Arhiva

Archive for 24 ianuarie 2013

VATRA VECHE NR. 2/2013. LITERATURA CARE ÎŞI NINGE POEMELE PESTE SUFLETE. Redactor-şef: Nicolae Băciuţ


SUMAR

 

Antologie „Vatra veche”/1

Editorial. Poezia satului, satul poeziei, de Nicolae Băciuţ/3

Mihai Eminescu despre geniul naţional al poporului român, de Dumitru

Velea/4

Poeme de Liviu Ioan Stoiciu/6

Rolul scriitorului în formarea spiritualităţii de mâine, Isabela Vasiliu-Scraba,

de Victor Munteanu/7

Dincolo de Caragiale, de Cătălina Gheorghe/10

Eseu. Homo intelectualis, de George Popa/12

Amurgul iubirii, de Aurel Codoban/14

Poeme de Adrian Botez/15

Maitreyi Devi – În arşiţa dragostei, de Carmen Moldovan/16

Baraba, fratele fiului risipitor, de George Petrovai/18

Poem de Ion Iancu Vale/18

Buddha şi contemporanii săi, de Mariana Gabriela Trandafir/19

Poeme de Raluca Pavel/19

Existenţa poetică a lui Bacovia, de Constantin Blănaru/20

Verde crud, de Svetlana Paleologu Matta/21

Emil Cioran şi portretul generaţiei ’27, de Alina Diana Flitan/23

Conjugarea verdelui. Stânca lui Israel, de Valentin Marica/24

Poem de Al. Florin Ţene/24

Cronica literară. Palimpseste necesare (Mircea Dinutz), de Ana-Maria Cornilă

Norocea/25

Câtă viaţă, atâta literatură (Lazăr Lădariu), de Nicolae Băciuţ/26

Un gazetar de excepţie (Nicolae Băciuţ), de Mariana Cristescu/27

Nobleţea poetului (George L. Nimigeanu), de Ionel Popa/29

Cuvântul vindecător (Menuţ Maximinian), de Jeniţa Naidin/30

Un formidabil bocet metafizic (Ligia Csiki), de Ion Roşioru/31

Poezia contemporană, la marginea acoperişului (Victor Munteanu), de

Lăcrămioara Solomon/33

Crochiuri în slove (Ileana Lucia Floran), de Livia Fumurescu/35

George Baciu, cu gându-n carte, de Gheorghe Păun/36

„O căruţă cu paiaţe – cântând……” (Cristian Ioan), de Tamara Constantinescu/36

Poezia din Eden (Petre Rău), de Menuţ Maximinian/37

Poemul se naşte în ieslea durerii (Nicolae Crepcia), de Constantin Stancu/38

De unde vii… (Dorina Vladi), de Darie Ducan/39

„Prefaţă la ziua de mâine” (Magda Han), de Ioan Astăluş/39

Călătoria ca reînnoire şi mântuire (Alexander Bibac), de A.I. Brumaru/40

Cartea despre salvare (Gabriel Stan), de A.I. Brumaru/41

Ana Blandiana în lecturi critice. Vânătoare, de Iuliana Vrabie/42

Lecturi critice. Mat la moarte (Nicolae Băciuţ), de Florin Gheorghiu/43

Ucenic şi dascăl., de Angela Olaru/44

„O casă a cărţii” – Casa Memorială „Cezar Petrescu”, Buşteni, de Luminiţa Cornea/45

Poeme de Melania Cuc/46

Documentele continuităţii. Tăcerea îl apropie pe om de Dumnezeu şi îl face înger, de Gh. Şincan/47

Apostolul Pavel, de Constantin Stancu/48

Convorbiri duhovniceşti, cu Î.P.S. Ioan Selejan, de Luminiţa Cornea/50

Încercarea de rezistenţă (Gheorghe Şincan), de Remus Onişor/51

Ce Te vei face, Doamne, dacă mor?, de R.M. Rilke/51

Amprente, de Dorina Vladi/52

Voci de dincolo… de lumea aceasta, de Tănasă Valeriu/53

Poeme de Valeriu Bârgău/54

Nedumeririle unui necredincios, de Victor Blănaru/55

Poeme de Ion Pachia-Tatomirescu/56

Starea prozei. Poveste de iarnă, de Corina Lucia Costea/57

Starea prozei. O părere, atâta doar, de Ion Nete/58

Poeme de Vasile Zetu/59

Poeme de Ionel Simota/60

Biblioteca Babel. August Strindberg, de Dorina Brânduşa Landén/61

Biblioteca Babel. Jose Guillermo Vargas, de Flavia Cosma/63

Léon-Paul Lafargue, de Corina şi George Holobacă/63

O carte în oraşul alb, Ierusalim, de Veronica Bălaj/64

Călătorie cu zeppelinul spre America, de Elena Bran (Ediţie M.N. Rusu)/66

Un român în India, de Ovidiu Ivancu/67

Jurnal. Vietnam, de Alexander Bibac/69

Impresii din Cuba, de Elena Buică/71

Aqua (pagini de jurnal), de Suzana Fântânariu/73

Poeme de Cristinel C. Popa/74

Poeme de Emilia Popescu Rusu/74

Literatură şi film. Strigătul înainte de cădere, de Alexandru Jurcan/75

Miniportret din afară, de Iulian Dămăcuş/75

Semnal editorial, Didahii moderne şi epitalamuri eterne (Theodor Damian), de M.N. Rusu/76

Avem timp, de Maria Cecilia Nicu/76

Medjugore, Regina şi Adversarul, de Luca Cipolla/77

Curier/78

Excelsior. Poeme de Cristina Vasiliu/83

Epigrame de Vasile Larco/84

Colţul lui Ştef/84

Lecţia Steinhardt, de Laurenţiu Ciprian Tudor/85

Desenând sufletul (Elena Boariu), de Cleopatra Lorinţiu/86

Istorii mărunte, de Mihaela Malea Stroe/88

 

Vatra veche 2, 2013, BT doc

Categorii:REVISTA

Domnul Director-Manager Ioan Sebastian Bara propune: Judeţul Hunedoara, MONOGRAFIE, lansare oficială la 29.01.2013! O carte de interes…


JUDEŢUL HUNEDOARA – MONOGRAFIE LANSARE OFICIALĂ –

Consiliul Judeţean Hunedoara, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizează în ziua de 29 ianuarie 2013, ora 1500, în foaierul Teatrului de Artă Deva un eveniment cultural de o importanţă excepţională: lansarea celor trei volume din lucrarea Judeţul Hunedoara, monografie. Este un eveniment de mare importanţă, aşteptat cu nerăbdare de toţi cei care au fost în permanenţă la curent cu acest proiect amplu, de mare impact asupra vieţii social-culturale din judeţ. Monografia a fost elaborată la iniţiativa domnului Mircea Ioan Moloţ, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara. Biblioteca Judeţeană a acceptat provocarea şi s-a implicat cu toate forţele în finalizarea acestui ambiţios proiect cultural. Rezultatul a fost apariţia celei mai ample şi mai bine documentate monografii a judeţului Hunedoara, lucrare ce reprezintă o veritabilă carte de vizită a judeţului nostru, realizată cu instrumentar ştiinţific de către un colectiv interdisciplinar format din specialişti din principalele instituţii de profil din judeţ: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, Compania Judeţeană de Turism Hunedoara S.A., Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Hunedoara, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Teatrul de Artă Deva. Aspectul grafic de înaltă ţinută este meritul Casei de Editură Emia Deva care a avut o contribuţie importantă la realizarea acestei monografii. Monografia pe care o vom prezenta publicului, tuturor celor interesaţi de judeţul Hunedoara, este o lucrare complexă, structurată în trei volume.

Primul volum prezintă pe larg, prin studii bine documentate, caracteristicile naturale ale judeţului Hunedoara, începând de la aşezare, relief, hidrografie, floră şi faună, până la parcuri naturale şi zone protejate. Urmează capitole speciale dedicate istoriei judeţului Hunedoara, istorie analizată din cele mai vechi timpuri, ajungând la Regatul dac şi Dacia romană, viaţa comitatului în timpul voievodatului Transilvaniei, cu figura ilustră a lui Iancu de Hunedoara, perioada modernă, cu răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, revoluţia de la 1848-1849, lupta românilor hunedoreni pentru emancipare naţională, judeţul Hunedoara în timpul Primului Război Mondial, viaţa hunedoreană în perioada interbelică şi anii ce au premers a doua conflagraţie mondială.

Al doilea volum poartă titlul generic „Economie şi societate” întrucât face o profundă incursiune în viaţa economică, socială şi spirituală a judeţului, punând în lumină aspecte specifice judeţului nostru. Firul istoric este reluat de la anii celui de-al Doilea Război Mondial după care se face o amplă şi documentată incursiune, o analiză riguroasă a vieţii judeţului Hunedoara în timpul comunismului. Este prezentat impactul negativ produs de naţionalizarea de la 11 iunie 1948 şi de colectivizarea agriculturii, procese dureroase care au generat suferinţe şi traume ale căror efecte s-au resimţit puternic şi asupra populaţiei judeţului Hunedoara. Perioada de după decembrie 1989 este analizată succint, evenimentele fiind foarte recente pe scara timpului, ceea ce nu permite încă o abordare istorică suficient de riguroasă. Capitole speciale sunt rezervate dezvoltării economice a judeţului, mineritului aurifer, carbonifer şi al fierului, din Munţii Apuseni, Valea Jiului, Munţii Poiana Ruscă, aspectele tehnologice, descrierile zăcămintelor, informaţiile economice fiind completate cu analiza activităţii societăţilor miniere care au funcţionat aici de-a lungul timpului şi au contribuit la dezvoltarea economică a judeţului Hunedoara. O amplă analiză, bazată pe documente inedite, este rezervată meşteşugurilor şi breslelor hunedorene urmărite de la începuturile din secolul XIII, până în epoca contemporană. O bogată iconografie vine în sprijinul informaţiilor oferite. În continuare, administraţia judeţului Hunedoara este prezentată detaliat, începând cu prima menţiune despre comitatul Hunedoara datând din anul 1876, continuând cu analiza instituţiilor administrative ale comitatului şi apoi ale judeţului. Tabloul administraţiei hunedorene este adus la zi, până la reînfiinţarea prefecturilor, în mai 1992. Acestui tablou i se adaugă o prezentare sintetică, pe bază de hărţi, a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara (municipii, oraşe, comune), cu localităţile aparţinătoare şi cu anul primei lor atestări documentare. Volumul se încheie cu o amplă prezentare a învăţământului hunedorean de la începuturi până în zilele noastre, subliniindu-se în mod deosebit rolul extrem de important pe care l-a îndeplinit şcoala românească din Transilvania în păstrarea şi afirmarea fibrei naţionale.

Al treilea volum al monografiei se intitulează „Cultură şi spiritualitate” şi include texte ce pun în lumină viaţa spirituală şi bogăţia culturală a acestui spaţiu. Volumul se deschide cu o amplă prezentare a istoriei bisericilor creştine din judeţ. De la atestările paleocreştine de pe teritoriul judeţului Hunedoara, de la cele mai vechi biserici din judeţ, de la Strei şi Streisângiorgiu, până la viaţa bisericească din zilele noastre, este prezentată istoria bisericilor ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, reformată, luterană, unitariană. Din acest capitol rezultă cu limpezime faptul că judeţul Hunedoara a fost întotdeauna un spaţiu de vieţuire interetnică, a tuturor confesiunilor religioase, fără fricţiuni şi conflicte majore. Viaţa culturală hunedoreană a fost caracterizată printr-o efervescenţă deosebită a societăţilor şi instituţiilor culturale, o atenţie specială şi pe deplin justificată fiind acordată rolului pe care Societatea ASTRA l-a jucat în formarea şi afirmarea conştiinţei naţionale a românilor transilvăneni. De asemenea a fost amplu prezentată activitatea Societăţii pentru Fond de Teatru Român, a Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara şi a Muzeului Judeţului Hunedoara, instituţii culturale care au avut un impact puternic asupra vieţii hunedorene la cumpăna veacurilor XIX şi XX. Întreaga viaţă politică, socială, economică, culturală a judeţului Hunedoara a fost oglindită, începând cu anul 1876, când apare primul ziar hunedorean, în paginile unor publicaţii cu profil divers, publicaţii a căror apariţie este urmărită cronologic în monografie, până în perioada post-decembristă. Zonele etno- folclorice din judeţul Hunedoara se bucură de o atenţie specială, acestea fiind prezentate pe larg, cu competenţă şi pasiune de către autorii monografiei, astfel încât oricine doreşte să cunoască acest judeţ va descoperi comori folclorice inestimabile, bine conservate, nealterate, din Ţinutul Pădurenilor până pe Valea Mureşului, din Ţinutul Momârlanilor până pe culmile domoale ale Apusenilor. Frumuseţile naturale ale judeţului Hunedoara, monumentele naturii, monumentele istorice, de patrimoniu sunt concentrate în capitolul special dedicat turismului. Traseele montane din Retezat şi Parâng, aşezările din Munţii Apuseni, monumentele dacice, vestigiile romane, bisericile vechi din lemn şi piatră, castelele şi fortăreţele, văile pitoreşti ale râurilor ce străbat judeţul fac ca în orice anotimp acesta să-şi păstreze atractivitatea pentru cei care îl vizitează. Monografia judeţului Hunedoara a încercat să sintetizeze toate caracteristicile acestui judeţ care se prezintă celor care vor să-l cunoască drept un judeţ cu frumuseţi naturale unice, cu o existenţă marcată de momente cruciale pentru istoria naţională, cu o viaţă spirituală bogată, cu o impresionantă bogăţie etno-folclorică. Lucrarea, în ansamblul ei, are la bază o documentare extrem de minuţioasă, caracterizată prin recursul la surse de informare credibile şi prin prezentarea a numeroase informaţii inedite. De asemenea, materialul iconografic inclus în fiecare volum conferă atractivitate şi adaugă valoare textelor. Monografia are drept public-ţintă atât cititori cu pregătire ştiinţifică, specialişti în domeniile abordate în lucrare, dar şi publicul larg, cititorul obişnuit, legat sufleteşte de acest judeţ pe care acum are ocazia să-l cunoască sub multiple aspecte. Colectivul redacţional a încercat să acopere o arie tematică cât mai amplă, să prezinte numeroasele faţete sub care ni se prezintă acest judeţ, să aducă numeroase aspecte inedite, documente şi imagini care nu au mai văzut lumina tiparului. Cu toate acestea, nu suntem în prezenţa unei lucrări exhaustive, drept care monografia este perfectibilă, se poate completa, se poate îmbogăţi, se pot aduce noi informaţii din toată structura tematică a sumarului. Este, însă, de notat faptul că Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu„ Hunedoara-Deva, ca instituţie care a coordonat şi a asigurat munca de redactare a acestei consistente monografii, cu exigenţă şi profesionalism, a reuşit să contribuie la cunoaşterea şi prezentarea judeţului Hunedoara, îndeplinindu-şi cu onoare datoria de instituţie de cultură a judeţului.    

Director-Manager Ioan Sebastian Bara  

 

Text pus la dispoziţie de Ştefan Nemecsek

Categorii:PRESA

ADEVERINŢĂ DE VECHIME, MODEL PRACTICAT 2013

24 ianuarie 2013 Un comentariu

In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 49 din data de 22 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor.

Ordinul  aproba formatul standard al adeverinței care atesta vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, aplicabil pentru concursurile si examenele organizate pentru ocuparea funcțiilor publice.

Adeverințele  astfel eliberate constată vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011.

Vechimea in munca si vechimea in specialitatea studiilor, dobândite pana la data de 31 decembrie 2010, se probează cu carnetul de munca. Sunt excepții doar în situațiile expres prevăzute de lege.

Denumirea angajatorului

Datele de identificare ale angajatorului (adresa completă, CUI)

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

 

 

ADEVERINŢĂ

 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ………………………………………………., posesor/posesoare al B.I./C.I. ……, seria …………………, nr……………………………., CNP ………………………………………., a fost/este angajatul/angajata…………………………………, în baza actului administrativ de numire nr. ………………………………………/contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ……………………………….. ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ………/………………………., în funcţia/meseria/ocupaţia de1 ……………….. .

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2 …………………., în specialitatea ……………………….. .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna …………………………………. a dobândit:

– vechime în muncă: …………… ani ………….. luni ……………. zile;

– vechime în specialitatea studiilor: ……………. ani ………………. luni ………… zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal

         

In perioada lucrată a avut ……….. zile de concediu medical şi ……….. concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ………………………………………….. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ………………………….. .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

 

Data

………………..

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3

………………..

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului

………………..

Ştampila angajatorului

………………..

1Prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

2Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

3Persoana care potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 49 din data de 22 ianuarie 2013

 

Categorii:PRACTIC

SINDICATELE ŞI ROLUL LOR DE A APĂRA SINDICALIŞTII… ICCJ A DECIS CONFORM CODULUI MUNCII!


prin Decizia nr. 1/2013, ÎCCJ a admis recursurile în interesul legii, stabilind:

“În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (în prezent abrogată prin Legea dialogului social nr. 62/2011) stabileşte că organizaţiile sindicale au calitate procesuală activă în acţiunile promovate în numele membrilor de sindicat.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) (fost art. 284 alin. 2) din Codul muncii, republicat, instanţa competentă teritorial în soluţionarea conflictelor de muncă în cazul acestor acţiuni este cea de la sediul sindicatului reclamant.”

 

Categorii:PRACTIC
%d blogeri au apreciat: