Arhiva

Archive for 9 ianuarie 2015

Eugen Dorcescu, Nirvana, versuri, Timişoara: Ed.Mirton, 2014

9 ianuarie 2015 Un comentariu

Nirvana 10001

 

Absenţa

 

 

Absenţa e-o prezenţă negativă,
E-un gol, o aşteptare, o latenţă.
E moarte şi viaţă, deopotrivă –
Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă.
De neatins fiind, şi nevăzută,
Asociind realităţi contrare,
Absenţa naşte jale şi frustrare
Şi-un gând de neputinţă absolută.
Ne-existând, nu poate să se-ascundă.
Ne-existând, nu-şi neagă evidenţa.
Egale-i sunt teroarea şi clemenţa…

 

Absenţa e-o prezenţă mult mai cruntă,
Mai greu de îndurat decât prezenţa.

 

 

 

Eugen Dorcescu
30 octombrie 2014

 

Eugen_Dorcescu,_NIRVANA,_Editura_Mirton,_Timişoara,_2014.

Categorii:CARTEA, CREDO, GÂND, literature

Salariul minim în anul 2015


Salariul minim brut pe tara garantat in plata este stabilit in HG nr. 1091/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, in doua etape.
La 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 975 de lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.
Din 1 iulie 2015, salariul minim va fi 1.050 de lei, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

Notă. Angajatorii care acorda un salariu mai mic decat cel minim pot plati o amenda cuprinsa intre 1.000 lei si 2.000 lei, pe baza actelor intocmite de inpectorii de munca.

 

candela

Categorii:PRACTIC, PRESA

Pensii 2015


Punctul de pensie în anul 2015

Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 961 din 30 decembrie 2014.
Punctul de pensie este de 830,2 lei, fata de 790,7 lei în anul 2014.
Valoarea punctului de pensie creste in 2015 cu aproape 40 de lei, ceea ce inseamna o majorare de 5% fata de nivelul stabilit pentru anul 2014.
Conform Legii nr. 187/2014, indicele de corectie pentru cei care se pensioneaza incepand din ianuarie 2015 este 1,07, la fel ca in 2014.

Categorii:PRACTIC

Drepturile omului, România 2014. Probleme, statistici, slăbiciuni, bani-bani…


Drepturile omului în România anului 2014

Situaţia CEDO:
– 87 de hotarari pronuntate in 2014 in dosarele privind statul roman, publicate pe site-ul oficial al Curtii de la Strasbourg. România a castigat doua procese, si a pierdut 75. In celelalte 10 situatii, incalcarea Conventiei a fost constatata in hotarari principale pronuntate in anii anteriori, CEDO limitandu-se anul acesta doar la aplicarea Art. 41 privind reparatia echitabila.
– Doua cauze (Mocanu si altii impotriva Romaniei si Valentin Campeanu impotriva Romaniei) au fost examinate, in 2014, in Marea Camera de 17 judecatori. Celelalte 85 de hotarari au fost pronuntate in Camera de 7 judecatori (83) sau in Comitetul de 3 judecatori (2) ale Sectiei a III-a, din care face parte judecatoarea Iulia Antoanella Motoc, desemnata de Romania la CEDO, incepand cu luna ianuarie 2014.
– Despagubiri de 1,5 milioane euro! Se plătesc din bugetul de stat, de către cetăţenii români.
In cele 87 de hotarari privind Romania pronuntate in 2014, CEDO a constatat urmatoarele incalcari:
Art. 3 – Interzicerea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante – 33 de incalcari
Art. 6 – Dreptul la un proces echitabil – 24 de incalcari
Art. 5 – Dreptul la libertate si la siguranta – 12 incalcari
Art. 8 – Dreptul la respectarea vietii private si de familie – 10 incalcari
Art. 1 din Protocolul 1 – Protectia proprietatii – 7 incalcari
Art. 2 – Dreptul la viata – 4 incalcari
Art. 13 – Dreptul la un recurs efectiv – o incalcare
Art. 7 – Nicio pedeapsa fara lege – o incalcare
Art. 10 – Libertatea de exprimare – o incalcare
Art. 11 – Libertatea de intrunire si de asociere – o incalcare
Hotarari in care CEDO nu a constatat o incalcare a Conventiei – 2
Alte hotarari (in care CEDO s-a pronuntat doar pe aplicarea Art. 41 privind reparatia echitabila) – 10
Un semn de întrebare se pune asupra sistemului judiciar de a asigura procese echitabile si conditii umane de detentie, aspecte principale ale hotărârilor CEDO.

Categorii:PRACTIC, PRESA

Vatra veche nr.1/2015. Nicolae Băciuţ şi carţile iernii. „Măreţia frigului” începe cu Eminescu…


vatra 1vatra 2Vatra veche 1, 2015, click pentru lectură!

Categorii:REVISTA

Telefonul consumatorului! Noua plachetă din data de 15.01.2015. Model pentru judeţul Hunedoara. Adresa: http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=60


cjpc_hunedoara_150105

Categorii:PRACTIC

Revista „Familia” – 150 de ani de la înfiinţare! Revista a avut un rol împortant în istoria românilor, în cultura lor, cu impact major în Ţara Haţegului (vezi cărţile lui Iancu Badiu despre Haţeg)


Familia

Categorii:PRESA

Comerţ fără frontiere: aparate de marcat cu jurnal electronic. Calendar, proceduri, sistem integrat…


Aparate de marcat electronice!
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din data de 30 decembrie 2014 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal.
Apare un nou mod de a face comerţ, utilizarea de aparate de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici și eliminarea aparatelor de marcat cu rolă jurnal, până în noiembrie 2016.
Calendarul implementării.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscal cu rola jurnal.
Începând cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic.
Începând cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic.
Începând cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic.
La nivelul ANAF se menţine în formă electronică un registru naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti.
Profesioniştii care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Atenţie! În vederea supravegherii şi monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale de către ANAF, operatorii economici au obligaţia de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF.
Urmează normele metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale.

Categorii:PRACTIC

Oglinda literară nr. 157/ ianuarie 2015. Gheorghe Andrei Neagu şi puterea literaturii…


oglinda 10001oglinda 10002

Categorii:REVISTA
%d blogeri au apreciat: