Arhiva

Archive for 7 martie 2014

8 Martie cu nuferi şi oglinzi


NUFERI

În cele doua dimensiuni ale oglinzii ne-mbrăţişam,

sărutul nostru făcea să plesnească secunda

în mii de bucăţi tăioase, flămânde,

la picioarele vrabiei, ca seminţe de argint…

În cele doua dimensiuni ne năşteam,

ne iubeam, chiar muream,

pregătiţi să trecem în cea dea treia dimensiune,

ca zborul albastru al înţelepţilor prefăcuţi în albatroşi…

Doar muntele,

încărcat de zăpezi şi inimi de lupoaice,

izbucnise-n cele trei dimensiuni,

ca o veche şi uitată colindă a verii…

Trupul tău, femeie, are o infinitate de dimensiuni,

ieşi din colindă, intră în miracol!

 

 

 

Constantin Stancu

De 8 Martie, plus mai multe eternităţi

Categorii:literature

Haţeg, un loc, o stare. Radu Igna, Haţeg, vremuri şi oameni, fapte şi mărturii, Editura CronoLogia, Sibiu, 2014. Editor: Maria-Daniela Pănăzan. Sponsori: Adaconi SRL; Roben SRL; Cordial Com Prod SRL. Personaje, între politică, afaceri, drept şi educaţie. Remember spre lumina de la capătul tunelului… Între speranţă şi război, spre un oraş european, când armele tac – cărţile vorbesc!


Hateg book 1

Hateg book 2

Categorii:literature

Câteva măsuri de natură fiscală în lumea afacerilor: de la bilanţ la poprire


 

·        In MO al Romaniei, Partea I, nr. 151/28.02.2014, a fost publicata OUG nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare.

 

·        Noutăţi:

·        Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise si oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului respectiv.

·         Orice element care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audio-video, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba care nu sunt interzise de lege, POATE CONSTITUI MIJLOC DE PROBĂ!

·         Certificarea declaratiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala devine optionala, dar certificarea declaratiilor fiscale de catre contribuabili va reprezenta un criteriu de evaluare in analiza de risc fiscal la selectia contribuabililor supusi inspectiei fiscale!

·        Analiza de risc la rambursarea TVA care se va efectua printr-o procedura aprobata prin Ordin al ministrului Finantelor Publice, se efectueaza la inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii. Atenţie la cazul care contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura infractiunilor si nici in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.

·         Notă! A scazut nivelul dobanzii pentru fiecare zi de intarziere de la 0,04% la 0,03%!

·        La  poprirea conturilor bancare pentru stingerea creantelor fiscale nu mai poate fi infiintata inainte de implinirea unui termen de 30 zile de la data comunicarii somatiei.

 

Categorii:PRACTIC

De la invitaţie la amendă, cum procedează inspectorii antifraudă… Câteva reguli, acte, stări în lumea afacerilor


Inspectorii antifrauda utilizeaza urmatoarele tipuri de documente, conform Ordinului 3721/2013, de care trebuie ţinut seama:

         invitatia – prin acest act contribuabilul este invitat si ii sunt solicitate lamuriri/inscrisuri de catre inspectorii antifrauda, la sediul acestora, in situatiile in care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului si nici intr-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Odata cu solicitarea prezentei contribuabilului la sediul Directiei Generale/Regionale Antifrauda Fiscala, prin formularul „Invitatie” sunt solicitate registre, documente de afaceri si orice alte inscrisuri.

         procesul verbal – se intocmeste cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte penale.

         procesul verbal de ridicare/restituire de inscrisuri – se completeaza de catre inspectorii antifrauda cu ocazia ridicarii/restituirii de documente si/sau inscrisuri, in conditiile legii.

         procesul verbal de sigilare/desigilare – se intocmeste de inspectorii antifrauda cand exista indicii ca in locurile de productie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala sau a caror fabricatie este interzisa de lege sau se produce fara autorizatie, iar actiunea de control nu poate fi finalizata, urmand a fi continuata ulterior; exista posibilitatea ca documentele, inscrisurile, bunurile necesare efectuarii controlului sa fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora in vederea ridicarii/retinerii acestora; in activitatile de monitorizare a transporturilor de bunuri; in alte cazuri in care se impune sigilarea, in conditiile legii.

         nota explicativa – prin acest document se solicita explicatii scrise reprezentantului contribuabilului, oricarui angajat al acestuia sau oricarei persoane implicate in savarsirea faptelor constatate, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta constatarile sau pentru clarificarea unor cauze si/sau imprejurari.

         „Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, conform  Ordinului ANAF nr. 3494/2013.

         Alte acte, conform procedurilor în vigoare, fie fiscale, fie penale.

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: