Arhiva

Archive for 19 ianuarie 2014

Concurs USR, termen limită: 31.03.2014


Depunerea cărţilor pentru Premiile USR

 

 

 

Uniunea Scriitorilor din România anunţă începerea înscrierea cărţilor pentru premiile anuale. Până la data de 31 martie, autorii şi editurile pot depune cărţile (1-2 exemplare) apărute în cursul anului 2013, la sediul USR din Bucureşti (Casa Vernescu: Calea Victoriei, nr 133, sector 1, cod poştal 010071, în atenţia doamnei Mădălina Marcu).
Pentru detalii, trimiterea coletelor prin poştă sau alte nelămuriri, puteţi apela: (+40)21.3165829.

Categorii:PRESA

CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ „VALERIU BÂRGĂU“ Ediţia I


ASOCIAŢIA CULTURALĂ „CASINA NAŢIONALĂ“ DEVA
ASOCIAŢIA SCRIITORILOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA

Organizează
CONCURS DE CREAŢIE LITERARĂ
„VALERIU BÂRGĂU“
Ediţia I
Regulament de desfăşurare

1. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concurenţii pot fi tineri între 16-35 de ani, din judeţul Hunedoara,
care au preocupări în domeniul creaţiei literare.
Concursul va avea două secţiuni: poezie şi proză scurtă.

a. SECŢIUNEA POEZIE
Fiecare concurent va participa în concurs cu 3-5 poezii.
Tematica este la alegerea concurentului.
Fiecare poezie va avea redactat în dreapta sus a paginii, clar şi citeţ,
numele şi prenumele autorului.
Poeziile vor fi redactate pe coli format A4, şi trimise în trei exemplare.

b. SECŢIUNEA PROZĂ
Fiecare concurent va participa la concurs cu două lucrări de proză scurtă.
Tematica este la alegerea concurentului.
Fiecare lucrare să nu depăşească 3 pagini format A4, redactate la calculator.
Fiecare lucrare va avea în dreapta sus a paginii de titlu, redactat clar şi citeţ numele
şi prenumele autorului. Lucrările în proză vor fi redactate pe coli format A4, în trei exemplare.

2. CONDIŢII ORGANIZATORICE
a. Fişa de date.
Fiecare concurent, pe hârtie A4, va întocmi o fişă de date care să cuprindă:
– numele şi prenumele concurentului
– data naşterii: ziua, luna, anul
– ocupaţia
– locul unde îşi desfăşoară activitatea
– domiciliul
– nr. telefon la care poate fi contactat sau adresa de e-mail
b. lucrările în proză sau poeziile, însoţite de fişa de date se introduc într-un plic format A4 şi se expediază pe adresa: Asociaţia Scriitorilor din Judeţul Hunedoara, str. Horea, nr. 30, cod 330047 – Deva, jud. Hunedoara.
c. Perioada în care se pot trimite creaţiile: 20 ianuarie – 28 februarie 2014.
d. Perioada de jurizare: 01.03. – 03.03. 2014.
e. Juriul va fi format din trei scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
f. Vor fi acordate trei premii pentru fiecare secţiune.
g. Anunţarea câştigătorilor:
– cîştigătorii vor fi anunţaţi telefonic sau pe adresa de e-mail cu 48 de ore înainte de festivitatea premierii.
– Festivitatea va avea loc în data de 7 martie 2014, ora 10 la sediul Asociaţiei „Casina Naţională“ Deva.

Persoane de contact:

MOLDOVAN DĂNILĂ – 0742 383 947
MARIANA PÂNDARU BÂRGĂU – 0744 521 284

Categorii:literature, PRESA
%d blogeri au apreciat: