Arhiva

Archive for 5 noiembrie 2013

Viaţa prin ochii poetului Ioan Barb


 

SCURT DIALOG

Constantin Stancu întrebă şi Ioan Barb răspunde

Întrebările:

1.       C.S: De-a lungul vieţii, ce aţi considerat că vă lipseşte cel mai mult ?

Răspuns:

I.B.:  Până la treizeci şi patru de ani voinţa şi curajul. Aş fi dorit foarte mult să schimb unele lucruri din viaţa mea dar, din păcate,  n-am reuşit. În fiecare iarnă îmi promiteam că în primăvară voi fi un alt om, îmi voi schimba comportamentul, voi fi un om nou; degeaba îmi propuneam. Făceam exact invers decât îmi doream. La sfârşitul anotimpului îmi aduceam aminte de promisiune şi îmi venea întotdeauna în minte cartea „Întunecatul april”,  de Emil Botta. Mi se părea că joc în, propria mea dramă. De abia după mulţi ani am realizat că jucam de-adevăratelea. Şi nu, nu cred că am fost un actor slab. Dar să revin la întrebare, cam  pe la 20 de ani am realizat că în viaţă îmi lipsea cel mai mult Dumnezeu.  Am suportat să trăiesc cu acest adevăr paisprezece ani. Şi după aceea  L-am chemat şi mi-a copleşit viaţa. Concluzia: doar de la acea dată am început să trăiesc.

2.       C.S.: Ce aţi învăţat de la adversarii sau duşmanii dumneavoastră ?

Răspuns:

I.B.: Nu ştiu dacă am sau am avut cu adevărat duşmani. Doar oameni care au nutrit, uneori, faţă de mine,   anumite sentimente mai puţin ortodoxe. Şi nu din duşmănie, nici măcar din răutate ci doar datorită faptului că nu au reuşit să se cunoască suficient pe ei înşişi. Vine o vreme când ai curajul să te uiţi în oglindă şi să nu-ţi placă ceea ce vezi. Dincolo de aparenţe recunoşti că abisul este, de fapt, în tine. De aceea este greu să pui eticheta, sau să încriminezi, ceea ce nu cunoşti.  După mulţi ani am învăţat că este mai înţelept să-mi fac din adversari sau duşmani prieteni. A fost foarte greu, deoarece a trebuit să mă smeresc şi să recunosc că au fost momente când am fost rău deşi ştiam că trebuia să fiu bun. Adică momente când am greşit. Şi mi-am dat seama că aşa cum nu este zi în care un om să nu greşească în faţa lui Dumnezeu,  aşa nu a fost niciodată în viaţa mea un om apropiat în faţa căruia să nu fi greşit măcar o dată. De aceea am început să-mi cer iertare şi pentru  greşelile pe care nu le cunosc.  Apoi  am încredinţat cuprinsul şi încheierea fiecărei poveşti din viaţa mea în mâna lui Dumnezeu. El a făcut tot ceea ce mai trebuia. Şi întotdeauna a făcut-o foarte bine. Dar toate acestea le-am învăţat în a doua parte a vieţii mele, de la un frate mai mare, numit Iisus Hristos.

3.       C.S.: O întrebare clasică: ce înseamnă dragostea pentru dumneavoastră, la modul practic, de zi cu zi ?

Răspuns:

I.B.: Nu vorbesc despre aspectul empiric al acestei  chestiuni. Latura luminoasă a acestui sentiment este o aură care se aşează ca un scut de protecţie în jurul celor din preajma ta. Care nu te lasă să vezi în cel de lângă tine decât o fiinţă la fel de vulnerabilă cum ştii prea bine că eşti.  Însă cea mai mare binecuvântare pentru un om este să fie un receptor al cuvintelor lui Hristos: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Este cea mai mare poruncă şi este cel mai greu de ţinut. Ţine de respectul pe care ţi-l acorzi ţie însuţi, exact la opusul personajului dostoiesvkian Kirillov, din Demonii, care în idealul său de a cunoaşte libertatea deplină a devenit un egoist şi şi-a pus capăt zilelor în numele libertăţii depline.  A experimenta cu adevărat dragostea înseamnă a fi conştient că eşti dependent sută la sută doar de Dumnezeu şi că viaţa ta este ca un fir de păr trecut printre degetele mâinii sale. Şi că oricând s-ar rupe firul nu ai de ce să te temi deoarece ai cădea în palma caldă a Lui. Dacă vrei să experimentezi dragostea nu ai decât să ieşi la poarta casei şi să vezi în fiecare trecător un prieten care are nevoie, ca şi tine, de afecţiune. Şi să crezi că fiecare trecător ar putea fi Isus Hristos.

 

4.       C.S.: Care sunt cărţile pe care le preferaţi şi de ce le preferaţi pe acestea şi nu altele ?

Răspuns:

I.B.: Când eram tânăr citeam tot ce-mi cădea în mână, eram însetat de cunoaştere.  Când am descoperit Biblia, am înţeles că între coperţile ei se găseşte Cuvântul revelat al lui Dumnezeu şi mi-am dat seama că acesta conţine toate profundele taine ale înţelepciunii absolute. O lungă vreme n-am mai putut citi nimic altceva. După aceea mi-am dat seama că am citit cărţi pe care nu le-aş mai reciti niciodată. Dar şi acum citesc cam tot ce există de ultimă oră în poezie şi, în măsura în care pot, în literatură în general. Dar totuşi cred ca cele mai interesante cărţi sunt cele pe care nu le-am citit.

5.       C.S.: Care este locul în care vă simţiţi cel mai bine ?

Răspuns:

 I.B.:  Poate cineva s-ar aştepta la alt răspuns. Dar eu mă simt cel mai bine acasă, în familia mea dar şi mai bine când rămân singur în mine însumi şi la sfârşit îmi dau seama că nu sunt singur şi că se mai plimbă cineva prin mine şi ştiu că este o Altă Persoană, ca un susur blând. Atunci mă năpădeşte bucuria şi mă dezmeticesc plângând. De câteva ori m-am trezit plângând în public, dar era ca o eliberare, un salut al sufletului acordat cu reverenţă Celui ce-mi umplea de viaţă, singurătatea.

6.       C.S.: Ce înseamnă pentru dumneata gândul acesta: acum ?

Răpuns:

I.B.: Mă tem că nu există acum. Doar ai gândit şi momentul  a trecut în umbra trecutului. Dacă ar trebui să mă exprim plastic cred că acum reprezintă frântura de timp desprinsă din viitor pentru a se depune pe trecut. Singurul acum se găseşte doar în interiorul prezentului continuu în care se manifestă Dumnezeu, care îşi Este suficient Sieşi şi este din eternitate în eternitate. De aceea El lasă o poruncă, de fapt o invitaţie la Mântuire şi, deci, la eliberare de sub robia păcatului adamic. El face această frumoasă invitaţie: „acum, dacă auzi glasul, nu-ţi împietri inima” , adică spune-i da Mântuitorului Isus Hristos în viaţa ta. Iar despre zile El mai spune că ziua de mâine nu este a ta, deci posibilitatea salvării este chiar astăzi, chiar acum. După acum, orice timp poate fi prea târziu.

 

 A înterbat şi a consemnat Constantin Stancu

 

Categorii:literature

Ioan Barb, un poet în Babilon! La mulţi ani!


 

 

 IMG_0064

SCURTE NOTE BIOGRAFICE

 • IOAN BARB, născut în 5. Nov. 1960, în Călan, jud. Hunedoara.
 • Studii. Absolvent al Facultăţii de Drept, Bucureşti. Licenţiat în Ştiinţe Juridice.
 • Profesia actuală: avocat, Baroul Hunedoara.
 • Căsătorit cu Sofia.

Tată a cinci copii: Oana-Paula, Emanuel, Cristina-Maria, Sofia-Teodora, Ioan-Paul.

Locuieşte în Călan, Streisângiorgiu, Jud. Hunedoara.

·         Debut editorial: volumul Tăcerea ca o flacără, poeme – Ed. Călăuza, Deva, 1998, colecţia “Cărţile albe”.

 

 • Alte cărţi:
 • PICĂTURA DE INFINIT, poeme, Ed. ATU Sibiu, 2010, colecţia “Raftul de poezie”, referinţe critice, coperta IV, Silviu Guga.
 • SUB VIA  FIINŢEI PLÂNG  STRUGURII, poeme, Ed. ATU, Sibiu, 2010, colecţia “Raftul de poezie”, referinţe critice coperta IV, Cornel Ungureanu, Ioan Radu Văcărescu.
 • BABILONpoeme, colecţia “Poeţi români contemporani”, Ed. Brumar, Timişoara, 2011, prefaţă Cornel Ungureanu.
 • SABATUL INTERIOR,  poeme, colecţia “Magister”, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011, referinţe critice coperta IV, Ioan Moldovan.
 • etc,..
 • Publicat de revistele:Argeş, Transilvania, Convorbiri Literare, Poezia, Feed Back, Cenaclul de la Păltiniş, Opinii culturale, Cuvântul liber, Algoritm literar, Fereastra, Literaria, Cuib, Ardealul literar şi artistic, Semne, Actualitatea literară, Oglinda literară, Nova Provincia Corvina, etc.
 • Referinţe critice: Cornel Ungureanu, Ioan Moldovan, Horia Gârbea, Ioan Radu Văcărescu, Silviu Guga, Eugen Evu, Ionel Amăriuţei, Constantin Stancu, Loredana Trestariu, Liviu Ofileanu, Melania Cuc, Menuţ Maximinian, George Paşa, Liviu Comşia, Daniel Lăcătuş.
 • Referinţe critice în revistele: Luceafărul, Vatra Veche, Cuib, Opinii culturale, Agero Stuttgart, Răsunetul, Boema, România nouă, Cetatea lui Bucur, Cenaclul de la Păltiniş, Semne, Litere.
 • Publicat în culegeri şi antologii.
 • Fondator al revistei de literatură şi artă „ALGORITM LITERAR”
 • Membru stagiar al USR, filiala Sibiu.
Categorii:literature

Licitaţii pentru achiţizii publice pe fonduri europene, reguli, formulare, aplicaţii


 

Publicarea anunţurilor pe site-ul MFE este obligatorie, conform prevederilor Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/15.10.2013 privind modificarea și aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finanţate din Instrumente Structurale, obiectivul „Convergenţă” , pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în data de 22 Octombrie 2013 şi intră în vigoare de la data publicării.

Prin ordinul menţionat a fost abrogat Ordinul de ministru 1.050/2012, care a obligat beneficiarii din mediul privat să deruleze proceduri de achiziţii similare cu cele impuse instituţiilor publice, chiar dacă legislaţia europeană nu conţine astfel de prevederi .

Beneficii aduse prin implementarea procedurii simplificate:
● Pentru achiziţia de bunuri de peste 30.000 de euro, de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro beneficiarii din mediul privat vor trebui doar să publice un anunţ într-o secţiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene – http://www.fonduri-ue.ro;
● Publicarea anunţurilor va fi gratuită;
● Din ofertele primite, beneficiarii o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai competitivă şi îşi vor argumenta opţiunea prin întocmirea unei note justificative. Subliniez că beneficiarii privaţi vor putea selecta cea mai bună ofertă chiar dacă nu primesc cel puţin trei oferte conforme;
● Beneficiarii care nu respectă principiul transparenţei suportă corecţii financiare. Astfel, nepublicarea anunţurilor de achiziţie pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene va fi sancţionată cu aplicarea unei corecţii de 25%. În paralel, nepublicarea anunţului de atribuire va fi penalizată cu o corecţie de 5%.

Sursa: MFE

 

Aplicaţia web, dezvoltată de Ministerul Fondurilor uropene, centralizează toate anunţurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat; Adresa web pentru accesare sectiune Achizitii Beneficiari privati: https://www.fonduri-ue.ro/, autentificare.

Pasi de urmat:
1. Consultare „Lista persoanelor de contact din Autoritatile de Management/ Organismele Intermediare” in vederea solicitarii parolei de acces la aplicatia web (e-mail responsabil OI) (https://www.fonduri-ue.ro/lista-contact);
2. Solicitarea formularului „MODEL_ Solicitare de emitere a parolei de acces.doc” (la adresa de e-mail a persoanei de contact la nivel de OI sau descarcarea de pe site-ul OI, Sectiunea „Informatii pentru Beneficiari”);
3. Completarea formularului mentionat la pct. 2 si transmiterea la OI, in atentia persoanei de contact; Solicitarea va purta numar de inregistrare la Beneficiar, va fi completata si semnata de reprezentantul legal conform contractului de finantare sau de Imputernicit/Delegat in baza unui document prezentat la OI in prealabil/atasat solicitarii;
4. Transmiterea Solicitarii prin fax (0264.439.222), depunerea la registratura OI sau scanat color/b-w pe e-mail persoana de contact (recomandabil);
5. Responsabilul din partea OI va emite parola de acces la aplicatie; informatiile vor fi
transmise la adresa de e-mail inscrisa in formularul „Solicitare de emitere a parolei de
acces”.
ATENTIE! Verificati inclusiv folderul de „SPAM”

NOTE:
1) Adresa de e-mail implicita este cea furnizata in cererea de finantare, anexa la contractul de finantare; Beneficiarul poate solicita transmiterea parolei la alta adresa de e-mail, conform formular Solicitare.
2) Beneficiarul isi va asuma corectitudinea/realitatea datelor inscrise in formular si actiunile intreprinse din momentul accesarii contului din sectiunea Achizitii Beneficiari privati (accesul si securitatea asupra datelor de acces).

Publicat pe eufinantare.info: 4 noimebrie 2013

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: