Prima pagină > literature > TÂRGULUI DE CARTE „ALBA TRANSILVANA” Ediţia a 7-a, 9-11 mai 2014

TÂRGULUI DE CARTE „ALBA TRANSILVANA” Ediţia a 7-a, 9-11 mai 2014


CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

Programul
TÂRGULUI DE CARTE „ALBA TRANSILVANA”
Ediţia a 7-a, 9-11 mai 2014

VINERI – 9 mai

Ora 12,00
Deschiderea festivă a Târgului de Carte Alba Transilvana

Cuvânt de bun venit: Ion Dumitrel – preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Mircea Hava – primarul municipiului Alba Iulia, Mioara Pop – director al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Vizitarea standurilor (prezentarea editurilor participante)

ALBA MALL, BALLROOM
Ora 12,30
Lansări de carte
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

Lucian Blaga – ediţii multilingve, ediţii anastatice, ediţii critice, restituiri
Proiectul multianual derulat de către Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba şi a unor instituţii partenere (editura Ars Longa din Iaşi, editura Ardealul din Târgu Mureş, universităţi, asociaţii culturale) îşi propune: publicarea operei blagiene în mai multe limbi de circulaţie internaţională şi promovarea acesteia în ţară şi străinătate prin varii mijloace (târguri de carte, seminarii, sesiuni de comunicări, donaţii de carte, schimburi culturale ş.a.); publicarea unor ediţii anastatice ale operei lui Lucian Blaga; reeditarea unor scrieri importante ale acestuia.

Editura ARS LONGA, Iaşi
• Lucian Blaga, Ce aude unicornul? (ediţie multilingvă de lux). Colecţia „Către cititor”
Traducere în limbile franceză de Paul Villard, spaniolă de Christian Tămaș, engleză de Rodica Albu și germană de Anneliese Poruciuc și Andrea Bargan. Prefață de Ioan Holban. Grafică de Nicoleta Bida-Șurubaru
Prezintă: Mioara Pop, Brânduşa Tămaş

Editura ARDEALUL, Târgu Mureş
• Lucian Blaga, Religie şi spirit (ediţie anastatică)
• Eugeniu Nistor, Lucian Blaga – filosof al culturii
• Cornel Moraru, Convergenţe metafizice în opera lui Lucian Blaga
Prezintă: Eugeniu Nistor, Mioara Pop
Editura PRINCEPS MULTIMEDIA, Iaşi
• Colecţia „Biblioteca Ion Creangă”, volumele 25-30

– Aurel Rău, În poveşti cu Ion Creangă (vol. XXV)
– Gavril Istrate, Limba scrierilor lui Ion Creangă (vol. XXVI)
– Emil Precup, Viaţa şi opera lui Ion Creangă (vol. XXVII)
– Adrian Dinu Rachieru, Ion Creangă. Spectacolul disimulării (vol. XXVIII)
– Scrierile lui Ioan Creangă. Poveşti (I). (vol. XXIX). Ediţie anastatică
– Ioan Creangă. Amintiri din copilărie şi anecdote (II). (vol. XXX). Cu 8 ilustraţiuni de Teodor Buicliu. Ediţie anastatică
Prezintă: Acad. Mihai Cimpoi, Ion Buzaşi, Filomena Corbu

Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina (Zrenianin, Serbia) şi
Editura Libertatea (Panciova, Serbia).
– Prezentări de carte şi publicaţii
Invitaţi: Costa Roşu, Todor Ursu

Ora 15,00
ZIUA EUROPEI – eveniment interinstituţional
• Premierea câștigătorilor la concursul de eseuri Societatea românească – societate europeană, ediția a V-a
• Vizionări de filme tematice
• Concursuri interactive
Moderator: Adrian Simion
Invitat: Simion Crețu, Director General ADR Centru

 Lansare de carte: Elena Smeu-Mare, Cioburi de cuvinte, Editura eVertical
Prezintă: Carmen Sînc, Alina Alexandru
Invitaţi: Diana Câmpan, Ioan Adrian Popa
Ora 16,00
Lansare de carte
Editura MARIST
– Dumitru Teodorescu, Mândria vânătorului de munte. Memorii de război
Prezintă: Cristian Mareş
Ora 16,30
Lansări de carte
Editura PRINCEPS EDIT

• Colecţia „EDIŢII CRITICE”

– Mihai Eminescu, Integrala operei poetice (ediţie realizată de Daniel Corbu, prefaţă, note, bibliografie, selecţie studii critice Daniel Corbu)
– G. Topîrceanu, Opera poetică (Integrala operei poetice, ediţie critică de Daniel Corbu)
– G. Topîrceanu, Scrieri în proză (Romane, povestiri, memorialistică, teatru, jurnale, articole, cronici, corespondenţă, parodii în proză). Ediţie critică, bibliografie, note şi selecţie texte Daniel Corbu
– Vasile Alecsandri, Integrala operei dramatice (ediţie critică de Daniel Corbu, prefaţă de acad. Constantin Ciopraga)
– Vasile Alecsandri, Opera poetică (Integrala operei poetice, ediţie critică de Daniel Corbu)
– George Coşbuc, Opera poetică (Integrala operei poetice, ediţie critică de Daniel Corbu)
Prezintă: Nicolae Băciuţ, Mircea Petean, Daniel Corbu

– Daniel Corbu, Rostirea postmodernă. Generaţia poetică ’80 în literatura română

Prezintă: Aurel Pantea, Mircea Petean, Nicolae Băciuţ

Ora 17,30
Lansări de carte
• Valeriu Cîmpeanu, Replici indigeste. Editura Timpul
• Valeriu Cîmpeanu, Singur prin cuvinte. Editura Scrisul Românesc
Prezintă: Aurel Pantea, Valeriu Cîmpeanu

Ora 18,00
Lansări de carte
Editura LIMES
– Mircea Tomuş, Aripile demonului, vol. IV
– Mihai Pascaru, Balade si alte poeme; Glocalizare românească. Impactul comunitar al Proiectului Roşia Montană Gold Corporation
– Liana Mânzat, Visul; Venetica
– România postcomunistă: istorie şi istoriografie (editor Ovidiu Pecican)
Prezintă: Ștefan Borbély, Traian Vedinaş, Mircea Petean

Ora 19,00
Lansări de carte
Editura ALTIP
• Cristian Florin Bota, Gabriela Mircea, Cetea de ieri şi de azi. Secvenţe istorice şi etno-culturale
Prezintă: Gabriela Mircea, Cristian Florin Bota

CENTRUL DE CULTURĂ “AUGUSTIN BENA” ALBA
• Daniel Tiutiu, Făşangii de la Cetea. Editura eVertical
Prezintă: Daniela Floroian
• Maria-Violeta Sârbu, Vin…la Cetea. Editura eVertical
Prezintă: Emil Comşa
––––––––––––––––––-
 Obiceiul făşangilor la Cetea. Prezintă: Ionel Sârbu
 Moment artistic susţinut de Ansamblul folcloric al judeţului Alba
––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

SÂMBATĂ – 10 mai
ALBA MALL, BALLROOM

Ora 10,30
Şcoala de folk. Participă elevi de la Palatul Copiilor din Alba Iulia. Coord. : Daniel Avram

Ora 11,00
Lansări de carte
Editura ORTOEPIA
– Ovidiu Vasilescu, Strigătul sângelui; Echinocţii atemporale
– Nicolae Crepcia, Izvorul dragostei; Comoara curcubeului
Prezintă: Ovidiu Vasilescu
Ora 11,30
Lansări de carte
Editura CRONOLOGIA
– Radu Igna, Hațeg. Vremuri și oameni, fapte și mărturii
Prezintă: Maria-Daniela Pănăzan, Constantin Stancu
– Constantin Stancu, Etemenanki (Ultima săptămână)
Prezintă: Aurel Pantea, Maria-Daniela Pănăzan
– Lőrinczi Francisc-Mihai, Zăbavă pe chaise-longue. Haiku
Prezintă: Valentin Marica
– Lőrinczi Francisc-Mihai, În fagure de rodii. Sonete
Prezintă: Claudia Oancea-Raica
Ora 12,00
Lansări de carte
ACADEMIA ROMÂNĂ, FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ
 Colecţia Opere fundamentale

Lansată în ianuarie 2000, Colecţia Opere fundamentale, care apare sub egida Academiei Române, sub coordonarea acad. Eugen Simion, publică lucrările reprezentative ale literaturii române clasice şi contemporane, în ediţii de înalt nivel ştiinţific realizate de cei mai buni specialişti în domeniu. Fiecare ediţie din opera unui autor cuprinde, în afara textelor publicate integral, o prefaţă sau un studiu introductiv, tabel cronologic privind viaţa şi opera scriitorului, repere critice, note, comentarii şi, dacă e cazul, indici.
Volumele, prezentate într-o casetă elegantă, sunt imprimate pe hârtie bibliofilă, fiind legate în imitaţie de piele şi imprimate pe cotor cu folie de aur; supracoperta este tipărită în două culori şi celofanată.

 Lansarea volumului:
• Mihai Eminescu, Poezii. Ediţie critică, cronologie, note şi variante de Perpessicius. Introducere de Eugen Simion. Diferenţe textuale şi un comentariu asupra ediţiei Perpessicius de Nicolae Georgescu
Prezintă: Acad. Eugen Simion

 

 

Fundaţia Naţională “Satul românesc”
• Revista „Acasă”
Prezintă: Ion Brad
Invitaţi: George G. Potra, Alexandru Brad
Ora 13,00
Lansare de carte
Editura CARTEA DAATH
– Ioan Gyuri Pascu, Purtătorul de cuvinte
Prezintă: Daniela Marin, Mioara Pop
Invitat: Ioan Gyuri Pascu
Ora 13,30
Prezentare de carte
Editura „ALMA MATER”
– Anca Sîrghie, Literatura pentru copii în contextul beletristicii româneşti; Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul preşcolar şi primar
Prezintă: Anca Sîrghie

Ora 14,00
Lansări de carte
Editura ECOU TRANSILVAN
– Eugen S. Cucerzan, Poezia filosofică românească. Antologie
Prezintă: Ovidiu Pecican
– Ovidiu Pecican, Câteva din secretele romancierului Lucian Blaga
Prezintă: Mioara Pop, Aurel Pantea
– Constantin Blănaru, Părăduirea dascălilor
Prezintă: Monica Grosu
– Rodica Braga, MAIA
Prezintă: Sonia Elvireanu, Constantin Blănaru
Editura eLITERATURA
– Sonia Elvireanu, Rodica Braga: reprezentarea interiorităţii
Prezintă: Gabriela Chiciudean

Ora 15,00 – 17, 00
Lansări de carte
Editura EIKON

– Constantin Cubleșan, Grăbește-te încet –75 (Interviuri)
– Mircea Muthu, Repere culturale transilvane. I. Contribuţii istorico-literare, Editurile Eikon & Scriptor
– Mircea Popa, Ferestrele Clujului. Exerciții de memorie culturală; Regăsiri creştine
– Vistian Goia, Consemnări critice
– Flaviu George Predescu, Poetul merge mai departe – eseuri despre iubire
– Ioan Şcheau, Filosofia educaţiei

Invitaţi: Constantin Cubleşan, Diana Câmpan, Mircea Muthu, Vistian Goia, Flaviu George Predescu, Mircea Popa
Prezintă: Ion Cristofor, pr. Dorin Opriş, Aurel Pantea, Mihai Pascaru, Vasile George Dâncu

Ora 17,00
Lansări de carte
Editura ARS LONGA
 Colecţia Perseide
– Patricia Tenorio, Fără nume/Sans nom (trad. de Flavia Cosma)
– Sonia Elvireanu, Între Răsărit şi Apus/ Entre le Lever et le

– Dorel Vişan, Psaumes (trad. de Christian Tămaş)
– Christian Tămaş, Le silence blanc

 Colecţia ALIF
– 7 nuvele arabe, antologie şi traducere de Christian Tămaş

 Colecţia Arcadia
– Flavia Cosma, Zgârieturi pe faţa oglinzii folder Ars Longa foto 7

– Ion Miloş, Aforisme (ediţie îngrijită de Catinca Agache)

Invitaţi: Patricia Tenorio (Brazilia), Flavia
Cosma (Canada), Dorel Vişan

Prezintă: Mioara Pop, Rodica Chira, Sonia Elvireanu, Aurel Pantea, Christian Tămaş

Ora 18,00
Lansări de carte
Editura ARHIPELEAG XXI
– Aurel Pantea, Blanca. Fragmente din însemnările unui resentimentar (I)
Prezintă: Iulian Boldea, Alexandru Cistelecan

Ora 18,30
Prezentare de carte şi dezbatere pe tema: Generaţia *60: discursul artistic şi discursul critic. neomodernismul
Moderator: Daniel Cristea- Enache
Invitaţi: Diana Câmpan, Mircea Braga, Constantin Cubleşan, Aurel Pantea

–––––––––––––––
Ora 20,00
 Recital extraordinar Ioan Gyuri Pascu
–––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 
Duminică, 11 mai
ALBA MALL, BALLROOM
Ora 10,30
• „Vreau să joc”. Decernarea premiilor concursului de artă plastică pe motive blagiene. Participă elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia
• „Salvează o carte”. Decernarea premiilor concursului naţional de artă plastică şi eseuri literare

Ora 11,00
Lansare de carte
– Kingsley Chibuzor Nwabia, Basmele din Africa de Sud/ Folktales from South Africa; Andrei’s Painting/ Pictura lui Andrei
Invitat: Kingsley Chibuzor Nwabia
Prezintă: Cristina Smadea

Ora 11,30
Prezentări de carte şi albume de artă
Fundaţia Inter-Art Aiud şi Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud
– Nicolae Kömives, Vânătoare luminoasă cu fiare îngenunchiate
– Freedom and art – without borders; L’Art qui unit; Nations-Water-Cultures
Prezintă: Ioan Hădărig

Ora 12,00
Lansare de carte
ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI, SERVICIUL JUDEŢEAN ALBA
– Memoria Arhivelor – primele trei decenii de la făurirea României Mari, Editura Rocarpatica
Prezintă: Dana Zecheru
Ora 12,30
Interferenţe culturale transilvănene
Lansări de carte
Editura Reîntregirea
– Moga Vasile, Jurnal de pelerin, Editura Reîntregirea
Prezintă: Oliviu Iacob

Scriitori din judeţul Alba. Lansări şi prezentări de carte:
– Cornel Nistea, Opinii critice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă
– Aurel Pantea. Ultimul taliban (Poetica neantului). Coordonator: Iulian Boldea, Editura Arhipeleag XXI
– Mircea Stâncel, Dincolo de melancolie, Colecţia revistei Discobolul
– Ion Mărgineanu, Cerneala frigului sau descompunerea iluziei, Editura Grinta; Lăsând tăcerea să vorbească, Editura Grinta
– Gheorghe Jurcă, Captivitatea singurătăţii, Editura Grinta
Prezintă: Sonia Elvireanu
– Maria Cornelia-Postescu, Idoli fără altare, Editura Altip
– Ioan Kamla, Lacrima de râs, Editura Altip
– Madrigaluri, epigrame şi catrene, Editura Unirea
Prezintă: Ioan Hănţulescu
– Veronica Oşorheianu, Căţelul pământului , Editura Grinta
– Sebastian Bazilescu, Microdicţionar etimologic explicativ (cuvinte, expresii, sintagme) pe înţelesul tuturor, Editura Emma Books
– Samson I. Bota, Părţile de propoziţie. Texte din operele lui Lucian Blaga, Editura Emma Books
– Lucia Dăncilă, Grădinile inimii , Editura Altip
– Vasile Grozav, Sfinţii părinţi ai creştinismului, despre exerciţiul fizic şi spectacole, Editura Colorama
– Vasile Ursu, Directorul unităţii de învăţământ, Editura Altip
– Antologia de poezie „Ocrotiţi de Eminescu” (2014), Editura Astra
Prezintă: Silvia Pop
– Revista ETHOS XXI, nr. 24
– Vintilă Avram, Villalonga, vol. IV, Editura Emma Books
– Ştefan Dinică, Mişcarea, Editura Unirea
– Ion Buzaşi, Scriitorii români şi Blajul, Editura Altip
– Virgil Todeasă, Surâsurile realului, Editura Brumar
– Monica Grosu, Ioan Popa şi valenţele evocării, Editura Grinta
– Dumitru Mălin, Târziu, la capătul speranţei, Editura Emma Books

 Cosmin Toma, Atelierul lui Toma, Editura eVertical
Moderator: Mioara Pop
Participă reprezentanţi ai editurilor, scriitori, invitaţi

Ora 16
Închiderea ediţiei a VII-a a târgului de carte

Ora 18,00
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia
Sala Unirii
 „De vorbă cu Domnul”. Recital de poezie susţinut de actorul Dorel Vişan
–––––––––––––––––––––-

Program pus la dispozitie de Maria-Daniela Pănăzan

Reclame
Categorii:literature
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogeri au apreciat asta: