Arhiva

Archive for 10 octombrie 2013

Premiul Nobel pentru Literatură 2013 – ALICE MUNRO

10 octombrie 2013 Lasă un comentariu

 

PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ 2013  – ALICE MUNRO

 

Autoarea canadiana Alice Munro a castigat premiul Nobel pentru Literatura, anunţ făcu în 10.10.2013 de Peter Englund, secretarul Comitetului Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, care a ţinut să spună ca distinctia i-a fost acordata pentru „proza scurta contemporana”, maestră a nuvelei contemporane.

Premiul Nobel se acorda anual, unui scriitor in viata, si este in valoare de 770.000 de euro.

 

Carti cunoscute:  „Dear Life” si „Happy Shades”.

 

 

Opere:

 

 

·         1968 Dance of the Happy Shades

·         1971 Lives of Girls and Women

·         1974 Something I’ve Been Meaning to Tell You

·         1978 Who Do You Think You Are?

·         1982 The Moons of Jupiter

·         1986 The Progress of Love

·         1990 Friend of My Youth

·         1994 Open Secrets

·         1998 The Love of a Good Woman

·         2001 Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage

·         2004 Runaway

·         2006 The View from Castle Rock

·         1996 Selected Stories

·         2003 No Love Lost ( „The Bear Came Over the Mountain“)

·         2004 Vintage Munro

·         2004 Runaway

·         2006 Carried Away: A Selection of Stories

·         2006 The View from Castle Rock

·         2009 Too Much Happiness

Ecranizări

·         1994: Lives of Girls and Women

·         2006: Away From Her – bazat pe „The Bear Came Over the Mountain“

Premii

·         Governor General’s Award for Fiction (1968, 1978, 1986) pentru Dance of Happy Shades, Who do you think you are și The Progress of Love

·         Giller Prize (1998, 2004) pentru The Love of a Good Woman și Runaway

·         National Book Critics Circle Award for Fiction (1998) pentru The Love of a Good Woman

 

Categorii:literature, PRESA

Insolvenţa: infracţiuni, contravenţii… Joaca de-a omul de afaceri…

10 octombrie 2013 Lasă un comentariu

 

Infracţiuni şi contravenţii

 

I. (1)Constituie infracţiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare a cererii de deschidere a procedurii în termen, care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. 66 sau, după caz, art. 217 alin. (1) ori art. 246 alin. (1).

(2)Constituie infracţiunea de bancrută frauduloasă şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care:

a)falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b)înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşită în frauda creditorilor;

c)înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active.

II. (1)Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzuta la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia.

(2)Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 2 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 12 ani, atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

(3)Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

III. (1)Însuşirea, folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul judiciar, precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracţiunea de delapidare şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(3)Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

IV. Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

V. Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţia judecătorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar, în condiţiile prevăzute la art. 74, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a)- f) şi l) ori împiedicarea acestora, cu rea-credinţă, de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.

VI. (1)Nerespectarea prevederilor art. 83 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2)Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din oficiu sau la sesizarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar sau a oricărei persoane interesate. Veniturile rezultate din aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

(3)Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Încălcarea în orice mod a obligaţiilor prevăzute la art. 246 privind înregistrarea cererii de deschidere a procedurii falimentului unei societăţi de asigurare/reasigurare constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a)amendă, aplicabilă asigurătorului/reasigurătorului, de la 15.000 lei la 30.000 lei;

b)amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale asigurătorului/reasiguratorului, de la 5.000 lei la 15.000 lei;

c)amendă, aplicabilă persoanelor semnificative ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei;

d)amendă, aplicabilă lichidatorilor asigurătorului/ reasigurătorului sau brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, de la 5.000 lei la 15.000 lei.

(5)Sancţiunea prevăzută la alin. (4) va fi aplicată asigurătorului/reasiguratorului, brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, persoanelor semnificative sau lichidatorilor care au participat la comiterea faptelor contravenţionale. Sancţiunea amenzii se va aplica separat fiecărei persoane care a participat la săvârşirea contravenţiei.

(6)În funcţie de natura şi de gravitatea faptei, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate aplica, odată cu amenda prevăzută la alin. (4), oricare dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) şi e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Categorii:PRACTIC

Joaca de insolvenţa pentru profesionişti: afacere, procedură, servicii, inginerie financiară…

10 octombrie 2013 Lasă un comentariu

 

Cum răspund profesioniştii în insolvenţă

 

(1)Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va putea fi tras la răspundere civilă, administrativă sau disciplinară pentru măsurile adoptate în cursul procedurii, acţionând cu bună-credinţă, în cadrul procedurii, în baza informaţiilor disponibile.

(2)De asemenea, nu va putea fi tras la răspundere pentru opiniile, întâmpinările şi poziţiile exprimate cu bună-credinţă şi justificat asupra analizei cererilor de admitere a creanţelor, răspunderii organelor de conducere, denunţarea contractelor în derulare, acţiuni în anulare formulate sau alte acţiuni formulate de el în temeiul atribuţiilor legale ori în apărarea debitoarei în acţiunile formulate împotriva acesteia.

(3)Totodată, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va putea fi tras la răspundere pentru votul creditorilor exprimat în cadrul adunărilor/comitetelor creditorilor şi pentru aplicarea, cu bună-credinţă, a rezultatului votului acestora.

(4)Rapoartele, tabelele întocmite în cauză, adresele şi dispoziţiile emise în timpul procedurii şi orice altă măsură cerută de prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi interpretate ca fiind opinii ale administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în procedură.

(5)Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate fi tras la răspundere dacă şi-a exercitat atribuţiile cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

(6)Există rea-credinţă atunci când administratorul judiciar/lichidatorul judiciar încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane. Există gravă neglijenţă atunci când administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material ori procesual.

(7)Termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în răspundere este de un an.

Categorii:PRACTIC

Oamenii de afaceri vor răspunde pentru intrarea in insolvenţă! Joaca de-a srl-ul s-a cam terminat…

10 octombrie 2013 Lasă un comentariu

 

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă

 

 

 

(1)La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv neplătit al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

a)au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

b)au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

c)au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;

d)au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă;

e)au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;

f)au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;

g)în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori;

h)orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: