Prima pagină > literature > Cerere pentru eliberarea permisului de conducere (model)

Cerere pentru eliberarea permisului de conducere (model)


ORDIN nr. 123 din 5 august 2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 495 din data de 6 august 2013

ANEXĂ: CERERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………….., cu domiciliul în judeţul (sectorul) …………….., localitatea …………. str. ………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ….., şi reşedinţa în judeţul (sectorul) …………., localitatea ………….., str. ………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ….., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ……. nr. ………, eliberat de ……….., la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, valabil până la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon …………,
solicit:
|_| eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă
|_| eliberarea duplicatului permisului de conducere
Solicit expedierea documentului:
|_| la adresa de domiciliu;
|_| judeţul (sectorul) localitatea ………….., str. ………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. …..;
|_| serviciul public comunitar din judeţul ………… .
– Anexez: chitanţa nr. ……… din data ……./……./……….. şi documentul care atesta faptul că sunt apt medical, eliberat de …………, cu nr. ……… din data ……./……./……….. .
Declar pe propria răspundere că permisul de conducere emis de autoritatea competentă din (judeţul/municipiul Bucureşti) ………… a fost:
|_| pierdut
|_| furat
|_| reţinut pe teritoriul statului …………
Declar că nu mi-a fost comunicată de către autorităţile române suspendarea/anularea dreptului de a conduce. LOG PENTRU FOTOGRAFIE
(mărimea 35 x 38,5 mm, color)
COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESPUND REALITĂŢII CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS ÎN DECLARAŢII, PREVĂZUTĂ ŞI PEDEPSITĂ DE ART. 292 DIN CODUL PENAL.
Data: |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua Semnătura

NOTĂ DE INFORMARE
S.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului …………………, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. ……….., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul eliberării permisului de conducere.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchetele, instanţele, şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea ţară, în condiţiile legii.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului ………… . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Data ………… Semnătura ……………

Categorii:literature Etichete:
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: