Arhiva

Archive for 21 martie 2014

De ziua poeziei: Lucruri simple… Soarta imperiilor în faţa poeziei!


Lucruri simple

 

 

 

Doar câteva pietre care ar putea schimba

soarta imperiului

dacă ar vorbi,

ori oameni cu gânduri scânteietoare la

marginea lumii,

câteva cuvinte spuse în noapte

pentru ca ziua să vină mai repede

peste dealul care leagă cetatea de restul lumii…

Un simplu semn pe cer,

unii ar putea învinge sub tresărirea lui,

toate lucrurile se adună în pumnul

vânătorului cu şoim,

lucruri simple, nebăgate în seamă,

pe care lumea le uită repede,

doar un om singur,

un sigur om care să creadă

că dealul poate fi mutat

şi cetatea poate fi alta…

Un singur om şi clipa va fi mai clară,

ca lumina în sticla miraculoasă

a ochelarilor lăsaţi pe masă de tine…

 

 

Constantin Stancu

Categorii:GÂND

Ştefan Nemecsek şi pasiunea pentru cultură, pentru un loc numit Orăştie. Lansarea unei cărţi, lumea în mişcare, Orăştie 14.03.2014, câteva amintiri şi cuvinte…


Orastie sn

Categorii:literature, PRESA

Hatzegopteryx, Cetatea Regală a Haţegului, geoparc, drumeţii şi curiozitate…


Turiştii vor avea la dispoziţie două rute de acces către ruinele cetăţii şipunctele de belvedere. Ei vor parcurge traseeleghidaţi de indicatoare şi panouri informativerealizate de voluntarii pentru Geoparc.

Iniţiativa voluntarilor se bucură de susţinereaautorităţilor locale din oraşul Haţeg şi dincomuna Sântămăria Orlea.

Începând din 17 martie, voluntarii pentruGeoparc pun în aplicare primul lor proiectmajor, acela de a readuce în atenţia turiştilorCetatea Regală a Haţegului. Iniţiativa aparţineîn întregime voluntarilor şi tot ei au decis cumsă o pună în practică, după ce au verificat, lapas, traseul şi au identificat cele două rute deacces la cetate. Una dintre rute, considerată”varianta uşoară”, porneşte de la Popasul turistic”Zimbrul”, de pe dealul Haţegului şi e accesibilă tuturor iubitorilor dedrumeţie. Cea de a doua rută, ”varianta dificilă”, porneşte din satul Subcetateşi este recomandată în special celor familiarizaţi cu alpinismul şi cutraseele de dificultate mai ridicată. În următoarea perioadă voluntarii vorîncepe lucrările de curăţare şi ecologizare a celor cca. 3,5 km de traseu, voramenaja două puncte de belvedere, vor amplasa indicatoare de traseu şipatru panouri informative. Iniţiativa voluntarilor pentru Geoparc vine cao completare necesară a actualei semnalizări turistice a Cetaţii Regale a Haţegului, care se limitează doar la prezenţa unor indicatoare pe DN 66,fără alte marcaje de traseu spre obiectiv.

”Ne-am gândit să le propunem turiştilor, dar şi localnicilor să descopereun traseu care să le permită să se relaxeze în afara oraşului, să scapede zgomot, de poluare şi, la capătul căruia, odată ajunşi acolo, cu siguranţăvor spune: wow!, pentru că, străjuită de ruinele cetăţii, priveliştea îţi taierespiraţia. De acolo, Țara Haţegului se desfăşoară în toată splendoarea ei.

Vom organiza mai multe acţiuni prin care să promovăm traseul atât pereţelele de socializare, cât şi prin evenimente sportive şi culturale care săstârnească interesul asupra obiectivului şi a zonei”, afirmă Daniel Barboni,elev la Colegiul Naţional ”I.C.Brătianu”, iniţiatorulproiectului. Pentru realizarea panourilor destinateinterpretării turistice voluntarii au iniţiat un concursintern de grafică. În urma unei documentăriprealabile despre cetate, cei care doresc să se înscrieîn concurs pot trimite, până pe 24 martie 2014,o schiţă sau un desen care să reprezinte o reconstituirea Cetăţii Regale din perioada medievală. Schiţacâştigătoare va fi reprezentată pe unul dintrepanourile de interpretare turistică precizându-senumele autorului.

Iniţiativa voluntarilor pentru Geoparc a fostprimită cu mare interes de administraţiile localedin oraşul Haţeg şi comuna Sântămăria Orlea, celedouă localităţi de pe teritoriul cărora se află cele două trase.

“Salut iniţiativa administraţiei Geoparcului DinozaurilorŢara Haţegului şi îi felicit, în mod deosebit, pe elevii Colegiului Naţional <<I.C. Brătianu>>. Proiectul <<Voluntaripentru Geoparc>> mi se pare un mijloc nemaipomenit de a promova minunatazonă turistică a Ţării Haţegului, dar şi un mod inedit de a-i valorizape tinerii din Haţeg care, peste ani, se vor putea mândri cu rezultatelemuncii lor şi vor avea satisfacţia de a fi făcut ceva palpabil pentru locurilenatale. Mă bucur că proiectul care, cu siguranţă, va trece testul timpului şiva contribui la creşterea numărului de turiştiîn zonă, a fost susţinut şi de colegii meidin Consiliul Local, cărora le mulţumesc”,consideră Marcel Adrian Goia, primarul oraşuluiHaţeg.

”Este un proiect binevenit şi mă bucurcă el vine din partea unor tineri care, maimult, au îmbrăţişat ideea de voluntariatpentru a pune în valoare istoria şi cadrulnatural din zona noastră. Susţin cu mareplăcere, logistic şi financiar o astfel de iniţiativă.Voi propune şi oamenilor din comună să participe la această acţiune şi sper catimpul să îmi permită să iau şi eu parte la eapentru că este nevoie cu adevărat să facemcunoscute cât mai multe dintre obiectivele istorice, culturale şi naturale de pe teritoriul comunei”, apreciază Dumitru Oprean , primarul comuneiSântămăria Orlea.

Cetatea Haţegului a fost construită la sfârşitul secolului al XIII-lea sauînceputul sec. al XIV-lea şi, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, a jucat unrol important atât din punct de vedere militar, dar şi ca important centruadministrativ, politic şi economic. Datorită zonei în care a fost amplasată,cetatea asigura o vizibilitate foarte bună a principalelor căi de acces înŢara Haţegului, zonă care făcea legătura cu centrul Transilvaniei. De asemenea,cetatea a avut un rol important în strângerea dărilor regale, vămuireadrumurilor şi luarea deciziilor în forurile de judecată locală. Iniţiativavoluntarilor pentru Geoparc, intitulată ”Amenajare traseu Cetatea Regalăa Haţegului” este un proiect al Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului –Universitatea din Bucureşti, derulat de Asociaţia Drag de Haţeg şi susţinutde Primăria oraşului Haţeg şi Primăria comunei Sântămăria Orlea.

Geoparcul Dinozaurilor este un parc natural ce cuprinde întreagaŢară a Haţegului şi care protejează şi valorifică natura şi cultura acestui spaţiu.

Geoparcul a fost declarat arie protejată de interes naţional în 2004. Dinanul 2005 geoparcul a fost acceptat în ReţeauaEuropeană a Geoparcurilor şi în Reţeaua Globală(sub egida UNESCO) aGeoparcurilor. Din anul2007 are în interiorul său două zone denumite„Situl Strei-Haţeg” şi „Culoarul Rusca Montană –Țarcu – Retezat”, ca situri NATURA 2000, în vedereaconservării habitatelor naturale şi a speciilor deplante şi animale sălbatice de interes comunitar.

Geoparcul are un statut special datorită graduluiridicat de locuire care implică o preocuparedeosebităpentru dezvoltarea locală. Această arieprotejată cuprinde elemente de interes geologic deosebit alături de elemente de interes ecologic,arheologic, istoric şi cultural. Factorul cheie care personalizează acest teritoriu este reprezentat desiturile cu resturi de dinozauri de vârstă Cretacic Superior. Dinozaurii pitici din Depresiunea Haţegsunt unici în lume, importanţa ştiinţifică şiatractivitatealor fiind sporită prin descoperirile de cuiburi cu ouă şi embrioni dedinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor şi a unei reptilezburătoare (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor.

Administrarea geoparculuieste realizată de Universitatea din Bucureşti.

 

 

dr. Cristian CIOBANU & Adina POPA

 

Text pus la dispoziţie de Ştefan Nemecsek – Curierul Văii Jiului

Categorii:GÂND, literature, PRESA
%d blogeri au apreciat: