Arhiva

Archive for 19 martie 2014

Revista Vox Libri nr. 4/2013, Editor Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara – Deva


Vox 1Vox 2Vox 3

Categorii:literature

Asociaţii sau fundaţii, noile reguli legate de denumire!


  • În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 188 din data de 17 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
  • Se instituie interdicţii legate de denumirea asociaţiei sau fundaţiei, în vederea evitării confuziei cu denumirea unor autorităţi publice sau cu persoane juridice fără scop patrimonial, deja existente, cât şi pentru federaţii.
  • Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre a instanţei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiilor sau fundaţiilor, la cererea oricărei persoane interesate.
  • Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului, ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie, iar Ministerul Justiţiei va putea refuza motivat eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii asociaţiei/fundaţiei.
  • Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice, precum: comisariat, inspectorat, gardă, autoritate, poliţie, jandarmerie, protecţia consumatorilor sau derivatele acestora, ori confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale: Barou, Cameră, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, «Consiliul de Mediere, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, sau altele asemenea.
  • Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a actului normativ au obligaţia să îşi modifice denumirea pentru a se adapta cerinţelor noii legi, neîndeplinirea acestei obligaţii are ca efect dizolvarea de drept şi radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după împlinirea unui termen de 2 ani, calculat de la data intrării în vigoare a legii.
Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: