Prima pagină > CREDO > Biblia în Versiune Actualizată. Câteva date şi argumente de la Viorel Silion…

Biblia în Versiune Actualizată. Câteva date şi argumente de la Viorel Silion…


BVA (Biblia în Versiune Actualizată) este concepută să fie acea versiune actualizată a Bibliei (în limba română) care ar fi trebuit să apară acum reeditată în a treia variantă actualizată…
Această actualizare s-a făcut în primul rând lexicografic, apoi ortografic, frazeologic, topic şi chiar în ce priveşte punctuaţia. De fapt, textele originale ale cărţilor Bibliei nu au avut semne de punctuaţie (!) şi nici măcar spaţii între cuvinte (!!!). Acest aspect oferă posibilitatea transpunerii în limba de sosire (în cazul nostru, în limba română) a ideilor exprimate de cuvintele originale fără obligativitatea de a folosi acelaşi număr de cuvinte ca în limba de plecare. În plus, unul dintre cele mai importante aspecte ale unei traduceri de acest fel este faptul că permite libertatea formării propoziţiilor şi a frazelor conform normelor topicii şi ale punctuaţiei limbii de sosire. Astfel, frazele „kilometrice” (foarte lungi) existente în versiunile anterioare (chiar şi în TLRC), nu se justifică. Ele sunt o complicaţie în plus. Conform specialiştilor în comunicare, pentru a fi uşor de citit şi de urmărit, orice enunţ trebuie să fie relativ scurt, având în medie şaisprezece sau şaptesprezece cuvinte. Versiunea BVA respectă această regulă fundamentală a comunicării eficace; şi astfel a împărţit în mai multe propoziţii, toate acele fraze lungi care constituiau o serioasă barieră în înţelegerea textelor biblice.

Proiectul BVA este în lucru din 2004 şi există publicat pe Internet la adresa: http://www.Biblia.PentruViata.ro.

Cum s-a lucrat la această versiune

Ideal, lucrul destinat apariţiei unei noi versiuni a Bibliei, presupune o muncă în echipă. Din aceasta trebuie să facă parte cel puţin un om de litere, un teolog, un expert în limbile originale ale Bibliei şi un finanţator al proiectului. Acest ideal este însă de multe ori greu (dacă nu chiar imposibil) de atins în prezent într-un context ca cel în care trăim noi în România. S-a constatat că se poate renunţa la pretenţia consultării directe a experţilor în limbile originale ale Bibliei (ebraica veche şi greaca veche). Cunoştinţele acestor erudiţi sunt puse la dispoziţia publicului în lucrările pe care aceştia deja le-au publicat. Astfel, deşi nu îi avem fizic cu noi, lucrările lor (dicţionare, lexicoane, glosare) pot fi oricând consultate; şi astfel îi vor înlocui cu succes. Ele sunt necesare atunci când avem de-a face cu texte biblice mai dificile. Însă dacă se poate lucra fără a avea în echipa de lucru experţi în limbile originale ale Bibliei (oricum, aceştia sunt câţiva în toată lumea!), nu se poate realiza ceva notabil în această direcţie fără a avea o pregătire de limbă română cel puţin la nivel universitar şi nici fără cunoştinţe serioase în teologie. Din fericire, aceste două cerinţe pot fi satisfăcute chiar de o singură persoană, în cazul în care există atât nevoia unei versiuni a Bibliei, cât şi dorinţa şi competenţa de a o realiza. Trebuie să vrei, să ştii şi să poţi face acel lucru pe care ai decis să îl realizezi. Acesta este motivul pentru care, îndeplinind condiţiile strict necesare, iniţial am decis să lucrez singur conform metodei speciale descrise mai sus.

Între timp s-au alăturat realizării acestui proiect, Iacob Bud şi o familie formată din Corina şi Doru Pîrvu, constituind astfel echipa care a lucrat la forma finală a textului acestei versiuni.

Pentru prima parte a proiectului (Noul Testament), au fost utilizate pentru investigaţiile în limba originală, următoarele lucrări de referinţă:

• Interliniarul „TODAY’S PARALLEL GREEK-ENGLISH NEW TESTAMENT (King James Version, GREEK INTERLINEAR, Today’s English Version), The Commission, Foreign Mission Journal, SBC, Richmond, Virginia.
• Noul Testament în limba greacă (cu Dicţionar Grec-Englez): THE GREEK NEW TESTAMENT, Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger (United Bible Societies), 1993 (2nd to 4th printing 1994-2000).
• DICŢIONAR GREC-ROMÂN pentru studiul cuvintelor Noului Testament, Daniel Bărnuţ, Emeric Hubert, Josef Kovàcs, Arad, 1999, Editura Teologos, Cluj-Napoca.
• INTERLINEAR GREC-ROMÂN – Epistola către Romani, Editura Agape, 1994 (Textul grec după: Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, ediţia a 26-a, Societatea Biblică Stuttgart, 1981)
• Au mai fost consultate următoarele versiuni ale Noului Testament, deja existente:

A. În limba română

• Noul Testament GBV (Gute Botschaft Verlag).
• Noul Testament – Psalmii (CLV – Cristliche Literatur-Verbeitung).
• Noul Testament – Versiune literală nouă.
• Noul Testament pe înţelesul tuturor (LBI – Living Bible International).
• Noul Testament – D. Cornilescu revizuită (Iosif Ţon şi Adolf Novak).
• Noul Testament – TLRC (Traducere în limba română contemporană).
• Noul Testament – TLRM (Traducere în Limba română modernă).
În limba engleză

• The NEW TESTAMENT, The New King James Version.
• The HOLY BIBLE, Revised Standard Version.
• The BOOK, Living Bible International.
• The Jerusalem BIBLE, Popular Edition.
• The HOLY BIBLE, New International Version.

A fost util ca în munca de formare a variantei finale a acestei versiuni în limba română literară, să fie consultate în paralel câte o versiune pentru fiecare dintre cele trei moduri distincte de a face traducere (una pentru echivalentul dinamic, una pentru varianta literală şi una ca exemplu reprezentativ pentru parafrazare). Astfel, pentru echivalent dinamic a fost consultată în special versiunea TLRC, pentru varianta literală – Versiunea literală nouă (2001), iar pentru parafrazare, „Noul Testament pe înţelesul tuturor” (LBI).

Pentru lucrul la Vechiul Testament, au fost consultate următoarele versiuni ale Bibliei:

• Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997.
• Biblia sau Sfânta Scriptură, GBV, Germany, 1989.
• BISI (Biblia Internaţională de Studiu Inductiv), Percept Ministries, Harvest House Publishers, 1992 (versiunea D. Corilescu).
• Biblia, Traducere Literală Nouă, Bucureşti, 2002.
• Biblia sau Sfânta Scriptură, Trinitarian Bible Society, Tindale House, London, England, 2002.
• Biblia, Noua Traducere în limba Română (NTR), International Bible Society, 2007.
• Septuaginta, Colegiul Noua Europă, Polirom, 2004.
• The Jerusalem Bible, Popular Edition, Darton, Longman and Todd, 1974.
• The Holy Bible, GBV, Good News Publications, Germany (Darby Version).
• The Book, Living Bible, Guideposts, Tyndale House Publishers, 1979.
• The Holy Bible, Revised Standard Version, USA, 1952.
• The Holy Bible, New International Version, Guideposts, Zondervan Corporation, 1987.

Pentru partea de limbă română, au fost consultate următoarele lucrări:

• Dicţionarul Explicativ al limbii române (DEX), Editura Academiei Române.
• Dicţionar de sinonime, Seche Luiza, Seche Mircea şi Preda Irina, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
• Dicţionar al limbii române vechi, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975.
• Dicţionar de cuvinte călătoare, Marinescu Gheorghe, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1978.
• Dicţionar analogic şi de sinonime, Tudor Anicuţa, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1978.
• Dicţionar de termeni literari, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1976.
• Glosarul Bibliei D. Cornilescu, Viorel Silion (Teză de licenţă, 1995).
• Gramatica limbii române – Morfologie, Sintaxă (Ediţia a II-a), Dumitru Irimia, Editura Plirom, 2004.
• Dicţionar explicativ pentru toţi (Ediţia a II-a), Alexei Palii, Editura Epigraf, Chişinău, 2004.
• Mic dicţionar ortografic şi ortoepic al limbii române, Florin Marcu, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2002.
• Mică Enciclopedie a Românei Corecte (Îndreptar de scriere, citire şi vorbire fără greşeli), Ion Calotă, Editura Niculescu.
• Îndreptar ortografic, ortoepic, morfologic şi de punctuaţie al limbii române
• (Ediţia a II-a), Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Lucman.
• Gramatica esenţială a limbii române, Gh. Constantinescu-Dobridor, Editura Vestala, Bucureşti, 2004.
• Dicţionar de pleonasme, Ileana Căprioară, Editura C. N. I. Coresi, 2004
• Dicţionar de sinonime, (Ediţia a III-a), L. Seche, M. Seche, I. Preda, Editura Vox Cart, 2004.
• Dicţionar de pleonasme, Doina Dascălu, Editura Vox Cart, 2004.
• Limba română – O gramatică a greşelilor – Îndreptar pentru evitarea confuziilor – Fonetică, Lexic, Morfosintaxă, Sergiu Şerban, Editura Niculescu, 2004.

Forma textului acestei versiuni

• Primul lucru care atrage atenţia cititorului acestei versiuni a Bibliei, este redactarea textului pe o singură coloană şi nu pe două, aşa cum eram obişnuiţi până acum. Am păstrat astfel forma originală a textelor cărţilor Bibliei. Avantajul va fi simţit în cazul studiului biblic.
• În al doilea rând, textul are continuitate din acelaşi motiv anunţat sumar mai sus.
• Cifrele capitolelor şi ale versetelor sunt scrise mai discret, pentru a ajuta încă odată pe cel care doreşte să folosească textul pentru studiu biblic.
• În al patrulea rând, lipsa titlurilor (introduse oricum arbitrar în unele versiuni) indică încă odată spre scopul şi utilitatea acestei versiuni.
• În sfârşit, lipsesc şi trimiterile care şi-au avut raţiunea lor pentru anumite versiuni, dar care nu sunt neapărat necesare în cazul studierii Bibliei conform unei metode justificate.
• Parantezele pătrate folosite în text indică faptul că acele versete care sunt încadrate de ele, nu apar în manuscrisele cele mai vechi, considerate ca fiind şi cele mai credibile.

Pentru Noul Testament, aceste texte apar în următoarele versete:
Matei 17:21;
Matei 18:11;
Matei 23:14;
Marcu 7:16;
Marcu 9:44;
Marcu 9:46;
Marcu 11:26;
Marcu 15:28;
Luca 9:55b;
Luca 9:56a;
Luca 23:17;

Ioan 5:3b;
Ioan 5:4;
Ioan 7:53-8:11;
Faptele Apostolilor 8:37;
Fap. Ap. 18:21b
Fap. Ap. 24:6b;
Fap. Ap. 24:7;
Fap. Ap. 24:8a;
Fap.Ap.28:29
Romani 16: 24

• Parantezele rotunde au fost folosite pentru a include între ele unele cuvinte care ajută la înţelegerea mai exactă a sensului propoziţiei sau al frazei. Deşi acele cuvinte nu sunt de regulă în textul original, folosirea lor între paranteze le conferă funcţia explicativă a unor note de subsol existente în alte versiuni. Deci pot fi citite ca făcând parte din text sau pot fi sărite, fără ca textul să sufere decât de explicaţia suplimentară pe care o aduceau.

Utilitatea acestei versiuni

BVA (Biblia în Versiune Actualizată) este utilă în primul rând generaţiei tinere care are dreptul legitim la un text biblic în limba română literară actuală de cea mai bună calitate. Dintre cele patru aspecte ale acestei actualizări a Bibliei, cel care are de-a face cu lexicologia (vocabularul), reprezintă aici punctul forte. Cuvintele cu care formăm propoziţii şi fraze trebuie să fie din lexicul limbii literare. Limba populară (reprezentată de graiuri şi/sau dialecte care nu fac parte din limba română literară) nu constituie un factor de unitate lingvistică între români, ci dimpotrivă! În consecinţă, a devenit din ce în ce mai clar faptul că pentru a fi cât mai bine realizată, o versiune a Bibliei trebuie să folosească limba română literară de actualitate.

În al doilea rând, această versiune este utilă celor care doresc să studieze Biblia. Deci va fi ideală pentru studiu biblic. Oricum, în cartea sa (intitulată în limba română „Cum să interpretăm Biblia”), Alfred Kueen spune că pentru studiul biblic, „nu este benefic să fim legaţi doar de opţiunile exegetice ale unei singure versiuni.” (pag. 38).

În plus, cei care au înţeles cum se studiază un text biblic, ştiu că forma lui ideală pentru studiu este dată de următoarele caracteristici:
• textul pe o singură coloană;
• continuitate (fără întreruperi sesizabile în text);
• cifrele care marchează numărul capitolelor şi al versetelor – scrise mai discret;
• absenţa titlurilor în text;
• absenţa trimiterilor în text.

În al treilea rând, este de dorit o participare cât mai benefică a celor competenţi mai ales în domeniul limbii române, pentru a contribui prin propuneri constructive la realizarea acestui important proiect! Aştept reacţii şi păreri, ca şi propuneri justificate în mod competent şi cu profesionalism, la adresa de email: ViorelSilion@gmail.com

 

Categorii:CREDO
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: