Arhiva

Archive for 9 ianuarie 2014

Ardealul literar, Mariana Pândaru şi pasiunea pentru literatură


ARDEALUL COPERTA

Mariana Pândaru: Editorial / pag. 1
C. Florea, V. Raþiu: Interviu IPS Ioan Selejan / pag 2
Restituiri: Eminescu a murit! / pag. 7
Erkut Tokman: Nichita Stãnescu… / pag. 11
Liviu I. Stoiciu: Apel cãtre intelectualii români / pag. 13
Petrişor Ciorobea: „Dãltuiri“ de Radu Stanca / pag. 15
Centenar Vlaicu Bârna / pag 16
Poezie: Valeriu Bârgãu / pag 17
Poezie: Gheorghe Grigurcu / pag 18
Comemorare: Mircea Motrici / pag 20
M. Barbu: De la învolburarea vieţii, la literaturã / pag. 21
Poezie: Nicolae Bãciuţ / pag. 26
Mariana Pândaru: Interviu dr. Dan Cioatã/ pag. 27
P. Ciorobea: „Afinitãþi selective“ de Ioan Adam / pag. 30
Poezie: Passionaria Stoicescu / pag. 31
Dumitru Velea: Ioan Pascal Vlad / pag. 32
Poezie: Iulian Barbu
Gheorghe Zincescu: Sub un ciob de lunã / pag. 36
Poezie: George L. Nimigeanu / pag. 41
Romulus Tot: Ochi de mãslinã / pag. 42
Poezie: Nicolae Irimia / pag. 43
Alex. Cetãţeanu: …Filarmonica Râmnicu Vâlcea / pag. 44
Poezie: Darius Pacak / pag. 46
Theodor Damian: Nãscut iar nu fãcut / pag. 47
Din lirica universalã: Jonnz Karlsson / pag. 48
M. Toma Damşa: V. Bârgãu – Marele echilibru / pag. 50
Poezie: Raluca Pavel / pag. 52
Dan Morand: Satul pãrãsit / pag. 53
M. M. Petrescu: P. Stoicescu – Doamna Bonsai / pag. 55
A. L. Musulbaş: Ce este dragostea? Ce e iubirea? / pag. 56
P. Ciorobea: „Oraşul scufundat“ de Ioan Barb / pag. 58
Poezie: Octavian Doclin / pag. 59
Lia Bãlan: Omul între nimicnicie ºi cãutarea de sine/pag.60
Z. Cârlugea: „Lucian Blaga…“ de Lucian Gruia / pag. 61
Poezie: George V. Precup / pag. 64
Aniversare: Eliza Hirean / pag 65
P. Ciorobea: „La nadir“- E. Staicu / pag. 66
Poezie: Costel Stancu / pag. 67
Poezie: Nicolae Sârbu / pag. 68
Poezie: Maria Miertoiu / pag. 69
Florian Brãdean: Cutremur în casa vieþii / pag. 70
Alina Lucia Musulbaº: Prietenie / pag. 71
Poezie: Zaira Shamharadze / pag. 72
Poezie: Constantin Rupa / pag. 73
Poezie: Ovidiu Toma / pag. 74
Poezie: Ioan Dan Bãlan / pag. 75
Miron Þic: Profil de scriitor- Marin Moscu / pag. 76
Poezie: Adriana Tomoni / pag. 77
Raisa Boiangiu: Romanul ºi nonficþiunea / pag. 78
De ziua Limbii Române: / pag. 79
In memoriam: Ioan Suciu / pag. 80
Titi Damian: „Sub steaua câinelui“ de V. Milescu / pag 81
Lansare de carte: Ioana Giurgiu, Viaþa ca un vis / pag. 84
Poezie: Gheorghe Rotar, Gheorghe Taºcu / pag. 85
Nicu Jianu: Cu trenul de la Oraviþa la Anina / pag. 86
Poezie: Mariana Pândaru
Florina Ster: Dionysopolis / pag. 89
M. Ţic: „Balada unui Fi scadent“ de T.Barbãroºie / pag. 91
Daniel Marian: A fi albanez… / pag. 92
Întâlnire la Ilia / pag. 93
Intâlnire Deva / pag. 94
Întâlnire la Reşiţa / pag. 95
Corneliu Florea: …am fost la Roşia Montanã / pag. 96
H. Leoveanu, A. Ciorâcã: Factorii de risc… / pag. 109
Cãrţi primite la redacţie / pag. 114

revista ARDEALUL LITERAR 2,3,4,2013 -CLICK AICI

Categorii:literature

Stele cântă la clavire…


Primim de la Adrian Botez:

DESCÂNTEC

să fii singur – să fii mort
să fii dor de pustiire
să încapi cu Crist în cort –
stele cântă la clavire

lună lună tu nebună
vine mire cu-o cunună:
să veghezi la înlunare
doamnă mare doamnă mare

nu iubesc și nu las urme
într-o lume de cabale
las cuvântul să mă scurme
pân-ajung ulcici și oale

la ce bun să vă spun visul
cine-ar prinde astru-n mreajă?
trece-n dricuri paradisul
și renunț la orice vrajă

și renunț la amintire
și renunț la a fi fire –
Olimpul e-o mânăstire:
o s-o sui dintr-o privire

se cernește vinu-n cupe
nu mai caut Sfânt Graalul:
ce să-mi știe sfinții halul?
orbii vin slova să-mi surpe

nu mai vreau să repet viața
ca pe-un cântec de osândă
nu mai vreau să stau la pândă
să mă vândă precupeața

rag în cer analfabeții
psalmii vrajbei și-ai pierzării
nu mă-ngân eu cu isteții
incendiator tăcerii…

sunt atât de plin de fluturi
și orfan de crisalide:
ca pe un covor mă scuturi
și-am zburat drept la silfide

mulți se plâng de inaniții
de prostie niciodată
eu nu sunt al lui ”vreodată”:
eu dispar pe la solstiții

taină taină fără strai
ce frumoasă tu ardeai
taină taină arlechidă
mag încolăcit de-aspidă

să fii paznic la safire:
să treci pe sub patrafire –
când se zbate miez de noapte
să nu fii decât trei șoapte
***

Adrian Botez

Categorii:literature

Eminescu sărbătorit de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, poezia, muzica, dorul…


Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a ajuns anul acesta la cea de-a V-a ediţie a manifestării omagiale desfăşurate sub genericul Eminesciana. La fiecare mijloc de ianuarie, de ziua naşterii Poetului Naţional, de Ziua Culturii Române, se organizează activităţi menite să păstreze vie în sufletele noastre opera lui Mihai Eminescu.

Anul acesta, manifestările din ziua de 15 ianuarie se vor desfăşura după următorul program:

Ora 1000, în Parcul Cetăţii Deva se va rosti un cuvânt de evocare, urmat de corul Lira al Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” din Deva, condus de prof. Iov Lazăr, care va oferi un florilegiu de cântece pe versuri de Eminescu şi, în final, se vor depune flori la statuia poetului.

Ora 1300, în Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene va avea loc un concurs cu tema Nemuritorul Eminescu la care vor lua parte elevi din liceele din Deva.

Ora 1800, în sala Teatrului de Artă din Deva se va desfăşura spectacolul de poezie şi muzică Dor de Eminescu, un moment de puternică vibraţie artistică marcat de participarea extraordinară a doi mari artişti: actorul Ion Caramitru va recita versuri eminesciene, acompaniat de clarinetistul Aurelian-Octav Popa.

Poezia şi muzica se vor îngemăna într-o formulă scenică originală, în care cuvântul rostit se va împleti cu acordurile clarinetului, rezultatul fiind un spectacol cu totul deosebit. Va fi momentul de maximă încărcătură emoţională, prezenţa celor două mari personalităţi fiind un eveniment cu totul special pentru toţi iubitorii de poezie, de frumos, pentru toţi cei care îl iubesc pe Eminescu.

 

 

 

Manager Ioan Sebastian Bara

Text pus la dispozitie de Stefan Nemecsek

Categorii:PRESA

Gelu Vlasin si prietenia, 27 de portrete literare


Cele 27 de portrete literare au fost făcute în perioada mea “lucrativă”, la pagina de cultură a Ziarului Financiar, în anul 2000, când prin bunăvoința lui Ioan Es Pop am primit o rubrică intitulată “portretul săptămânii”.

N-am vrut să le reactualizez pentru că ele reprezintă o ipostaza a unor importanți oameni de cultura într-un interval de timp care nu mai poate fi recuperat decât prin astfel de rememorări.

Cu siguranță cititorul poate face ușor o comparație în legătura cu evoluția celor 27 de oameni de cultură de-a lungul timpului și vor putea concluziona dacă selecția lor a fost inspirată în acel moment determinat și determinant.

Toate cele 27 de portrete literare sunt făcute după indelungi și minunate conversații pe care le-am purtat cu acești oameni deosebiți care m-au făcut să cred că valoarea nu este o simplă unitate de măsură ci măsura tuturor lucrurilor importante pe care un om le-a făcut de-a lungul existeței sale.

Am încercat să descopăr OMUL explorând memoria copilăriei, aducând în prim – plan acele întâmplări care într-un fel sau altul i-au marcat existența dar care sunt mai puțin cunoscute de publicul larg

27 de portrete literare însoțite de 27 de portrete artistice făurite de renumitul pictor Mureșan Vasile MURIVALE- cel care semnează și ca autor al tabloului de pe copertă.

Vă invit să cunoașteți 27 de români care prin prestația lor creativă la nivel artistic și-au adus o contribuție relevantă la dezvoltarea culturii române. Din păcate unii dintre ei au plecat dintre cei vii dar au rămas și vor mai rămâne cu siguranță în memoria colectivă prin toate operele valoroase pe care le-au lăsat în urma lor.

Gelu Vlașin

* Editura Tracus Arte, 2013

Sursa: Reteau Literara

Categorii:literature
%d blogeri au apreciat: