Arhiva

Archive for 24 ianuarie 2015

Patria din ceasul deşteptător


VIAŢA

 

Te-ai aruncat asupra mea flămândă,
cu pielea ca harta lumii,
cu noaptea luminoasă în plete,
dar am scăpat urcându-mă în dirijabilul uriaş,
puţin demodat şi uşor, care plutea peste lume şi
din care Dumnezeu făcea publicitate vieţii,
a vieţii din care am fugit demult…

Între răsărit şi apus e o lamă de ras
pusă între zi şi noapte,

precum visul care spală ochiul
gândul meu se limpezeşte,

ţipă cel străin din ceasul deşteptător
în căutarea patriei…

Constantin Stancu

luna si pamantul

 

Categorii:literature, POEMUL

Codul muncii, modificările din 25.01.2015


În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015 a fost publicată Legea nr. 12/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

 
Modificări:
• Durata anuală efectivă a concediului de odihnă se stabilește prin contractul individual de muncă cu respectarea legii.
• La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, vor fi considerate perioade de activitate prestate următoarele:
– perioadele de incapacitate temporară de muncă;
– perioadele aferente concediului de maternitate;
– perioadele concediului de risc maternal; și
– perioadele concediului pentru îngrijirea copilului bolnav.
• Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat în acest caz să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
• Referitor la concediul de odihnă care se efectuează anual, în situația în care salariatul, din motive justificative, nu poate efectua integral sau parțial concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde perioada rămasă neefectuată într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
• Perioadele în care un salariat absentează nemotivat de la locul de muncă sau solicită angajatorului concediu fără plată, nu reprezintă vechimea în muncă.
• Dacă angajatul beneficiază de concediu pentru formare profesională fără plată acordat în condițiile art. 155 și ale art. 156 din Codul muncii, reprezintă vechime în muncă.
• Salariul primit de către salariatul temporar pentru fiecare misiune, nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului, care prestează aceeași muncă sau una echivalentă cu salariatul temporar, sau salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă și care prestează aceeași muncă sau una similară, conform legii.
• Noile articole vor intra în vigoare începând cu data de 25 ianuarie 2015.

Categorii:PRACTIC

Limba română, flori în auz


Am primit de la Adrian Botez:

CÂND MĂ ÎNTÂLNESC CU LIMBA ROMÂNĂ

când mă întâlnesc cu
limba română – e ca şi cum m-aş întâlni cu
Dumnezeu: plâng precum munţii în
furtună – sufletul meu luminează până
departe – în adâncul – la rădăcina
fântânilor

mă întâlnesc cu însăşi
Sărbătoarea

îndemnul de vibraţie al limbii române – acolo
sus – în vârful copacului veciei – aprinde
fructul mântuirii: întâi îi ies acestuia – de sub
abdomenul silabelor – picioarele
baletând artificii miriapode – apoi – în
urmă – sunetul vocii sale de
fruct al minunii frazale coace şi
aprinde palatul Lui
Dumnezeu – aprinde
pădurile raiului – aprinde flori în
auz şi-n
lenile sfânt scrise de
albinelor văzduhului

limba română e cea în care Dumnezeu a făcut
Cele Patru Răsărituri – apoi pe
Adam Eva heruvii serafii – iar la urmă a
râs – vesel ca un copil – aplecat peste
ghizdurile înalte ale
Întregii Creaţii
***

Adrian Botez

Categorii:literature, POEMUL

Părinţi care vin spre noi


ÎNVIEREA PĂRINŢILOR

Au dat brazdele de pământ la o parte,
s-au căţărat pe firul de iarbă,
au păşit pe aripile şomilor,
pe cântecul păsării migratoare,
s-au agăţat de cer cu mâinile,
au sărit peste zăgazul galben al lunii,
iar acum aleargă spre noi,
cu trupuri subţiri, pregătind-se de o nouă viaţă
în evul acesta străin,
în care moartea se tranzacţionează la bursă…

Constantin Stancu

Categorii:literature, POEMUL
%d blogeri au apreciat: