Arhiva

Archive for 7 octombrie 2013

Sintagme literare, septembrie 2013. Redactor şef: Geo Galetaru. Cultură, cuvintele roadelor, poezia ca stare, proză, critica literară, peisaj universal, interviu

7 octombrie 2013 Un comentariu

Sintagme literare sept 2013 la 30 sept – click aici

 

Propunere: Dumitru Hurubă

Categorii:REVISTA

Insolvenţa, noi reguli de la 25 octombrie 2013!


 

In Monitorul Oficial al României, partea I, nr.  624 din data de 4 octombrie 2013 a fost publicata Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

 Cuprins:
Titlul preliminar – Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei si insolventei, precum si definiții
Titlul I – Proceduri de prevenire a insolventei, cuprinzând: mandatul ad-hoc si concordatul preventiv
Titlul II – Procedura insolventei, cuprinzând trei capitole, astfel:
Capitolul I – Dispoziții comune
Capitolul II – Dispoziții speciale privind grupul de societăţi
Capitolul III – Dispoziții privind falimentul instituțiilor de credit
Capitolul IV – Dispoziții privind falimentul societăţilor de asigurare si reasigurare
Titlul III – Insolventa transfrontaliera
Titlul IV – Infracțiuni si contravenții
Titlul V – Dispoziții tranzitorii si finale.

Ordonanța de urgenta stabilește norme privitoare la:

          domeniul prevenirii insolventei;

          al insolventei.

Structura Codului: legislația generala cu privire la insolventa, aplicabila tuturor operatorilor economici, legislația speciala, incidenta instituțiilor de credit si societăţilor de asigurare/re-asigurare, reglementarea insolventei grupurilor de societăţi si reglementarea insolventei transfrontaliere.

Data la care intra in vigoare: 25 octombrie 2013.

Aplicabilitate: procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa aflate in derulare la data intrării sale in vigoare.

Excepții: prevederilor referitoare la grupurile de societăţi, care se aplica doar cererilor introduse după data intrării in vigoare a acesteia.

Procedura comuna a insolventei:

Insolventa debitorului, reprezentând insuficienta fondurilor pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Starea de fapt: când acesta, după 60 de zile de la scadenta, nu a plătit datoria sa fata de creditor.

Valoarea-prag: 40.000 lei si pentru debitor si pentru creditor.

Judecătorul sindic va confirma planul de reorganizare, după votarea lui de către creditori.

Norme procedurale:
– toate procedurile privind insolventa, cu excepția apelului, sunt de competenta tribunalului /tribunalului specializat, in a cărui circumscripție debitorul si-a avut sediul principal;
– Curtea de apel este instanța de apel pentru hotărârile pronunțate de judecătorul-sindic;

– apelul se judeca potrivit prevederilor noul Codul de procedura civila, cu anumite derogări: termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 10 zile de la comunicarea cererii si a motivelor de apel, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul fixează, prin rezoluție, in termen de maximum 3 zile de la data depunerii întâmpinării, primul termen de judecata care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezoluției;
– Apelul nu suspenda executarea hotărârilor judecătorului-sindic.

– termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizata prin publicare in Buletinul procedurilor de insolventa, daca prin lege nu se prevede altfel;

Prin hotărârea de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic va desemna un administrator judiciar provizoriu, ținând seama de ofertele de preluare a poziției de administrator judiciar depuse de practicienii in insolventa interesați sau, in lipsa, in mod aleatoriu dintre cei înscriși in tabloul UNPIR. Dacă se va face deschiderii procedurii insolventei, la cererea debitorului, acesta nu va putea numi un administrator judiciar.

Judecătorul sindic poate debloca anumite situații, atunci când creditorii nu sunt activi in procedura, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar poate sesiza instanța in vederea pronunțării unei hotărâri, în acest sens. Pasivitatea nu va mai bloca procedura.

Creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea totala a creanțelor poate sa decidă desemnarea unui administrator judiciar ori lichidator judiciar in locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu sau sa confirme administratorul judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu si sa ii stabilească onorariul.

Termen de executarea planului de reorganizare: un an, socotit de la data confirmării, dacă se îndeplineşte condiția suplimentara ca cel puțin 50% din totalul valoric al masei credale sa accepte planul.

Sursa: Guvernul

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: