Arhiva

Archive for 17 decembrie 2014

Finanţarea revistelor de cultură: discriminare sau cultură pentru toţi?!

17 decembrie 2014 Lasă un comentariu

Traian Băsescu, Președintele României, a semnat marți, 16 decembrie 2014, cererea de reexaminare asupra Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România.

Cererea:

”Domnului Călin Popescu-Tăriceanu,
Președintele Senatului,

În temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România.

Motivele cererii de reexaminare sunt următoarele:
Actul normativ trimis spre promulgare reglementează finanţarea de la bugetul de stat a revistelor uniunilor de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori (ANUC), precum şi a altor reviste şi publicaţii culturale. Finanţarea se va face prin bugetul Ministerului Culturii cu suma de minim 4500 mii lei. Din această sumă, un procent de 10% va fi repartizat de Ministerul Culturii pentru finanţarea altor reviste şi publicaţii culturale în afară de cele propuse de uniunile de creatori.

Considerăm că distribuirea sumei pentru finanţare nu este făcută în mod echitabil între revistele culturale româneşti, având în vedere faptul că nu toate revistele reprezentative apar sub egida Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, iar cea mai mare parte a sumei alocate revine revistelor membre ale ANUC şi doar un procent de 10% din sumă va fi repartizată de Ministerul Culturii pentru finanţarea celorlalte reviste şi publicaţii culturale, în afară de cele propuse de uniunile de creatori.

Pentru evitarea creării unei discriminări între revistele de cultură reprezentative din România, opinăm că este oportună o împărţire justă a sumei pentru finanţarea şi susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale din România.

Menţionăm faptul că o lege menită să susţină financiar revistele culturale reprezentative este necesară, însă distribuirea finanţării acestor reviste trebuie să se realizeze într-un mod just şi echitabil pentru a se îndeplini întocmai îndatorirea prevăzută de art. 33 alin. (3) din Constituţia României care statuează că: „Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.”.

Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, din punct de vedere al oportunităţii, ţinând cont de motivele invocate.

TRAIAN BĂSESCU
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI”

Categorii:literature, PRESA
%d blogeri au apreciat: