Prima pagină > literature, PRACTIC > Vânzarea terenurilor agricole, noi reglementări. Legea nr. 68/2014… Alte prevederi…

Vânzarea terenurilor agricole, noi reglementări. Legea nr. 68/2014… Alte prevederi…


Modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 352 din data de 13 mai 2014 – Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

În cazul în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare în formă autentică, se stabileşte:
„În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară “.
Înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune sau fără obţinerea avizelor prevăzute de lege se sancţionează cu nulitatea relativă şi nu cu nulitatea absolută.
La alineatul (1) al articolului 29 din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al României, va avea următorul cuprins: „b) identifica corect numele sau denumirea părţilor si menționează codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscala, daca este atribuit, codul de înregistrare fiscala ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;”.

 

 

Anunțuri
Categorii:literature, PRACTIC
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: