Arhiva

Archive for 30 ianuarie 2014

Despre Minimis, termene program. Comunicat de la Ministerul Economiei


 

Comunicat

 

Datorită numărului mare de aplicanţi la schema de ajutor de minimis, instituită în baza HG nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi la solicitarea mediului de afaceri, Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism face următoarele precizări:

 

Întrucât întocmirea documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare presupune costuri ridicate (raport ANEVAR, autentificare documente, extras de carte funciară etc.), pentru a limita efortul financiar depus de către aplicanţi, societăţile care au obţinut un punctaj mai mic de 90 de puncte NU SUNT OBLIGATE să depună cererea de acord şi documentaţia aferentă în termenul de 10 zile lucrătoare de la primirea Scrisorii de înştiinţare privind admiterea la verificarea administrativă şi de eligibilitate, emisă la 28.01.2014. Acestora li se vor solicita documentele printr-o nouă Scrisoare, emisă ulterior, în aceleaşi condiţii, în cazul suplimentării bugetului sau dacă vor exista renunţări sau respingeri.

 

Societăţile care au obţinut un punctaj mai mic de 90 de puncte şi care au depus sau doresc să depună documentaţia în baza  Scrisorii de înştiinţare emisă la 28.01.2014, pot face acest lucru, documentele lor rămânând valabile, cu posibilitatea actualizării acestora.

 

Societăţile care au obţinut un punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, SUNT OBLIGATE să depună cererea de acord pentru finanţare împreună cu documentaţia aferentă până cel  târziu la data de 12.02.2014 ora 16.00.

 

 

Anca – Laura IONESCU

Secretar de Stat

Ministerul Economiei

Calea Victoriei nr. 152,

Sector 1, Bucureşti

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: