Ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015, ora 12, va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).. Președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.

 1. Responsabil: Prof. Lorinczi Maria-Daniela.
 2. Beneficiari : Elevi ai claselor I-XIII, profesori Limba şi Literatura Română, cadre didactice, părinți, reprezentanti ai comunității.
 3. Modalităţi de evaluare:
   • respectarea tematicii
   • creativitate și originalitate

 

 1. Activitatea nr. 3 / Secţiunea III
 2. Titlul activităţii: Pictură (acuarelă, tempera, grafică), peisaje, portrete, teme religioase;
 3. Data/perioada de desfăşurare: 27-28 aprilie 2015.
 4. Locul desfăşurării: C.D.I. Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita

d.Participanţi: Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe.

 1. Descrierea pe scurt activităţii: Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 21 aprilie 2015 (data poștei) pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, CP 555100, Jud. Sibiu, înv. Ţerbea Maria sau Înv. Angelica Banu. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).
 2. Responsabil: Înv. Ţerbea Maria, Înv. Angelica Banu.
 3. Beneficiari: Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, părinți, reprezentanţi ai comunităţii.
 4. Modalităţi de evaluare:
   • respectarea tematicii
   • creativitate – originalitate
 1. Activitatea nr. 4 / Secţiunea IV
 2. Titlul activităţii: Meşteşuguri tradiţionale:

– ţesături

– împletituri

– cusături

– felicitări

– aranjamente florale şi pascale

 1. Data/perioada de desfăşurare: 27-28 aprilie 2015.
 2. Locul desfăşurării: C.D.I. Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita
 3. Participanţi: Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, părinți, reprezentanţi ai comunităţii. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe.
 4. Descrierea pe scurt activităţii: Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 22 aprilie 2015 pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, CP 555100, Jud. Sibiu, prof. Vecerzan Florin / prof. Lăstun Bogdana-Otilia. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).
 5. Responsabil : Prof. Vecerzan Florin.
 6. Beneficiari : Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunităţii
 7. Modalităţi de evaluare:
   • respectarea tematicii
   • creativitate și originalitate

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

 

Luni, 27.04.2015, ora 10: Concursul Interactiv Limba şi Literatura Română

Marți, 28.04.2015, ora 12.00, Concursul de Creaţie Literară, Festivitatea de premiere. Lecturi din creațiile laureaților. Întâlnire cu Irina Petraș, renumit critic literar, absolventă a Liceului Teoretic din Agnita.

Marți, 28.04.2015, ora 10:

 • Cuvântul organizatorilor
 • Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
 • Vizitarea expoziţiilor amenajate cu lucrările elevilor
 • Înmânarea diplomelor de participare şi premierea lucrărilor câştigătoare.

La secțiunea creație, președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.

 

Înscrierile se realizează prin completarea fişei anexate şi expedierea ei la adresa de e-mail ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com, până la data de 22 aprilie 2015.

 

Persoane de contact: Prof. Vecerzan Margareta-director adjunct – tel. 0731711070

Prof. Zgabercea Dana-consilier educativ – tel. 0760614945

Prof. Lorinczi Maria-Daniela – tel. 0732363100

Prof. Vecerzan Florin – tel: 0731880221

Prof. Niculina Găină – tel. 0746712402

Prof. Bogdana-Otilia Lăstun – tel. 0744819102

Înv. Ţerbea Maria, tel: 0269510765

Înv. Banu Angelica, tel. 0752383990

 

Regulamentul concursului :

 • La concurs poate participa orice elev din clasele I-XIII de la şcolile din Municipiul şi Judeţul Sibiu care completează fişa de înscriere şi o trimite pâna la data de 22.04.2015 pe adresa ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. Înscrierile făcute după această dată nu vor fi luate în considerare. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe. Creațiile vor fi trimise pe email.
 • Lucrările care nu vor respecta cerinţele de redactare/ tematice nu vor fi acceptate în concurs.
 • Nu se percep taxe de înscriere.
 • Elevii premiaţi vor primi diplome (menţiune, premiul III, II, I), pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal), iar profesorii coordonatori, diplome / adeverințe de participare.

 

Coordonatori proiect: prof. Vecerzan Margareta, director adjunct

Prof. Maria-Daniela Pănăzan Lorinczi, scriitor, membru USR.

 

………………………………………………………………..

 


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Concursul judeţean

„ODĂ PRIMĂVERII”

Editia a III-a, 27-28 Aprilie 2015

 

 

 

ŞCOALA …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

LOCALITATEA …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Numele elevului……………………………………………………………………………………………………………………

 

Clasa …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Secţiunea …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Numele profesorului coordonator……………………………………………………………………………………………

.

TELEFON FIX / MOBIL (de contact)………………………………………………………………………………………

 

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

TERMEN DE INSCRIERE: 22 aprilie 2015 pe email:

ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com

 

 

 

 

Categorii:literature, PRESA, SEMNAL
%d blogeri au apreciat asta: