Arhiva

Archive for 20 martie 2014

Zilierii, modificări la lege: plata, regimul juridic, convenţii, termene, activităţi, beneficiari…


În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 192 din data de 19 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

·         Legea modifică şi completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

·         Intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

·         Domeniile în care se vor putea presta activităţi cu zilieri:
– colectare, tratare şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor;
– comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii;
– activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
– activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste.

·         Atenţie la amenzi! Amenzi pentru cei care nu respectă reglementările în domeniu: beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei!

·         Amenda de 6.000 lei beneficiarii care folosesc zilieri fără să îndeplinească obligaţiile importante:
– obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional;
– durata zilnica de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, ori 6 ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă;
– niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;
– beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ etc.

·         Atenţie,  instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul acestei legi, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.

·         Remuneraţia brută orară se modifică: nu va putea fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Plata se va face la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, dar înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.

·         Modificările importante:

·         Beneficiarul lucrărilor poate fi: persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.

·         Pot fi zilieri şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România.

·         Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se va stabili prin acordul de voinţă al părţilor, deci un contract.

·         De asemenea se are în vedere posibilitatea ca minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani de a desfăşura activitate ca zilieri, dar numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, şi numai pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, şi ţinând cont de aspectul esenţial: nu sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.

·         Plata zilierilor se poate face prin mijloace de plată electronice, precum şi posibilitatea de efectuare a plăţii la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, pe baza  acordului făcut în scris de zilier şi beneficiar.

·         Mai apar clar obligaţii ale beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
– să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
– să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă;
– să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
– să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate;
– să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
– să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
– să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

·         În cazul producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea sau decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale (înmormântării) din fonduri proprii, dacă evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: