Arhiva

Archive for 14 noiembrie 2013

Centenar Albert Camus la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, OMUL REVOLTAT ŞI MITUL LUI SISIF

14 noiembrie 2013 Lasă un comentariu

 

Omagierea unei mari personalităţi a secolului XX

 

 

Face parte din tradiţia Bibliotecii Judeţene organizarea unor activităţi educative, destinate în mod predilect elevilor de liceu, prin care sunt evocate mari personalităţi ale culturii, ştiinţei, politicii din lume şi din ţară. În această idee, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva a organizat în ziua de 7 noiembrie 2013, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, o manifestare culturală sub genericul Centenar Albert Camus, chiar în ziua în care s-au împlinit o sută de ani de la naşterea marelui scriitor francez. Cei prezenţi în sală, în principal elevi de la liceele din Deva, au urmărit o prezentare a vieţii şi operei lui Albert Camus.

Personalitate marcantă şi complexă a secolului XX, unul dintre intelectualii de mare prestigiu, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1957, Albert Camus (7 noiembrie 1913 – 4 ianuarie 1960) a militat prin întreaga sa operă pentru marile valori ale umanismului: libertate, adevăr, angajare, răspundere, solidaritate. Romancier, eseist, dramaturg, jurnalist şi om de acţiune, Albert Camus şi-a pus amprenta personalităţii pe un şir întreg de generaţii care au găsit în opera lui răspuns la marile provocări pe care le-a adus secolul XX. Opera sa, în esenţă, ilustrează ideea că revolta este unica modalitate de a lupta împotriva absurdului într-o lume marcată de inegalităţi, nedreptăţi, înstrăinare, angoasă. Piesele de teatru ale lui Camus au fost jucate cu mare succes pe scenele din România, într-o perioadă în care gândirea liberă era oprită. Albert Camus este un model de personalitate, un om de cultură şi un creator remarcabil, cel pentru care libertatea reprezenta singura valoare nepieritoare din istorie; cel care considera că nu cunoaşte decât o singură îndatorire, aceea de a iubi; cel care avea convingerea că a crea înseamnă a trăi de două ori, în fine, cel pentru care dragostea însemna să dăruieşti totul, să sacrifici totul, fără să speri într-o răsplată. Asemenea idei pot fi călăuze în viaţă şi, de aceea, cunoaşterea lor poate influenţa personalităţile în formare ale tinerilor ni se pare o iniţiativă lăudabilă şi pe care o vom perpetua. Cu siguranţă, după ce vor cunoaşte, în linii mari, opera şi personalitatea lui Albert Camus, tinerii se vor apropia cu mare interes de scrierile lui care le vor oferi răspunsuri la marile întrebări ale existenţei. Fie că vor aprofunda eseurile Mitul lui Sisif sau Omul revoltat, fie că-i vor citi romanele Străinul, Ciuma, Căderea, fie că vor avea ocazia de a-i urmări excelentele piese de teatru Caligula sau Neînţelegerea, şi am citat doar o infimă parte din creaţia lui Camus, atunci vor înţelege mult mai bine multiplele faţete ale acestui creator de geniu. Opera lui Camus este scrisă în limba franceză, o limbă care pentru el a reprezentat Patria, aşa cum a fost limba română pentru Nichita Stănescu. Doi creatori de geniu, un francez şi un român, au avut, peste ani, aceleaşi cuvinte despre limba în care s-au exprimat, o comparaţie care pentru noi, românii, este onorantă.

În finalul prezentării, celor prezenţi în sală li s-au adresat 20 de întrebări din viaţa şi opera lui Albert Camus, răspunsurile corecte fiind recompensate cu cărţi şi diplome oferite de Biblioteca Judeţeană.

 

 

Pagină realizată de manager Ioan Sebastian Bara

 

Text pus la dispoziţie de d-ul Ştefan Nemecsek, jurnalist

Categorii:CARTEA, literature, PRESA

Noi ocupaţii în lista COR, noiembrie 2013

14 noiembrie 2013 Lasă un comentariu

 

ORDIN nr. 931 din 30 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 692 din data de 13 noiembrie 2013

 

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ANEXĂ:LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere)

1.

arbitru

codul – 243221

2.

asistent analist de informaţii

codul – 413207

3.

ambulanţier

codul – 325802

4.

asistent de medicină dentară

codul – 325103

5.

asistent de profilaxie stomatologică

codul – 325102

6.

asistent registrator principal

codul – 261923

7.

auditor în managementul riscului

codul – 242116

8.

conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice

codul – 262110

9.

conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice

codul – 262111

10.

conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice

codul – 262112

11.

conservator/restaurator pictură murală

codul – 262108

12.

conservator/restaurator pictură pe lemn

codul – 262109

13.

conservator/restaurator vitralii şi componente artistice din sticlă la monumente istorice

codul – 262113

14.

consilier cadastru

codul – 216507

15.

evaluator de risc la securitatea fizică

codul – 242115

16.

inspector/referent în gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe

codul – 214953

17.

maistru silvic

codul – 314309

18.

manager de facilităţi

codul – 242117

19.

montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice

codul – 821223

20.

ofiţer de control doping (studii medii)

codul – 342218

21.

ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene

codul – 242227

22.

operator echipamente de termografie

codul – 313908

23.

operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată

codul – 711407

24.

operator în ferme ecologice mixte

codul – 314205

25.

operator registrator de urgenţă

codul – 422307

26.

referent de stare civilă

codul – 411003

27.

specialist în iluminat

codul – 214237

28.

specialist în management şi remediere situri contaminate

codul – 213309

29.

specialist SIG/IT

codul – 252901

30.

steward sportiv

codul – 342219

31.

subinginer cadastru

codul – 216508

32.

subinginer chimist

codul – 214536

33.

şef birou analize economice

codul – 121130

34.

şef birou calitate

codul – 132112

35.

şef birou contabilitate

codul – 121129

36.

şef birou corp control

codul – 121310

37.

şef birou tehnic

codul – 132111

38.

şef birou financiar

codul – 121128

39.

şef birou import-export

codul – 132453

40.

şef birou resurse umane

codul – 121209

41.

şef serviciu plan producţie

codul – 132113

42.

şef structură de securitate

codul – 132114

43.

tehnician cadastru

codul – 311808

44.

tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante

codul – 321403

Se mută ocupaţia „expert criminalist” din Grupa de bază 3411 „Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi” în Grupa de bază 2619 „Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 261902.

Se radiază ocupaţia „şef oficiu cadastru”, cod 131113.

Se radiază ocupaţia „cercetător în cadastru”, cod 211441.

Se radiază ocupaţia „inginer de cercetare în cadastru”, cod 211442.

Se radiază ocupaţia „asistent de cercetare în cadastru”, cod 211443.

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: